Építési beruházás - 208182-2018

16/05/2018    S92

Magyarország-Budapest: Közút építése

2018/S 092-208182

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Zsolt
E-mail: dr.szabo.zsolt@imperialkft.hu
Telefon: +36 12053512
Fax: +36 12053513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nif.hu/
A felhasználói oldal címe: http://nif.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az 54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakasz kapacitásbővítése előkészítésének folytatása és megvalósítása tárgyában (PST: K054.02.73).

Hivatkozási szám: PST: K054.02.73
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az 54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakasz kapacitásbővítése előkészítésének folytatása és megvalósítása tárgyában (PST: K054.02.73).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 8 770 174 593.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45111100 Bontási munka
45233124 Országos főútvonal építése
45233128 Körforgalom építése
45111290 Közmű-előkészítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Bács-Kiskun Megye, Kecskemét, az 54. számú főút M5 autópálya és az 5. számú főút közötti szakasza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés az 54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakasz kapacitásbővítése előkészítésének folytatása és megvalósítása tárgyában (PST: K054.02.73).

5,7 km hosszú 2x1 sávos útszakasz 2x2 sávosra történő bővítése, ~7 km egyesített szerviz- és kerékpárút (északi oldal), ~4,5 km földút (déli oldal), 5 db turbó körforgalom (ebből 3 db új, 2 db esetében a meglévő egyszerű körforgalom kerül bővítésre) és 5 db műtárgy (kerékpárút feletti hidak; ezek közül 4 db új, 1 db esetében pedig a meglévő kerül meghosszabbításra), valamint a kapcsolódó közműlétesítési és -kiváltási munkák megvalósítása. A fentieket megelőzően engedélyezési terv készítése és a szükséges jóváhagyások, hozzájárulások, engedélyek beszerzése az egyesített szerviz- és kerékpárút, valamint a földút bizonyos szakaszai (Daimler út és 541. sz. főúti körforgalom Mercedes ága között, valamint a földút M5 autópálya felőli vége), továbbá az egyik, az építési engedélyben is kiemelt (B020. jelű) műtárgy vonatkozásában, amely esetében bontási terv készítése is szükséges.

Továbbá kiviteli tervek készítése a teljes megvalósítandó létesítményre, közműtervekkel együtt, beleértve a közművek megvalósításához szükséges összes jóváhagyás, hozzájárulás, engedély beszerzését. Amennyiben az organizáció során szükségessé válik, akkor a szokásostól eltérő forgalomterelési terv („Teljes zárás célforgalom megengedésével”) készítése a hatályos előírások figyelembe vételével és az ehhez kapcsolódó plusz munkák elvégzése.

A felsoroltakon felül minden egyéb, konkrétan nem megemlített, de a projekt megvalósítása során szükségessé váló olyan tervezési és kivitelezési munka elvégzése a nyertes ajánlattevő feladata, amely szükséges a fenti létesítmények rendeltetésszerű használatához és a szükséges forgalomba helyezési engedélyek megszerzéséhez.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a jogerős építési engedélyt is.

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata / Súlyszám: 15, ezen belül:
Minőségi kritérium - Név: 2.1 A felhívás III.1.3) M.2.a) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata az alkalmasság körében előírt 36 hónapon felül (+ hónap, max. + 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2 A felhívás III.1.3) M.2.b) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata az alkalmasság körében előírt 36 hónapon felül (+ hónap, max. + 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3 A felhívás III.1.3) M.2.c) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata az alkalmasság körében előírt 1 db-on felül (+ db, max. + 3 db) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.4 A felhívás III.1.3) M.2.d) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata az alkalmasság körében előírt 36 hónapon felül (+ hónap, max. + 36 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 3. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, max. 5 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A műszaki tartalom és a beszerzés jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 243-505334
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az 54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakasz kapacitásbővítése előkészítésének folytatása és megvalósítása tárgyában (PST: K054.02.73).

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszekécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7 700 017 025.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 770 174 593.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— tervezési feladatok,

— felelős műszaki vezetés,

— a kezelői lehatárolás terve,

— üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése,

— tervezői művezetés,

— előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítóutakról,

— Fémmentesítés (Tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás),

— régészeti szakfelügyelet,

— szakfelügyeletek,

— geodézia,

— környezetvédelmi monitoring.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma, és kkv szerinti besorolása:

1. Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft.

Ajánlattevő címe és adószáma: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., 11426628-4-03, nem kkv.

2. Ajánlattevő neve: Colas Út Zrt.

Ajánlattevő címe és adószáma: 1113 Budapest, Bocskai út 73., 14904134-2-44, nem kkv.

3. Ajánlattevő neve: DS Konzorcium, amelyet a Dömper Kft. és a Subterra-Raab Kft. közös ajánlattevők alkotnak

Közös ajánlattevő neve: Dömper Kft.

Közös ajánlattevő címe és adószáma: 2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz.: 1605/2, 10229105-2-11, kkv.

Közös ajánlattevő neve: Subterra-Raab Kft.

Közös ajánlattevő címe és adószáma: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5., 24824040-2-08, nem kkv.

4. EuroAszfalt Kft. (2225 Üllő, belterület hrsz. 3753), 13125811-2-44, nem kkv

5. SWIETELSKY Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.), 14300327-2-44, nem kkv

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma, és kkv szerinti besorolása:

1. EuroAszfalt Kft. (2225 Üllő, belterület hrsz. 3753), 13125811-2-44, nem kkv

2. SWIETELSKY Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.), 14300327-2-44, nem kkv

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

— tervezési feladatok,

— felelős műszaki vezetés,

— a kezelői lehatárolás terve,

— üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése,

— tervezői művezetés,

— előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítóutakról,

— Fémmentesítés (Tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás),

— régészeti szakfelügyelet,

— szakfelügyeletek,

— geodézia,

— környezetvédelmi monitoring rendszer,

— ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyeztetés,

— ideiglenes forgalomterelés építés, bontás,

— biztosítékok és biztosítások,

— hírközlő vezetékek, üzemi hírközlés kiváltásának, meglévő áthelyezésének, védelembe helyezésének, építésének egyes részfeladatai,

— villamos vezetékek bontásának, kiváltásának, építésének, védelembe helyezésének egyes részfeladatai,

— térvilágítás bontás, építés, védelembe helyezés egyes részei,

— vízellátó vezetékek bontásának, kiváltásának, építésének egyes részfeladatai,

— gázvezetékek bontásának, építésének, védelembe helyezésének, kiváltásának egyes részfeladatai,

— irtási munkák egyes részei,

— előkészítő és földmunkák egyes részei,

— útépítés és egyéb pályaszerkezet építés egyes részfeladatai,

— szegélyépítési munkák egyes részei,

— forgalomtechnikai létesítmények kiépítésének egyes részfeladatai,

— vízépítési munkák egyes részfeladatai,

— térkő és burkolatépítés,

— közművezetékek,

— híd- és műtárgyépítés egyes részfeladatai,

— növénytelepítési, környezetvédelmi feladatok egyes részei.

Alvállalkozók megnevezése, adószáma:

Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.), 11081423-2-03.

VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.) 12308161-2-03.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/05/2018