Építési beruházás - 438861-2016

14/12/2016    S241

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2016/S 241-438861

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.org
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.org/
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.org/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Komáromi Csillagerőd rekonstrukciójára, bővítésére és környezetének rendezésére, generál kivitelezési munkáinak elvégzésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Komáromi Csillagerőd rekonstrukciója, bővítése és környezetének rendezése, generál kivitelezési munkái.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 179 346 879.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Komárom, 802., 803. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Komáromi Csillagerőd rekonstrukciója, bővítése és környezetének rendezése, generál kivitelezési munkái a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Alapfeladat az erődépítmények, a belső és a külső erőd, valamint a várárok és a partművek hiteles műemléki rekonstrukciója és bővítése kortárs eszközökkel, a megközelítést és a gépkocsi parkolást szolgáló közlekedési műtárgyak létesítésével.

A rekonstrukcióval érintett épületek összes nettó alapterülete:

Külső erőd: 1 231,27 m², belső erőd: 2 781,57 m², összesen 4 012,84 m².

Az építendő épületbővítés összes nettó alapterülete: 2 988,75 m².

A fejlesztési programot XXI. századi korszerű technikával, szerkezetekkel, szigetelésekkel, energetikai megoldásokkal, klíma és világítástechnikával, vagyonvédelemmel, biztonságtechnikával kell megvalósítani, a műtárgyvédelem, a közönségszolgálat és a fenntartható fejlesztés követelményei szerint.

A meglévő laktanyaerődben a helyreállítás során olyan apró építészeti beavatkozások történnek csak, amelyek az eredeti állapotot állítják helyre: elfalazott ajtók újranyitása, utólagos válaszfalak elbontása, nyílászárók helyreállítása.

A rekonstrukció mellett fontos az „Erődépület alap megerősítése, padlócsatornák, vasalt aljzatok, szigetelések” kivitelezési feladatai, illetve szükséges az épület jövőbeli funkciójának működéséhez szükséges bővítési munkálatok elvégzése.

Az új épületrészek a meglévő épület szerkezeteitől teljesen független szerkezettel készülnek, kapcsolódási pontok csak függőleges szerkezetekben (falak) van. A meglévő értékek sérülése nélkül ezért az eredeti (mai) állapot visszaállítható marad.

Alap megerősítéseket nagynyomású injektálással készülő talajszilárdításos (Jet-grouting) eljárással, az erődépítményhez csatlakozó új bővítmények építési munkáihoz kapcsolódóan szükséges elvégezni, az talajszilárdítás összes mennyisége 2 090 m³. Vasbeton szerelőfolyosó létesítése a korszerű gépészeti és elektromos rendszerek kiépítéséhez szükséges. Szigetelési munkák az alapfalaknál és a tetőzeten történnek, biztosítva az esővíz elvezetési feladatokhoz szükséges megoldásokat.

A szigetelési rendszer fontos része a teljes szárazsági követelményt biztosító utólagos talajnedvesség elleni szigetelő rendszer kiépítése injektált falszigeteléssel (2 089 m²) összedolgozott bevonat szigetelési (901 m² cementiszapos, 132 m² bitumenes vastag bevonat) komplett rendszerrel, az így szigetelendő felületek és falkeresztmetszetek összes mennyisége 3 122 m².

A műemlék épületen valamennyi természetes faragott kőelem rekonstrukciója készül a faragott kőelemek restaurálásával és felújításával és új faragott kőelemek korhű után gyártásával és beépítésével.

Az erőd műemlék épületeinek lapostetői is rekonstrukcióra kerülnek, a teljes felületen (4 182,8 m² alapterületen) zöldtető szigetelés és zöldtető rétegrend kialakítás készítendő föld- és kavics-leterheléssel, helyenként járható sávok (járható tetőként kialakítva) kiépítésével együtt.

Fontos a szakszerű környezetrendezési, tájépítészeti munka – az erőd feletti feltöltések visszaépítése, növényesítése, illetve a tetőn tervezett közlekedési felületek kiépítése (3 720 m²) – várárok és út környezete kertészeti munkák (16 760 m²)- összesen 20 480 m².

A fenti munkákhoz kapcsolódó egyéb feladatok (villámvédelem, világítás, tájékoztató-információs táblák, locsolóhálózat, leesés elleni védelem stb.).

A rekonstrukcióval kivitelezett és bővített létesítmény használatba vételi engedélyének megszerzése a nyertes ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Kivitelezési feladatok listájának, ütemezésének és kapacitásigényének összeállítása / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Kivitelezés térbeli organizációja / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Erőd épület szigetelésének és a műemléki felújításának szakmai bemutatása / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Mintavételi és minőségbiztosítási eljárások rendje / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A külső erőd ágyúállásaiban történő összes munkafolyamat, beleértve a földmunkákat, szivárgó építési munkákat, aljzatkészítés és belső falazási munkákat, falfelületek tisztítási munkálatai, szigetelési munkálatok, ahol a helyiségekbe tervezett funkció szerepel, ott burkolási, vakolási, aljzatépítési, falfestési munkálatok, elektromos és gépészeti munkálatokkal. (leendő vizesblokkban történő összes munkafolyamatok).

Külső erőd tetejének visszabontása, fedkövek igazításával, beleértve az ehhez szükséges földmunkák elkészítése.

Külső erőd téglafelületének tisztítása, kivétel az erőd bejárata mentén lévő felületek a 2 legszélső sarokpontok között.

Külső erőd tetejére tervezett fa járda sétány kiépítése, a hozzá tervezett korláttal együtt.

Külső erődön kívüli fa stég készítése.

Belső erődben tervezett teljes konyha kiépítése, technológiai berendezésekkel együtt (válaszfalak, aljzatbeton és burkolatok, gépészeti és elektromos szerelvények kiépítése, technológiai berendezések, stb.).

Berendezések közül a fent felsorolt helyiségekben elhelyezendő összes berendezés és mobiliák (ágyúállásokban elhelyezett funkcióknál, konyhatechnológiához tartozó berendezések).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 148-267248
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A Komáromi Csillagerőd rekonstrukciója, bővítése és környezetének rendezése, generál kivitelezési munkái

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Épkar Zrt.
Postai cím: Németvölgyi út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Ipar körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 179 346 879.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez.

Ajánlattevők: LAKI Épületszobrász Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.).

Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár u. 53.).

Csillagerőd 2016 konzorcium: ÉPKAR Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) – Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipar körút 13.) – West Hungária BAU Kft. (2051 Biatorgágy, Vendel Park, Huber u. 1.).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/12/2016