Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 437702-2019

18/09/2019    S180

Magyarország-Székesfehérvár: Építési munkák

2019/S 180-437702

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52406236
Postai cím: Városház tér 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staudt Mária
E-mail: staudt.maria@szfvar.katolikus.hu
Telefon: +36 308426710
Fax: +36 22510699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szfvar.katolikus.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tatabányai Gimnázium kivitelezés.

Hivatkozási szám: EKR001013832018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés alapján a volt tatabányai Bányakórház gimnáziummá történő átalakítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 195 058 101.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
45214220 Középiskola építése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45440000 Festés és üvegezés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Tatabánya, Semmelweis utca 4. szám alatti ingatlan (Tatabánya belterület hrsz. 2090/2.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kivitelezési szerződés alapján a volt tatabányai Bányakórház gimnáziummá történő átalakítása.

Alap műszaki tartalom:

— Főépület teljeskörű kivitelezése,

— Tornacsarnok szerkezetkész (komplett tetőfedéssel kész) állapotának kivitelezése,

— Telekhatáron kívüli közművek kivitelezése a gimnázium rendeltetésszerű használata és a használatbavételi engedély megszerzése érdekében

Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):

Munkagödör földkiemelése - 11 860 m3

Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése - 6758 m2

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése - 133 db

Teherhordó és kitöltő falazat, válaszfal építése - 3105 m2

Fa tetőszerkezetek - 1140 m2

Oldalfalvakolat készítése - 17 224 m2

Homlokzati alapvakolat réteg készítése - 3300 m2

Szerelt gipszkarton álmennyezet - 592,5 m2

Padlóburkolat készítése - 2951,4 m2

Linóleum burkolat fektetése - 3722 m2

Kiselemes tetőfedő rendszer - 2563 m2

Fa nyílászárók - 505 db

Ajtók - 29 db

Felülvilágítók - 44 db

Talajnedvesség elleni szigetelés - 5707 m2

Csapadékvíz elleni szigetelés - 21 226 m2

Lapostető hő- és hangszigetelése - 2854,2 m2

Homlokzati hőszigetelés - 2427 m2

Műanyag csővezeték (hideg-meleg víz) - 1109 m

Szennvízelvezető csővezeték - 244 m

Mosdók, WC-k - 111 db

Fűtési csövek - 1570 m

Erősáramú vezetékezés (csatornába/védőcsőbe) - 11 864 fm

Erősáramú vezetékezés (árokba) - 64 fm

Lámpatestek - 781 db

Tűzjelző rendszer

Behatolásjelző rendszer

Struktúrált hálózat

Épülethangosító rendszer

A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.

Ajánlatkérő 10 % mértékű tartalékkeretet alkalmaz, amelynek felhasználására a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint van mód.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 Jótállás vállalt időtartama - naptári hónap (minimum 24 és maximum 60 hónap ajánlható meg) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2 A II.2.4) pont szerinti műszaki tartalom véghatárideje tekintetében vállalt előteljesítés mértéke (minimum 0 és maximum 30 naptári nap ajánlható meg) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírásban meghatározottak tekintetében opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Az opciós jog - összefoglaló és tájékoztató jelleggel - az alábbi műszaki ütemekre (a továbbiakban: opciós tételek) terjed ki:

A) Opciós Tételek I. ütem (a tornacsarnok teljeskörű befejezése)

Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):

PVC-sportburkolat - 2116 m2

Homlokzati hőszigetelés - 1379 m2

Műanyag csővezeték (hideg-meleg víz) - 462 m

Mosdók és WC-k és zuhany -47 db

Fűtési csövek - 530 m

Vezetékezés (csatornába/védőcsőbe) - 3102 fm

Vezetékezés (árokba) - 1044 fm

Lámpatestek - 179 db

Épülethangosító rendszer

B) Opciós Tételek II. ütem (a főépület és tornacsarnokon kívüli további kivitelezési feladatok az teljes ingatlanra vonatkozóan)

Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):

Kert és park - 2206 m2

Kapu és sorompó - 2 db

Mobilíák - 2253 db

Aszfalt burkolatok - 186,4 m2

Térkő burkolatok - 1034 m2

Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződéskötéstől számított 12 naptári hónapig jogosult. Az opciós jog alkalmazása tekintetében Ajánlatkérő jogosult dönteni, hogy mely ütemekre kívánja e jogát gyakorolni. Ennek megfelelően az opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az ütemek bármelyikének vagy az ezekhez meghatározott munkanemek/mennyiségek részleges és/vagy teljes körű lehívására. Az opciós tételek teljesítési véghatáridejei az alábbiak szerint alakulnak (mely határidőkre a vállalt előteljesítés nem alkalmazandó):

— az opciós jog szerződéskötéstől számított 6 naptári hónapon belüli gyakorlása esetén: Opciós Tételek I. ütem szerződéskötéstől számított 15 hónap; Opciós Tételek II. ütem szerződéskötéstől számított 15 hónap,

— az opciós jog szerződéskötéstől számított 6 naptári hónapon túli gyakorlása esetén: Opciós Tételek I. ütem a megrendeléstől számított 8 hónap; Opciós Tételek II. ütem a megrendeléstől számított 8 hónap.

A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5) pontban "Ár szempont" alatt az alábbi részszempontok értendők:

1. Opc. tételek és tartalékk. nélkül számított nettó díj - Súlyszám: 50

2. Opc. tételek I. ütem nettó díja - Súlyszám: 12

3. Opc. tételek II. ütem nettó díja - Súlyszám: 8

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 024-051807
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tatabányai Gimnázium kivitelezés.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZIB Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_53766670
Postai cím: Fő utca 49-2
Város: Csarnóta
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 7811
Ország: Magyarország
E-mail: laib.fruzsina@zibkomplex.hu
Telefon: +36 308869601
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Valid Solution Kft
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20803287
Postai cím: Ifjúmunkás utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: anita.kosa@validsolution.eu
Telefon: +36 706017439
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: info@octopusinvest.hu
Telefon: +36 703416431
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RABEL-DEKOR Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91830030
Postai cím: Rákóczi utca 60
Város: Tura
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
E-mail: rabeldekor@gmail.com
Telefon: +36 707733498
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 195 058 101.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Octopus Invest Kft. - gyengeáramú rendszerek, kertészet, közlekedési

Létesítmények; RABEL-DEKOR Kft. - építészet, gépészet, mobiliák; ZIB Komplex Kft. - statika, erősáramú szerelések, közműépítés,

Rákötések, akadálymentesítés, sporttechnológia; Valid Solution Kft. - nincs alvállalkozói rész

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 1091 Budapest, Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8. asz: 12525689-2-43), Valid Solution Kft. (cím: 1091 Budapest, Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8. asz: 14939710-2-43), ZIB Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 7811 Csarnóta, asz: 23297106-2-02), RABEL-DEKOR Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 2194 Tura, Rákóczi utca 60, asz:13721527-2-13) közös ajánlattevők

EB Hungary Invest Kft. (cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76-80., asz: 13240567-2-42) és LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12; asz: 25098367-2-43) közös ajánlattevők;

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 8086 Felcsút, Fő utca 217. asz: 25308673-2-07)

SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. (cím: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13. asz: 12727489-2-07)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/09/2019