Szolgáltatások - 118923-2016

Normál nézet megjelenítése

07/04/2016    S68

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások

2016/S 068-118923

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: KOM – Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK21425
Postai cím: Váci út 91.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Címzett: Tóth László
E-mail: laszlo.toth@komzrt.hu
Telefon: +36 19222590-105
Fax: +36 19222591

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: támogatott szervezet (Kbt. 5. § [3] bekezdés)
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: egyéb információ-technológiai szolgáltatás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Projektirodai, elemzői, szakértői tanácsadás.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő mindenkori székhelye.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Megbízási keretszerződés alapján projektirodai, elemzői, szakértői tanácsadás ellátása.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79410000 Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 240 000 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Pénzügyi vezető szakértő nettó napidíja (HUF). Súlyszám 18
2. Projektmenedzsment vezető szakértő nettó napidíja (HUF). Súlyszám 18
3. Belső szabályozási és folyamatfejlesztési szakértő nettó napidíja (HUF). Súlyszám 12
4. Igazgatásszervezési szakértő nettó napidíja (HUF). Súlyszám 6
5. Projektadminisztrációs szakértő nettó napidíja (HUF). Súlyszám 6
6. Szakmai ajánlat tartalma. Súlyszám 40
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 212-386392 31.10.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Projektirodai, elemzői, szakértői tanácsadás
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
7.3.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Eupro Projektmenedzsment Kft. (közös ajánlattevők képviselője)
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
E-mail: sebesvari@eupro.hu
Telefon: +36 305650140
Fax: +36 17001816

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 240 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 240 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Jogi szakértői tevékenység, projektmenedzsment tevékenység, minőségbiztosítói tevékenység, belső szabályozás, folyamatfejlesztés, egyéb szakértői feladatok.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
A nyertes közös ajánlattevők kis- és középvállalkozásokról és fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:
— Eupro Projektmenedzsment Kft.: mikrovállalkozás,
— MultiContact Consulting Kft.: kisvállalkozás.
Az ajánlattevők neve, címe:
— Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.) és 4Sales Systems Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.) – közös ajánlattevők,
— Perfektum Projekt Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.) és Forrás Unió Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Ibolya u. 22.) – közös ajánlattevők,
— KPMG Tanácsadó Kft. (1134 Budapest, Váci út 31.),
— Eupro Projektmenedzsment Kft. (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.) és MultiContact Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113.) – közös ajánlattevők,
— Kürt Zrt. (2040 Budaörs, Szabadság út 301.).
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
5.4.2016