Supplies - 13911-2019

11/01/2019    S8    - - Supplies - Contract award notice - Open procedure 

Romania-Medgidia: Civil engineering machinery

2019/S 008-013911

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Municipiul Medgidia
Romania
Str. Decebal nr. 35
Medgidia
905600
Romania
Contact person: Cristina Pascu
Telephone: +40 241820800
E-mail: achizitii@primaria-medgidia.ro
Fax: +40 241810619
NUTS code: RO223

Internet address(es):

Main address: www.primaria-medgidia.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție vehicul multifunctional de întreținere drumuri în cadrul proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T în zona transfrontalieră Medgidia-Dobrich”

Reference number: 430145620183
II.1.2)Main CPV code
43310000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitie vehicul multifunctional de intretinere drumuri in cadrul proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T în zona transfrontalieră Medgidia-Dobrich” care contine: plug de zapada lama multi segment, sararita si instalatie spalare stradala.

Valoarea estimata a achizitiei: 1 053 978,82 RON fara TVA.

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din instructiunile catre ofertanti (fisa de date), respectiv 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Valoarea estimata fara TVA: 1 053 978,82 RON fara TVA.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 982 036.00 RON
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223
Main site or place of performance:

Municipiul Medgidia, Judetul Constanta.

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitie vehicul multifunctional de intretinere drumuri in cadrul proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T în zona transfrontalieră Medgidia-Dobrich” care contine: plug de zapada lama multi segment, sararita si instalatie spalare stradala.

Valoarea estimata a achizitiei: 1 053 978,82 RON fara TVA.

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din instructiunile catre ofertanti (fisa de date), respectiv 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Valoarea estimata fara TVA: 1 053 978,82 RON fara TVA.

Cerintele tehnice din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii, ele definind functionalitatea si calitatea echipamentului.

Orice oferta care nu intruneste cerintele din caietul de sarcini va fi declarata neconforma si nu va fi luata in considerare.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Perioada de livrare (exprimata in luni). / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T în zona transfrontalieră MEDGIDIA-DOBRICH”

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 324 (33)
Title:

Vehicul multifuncțional de întreținere drumuri aferente obiectivului de investiții „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T în zona transfrontalieră Medgidia-Dobrich”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/01/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
CTE Solution - Utilaje Specializate
Romania
Șoseaua Bucuresti nr. 57
Ciorogârla
077055
Romania
Telephone: +40 372150844
E-mail: andreea.georgescu@ctesolution.ro
Fax: +40 318157357
NUTS code: RO322

Internet address: www.ctesolution.ro

The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 053 978.82 RON
Total value of the contract/lot: 982 036.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/01/2019