Szolgáltatások - 333939-2019

16/07/2019    S135

Magyarország-Budapest: Telefonhálózat karbantartása

2019/S 135-333939

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schifner Marianna
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vezetékes hanginfrastruktúra szolgáltatás T-175/18

Hivatkozási szám: EKR000172402018
II.1.2)Fő CPV-kód
50334110 Telefonhálózat karbantartása
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szolgáltatási szerződés keretében Vezetékes hanginfrasturktúra szolgáltatás igénylése a következő bontásban

1. Alközponti rendszer felmérése, átállása és beüzemeltetése (egyszeri projekt),

2. Asztali készülékek beszerzése (IP- és mobil alapú) (eszközbeszerzés)

3. Hangrögzítő rendszer beszerzése (rendszerbeszerzés)

4. Alközponti rendszer teljes üzemeltetése a szerződéses időszak alatt (szolgáltatás 24 hónap)

5. Az M3 és M4 metróvonalhoz kötődő alközponti rendszer teljes üzemeltetése a szerződéses időszak alatt (szolgáltatás 24 hónap)

6. Ezzel összefüggő számla- és költségbontás (szolgáltatás 24 hónap)

7. Bejövő ügyfélszolgálati hívások kezelése (szolgáltatás 24 hónap)

A részletes leírást és követelményrendszert a műszaki leírás tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 795 675 056.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50334110 Telefonhálózat karbantartása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási szerződés keretében Vezetékes hanginfrasturktúra szolgáltatás igénylése a következő bontásban és tervezett mennyiségekben:

1. Alközponti rendszer felmérése, átállása és beüzemeltetése (egyszeri projekt),

Tervezett mennyiség:

— Jelenleg összesen ~20 hagyományos Siemens és egyéb alközpont üzemel az Műszaki leírás 1. sz. melléklete szerint. Ajánlatkérő ezen felül használja az Avaya IP-alapú rendszerét,

— A hagyományos alközpontokhoz ~1 800 mellék van bekötve. Ezekből néhány száz végpont esetén nincs telepítve cat5 hálózat, csak hagyományos rézhálózat

— Az Avaya IP-alközponthoz ~700 mellék van hozzárendelve.

2. Asztali készülékek beszerzése (IP- és mobil alapú) (eszközbeszerzés)

Tervezett mennyiség:

— 1000 db AudioCodes 420 IP-telefon

— 400 db AudioCodes 430 IP-telefon

— 400 db Asztali mobil készülék

3. Hangrögzítő rendszer beszerzése (rendszerbeszerzés)

Tervezett mennyiség:

— A rendszernek alapváltozatban ki kell tudni szolgálni 50 melléket, de bővítési lehetőséget kell biztosítani 200 mellékig.

4. Alközponti rendszer teljes üzemeltetése a szerződéses időszak alatt (szolgáltatás 24 hónap)

Tervezett mennyiség:

— Ajánlatkérő ~2 300 Skype for Business (SfB) licenccel rendelkezik, melyek alkalmasak kifelé történő telefonhívásokra, illetve bejövő közvetlen mellék hívására. Ajánlatkérő a projekt megvalósításánál már rendelkezik ~500 AudioCodec készülékkel a mostani rendszer keretin belül, továbbá a Műszaki Leírásban szereplő készülékek üzemeltetése. Az asztali mobil készülékek üzemeltetése nem része az eljárásnak.

5. Az M3 és M4 metróvonalhoz kötődő (Siemens HiPath) alközponti rendszer teljes üzemeltetése a szerződéses időszak alatt (szolgáltatás 24 hónap)

Tervezett mennyiség:

— Az Ajánlatkérő az M3-as felújítása után ~800 licenccel és végberendezéssel rendelkezik, melyek alkalmasak kifelé történő telefonhívásokra, illetve bejövő közvetlen mellék hívására.

6. Ezzel összefüggő számla- és költségbontás (szolgáltatás 24 hónap)

7. Bejövő ügyfélszolgálati hívások kezelése (szolgáltatás 24 hónap)

Tervezett mennyiség:

— Ajánlatkérő által fogadott hívások napi száma átlagosan 200 db, melynek 80 %-a munkaidőben (7:00 - 16:00) között történik. Hétvégén és más munkaszüneti napon kevés hívás érkezik, azonban ebben az időben is fent kell tartani a szolgáltatást.

A részletes leírást és követelményrendszert a műszaki leírás tartalmazza.

A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítő gyártmányú termékek) a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítés határidő / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

Módszerek: 1. szempont- Teljesítési határidő: fordított arányosítás, 2. szempont - Ár: fordított arányosítás.

A módszer(ek) ismertetése az útmutatóban történik.

Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati összá

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 129-295163
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vezetékes hanginfrasturktúra szolgáltatás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 795 675 056.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1097 Bp., Könyves Kálmán krt. 36.) adószám: 12928099-2-44

2. Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. (1083 Bp., Bókay János u. 36–42.) adószám: 12231384-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/07/2019