Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 465553-2016

31/12/2016    S253

Magyarország-Budapest: Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése

2016/S 253-465553

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvári Közlekedési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK16923
Postai cím: Áchim András u. 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király István
E-mail: titkarsag@kkzrt.hu
Telefon: +36 82411850
Fax: +36 82411850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kaposbusz.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.dropbox.com/sh/yzp5yy762o04eoj/AAA7VKzvV2Ec3NBOKaK0iXD5a?dl=0
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: InTender Consulting Kft.
Postai cím: Bécsi út 63. 1. emelet (bejárat a Dereglye u. felől)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Pongor Dániel
E-mail: kozbeszerzes@intender.hu
Telefon: +36 306373795
Fax: +36 19517682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: InTender Consulting Kft.
Postai cím: Bécsi út 63. 1. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Pongor Dániel
Telefon: +36 306373795
E-mail: kozbeszerzes@intender.hu
Fax: +36 19517682
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45221000 Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221111 Közúti híd építése
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45213322 Vasúti pályaudvar építése
45221243 Gyalogos alagút építése
45234100 Vasútépítés
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234160 Felsővezeték építése
45213311 Buszpályaudvar építése
45233128 Körforgalom építése
45223320 „Parkolj és utazz” (P+R) létesítmény építése
45234116 Pályaépítés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Somogy megye, Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik engedélyezési és kiviteli tervezése, a szükséges hatósági és egyéb engedélyezési eljárások lefolytatása, valamint kivitelezése az alábbiak tekintetében:

1. Útépítés:

a. 2x2 sávos gyűjtőút bontása 491 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza);

b. 2x2 sávos gyűjtőút építése 511 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza, nyomvonalkorrekció);

c. körforgalom építése 3 db;

d. 2x1 sávos gyűjtőút építése 867 m szakaszon (Csík Ferenc sétány meghosszabbítása, Béla király utcai rákötés);

e. P+R parkoló építése (összesen 201 (138+45+18) db);

f. új helyi és helyközi pályaudvar közlekedési létesítményeinek építése (8 257 m² térkő burkolat; 578 m² aszfalt burkolat; 9 388 m² beton burkolat);

g. ideiglenes buszpályaudvar(ok) kialakítása a szükséges létesítményekkel.

2. Hídépítés:

a. Kapos folyó feletti Béla király úti 29,3 m szabadnyílású híd átépítése;

b. Vasút feletti közúti és kerékpáros híd a Béla király útnál 15,83+27,87+15,92 m szabadnyílással;

c. Gyalogos és kerékpáros híd építése a Petőfi tér és a Kaposfolyó közötti szakaszon 46,80+69,86+38,00+20,00+15,00+15,00 m szabadnyílással.

3. Magasépítés:

a. Buszpályaudvar épület építése az új pályaudvaron (600 m²);

b. Sofőrpihenő építése a buszparkoló területén (160 m²);

c. Peronfedések a buszpályaudvaron és a vasútállomáson (2 700 m²);

d. Gyalogoshíd építészeti elemeinek építése továbbá hídfőkben elhelyezett helyiségek (160 m²) építése.

4. Közműépítés:

a. Szénhidrogén vezeték kiváltása (850 m), bontása (225 m) és védelembehelyezése (30 m);

b. Távhőhálózat építése (83 m) és kiváltása (570 m);

c. Csapadékvíz csatorna bontása és építése (2 735 m);

d. Viziközmű hálózatok bontása (1 350 m), védelembe helyezése (355 m), építése (1 770 m), víznyerő kút kiváltása/védelembe helyezés (4 db);

e. Hírközlési hálózat bontása (2 220 m), védelembe helyezése (1 265 m) és építése (3 400 m);

f. Kis- és középfeszültségű hálózatok építése és kiváltása (0,4 kVos hálózat 2 275 m, 20 kV-os hálózat 195 m);

g. Térvilágítás és közvilágítás kiváltása (3 805 m) és építése (7 220 m).

