Építési beruházás - 376111-2019

09/08/2019    S153

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 153-376111

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi utca 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
E-mail: zsuzsanna.novaksoos@katved.gov.hu
Telefon: +36 14694427
Fax: +36 14694137

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.katasztrofavedelem.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.katasztrofavedelem.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése Kecskeméten

Hivatkozási szám: EKR000385312019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó parancsnokság új épületének építése a KEHOP-1.6.0.-15-2016-00012 azonosítószámú projekt keretében a Kecskemét 8550/29 hrsz. alatti ingatlanon.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45216121 Tűzoltóállomás építése
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét belterület 8550/29 hrsz. ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db, három eltérő igényszintű és funkciójú, egymással összekapcsolt épületszárny felépítése a jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján, beleértve az épület-felügyeleti technológia kiépítését is.

Földszint alapterület: 2132,46 m2,

Első emelet alapterület: 1404,36 m2,

Második emelet alapterület: 1753 m2

Az épület hasznos alapterülete: 5289,82 m2

Főbb munkanemek és mennyiségek:

— Vasbeton szerkezetek építése: 2270 m3

— Alapozási munkák: 1624 m

— Vasszerelés: 484 t

— Betonaljzat készítése: 741 m3

— Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanelekkel: 1794 m2

— Szerelt válaszfalak építése: 2426 m2

— Szerelt álmennyezet építése: 2501 m2

— Falburkolatok (csempeburkolat) készítése 749 m2

— Padlóburkolat (kerámia) készítése: 1099 m2

— Padlóburkolat (linóleum, gumi) készítése: 2578 m2

— Ipari padlóburkolat készítése: 1797 m2

— Vékonyvakolat, színvakolat készítése: 1581 m2

— Lapostető hő- és hangszigetelése polisztirolhab és kőzetgyapot lemezekkel: 2972 m2

— Napelemes áramtermelő rendszer: 1 klt

Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.6.0.-15-2016-00012

II.2.14)További információk

— Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 75.§(2)e) pontját alkalmazza,

— A Kbt. 27.§(3) alapján a 14/2016(V.25.) MvM r. 6.§(7) alapján a FAKSZ: dr. Magyar Balázs 00356

— A minőségi értékelési részszempontok esetében a legkedvezőbb megajánlás 36 hónap, így AK erre és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad,

— AK a 424/2017(XII.19) Kr. szerint jár el.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 066-153255
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése Kecskeméten

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eredeti ajánlati felhívás 3.4.2019 napján jelent meg asz Európai Unió Hivatalos lapjában (TED) 2019/S 066-153255 számon, míg 3.4.2019 napján a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-5683/2019 számon. Az eredeti ajánlattételi határidő 3.5.2019 napjának 13:00 órájában lett meghatározva. Ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi határidőt többször módosította, legutóbb 25.7.2019 napján. Ajánlatkérő a módosításról írásban tájékoztatta az érdeklődő gazdasági szereplőket, továbbá a módosításra vonatkozó hirdetményt is feladta. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 9.8.2019 napjának 13:00 órájára módosította. A módosító hirdetmény 2.8.2019-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos lapjában (TED) 2019/S 148-363478 számon, míg 2.8.2019 napján a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-14369/2019 számon. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő (9.8.2019 napjának 13:00 órája) lejárta előtt a Kbt. 53. § (1) bekezdés alapján a tárgyi közbeszerzéstől visszalép, az ajánlati felhívást visszavonja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/08/2019