A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 266219-2020

09/06/2020    S110

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2020/S 110-266219

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK24830
Postai cím: Szentháromság tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Pál
E-mail: iroda@ter6.hu
Telefon: +36 14719142
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ter6.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. számalatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcs-ó kiv-i feladatok ellátása-I.ütem

II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. alatt történő műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására - 1. ütem. 2

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

„Keretmegállapodás a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő kivitelezési feladatok ellátására - I. ütem 2. konzultáció”

A beszerzés főbb mennyiségei:

— Bontási munkák (folytatása) főbb tételek: 2925 m2 tetőszerkezet bontása és ideiglenes védelme, 3221,9 m3 főfal, válaszfal nyílás bontás, 150 t acélgerenda kibontása, 1578 m3 födémbontás,

— Rizalit visszaépítése: 960 m2 vasbeton fallal, 288 m2 födémmel, tetőfedéssel,

— Homlokzati bontási munkák 5700 m2-n, mint vakolatleverés, bádogozás bontás,

— 2 trafóhelyiség kialakítása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 11/07/2019
Befejezés: 05/03/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 204-495626

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Egyedi szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
11/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Postai cím: Múzeum u. 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 818 449 038.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződésmódosítás időpontja: 2020. május 25.

Szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/06/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Keretmegállapodás a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő kivitelezési feladatok ellátására – I. ütem 2. konzultáció”

A beszerzés főbb mennyiségei:

— Bontási munkák (folytatása) főbb tételek: 2925 m2 tetőszerkezet bontása és ideiglenes védelme, 3221,9 m3 főfal, válaszfal nyílás bontás, 150 t acélgerenda kibontása, 1578 m3 födémbontás,

— Rizalit visszaépítése: 960 m2 vasbeton fallal, 288 m2 födémmel, tetőfedéssel,

— Homlokzati bontási munkák 5700 m2-n, mint vakolatleverés, bádogozás bontás,

— 2 trafóhelyiség kialakítása.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 11/07/2019
Befejezés: 05/03/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 138 862 393.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Postai cím: Múzeum utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Eredeti szövegrész:

Ajánlati ár (egységárak alapján képzett ár nettó HUF-ban kifejezve): 2 765 625 056,- Ft+ÁFA

„K” tétel árképzés képzett ára nettó HUF-ban kifejezve: 52 823 982,- Ft)

Módosuló szövegrész:

Ajánlati ár (egységárak alapján képzett ár nettó HUF-ban kifejezve): 4 086 038 411,- Ft+ÁFA

„K” tétel árképzés képzett ára nettó HUF-ban kifejezve: 52 823 982,- Ft

Eredeti szövegrész:

A felek a jelen szerződésben meghatározott feladatát 2 818 449 038,- Ft+ÁFA összegben határozzák meg.)

Módosuló szövegrész:

A felek a jelen szerződésben meghatározott feladatát 4 138 862 393,- Ft+ÁFA összegben határozzák meg.

Eredeti szövegrész:

— A teljesítési biztosíték mértéke a jelen szerződéses nettó ellenérték 5 %-a, azaz 140 922 452,- Ft.

Módosuló szövegrész:

— A teljesítési biztosíték mértéke a jelen szerződéses nettó ellenérték 5 %-a, azaz 206 943 120,- Ft.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Ajánlatkérő Keretmegállapodást kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására – I. ütem” tárgyában, melynek keretében 2019.12.20-án 3. számú konzultációs eljárást indított.

Az ajánlat műszaki tartalmú vizsgálatát végző szakértőjének egy munkatársa koronavírus fertőzött lett, közvetlen kollégái, illetve ajánlatkérő vele kapcsolatban álló munkatársai tekintetében karantén vált szükségessége. Ezen előre nem látható események sorozata okán az eljárás lebonyolítása súlyos nehézségekbe ütközött, megszakítással fenyegetve ezzel a teljes projekt tervezett műszaki ütemezését.

Az eljárás és a projekt fenti, előre nem látható akadályoztatása miatt műszaki leállás és veszteség megelőzése érdekében a jelen szerződés módosítása biztosítja a kivitelezés folyamatosságát, a közpénzek hatékony felhasználását és a munkahelyek védelmét.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 818 449 038.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 138 862 393.00 HUF