5. Környezetrendezés:

e. Petőfi tér környezetrendezése (1551 m²);

f. Donneri lejáró környezetrendezése (4260 m²);

g. Gyalogos és kerékpáros felület környezetrendezése (3704 m²);

h. Csik Ferenc sétány és a vasút közötti terület környezetrendezése (2086 m²) és kerítés építése (200 m).

6. Vasútépítés:

a. Felsővezeték átépítése a közúti felüljáró környezetében (140 m);

b. Felsővezeték átépítése a gyalogos-, kerékpáros felüljáró környezetében (270 m);

c. Peronok térvilágatása („A” és „C” peron);

d. Sk+55 cm magasságú utasperon építése Kaposvár I. számú vágánya mellett;

e. Biztosító berendezés kismértékű módosítása a Béla Király úti megszűnő közúti forgalom – tervezett gyalogos – kerékpáros átvezetés miatt, valamint összesen 18 mezőnyi gyalogos átjáró építése;

f. Távközlési, utastájékoztatási rendszer: hangos és vizuális utastájékoztató rendszer kiépítése a Volán pályaudvaron, illetve összehangolása a MÁV Zrt. által megvalósított rendszerrel.

7. Az ideiglenes helyközi pályaudvaron 16+1 db. induló, és 2 db. érkező kocsiállás kialakítása az autóbuszjáratok részére, valamint összesen 290 m² alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes helyi pályaudvaron 13 db. induló és 3 db. érkező kocsiállás kialakítása az autóbuszjáratok részére, valamint összesen 105 m² alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes pályaudvarok közötti közösségi közlekedés fenntartása.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.2) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.4) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.5) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/04/2017
Befejezés: 01/10/2019
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00016.
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés 100 %-a Európai Uniós támogatásból és 0 % önerőből valósul meg, szállítói finanszírozás útján. A kifizetések a Kbt. 135.§ (5)-(6) bekezdései szerint történnek. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pongor Dániel Lajstomszáma: 00314.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §, 67. § (3) és 74. §-ban foglalt rendelkezésekre.

Az előírt kizáró okok igazolási módja:

Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, által az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.

További feltételek ismertetése:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek.-e szerint alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatástervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 322. § (3) bekezdése szerinti), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.-e szerint alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1 – P.3.A Kbt. 67.§(1) bek-ben, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.1.§(1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő (a továbbiakban: AT) ajánlatában köteles az alk.-i köv.-eknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) a formanyomtatvány IV. részében előírja részletes információk megadását. A Kbt.69.§(4)-(7)alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell igazolni az alk.-i köv.-eknek való megfelelést.

P.1. A Kbt.65.§(1)bek-neka)pontja és a Kr.19.§(1)bekc) pontja alapján az AT köteles csatolni, a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgya (magas és/vagy mély építési projekt kivitelezése) szerinti – áfa nélkül számított-árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.2. A Kbt.65.§(1) bek.-nek a)pontja és a -Kr.19.§(1) bek. b) pontja alapján az AT csatolja a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje a számviteli tvnek megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát a kieg. melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó min.-követelmények tekintetében. Ha AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szükséges a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről. AKr.19.§(2)bek. szerint, ha az AT a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az AT működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének el kell érnie az AK által a felhívásban meghatározott értéket.

P.3. A Kbt.65.§(1)bek-neka)pontja és Kr.19.§(1)bek-nek a) pontja alapján az AT a felhívás feladását megelőző 2 évben aktív v.mennyi bankszámlájáról szóló, (ideértve a felhívás feladásának napját megelőzően megszüntetett bankszámlákat), a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának napján aktív bankszámlák tekintetében a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak:-bankszámla száma, -mióta vezeti a pénzforgalmi számla, -volt-e a bankszámlán a felhívás feladását megelőző 2 évben 15 napot meghaladó sorban állás (sorbaállítás), AK-k kötelesek benyújtani a felhívásfeladását megelőző 2 évben létezett, de későbbiekben megszüntetett v.mennyi pénzforgalmi számlákra tekintetében a pénzügyi intézménytől származó igazolást, továbbá kötelesek a ezen időszakban egyaránt a cégkivonatban szereplő és nem szereplő aktív pénzforgalmi számlákra vonatkozó nyilatkozatot benyújtani, tekintettel arra, hogy AK a felhívás feladását megelőzően megszüntetett pénzforgalmi számlák esetében is ellenőrizni fogja az alk.-i köv. meglétét. A P1ésP2 pontokkal kapcsolatban AK felhívja a figyelmet a Kr.19.§(3) bek-ben foglaltakra. A P.1. alk.-i köv. tekintetében az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy a közös AT-k árbevétele összeadódik. A P.2. és P.3. pont esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös AT-k legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott köv.-nek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Az ajánlattevő Alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik összesen nettó 5 000 000 000 HUF közbeszerzés tárgya (magas és/vagy mély építési projekt kivitelezése) szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben.

