A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 451858-2019

26/09/2019    S186

Magyarország-Veszprém: Buszok és távolsági buszok

2019/S 186-451858

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: V-Busz Veszprémi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_16466346
Postai cím: Házgyári út 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Négrádi Tamás
E-mail: negradit@vbusz.hu
Telefon: +36 706701558
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vbusz.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.vbusz.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001227392019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001227392019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közszolgáltató
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Városi vasúti,villamos,trolibusz v. autóbusz szolg

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Autóbuszok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001227392019
II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Autóbuszok beszerzése:

1. rész: Új vagy használt, alacsony belépésű, szóló, egyszintes autóbuszok: 43 db

2. rész: Új vagy használt, alacsony belépésű, csuklós, egyszintes autóbuszok: 7 db

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új v. használt,alacsony belépésű,szóló,1szintes

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121100 Tömegközlekedési buszok
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új vagy használt, alacsony belépésű, szóló, egyszintes autóbuszok: 43 db

Háromajtós, városi kivitelű, automata váltóval és elektronikus utastájékoztatási rendszerrel felszerelt buszok.

A Járművek városi M3/I. kategóriájú, CE (alacsonypadlós szóló egyszintes) felépítménnyel rendelkező, kéttengelyes, háromajtós, dízelüzemű motorral és automata váltóval ellátott, a kerekesszékkel közlekedő utasok fel- és leszállására is alkalmas, utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel szerelt városi menetrend szerinti személyszállításra alkalmas konstrukciójú autóbuszok legyenek.

Az első és második ajtó az alacsonypadlós területre vezessen, amely területen lépcső nem megengedett. A második ajtó hátsó szélének vonalától hátrafelé a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő lépcsők megengedettek. Bármely ajtók között állóhelyi padlófelületnek minősülő területen keresztül átjárás legyen lehetséges a Járműben.

Alapfeltétel, hogy a megajánlott járműveket legkorábban 1.1.2003 napján helyezték forgalomba.

Az Ajánlatkérő 10 fő Járművezetőjének, a Járművek első menetrend szerinti forgalomba állítását megelőzően oktatásban kell részesülnie a Jármű kezeléséről és ellenőrzéséről.

Az oktatással kapcsolatos minden költséget nyertes Ajánlattevő visel. Nyertes ajánlattevőnek az oktatáshoz magyar nyelvű segédanyagot kell biztosítania.

A további részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megajánlott járművek közül legalább 20 db jármű EURO IV vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Előteljesítés (naptári napokban megadva, min: 0 nap; max: 30 nap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 04/11/2019
Befejezés: 31/12/2019
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési sz.: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok: 0-100.

Módszer:

1. részsz (ár).: fordított arányosítás,

2. részsz.: abszolút értékelés (nem: 0 pont, igen: 100 pont),

3. részsz.: egyenes arányosítás.

Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A II.2.7) pontban meghatározott kezdési időpont az eljárás elhúzódása okán módosulhat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új v. használt,alacsony belépésű,csuklós,1szintes

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121100 Tömegközlekedési buszok
34121200 Csuklós buszok
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új vagy használt, alacsony belépésű, csuklós, egyszintes autóbuszok: 7 db

Négyajtós, városi kivitelű, automata váltóval és elektronikus utastájékoztatási rendszerrel felszerelt busz.

A Járművek városi M3/I. kategóriájú, CG (alacsonypadlós csuklós egyszintes) felépítménnyel rendelkező, háromtengelyes, négyajtós, dízelüzemű motorral és automata váltóval ellátott, a kerekesszékkel közlekedő utasok fel- és leszállására is alkalmas, utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel szerelt városi menetrend szerinti személyszállításra alkalmas konstrukciójú autóbuszok legyenek.

Az első, második és harmadik ajtó az alacsonypadlós területre vezessen, amely területen lépcső nem megengedett. A harmadik ajtó hátsó szélének vonalától hátrafelé a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő lépcsők megengedettek. Bármely ajtók között állóhelyi padlófelületnek minősülő területen keresztül átjárás legyen lehetséges a Járműben.

Alapfeltétel, hogy a Járműveket legkorábban 1.1.2003 napján helyezték forgalomba.

Az Ajánlatkérő 10 fő Járművezetőjének, a Járművek első menetrend szerinti forgalomba állítását megelőzően, egy ízben oktatásban kell részesülnie a Jármű kezeléséről és ellenőrzéséről.

Az oktatással kapcsolatos minden költséget Ajánlattevő visel. Ajánlattevőnek az oktatáshoz magyar nyelvű segédanyagot kell biztosítania.

A további részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megajánlott járművek közül legalább 3 db jármű EURO IV vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Előteljesítés (naptári napokban megadva, min: 0 nap; max: 30 nap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 04/11/2019
Befejezés: 31/12/2019
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési sz.: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok: 0-100.

Módszer:

1. részsz (ár).: fordított arányosítás,

2. részsz.: abszolút értékelés (nem: 0 pont, igen: 100 pont),

3. részsz.: egyenes arányosítás.

Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A II.2.7) pontban meghatározott kezdési időpont az eljárás elhúzódása okán módosulhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.

Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania.

