Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 10512-2016

Normál nézet megjelenítése

13/01/2016    S8

Magyarország-Lakitelek: Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

2016/S 008-010512

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Népfőiskola Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: AK17927
Postai cím: Felsőalpár u. 3.
Város: Lakitelek
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Címzett: Lezsák Sándorné Sütő Gabriella
E-mail: nepfoiskola@lakitelek.hu
Telefon: +36 76549049
Fax: +36 76549049

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: alapítvány
I.3)Fő tevékenység
Oktatás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Hungarikum Hotel (44/66. hrsz.) építési engedélyezési és kiviteli tervezése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3., 44/66. hrsz.

NUTS-kód HU331 Bács-Kiskun

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Hungarikum Hotel (44/66. hrsz.) építési engedélyezési és kiviteli tervezése a tervező szerzői jogával terhelt előterv továbbtervezésével, építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, tervezési feladatainak ellátása.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások, 71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 42 834 645 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása:
2004/18/EK irányelv

1) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása

Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
kizárólagos jogok védelme
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Hungarikum Hotel (44/66. hrsz.) építési engedélyezési és kiviteli tervezése
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
8.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Leták és Tamás Építésziroda Kft.
Postai cím: Vöröskő u. 21.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: letakestamas@gmail.com
Telefon: +36 204577277
Fax: +36 204577277

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 42 800 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 42 834 645 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Arány: 31,95 %
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: — statikai tervezés 10,32 %,
— épületgépészeti tervezés 9,92 %,
— épületvillamossági tervezés 7,94 %,
— konyha- és mosodatechnikai tervezés 1,19 %,
— lifttervezés 0,99 %,
— medencetechnológiai tervezés 0,79 %,
— tűzrendészeti szakértői munka 0,40 %,
— akadálymentesítési szakértői munka 0,40 %.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
A nyertes Leták és Tamás Kft. ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikrovállalkozásnak minősül.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § (3) bekezdés szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
12.1.2016