A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 206011-2020

05/05/2020    S87

Magyarország-Budapest: Többfunkciós épületek kivitelezése

2020/S 087-206011

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom utca 23–25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Telefon: +36 14577369
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nmhh.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EMC mérőlabor és szerverközpont építése

Hivatkozási szám: EKR000804972019
II.1.2)Fő CPV-kód
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

EMC mérőlabor és szerverközpont építése a 25713/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. szám alatt található ingatlanon, kivitelezési szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 15 930 199 975.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45213150 Irodaház építése
45214610 Laboratóriumi épület kivitelezése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45215222 Hatósági központ, középületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1133 Budapest, Visegrádi u. 106.; Hrsz.: 25713/3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EMC mérőlabor és szerverközpont építése a 25713/3 Hrsz.-on nyilvántartott, természetben a 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. sz. alatt található ingatlanon, kivitelezési szerződés keretében

A kivitelezés tárgyát képező EMC (elektromágneses összeférhetőség) mérőlabor és szerverközpont (TIER-III követelményeknek megfelelő) egy többfunkciós műszaki épület (Épület) amelyben informatikai szerverközpontot, EMC mérőlabort és a hozzá tartozó mérőkamrát, a mérőkamrákhoz tartozó irodai blokkot (laborok, irodák stb.) kell kialakítani. A felső szinten konferencia és tárgyaló központot kell kialakítani. Kialakításra kerül még filmiroda, konyha és étkező

Az Épület összes nettó (n.) alapterülete: 12 667 m2. Épület szintjei: 3 pinceszint, földszint, 4 teljes emelet, 2 emelet technológiai szint, zöldtetővel, plusz egy antennák szerelésére alkalmas tető. A nettó alapterület fogalmát illetően a 253/1997. Korm.rend. 1.sz. melléklet 88. pontja az irányadó.

A nyertes ajánlattevő (AT) feladatai összefoglalóan:

A.Meglévő épületek bontása: a telken lévő 2db, összesen 860 m2 földszintes lapostetős épület (raktár és műhely), 4150 m2 térburkolat és 65 m előregyártott elemes betonkerítés bontása

B.Új építés földfelszín alatt n.7383 m2:

— Munkatérhatárolás - 3 pinceszint megépítéséhez - 2331 m3 kihorganyzott résfal

— Szomszéd épületek megerősítése 136m Jet-grouting cölöpökkel

— EMC védett szerverközpont/számítóközpont (n.577 m2), kiegészítő helyiségek, raktárak, konyha előkészítő helyiségek kialakítása

— 116 férőhelyes mélygarázs és raktárak kialakítása (speciális köv.: -1 szinten 4m feletti belmagasság)

C.Új építés földfelszín felett n.5284 m2:

— Földszint, 4 teljes emelet, 2 technológiai emelet, 21m-es párkánymagassággal

— nagy belmagasságú (10m feletti) EMC védett (árnyékolt) mérőkamra

— 12db mérőlabor (részben 4-5 m közötti belmagassággal és EMC védelemmel)

— 200 fő befogadó képességű rendezvénykp,

— irodák, filmiroda, tárgyalók, raktárak, kiszolgáló helyiségek

D.Egyéb szükséges munkálatok:

— komplett belső gépészeti és villamos hálózat, ill. tűzjelző rendszer kiépítése (gépészet: fűtési igény 390kW, hűtési igény 1370kW, szellőzés 30 000 m3/h; villamos: erős és gyengeáramú rendszerek teljeskörű kialakítása A és B oldali energia folyamatos ellátással az A oldal tekintetében 2325kW-, a B oldal tekintetében 1139kW igényelt teljesítménnyel)

— az épület működéséhez szükséges közműfejlesztés, kiépítés

— teljes felszíni rekonstrukció, kerítés, parkolók, zöldterület és zöldtető kialakításával

— dízel aggregátorok telepítése

— 4db felvonó (3személy- 1teherfelvonó), 22 kerékpártároló

— 1 fő-, 2 melléklépcsőház, 19 db egyéb lépcső

— 150 férőhelyes étterem kialak.a komplett konyhatechnológiával

— kertépítés, zöldtetők, zöldfalak létesítése

— összekötő folyosó kivit.e régi és új épület között

— nagyméretű antennarendszer telepítésének előkészítéséhez acél tartórendszer kialakítása a tetőn