A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét rész tekintetében:

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését). AK felhívja a figyelmet a Kr. 3.§-ának rendelkezéseire.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:

— a pénzforgalmi számla (számlák) száma,

— a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),

— a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

(Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.

P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján AT csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (1. új vagy használt, alacsony belépésű, szóló, egyszintes autóbuszok értékesítése; 2. rész esetében: új vagy használt, alacsony belépésű, csuklós, egyszintes autóbuszok értékesítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 – mérlegfordulónappal lezárt – üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek. Ha az ajánlattevő a P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben:

P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint, a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő (mindkét rész tekintetében).

P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (1. új vagy használt, alacsony belépésű, szóló, egyszintes autóbuszok értékesítése; 2. rész esetében: új vagy használt, alacsony belépésű, csuklós, egyszintes autóbuszok értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az 1. rész esetében a nettó 150 000 000 HUF, a 2. rész esetében a nettó 50 000 000,- HUF összeget.

A P.1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.

A P.2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) és a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (3) és (7) bekezdése is irányadó.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét rész tekintetében:

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

Az EEKD-re közös ajánlattétel esetén a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése irányadó.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).

M.1. Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő területen végzett legjelentősebb befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításait a Kr. 22. § (1) bek. meghatározott formában és 22. § (2) bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva. A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.

A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

— a szállítás tárgyának és mennyiségének rövid ismertetését (minimális tartalomként fel kell tüntetni az alkalmasság minimumkövetelményeiben elvárt adatot)

— a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),

— a szerződő (referenciát adó) partner nevét, székhelyét,

— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül került megkezdésre. A Kr. 21/A. § irányadó. Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 140. § (9) bekezdése is irányadó. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:

M.1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti áruk szállítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, referenciákkal, amely(ek) vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti áruk (1. új vagy használt, alacsony belépésű, szóló, egyszintes autóbuszok értékesítése/szállítása; 2. rész esetében: új vagy használt, alacsony belépésű, csuklós, egyszintes autóbuszok értékesítése) mennyisége összesen nem éri el az 1. rész esetében a 20 db, a 2. rész esetében az 5 db mennyiséget.

Az alacsony belépés definíciója: A 6/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet vonatkozó pontjainak megfelelő jármű, azaz az utastér legalább 35 %-a egybefüggő lépcsőmentes teret képez, amelyben a hosszirányú padlólejtés maximum 8 %, a jármű hossztengelyére merőleges lejtés maximum 5 %. A jármű belépőmagassága minden ajtónál legfeljebb 340 mm lehet.

Az előírt mennyiségek több szerződésből is igazolhatóak mindkét rész tekintetében, továbbá ugyanaz a referencia/referenciák bemutatható(ak) mindkét részben.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindkét rész tekintetében:

Késedelmi kötbér: Alapja a késedelem minden naptári napja után a késedelemmel érintett tétel nettó vételára, mértéke a kötbéralap 1 %-a. A 20 napot meghaladó bármely késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

Meghiúsulási kötbér: Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186. § (1) bek. alapján, ha olyan okból, amiért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul. A kötbér a teljes nettó vételár 20 %-a.

Teljesítési biztosíték: a teljes nettó vételár 4 %-a.

Fizetési feltételek: AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF. A szerződés pénzügyi fedezetét AK hazai támogatásból és saját forrásból biztosítja. AK a kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben és a Kbt. 135. § (1) és (6) bek-ben foglaltakat teljes körben alkalmazza.

A fentiekről bővebben a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet tartalmaz rendelkezéseket.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/10/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/10/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

A bontási eljárásra az EKR rendszerben kerül sor. A bontási eljárás és a jogosultak tekintetében irányadóak a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében, illetve a Kbt. 68. §-ában foglaltak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárásra az EKR rendszerben kerül sor. A bontási eljárás és a jogosultak tekintetében irányadóak a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében, illetve a Kbt. 68. §-ában foglaltak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Mindkét rész tekintetében:

1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 179741 68 e-mail: info@ceutender.hu

2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

3. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban: AT), mind közös AT-k vonatkozásában.

4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

5. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. § alapján.

6. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

7. Fordítás: Kbt. 47. § (2) bekezdés.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

9. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk megadását, és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését. (nemleges tartalommal is be kell nyújtani!)

10. Kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele esetén (azaz a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben) ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

11. Hiánypótlás: Kbt. 71.§ alapján. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.

12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

13. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

14. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

15. Irányadó jog: a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei.

16. AK jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő a Kbt. 54. § szerinti ajánlati biztosíték nyújtását.

17. AK a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja.

18. Az ajánlatban csatolni szükséges a műszaki leírás szerinti szakmai ajánlatot cégszerűen aláírva. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy szakmai ajánlatnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a műszaki leírásban meghatározott valamennyi követelménynek való megfelelést egyértelműen igazolja valamennyi megajánlott jármű vonatkozásában, valamint az értékelési szempont esetében tett vállalást is alátámassza.

19. Az egyes termékek esetében az egyenértékűséget a műszaki leírásban meghatározott szempontok tekintetében kell igazolni.

20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az eljárásban: Dr. Kozenschnik-Rönky Zsófia, lajstromszám: 00538

21. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésével összhangban, mint feltételes közbeszerzési eljárást folytatja le.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/09/2019