Építési beruházás - 403746-2021

09/08/2021    S152

Magyarország-Sátoraljaújhely: Építési munkák

2021/S 152-403746

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15726504205
Postai cím: Kossuth Tér 5
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szamosvölgyi Péter
E-mail: pmtitkarsag@satoraljaujhely.hu
Telefon: +36 47525100
Fax: +36 47525100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.satoraljaujhely.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szárhegy és Várhegy közötti kötélhíd

Hivatkozási szám: EKR000361992021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő feladatét képezi az építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat a kiviteli tervek elkészítését foglalja magában. A tervezett kötélhíd alapvetően közlekedési (átkelési) célt szolgáló építőmérnöki létesítmény. Korszerű és tartós anyagok felhasználásával, de a kötélszerkezet erőjátékát jól megmutató és a hagyományos módon készített kötélhidak (pl.: inka kötélhidak) megjelenését imitáló kialakítással. A járófelület a kábelek vonalazásával azonosan vezetett, így a hegyek sziluettjéből kiálló, vagy kilógó magas építmény (pilon) tervezése kerülve lett. A kábelek ívének megválasztásakor a járható hossz-szelvény kialakításán felül a tájba való harmonikus illeszkedést is vizsgálták. A szerkezet megválasztásakor kerülték a látványt befolyásoló függesztő elemek alkalmazását. A híd rendkívül mozgás és rezgésérzékeny szerkezet, csak a stabilitást biztosító tervezett lekötő szélkábel rendszerrel együtt biztonságos. A látogatók számára a híd megközelítése a Várhegyen és a Szárhegyen kiépülő, illetve már meglévő utakhoz/sétányhoz kapcsolódó turistaösvényekről történik majd. A hídfők térsége kerítéssel lesz körbezárva. A hídfők körüli területre belépni csak a Kalandpark nyitvatartási idején belül, belépőjegy megfizetését követően lesz lehetséges, beléptető kapukon keresztül. A híd járófelületének szélessége 1,20 m, a híd támaszköze/fesztávolsága (a kötélvégek megfogási pontjai közötti távolság) pedig 700,00 m lesz. A híd szerkezete kötélhíd, azaz a megfogási pontok között kifeszített kábelek a híd fő teherviselő elemei. A megfogási pontokat (hídfőket) a két hegyen azonos magasságra lett tervezve. A megfogási pontok között a kábelek belógása 27,0 m, az így kialakult görbe jó közelítéssel másodfokú parabola alakú. A híd hossz-szelvénye (az esésviszonyok) - a parabola alak miatt - folyamatosan változik. A hosszszelvény kizárólag gyalogosan járható, a legmeredekebb szakaszok (max. ~15 %) a hídfőknél alakulnak ki, a híd középső több száz méter hosszú szakaszán pedig egy kellemesen járható közel vízszintes szakasz adódik. Acélszerkezet beépítése, szerelése min. 140 tonna (kötélelemek nélkül).

A kiviteli tervet min. 3 (három) példányban papír alapon és 3 (három) példányban elektronikus adathordozón, nem szerkeszthető PDF formátumban, és szerkeszthető PLN/PLA, DWG, SLO, XLS, DOC formátumokban kell elkészíteni.

Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 098 689 700.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák - IA01
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Sátoraljaújhely várhegyi oldalon a 0177/22, a szárhegyi oldalon pedig a 0177/21 hrsz-ú területek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő feladatét képezi az építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat a kiviteli tervek elkészítését foglalja magában. A tervezett kötélhíd alapvetően közlekedési (átkelési) célt szolgáló építőmérnöki létesítmény. Korszerű és tartós anyagok felhasználásával, de a kötélszerkezet erőjátékát jól megmutató és a hagyományos módon készített kötélhidak (pl.: inka kötélhidak) megjelenését imitáló kialakítással. A járófelület a kábelek vonalazásával azonosan vezetett, így a hegyek sziluettjéből kiálló, vagy kilógó magas építmény (pilon) tervezése kerülve lett. A kábelek ívének megválasztásakor a járható hossz-szelvény kialakításán felül a tájba való harmonikus illeszkedést is vizsgálták. A szerkezet megválasztásakor kerülték a látványt befolyásoló függesztő elemek alkalmazását. A híd rendkívül mozgás és rezgésérzékeny szerkezet, csak a stabilitást biztosító tervezett lekötő szélkábel rendszerrel együtt biztonságos. A látogatók számára a híd megközelítése a Várhegyen és a Szárhegyen kiépülő, illetve már meglévő utakhoz/sétányhoz kapcsolódó turistaösvényekről történik majd. A hídfők térsége kerítéssel lesz körbezárva. A hídfők körüli területre belépni csak a Kalandpark nyitvatartási idején belül, belépőjegy megfizetését követően lesz lehetséges, beléptető kapukon keresztül. A híd járófelületének szélessége 1,20 m, a híd támaszköze/fesztávolsága (a kötélvégek megfogási pontjai közötti távolság) pedig 700,00 m lesz. A híd szerkezete kötélhíd, azaz a megfogási pontok között kifeszített kábelek a híd fő teherviselő elemei. A megfogási pontokat (hídfőket) a két hegyen azonos magasságra lett tervezve. A megfogási pontok között a kábelek belógása 27,0 m, az így kialakult görbe jó közelítéssel másodfokú parabola alakú. A híd hossz-szelvénye (az esésviszonyok) - a parabola alak miatt - folyamatosan változik. A hosszszelvény kizárólag gyalogosan járható, a legmeredekebb szakaszok (max. ~15 %) a hídfőknél alakulnak ki, a híd középső több száz méter hosszú szakaszán pedig egy kellemesen járható közel vízszintes szakasz adódik. Acélszerkezet beépítése, szerelése min. 140 tonna (kötélelemek nélkül).

A kiviteli tervet min. 3 (három) példányban papír alapon és 3 (három) példányban elektronikus adathordozón, nem szerkeszthető PDF formátumban, és szerkeszthető PLN/PLA, DWG, SLO, XLS, DOC formátumokban kell elkészíteni.

Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.3 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az értékelési szempontokra kiosztható pontszám: 0-100. Az értékelés módszerét (ajánlati ár: fordított arányosítás; szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás) részletesen a Kbt. 76.§ (10) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A IV.2.6.) pontban meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartamán Ajánlatkérő 60 napot ért.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 072-182434
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Elnevezés:

Szárhegy és Várhegy közötti kötélhíd

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/07/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Graboplan Industrie Kft
Nemzeti azonosító szám: 22611471208
Postai cím: Bútorgyári Út 4
Város: Győr
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail: info@graboplan.hu
Telefon: +36 309562518
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 098 689 700.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ szerinti adatai:

Acélhidak Gyártó-, Szerelő és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 25832411243, 1211 Budapest, Színesfém Utca 10.

A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 24857538244, 1138 Budapest, Karikás Frigyes Utca 20.

Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 28733232403, 6060 Tiszakécske, Béke Utca 150.

Graboplan Industrie Kft., 22611471208, 9027 Győr, Bútorgyári Út 4

Tatralift a.s., SK2020515585, 06001 Kezmarok, Polna Út 4

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ (3)-(10) bekezdése irányadó a jogorvoslati határidő tekintetében.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/08/2021