Supplies - 13862-2019

11/01/2019    S8    - - Supplies - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Końskie: Natural gas

2019/S 008-013862

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Zespół Opieki Zdrowotnej
00000002426
ul. Gimnazjalna 41B
Końskie
26-200
Poland
Contact person: Jacek Kruk
Telephone: +48 413902314
E-mail: jkruk@zoz.konskie.pl
Fax: +48 413902319
NUTS code: PL72

Internet address(es):

Main address: www.zoz.konskie.pl

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji – gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E.

Reference number: DSUiZP 252/JK/31/2018
II.1.2)Main CPV code
09123000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie 12 miesięcy, o łącznym prognozowanym wolumenie 10 590 000 kWh do 1 punktu poboru nr PL0031933999 przy ciśnieniu nie niższym niż 160 kPa o mocy maksymalnej 300 m3/h ciśnienie maksymalne 0,4 MPa moc umowna 3 292 kWh/h minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych 850kWh/h. Stacja redukcyjna – pomiarowa gazu typ ALSI 800/0,4P (gazomierz turbinowy DN150 G400PN 16 plus system telemetryczny), podłączony do sieci dystrybucyjnej.

Zmiana Sprzedawcy kolejna obecnie posiadana umowa kompleksowa z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa w grupie taryfowej W-6A

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 562 493.68 PLN / Highest offer: 1 591 382.78 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie 12 miesięcy., o łącznym prognozowanym wolumenie 10 590 000 kWh do 1 punktu poboru nr PL0031933999 przy ciśnieniu nie niższym niż 160 kPa o mocy maksymalnej 300 m3/h ciśnienie maksymalne 0,4 MPa moc umowna 3 292 kWh/h minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych 850 kWh/h. Stacja redukcyjna – pomiarowa gazu typ ALSI 800/0,4P (gazomierz turbinowy DN150 G400PN 16 plus system telemetryczny), podłączony do sieci dystrybucyjnej.

Zmiana Sprzedawcy kolejna obecnie posiadana umowa kompleksowa z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa w grupie taryfowej W-6A

Szacowany pobór paliwa gazowego rozbity na miesiące w okresie trwania umowy [kWh]

Styczeń – 1460000

Luty – 1250000

Marzec – 1200000

Kwiecień – 800000

Maj – 550000

Czerwiec – 450000

Lipiec – 450000

Sierpień – 450000

Wrzesień – 500000

Październik – 930000

Listopad – 1200000

Grudzień – 1350000

2.2 Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości gazu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie pociąga dla zamawiającego (odbiorców gazu) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora.

2.3. Standardy jakościowe

Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Kielcach o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych wraz z usługą przesyłu. Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami Taryfy OSD.

Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze (w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.7.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego) oraz Polskie Normy.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 188-424428
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
Warszawa
01-248
Poland
E-mail: przetargiod@pgnig.pl
NUTS code: PL91

Internet address: www.pgnig.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 640 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 921 867.23 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 04587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 04587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 04587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 04587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/01/2019