Árubeszerzések - 354698-2019

29/07/2019    S144    Árubeszerzések - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok

2019/S 144-354698

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Szabolcs utca 37–43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17953802

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kef.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Belföldi napilapok, folyóiratok, szaklapok szállítása

II.1.2)Fő CPV-kód
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Belföldi napilapok, folyóiratok, szaklapok szállítása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe. A konkrét teljesítési hely az írásbeli megrendelésben kerül meghatározásra.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Belföldi napilapok, folyóiratok, szaklapok - kalkulált 177 féle sajtótermék, 1 590 példányban megjelenésenként- szállítása a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által ellátott minisztériumok és háttérintézmények részére a szerződés teljes hatálya alatt, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A megrendelt sajtótermékek fajtája, darabszáma, szállítási címe, címzettje a szerződés időtartama alatt változhat.

Mennyiség: nettó 130 000 000 HUF keretösszeg, a felmerülő igények alapján az írásbeli megrendelések szerint.

Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem a korábban ismertetett keretösszegre.

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja a termékek speciális jellegéből adódóan, tekintettel arra, hogy a beszerezni kívánt termékek homogén termékkörbe tartoznak, mely nem indokolja a részekre bontást.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 18
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 020-041417

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretszerződés „Belföldi napilapok, folyóiratok, szaklapok szállítása” tárgyban.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
15/01/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Postai cím: Dunavirág u. 2–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefon: +36 17678282
Fax: +36 13033440

Internetcím: https://www.posta.hu/

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 130 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 10901232-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/07/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe. A konkrét teljesítési hely az írásbeli megrendelésben kerül meghatározásra.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Belföldi napilapok, folyóiratok, szaklapok szállítása a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által ellátott minisztériumok és háttérintézmények részére a szerződés teljes hatálya alatt, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A megrendelt sajtótermékek fajtája, darabszáma, szállítási címe, címzettje a szerződés időtartama alatt változhat.

Mennyiség: eredetileg nettó 130 000 000 Ft keretösszeg, a módosítást követően nettó 194 500 000 Ft keretösszeg a felmerülő igények alapján az írásbeli megrendelések szerint.

Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem a korábban ismertetett keretösszegre.

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja a termékek speciális jellegéből adódóan, tekintettel arra, hogy a beszerezni kívánt termékek homogén termékkörbe tartoznak, mely nem indokolja a részekre bontást.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 24
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 194 500 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Postai cím: Dunavirág u. 2–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefon: +36 17678282
Fax: +36 13033440

Internetcím: https://www.posta.hu/

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

"2. A szerződésmódosítás tárgya

2.1. Felek a szerződés keretösszegét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141 § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosítják, úgy a szerződés I.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 194 500 000 Ft + áfa, azaz egyszázkilencvennégymillió-ötszázezer forint + áfa.

A szerződés keretösszegének a módosítását a 72/2019. (IV.4.) Korm. rendelet 5.4.2019-én történt hatálybalépése indokolja, amely alapján a Megrendelő ellátotti köre jelentősen bővült. A keretösszeg módosításával megoldható az ellátotti kör igényeinek a kiszolgálása. A Kbt. 141. § bekezdésének ca) pontja szerint kellő gondossággal eljárva nem volt előrelátható, hogy jogszabály módosulás miatt a keretösszeg módosítása szükségessé válik.”

2.2. Felek a szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján módosítják, és a szerződés I.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Jelen szerződés időtartama a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 31.12.2019-ig tart.

A 72/2019. (IV.4.) Korm. rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Megrendelő „belföldi újság és folyóirat” tárgyban közbeszerzési eljárás előkészítését megkezdte. Megrendelő a közbeszerzési eljárást követően megkötésre kerülő szerződés hatálybalépéséig – 31.12.2019 napjáig – a szerződésből kívánja teljesíteni a kibővült ellátotti kör igényeit.”

2.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés II. 2. pontja az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:

„II. 2. A teljesítési helye és módja: MAGYARORSZÁG területén a szerződés 1. számú mellékletében foglaltak szerinti egyes intézmények épületeibe a szerződés II. 3. pontja szerint kerül kézbesítésre a belföldi sajtótermék. A szerződés 1. számú mellékletében nem szereplő új budapesti és a Budapesten kívüli új MAGYARORSZÁGi címhelyekre történő szállítás egyes részleteit, és annak vállalhatóságát – előzetes egyeztetés szerint – a tényleges címhelyek és volumen ismeretében közös egyetértéssel fogják meghatározni a Felek. Szolgáltató a napilapok esetében az új budapesti teljesítési helyekre és a Budapesten kívüli új MAGYARORSZÁGi teljesítési helyekre a postai településlista szerint alapszolgáltatás keretében, kora reggeli kézbesítést vállal, további települések tekintetében a kézbesítés tárgynapi. A magazinok (a Szolgáltató által országosan előfizetésben terjesztett heti-, vagy ritkábban megjelenő lapok) kézbesítése az új budapesti teljesítési helyekre, valamint a Budapesten kívüli új MAGYARORSZÁGi teljesítési helyekre tárgynapi. Szolgáltató a Budapesten kívüli új MAGYARORSZÁGi teljesítési helyekre speciális lapok (a Szolgáltató által országosan előfizetésben nem terjesztett, Megrendelő egyedi igénye alapján biztosított kiadványok) beszerzését és kézbesítését nem vállalja."

A szerződésmódosítás időpontja: 12.7.2019.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés keretösszegének a módosítását a 72/2019. (IV.4.) Korm. rendelet 5.4.2019-én történt hatálybalépése indokolja, amely alapján a Megrendelő ellátotti köre jelentősen bővült. A keretösszeg módosításával megoldható az ellátotti kör igényeinek a kiszolgálása. A Kbt. 141. § bekezdésének ca) pontja szerint kellő gondossággal eljárva nem volt előrelátható, hogy jogszabály módosulás miatt a keretösszeg módosítása szükségessé válik.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 130 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 194 500 000.00 HUF