P.2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben a saját, vagy jogelődje szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye egynél (1) több üzleti évben negatív volt;

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a P.2. pont vonatkozásában alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magas és/vagy mély építési projekt kivitelezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el a nettó 4 000 000 000 HUF-ot [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés]. „Beszámolóval lezárt üzleti év alatt” alatt ajánlatkérő a beszámoló elfogadásának napját érti.

P.3. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik bankszámláján a felhívás feladásának napját megelőző kettő évben 15 napot meghaladó sorban állás (sorbaállítás) fordult elő.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1-M.2. A Kbt. 67. § (1) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében előírja részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

M.1. A Kbt. 65. § (1) bek.-nek b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.

Az ismertetőben meg kell adni legalább (i) a szerződést kötő másik fél megnevezését, (ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), (iii) az ellenszolgáltatás összegét, (iv) a teljesítés idejét és (v) helyét, továbbá (vi) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 22. § (3) bek.-e alapján tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

M.2 A Kbt. 65. § (1) bek.-nek b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek.-nek b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét, végzettségét/képzettségét, szakmai tapasztalatát, cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség/képzettség az iskolai vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelyben nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartam került meghatározásra a minimumkövetelmény tekintetében, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek, szakmai tapasztalatok időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerinti időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek. Ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szöveg szerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) nem rendelkezik az alábbi, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával/referenciákkal:

M.1.1. legalább 350 m hosszú új vagy meglévő nyomvonalú 2x2 sávos közút építése vagy felújítása tárgyú referenciával;

M.1.2. legalább 650 m hosszú új vagy meglévő nyomvonalú 2x1 sávos közút építése vagy felújítása tárgyú, referenciával;

M.1.3. legalább 1 db közút építése tárgyú referenciával, mely tartalmazott felüljáró építést is, amely felüljáró szabadnyílása legalább 20 m volt;

M.1.4. legalább 1 db 2x2 sávos közút építése tárgyú referenciával, mely tartalmaz 1 db 2x2 sávos közút és 1 db legalább 2x1 sávos közút vagy kiszolgálóút szintbeni csomópontjának építését vagy átépítését;

M.1.5 legalább 1 db közút építése tárgyú referenciával, amely tartalmazza legalább 2 db körforgalom építését és vagy átépítését;

M.1.6. legalább 1 db vasútépítési referenciával, mely tartalmaz utasperon építést, valamint felsővezeték átépítést és/vagy felsővezeték szabályozást;

M.1.7. legalább 1 db referenciával, mely tartalmazza térlefedés kivitelezését, melynek felülete legalább 1 200 m².

A referenciakövetelmények több szerződés útján is teljesíthetőek.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban a jelen pontban: KR.) szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap, országos vagy helyi közút építése vagy felújítása területén szerzett projektvezetői gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2. 1 fő, aki a KR. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap, országos vagy helyi közút építése vagy felújítása területén szerzett építésvezetői vagy főépítésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3. 1 fő, aki a KR. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap híd-építés és/vagy -szerelés területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik

M.2.4. 1 fő, aki a KR. szerinti MV-ÉG jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap magasépítési kivitelezés területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M.2.5 1 fő, KR. szerinti É vezető tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap magasépítési tervezői gyakorlattal rendelkezik;

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz az átfedés nem megengedett.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6)].

