Építési beruházás - 291032-2020

24/06/2020    S120

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 120-291032

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovalcsik Annamária
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12079722
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

SE Hagyományos Kínai Orvoslási tanszék kialakítása

Hivatkozási szám: EKR001228492019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Meglévő épület átalakítása, bővítése – Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar bővítése és a Hagyományos Kínai Orvoslási tanszék kialakítása céljából

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 276 945 650.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45421143 Sötétítő beszerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1088 Budapest, Vas u. 17., 36498. Hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Meglévő épület átalakítása, bővítése: -2 P + Fszt. + 5 emelet és 4 db felvonó (3 db személyfelvonó, 1 db autólift) az alábbi főbb funkciók kialakításával:

Hagyományos Kínai Orvoslás Központ 2 db demonstrációs teremmel, 2 db vizsgálóval, 3 db kezelő helyiséggel, gyógynövénytárral, továbbá 1 db 178 fős és 1 db 305 fős előadóterem tolmácshelyiséggel – 32 csatornás tolmácspulttal – 3 db 50 fős tanterem, 10 db labor, demonstrációs terem, 21 gépjármű elhelyezésére szolgáló parkoló, lépcsőház, közlekedők, vizes blokkok, gépészeti és elektromos helyiség, teraszok.

Főbb mennyiségek:

Bontási munkák: 550 m3

Munkatér határolás: kihorgonyzott résfal, résfalalap – 7,82 m relatív mélységben.

Mélyépítés: terepszint alatt összesen nettó 1 218 m2 alapterület.

Magasépítés: terepszint felett összesen nettó 3 332 m2 alapterület.

Megvalósítandó épület teljes területe: nettó 4 550 m2 alapterület.

Útépítés (gk. lehajtó és meglévő úthálózatra való rácsatlakozás): 45 m2.

Vasbeton szerkezet 3 925 m3, szerelt homlokzati kéregpanel burkolat 738 m2, falazatok 2 151 m2, gipszkarton válaszfal 622 m2, gipszkarton álmennyezet 618 m2, perforált, furnérozott akusztikus burkolat 959 m2, hidegburkolat 819 m2, linóleum burkolat 1 009 m2, műgyanta burkolat 2 645 m2, függönyfalak 669 m2, üvegtető 85 m2, diszperziós festés 7 164 m2, talajnedvesség elleni szigetelés 539 m2, csapadékvíz elleni szigetelés 852 m2, víz-csatorna szerelés, fűtés-hűtés VRF rendszer, szellőzés szerelés, sprinkler, elektromos munkák (energiaellátás, lámpatestek, BV és IRF, kábelek, vezetékek, szerelvények, földelés, villámvédelem), gépészeti automatika épületfelügyelet, gyengeáramú munkák (beléptető, megfigyelő, behatolásjelző rendszer, IT passzív hálózat, AV rendszer tolmácspulttal, CO gázjelző rendszer, automatikus tűzjelző rendszer), beépített berendezések (asztalos, mobíliák, infografika, konyhatechnológia), tájépítészet

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési Műszaki Leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, további információt a Műszaki Leírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 – max. 60 hó) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 – max. 60 hó) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 – max. 60 hó) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 5.1. Építésszervezési terv Építéstechnológiai terv alszempontja / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 5.2. Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 202-490178
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

SE Hagyományos Kínai Orvoslási tanszék kialakítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród útja 12–14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 18142128
Fax: +36 18142122
Internetcím: http://www.laki.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 276 945 650.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MV-ÉV felelős műszaki vezetés; bontás,építőanyagok újrahasznosítási feladatainak egyes részei; zsaluzás és állványozás,

Organizáció egyes részei, irtás, föld- és sziklamunka egyes részei;

További információk a VI.3) pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő: LAKI Épületszobrász Zrt. (székhely: 1151 Budapest, Mogyoród útja 12–14.; adószám: 12764073-2-42)

Érvénytelen Ajánlatot tevő: LATEREX Építő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1–12.; adószám: 25098367-2-43)

A V.2.5) pont folytatása: helyszíni beton és vasbeton munka, előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelési feladatainak egyes részei; falazás és egyéb kőművesmunka egyes részei, ácsmunka, vakolás és rabicolás, szárazépítés egyes részei; hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés egyes részei; bádogozási, fa- és műanyag szerkezet elhelyezési, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezési feladatainak egyes részei; felületképzés, szigetelés, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelési munkáinak egyes részei; munkatér határolás, vb. alaplemez készítése, statika, épületgépészet (víz csatorna szerelés, fűtés-hűtés VRF rendszer, szellőzés szerelés, sprinkler) egyes részei; elektromos munkák, gépészeti automatika épületfelügyelet, gyengeáramú munkák egyes részei; felvonók, beépített berendezések, akadálymentesítés, út és közlekedés, tájépítészet munkarészek egyes részei.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/06/2020