Árubeszerzések - 41417-2018

30/01/2018    S20    Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok

2018/S 020-041417

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17953802
Fax: +36 17950421

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kef.gov.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. c) pontja szerinti szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: ellátás, üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Belföldi napilapok, folyóiratok, szaklapok szállítása

II.1.2)Fő CPV-kód
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretszerződés „Belföldi napilapok, folyóiratok, szaklapok szállítása” tárgyban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 130 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe. A konkrét teljesítési.

Hely az írásbeli megrendelésben kerül meghatározásra.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Belföldi napilapok, folyóiratok, szaklapok – kalkulált 177 féle sajtótermék, 1590 példányban megjelenésenként – szállítása a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által ellátott minisztériumok és háttérintézmények részére a szerződés teljes hatálya alatt, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A megrendelt sajtótermékek fajtája, darabszáma, szállítási címe, címzettje a szerződés időtartama alatt változhat.

Mennyiség: nettó 130 000 000 Ft keretösszeg, a felmerülő igények alapján az írásbeli megrendelések szerint.

Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem a korábban ismertetett keretösszegre.

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja a termékek speciális jellegéből adódóan, tekintettel arra, hogy a beszerezni kívánt termékek homogén termékkörbe tartoznak, mely nem indokolja a részekre bontást.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 183-374622
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretszerződés „Belföldi napilapok, folyóiratok, szaklapok szállítása” tárgyban.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/01/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Postai cím: Dunavirág u. 2–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefon: +36 17678282
Fax: +36 13033440

Internetcím: https://www.posta.hu/

A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 130 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 130 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő az eljárásban:

Ajánlattevő neve: Magyar Posta Zrt.

Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely): 1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6.

Ajánlattevő adószáma: 10901232-2-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/01/2018