— az esetlegesen szükséges telken kívüli út- és közműrendezési, helyreállítási munkák

E.Adminisztratív feladatok:

— a kivitelezési mérföldkövekhez igazodó pénzügyi-műszaki ütemtervet is tartalmazó Építésszervezési Terv (ÉT) elkészítése a szerz. hatályba lépését követő 20napon belül (ÉT további tartalma, követelményei a közbeszerzési dokumentumokban (KD))

— szükséges engedélyek (különösen használatbavételi engedély) megszerzése

— környezeti állapotfelmérési dokumentáció (2db) készítése és folyamatos monitorozása

F.Spec. köv.ek (szerz. 1.sz. mell. I/B fejezet):

— Kettős elektromos betáplálás létesítése

— Dízel generátorok telepítése

— Spec. mérésügyi kivitelezési feladatok

— Felvonulási célra átadott 25713/2 Hrsz. terület helyreállítása

— Spec. feladatok az IT adatközpont kivitelezésénél, terheléses tesztelés

— Tűz-, munka-, és kémiai biztonsági, valamint környezet- és őrzésvédelmi biztonsági elvárások

— A BIM modellel kapcsolatos követelmények

AK alkalmazza a 321/2015. Kr. 46. (3)-t, az egyenértékűség részletes, releváns ismérvéit a KD tartalmazzák

További részletes elvárások KD-ban

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A kivitelezésre az előírtan felül vállalt jótállás időtartama (hiba bejelentési időszak) (egész hónap) [össz.: minimum 36 hónap, maximum 60 hónap, azaz min. 0 hónapos, max. 24 hónapos vállalás] / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (további befejezett projektek száma: min. 0 db, max. 3 db) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 127-309831
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

EMC mérőlabor és szerverközpont építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Grabarics Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22496843
Postai cím: Reáltanoda u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@grabarics.hu
Telefon: +36 12660168
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15 930 199 975.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Lásd a VI.3) pontban AZ V.2.5) PONT KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k) nevét, címét, adószámát és KKV minősítését:

Grabarics Kft.

1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.

11106485-2-41

Középvállalkozás

STRABAG Generálépítő Kft.

1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).

25873982-4-43

Nem tartozik a törvény hatálya alá

EB Hungary Invest Kft.

1103 Budapest, Gyömrői út 76-80.

13240567-2-42

Kisvállalkozás

Az V.2.5) pont kiegészítéseként

Nyertes ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k):

Azon rész(ek) megnevezése, amely(ek) tekintetében alvállalkozó igénybevételére sor kerül:

Bontási munkák, szerkezetépítési munkák, földmunkák, kőműves munkák, acélszerkezeti munkák, ácsmunkák, szárazépítő munkák, hidegburkolási munkák, melegburkolási munkák, homlokzatburkolási munkák, bádogos munkák, nyílászárók beépítési munkái, lakatos munkák, üvegszerkezetek beépítési munkái, felületképzési munkák, szigetelési munkák, árnyékolók beépítési munkái, közműépítési munkák, útépítési munkák, asztalos munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú munkák, gyengeáramú munkák, felvonók beépítési munkái, konyhatechnológiai munkák, kertépítési munkák

Alvállalkozó(k) neve, címe, adószáma:

Nem ismert

Azon rész(ek) megnevezése, amely(ek) tekintetében alvállalkozó igénybevételére sor kerül:

Szerverközpont építési munkáinak részfeladatai

Alvállalkozó(k) neve, címe, adószáma:

SzámHEAD Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 95.

10415618-2-43

Azon rész(ek) megnevezése, amely(ek) tekintetében alvállalkozó igénybevételére sor kerül:

Mélyépítési technológiával és munkatér-lehatárolással kivitelezett építési munka

Alvállalkozó(k) neve, címe, adószáma:

Swietelsky MAGYARORSZÁG Kft.

1016 Budapest, Mészáros utca 13.

14300327-2-44

Azon rész(ek) megnevezése, amely(ek) tekintetében alvállalkozó igénybevételére sor kerül:

Villamos szakági felelős műszaki vezetés

Alvállalkozó(k) neve, címe, adószáma:

CEMEDIST Bt.

2040 Budaörs, Boglárka u. 33.

24564375-3-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/04/2020