Supplies - 14239-2019

11/01/2019    S8    - - Supplies - Additional information - Open procedure 

Poland-Katowice: Control, safety or signalling equipment for roads

2019/S 008-014239

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 108-245656)

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
Katowice
40-098
Poland
Contact person: Dominika Kania
E-mail: in@katowice.eu
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: http://www.katowice.eu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem”

Reference number: BZP.271.1.112.2018
II.1.2)Main CPV code
34996000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zamówienie polega na zaprojektowaniu, wdrożeniu oraz utrzymaniu Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w obszarze całego miasta Katowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają pkt 11 SIWZ, projekt umowy (zał. nr 3 do SIWZ), formularz cenowy (zał. nr 1a do oferty), szczegółowe warunki techniczne, PFU wraz z załącznikami oraz erratą. Wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podst. umowy o pracę osób - art. 29 ust. 3a Pzp - zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca złoży oświadczenie zgodne z opisem w pkt 11.6 SIWZ. Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy) wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz.U. z dnia 25.10.2012 r., poz. 1169. Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/01/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 108-245656

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 18/01/2019
Local time: 08:30
Read:
Date: 30/01/2019
Local time: 08:30
Section number: IV.2.6
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 17/04/2019

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 29/04/2019

Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 18/01/2019
Local time: 09:00
Read:
Date: 30/01/2019
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: