Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 265389-2020

08/06/2020    S109

Magyarország-Budapest: Hirdetési szolgáltatások

2020/S 109-265389

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság tér 8—9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos Erika
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kommunikációs feladatok 2019—2020

Hivatkozási szám: EKR000982122019
II.1.2)Fő CPV-kód
79341000 Hirdetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kommunikációs feladatok 2019—2020

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341000 Hirdetési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

HU-110 1054 Budapest, Szabadság tér 8—9.,1013 Budapest, Krisztina krt. 39.,1239 Budapest, Európa u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

MNB 2019-2020. évi kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása, ezen belül részfeladatok:

1. Az „Azonnali Fizetési Rendszer” bevezető kampánykommunikációs feladatainak ellátása:

— a Program népszerűsítésére vonatkozó kreatív stratégia elkészítése, illetve a megvalósításhoz szükséges kreatív tervezés és gyártás, ezen belül:

— a Program bevezetését célzó kreatív koncepció és stratégia kialakítása,

— print sajtóhirdetések,

— plakátok (city light, óriásplakát, stb.),

— televíziós és rádiós spotok,

— online hirdetések,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások,

— Médiavásárlás

— médiastratégia- és terv,

— médiafelületek vásárlása,

— kampányértékelés,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

2. A „Növekedési Hitelprogram Fix” kampánykommunikációs feladatainak ellátása:

— a Program népszerűsítésére vonatkozó kreatív stratégia elkészítése, illetve a megvalósításhoz szükséges kreatív tervezés és gyártás, ezen belül:

— a Rendszer ismertségét és népszerűségét növelő kreatív koncepció és stratégia kialakítása,

— print sajtóhirdetések,

— plakátok (city light, óriásplakát, stb.),

— televíziós és rádiós spotok,

— online hirdetések,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások,

— Médiavásárlás

— médiastratégia- és terv,

— médiafelületek vásárlása,

— kampányértékelés,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

3. Az MNB „Növekedési kötvényprogram” című programjával kapcsolatos kampánykommunikációs- és PR-feladatok ellátása

— a Program népszerűsítésére vonatkozó kreatív stratégia elkészítése, illetve a megvalósításhoz szükséges kreatív tervezés és gyártás, ezen belül:

— a Program ismertségét és népszerűségét növelő kreatív koncepció és stratégia kialakítása,

— print sajtóhirdetések,

— plakátok (city light, óriásplakát, stb.),

— televíziós és rádiós spotok,

— online hirdetések,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások,

— Médiavásárlás

— médiastratégia- és terv,

— médiafelületek vásárlása,

— kampányértékelés,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

4. Az MNB egyéb kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása, ezen belül:

— az MNB Bankjegycsere programjához kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása,

— a pénzügyi tudatosságnöveléshez kapcsolódó jegybanki kommunikációs feladatok ellátásában való közreműködés,

— közösségi médiakampányok szervezése és kivitelezése és az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása,

— egyéb, a fentiekben nem szereplő kommunikációs feladatokban (kreatív tervezés és gyártás, médiavásárlás) való közreműködés.

5. Az MNB kampány- és egyéb kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó PR és rendezvényszervezési feladatok

— PR kampányok tervezése és lebonyolítása,

— PR filmek, fotó és videó dokumentációk készítése,

— sajtó- és PR-rendezvények szervezése,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

Részletes feladatmeghatározás a Dokumentációban.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/10/2019
Befejezés: 31/12/2020
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 200-486868

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 272286-9/2019
Elnevezés:

Kommunikációs feladatok 2019-2020

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
07/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FRANK Digital Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15693347
Postai cím: Lövőház utca 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: hornyak.evelin@frankdigital.hu
Telefon: +36 305356207
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 950 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2020.5.27.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ alapján.

Ár értékelési szempont alszempontjai és súlyszámai:

I. Ellenszolgáltatás a kreatív tervezés és gyártás tekintetében 15

1.1. Kreatív koncepció és tervezési díjak 4

1.2. Nyomtatási díjak - Plakátnyomtatás 3

1.3. Nyomtatási díjak - Szórólapok, kiadványok, tájékoztatók 3

1.4. Fotózás 1

1.5. Rádióreklám gyártás 1

1.6. Filmgyártás 2

1.7. Produkciós ügynökségi díj 1

II. Ellenszolgáltatás a médiavásárlás tekintetében 22

2.1. Megyei napilapok (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.2. Megyei napilapok (TCR kampányok esetén) 2

2.3. Országos napilapok (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.4. Országos napilapok (TCR kampányok esetén) 2

2.5. Heti-, Kétheti és havilapok (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.6. Heti-, Kétheti és havilapok (TCR kampányok esetén) 2

2.7. Közterületi megjelenések (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.8. Közterületi megjelenések (TCR kampányok esetén) 1

2.9. Online (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.10.Online (TCR kampányok esetén) 2

2.11. Rádió (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.12. Rádió (TCR kampányok esetén) 1

2.13. Televízió (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.14. Televízió (TCR kampányok esetén) 2

2.15. Egyéb a táblázatban nem szereplő média felületre vonatkozó ügynökségi kedvezmény - % (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.16. Egyéb a táblázatban nem szereplő média felületre vonatkozó ügynökségi kedvezmény - % (TCR kampányok esetén) 2

III. Ellenszolgáltatás PR feladatok és rendezvény szervezési szolgáltatások tekintetében 7

3.1. PR ügynökségi szolgáltatások valamint szövegírás, beszédírás 1

3.2. PR anyagok elkészítése 1

3.3. PR filmek, rádió riportok készítése 1

3.4. Sajtórendezvények szervezése, technika biztosítása 1

3.5. Technikai felszerelések 1

3.6. Ügynökségi óradíjak 1

3.7. Egyéb költségek 1

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/06/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79341000 Hirdetési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79341000 Hirdetési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

HU-110 1054 Budapest, Szabadság tér 8—9.,1013 Budapest, Krisztina krt. 39.,1239 Budapest, Európa u. 1.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

MNB 2019-2020. évi kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása, ezen belül részfeladatok:

1. Az „Azonnali Fizetési Rendszer” bevezető kampánykommunikációs feladatainak ellátása:

— a Program népszerűsítésére vonatkozó kreatív stratégia elkészítése, illetve a megvalósításhoz szükséges kreatív tervezés és gyártás, ezen belül:

— a Program bevezetését célzó kreatív koncepció és stratégia kialakítása,

— print sajtóhirdetések,

— plakátok (city light, óriásplakát, stb.),

— televíziós és rádiós spotok,

— online hirdetések,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások,

— Médiavásárlás

— médiastratégia- és terv,

— médiafelületek vásárlása,

— kampányértékelés,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

2. A „Növekedési Hitelprogram Fix” kampánykommunikációs feladatainak ellátása:

— a Program népszerűsítésére vonatkozó kreatív stratégia elkészítése, illetve a megvalósításhoz szükséges kreatív tervezés és gyártás, ezen belül:

— a Rendszer ismertségét és népszerűségét növelő kreatív koncepció és stratégia kialakítása,

— print sajtóhirdetések,

— plakátok (city light, óriásplakát, stb.),

— televíziós és rádiós spotok,

— online hirdetések,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások,

— Médiavásárlás

— médiastratégia- és terv,

— médiafelületek vásárlása,

— kampányértékelés,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

3. Az MNB „Növekedési kötvényprogram” című programjával kapcsolatos kampánykommunikációs- és PR-feladatok ellátása

— a Program népszerűsítésére vonatkozó kreatív stratégia elkészítése, illetve a megvalósításhoz szükséges kreatív tervezés és gyártás, ezen belül:

— a Program ismertségét és népszerűségét növelő kreatív koncepció és stratégia kialakítása,

— print sajtóhirdetések,

— plakátok (city light, óriásplakát, stb.),

— televíziós és rádiós spotok,

— online hirdetések,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások,

— Médiavásárlás

— médiastratégia- és terv,

— médiafelületek vásárlása,

— kampányértékelés,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

4. Az MNB egyéb kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása, ezen belül:

— az MNB Bankjegycsere programjához kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása,

— a pénzügyi tudatosságnöveléshez kapcsolódó jegybanki kommunikációs feladatok ellátásában való közreműködés,

— közösségi médiakampányok szervezése és kivitelezése és az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása,

— egyéb, a fentiekben nem szereplő kommunikációs feladatokban (kreatív tervezés és gyártás, médiavásárlás) való közreműködés.

5. Az MNB kampány- és egyéb kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó PR és rendezvényszervezési feladatok

— PR kampányok tervezése és lebonyolítása,

— PR filmek, fotó és videó dokumentációk készítése,

— sajtó- és PR-rendezvények szervezése,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

Részletes feladatmeghatározás a Dokumentációban.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/10/2019
Befejezés: 31/12/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 925 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FRANK Digital Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15693347
Postai cím: Lövőház utca 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: hornyak.evelin@frankdigital.hu
Telefon: +36 305356207
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A koronavírus járványhelyzetben kezdeményezett aktuális gazdasági, illetve pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatban szükségessé vált jegybanki kampánykommunikációs feladatok okán szükségessé vált szerződésmódosítás az alábbi feladatok tekintetében:

— a „Gazdasági – pénzügyi válaszlépések az új koronavírusra” címmel a Megbízó által létrehozott információs felület ismertté tétele, a pontos tájékoztatás és tájékozódás lehetőségének megteremtése és bővítése,

— a Megbízó által javasolt, kezdeményezett, illetve meghozott gazdaságpolitikai intézkedések részleteinek ismertetése, ezen belül:a lakossági és vállalati hiteltörlesztési moratórium,a készpénzfelvétellel összefüggő könnyítő rendelkezések,a pénzügyi szektorra vonatkozó kezdeményezésekkel és szabályok részleteinek megismertetése,

— a Megbízó által elindított Növekedési Hitelprogram – NHP Hajrá program részleteinek megismertetése és népszerűsítése.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A koronavírus járványhelyzetben kezdeményezett aktuális gazdasági, illetve pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatban szükségessé vált jegybanki kampánykommunikációs feladatok.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 950 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 925 000 000.00 HUF