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7) bekezdésére, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel a szerződés számlázás és kifizetés devizaneme HUF Igényelhető előleg a szerződés elszámolható összege 50 %-a, az előleg visszafizetési biztosítékra a Kbt és a 272/2014. (XI.5.) Kr rendelkezései az irányadóak. A teljesítés elismerésére a Kbt. 135. (1)-(2) bekezdései, az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135.§ (3)-(5) bekezdései, valamint a 322/2015. (X.30.) Kr. 30-32.§-i az irányadóak.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi-, meghiúsulási kötbér; teljesítési és jólteljesítési biztosíték; jótállás amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Késedelmi kötb., meghiúsulási kötb. alapja: nettó Vállalkozói Díj. kés. kötb. mértéke:0,1 %/naptári nap; meghiúsulási kötb. mértéke: 10 %.

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

— Ptk. 6:130.§(1)(2) bek. ;Kbt.; 322/2015. (X. 30.) Kr; 2007. évi CXXVII. tv; 2003. évi XCII. tv (különösen a 36/A §);2000. évi C. tv; 266/2013. (VII. 11.) Kr; 272/2014. (XI.5.) Kr.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/02/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 16/04/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/02/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

InTender Consulting Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 63., I. emelet – bejárat a Dereglye u. felől).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot.

Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (III.A.1.ba.), a 2.- 6 résszempont esetében az egyenes arányosítás (III.A.1.bb)), módszerét alkalmazza, melynek során a pontokat 1-10 között osztja ki. Az értékelés részletezése a közbeszerzési dokumentumban. Az ajánlatnak a Kbt.47.§(2)bek. alapján tartalmaznia kell AT-nek a Kbt.66 §(2) bek-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett eredeti és aláírt nyilatkozatát és a Kbt.66.§(4) bek. szerinti nyilatkozatát. AK előírja, hogy az AT-nek meg kell jelölni (i) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint (ii) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Fentiekre való tekintettel az AT köteles csatolni a Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozatát.

A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!

Ajánlati biztosíték:

Az AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 10M HUF, formája a Kbt.54.§(2) szerint kerül meghatározásra. Az ajánlati biztosítékra von. részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Nyertes AT a Kr.26.§-a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A tervezési feladatok esetében min. 50 000 000 HUF/kár, valamint 100 000 000 HUF/év összegű, az építészeti kivitelezési feladatok esetében min. 200 000 000 HUF/kár, valamint 500 000 000 HUF/év összegű felelősségbiztosítási szerződés megléte szükséges. A közbeszerzési dokumentumot bármely érdekelt gazdasági szereplő a Kbt.39.§(1) bek-ben foglalt előírásra való tekintettel a teljeskörűen, korlátlanul és térítésmentesen átveheti (elérheti).

AK a közbeszerzési dokumentumot teljes terjedelemben, elektronikus úton bocsátja rendelkezésre.

AK fenntartja a jogot, hogy a közbesz. eljárás nyertesével a Kbt.98.§(3)bek. szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le, melynek tárgya a jelen beszerzésben megépített kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik rendeltetésszerű működéséhez szükséges kieg. építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új ép. beruházás beszerzésének feltételei a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei. AK jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, mivel több kivitelező esetén nem lehetséges összeegyeztetni azok munkáját. A kivitelezésre szánt idő, az egyes munkaszakaszok munkafolyamatai szorosan egymásra épülnek, egy kivitelező által koordinált kivitelezés esetén bizonyos mértékben párhuzamosan is végezhető, részekre bontás hiánya esetén számos költség (pl. a felvonulási költségeket, bizonyos bontási munkák költségei) csak egyszer jelennek meg.

AT beárazott költségbecslést köteles ajánlatához csatolni

AK a pü-i és gazd-i és műsz-i szakmai alk.-ot és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2)-P.1.-P.3;III.1.3)-M.1.-M.2.

AK a Kbt.35.§(8)-(9) bek-ben foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes AT-k a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

AK felhívja a figyelmet a Kbt.134.§(5) bek.-re. AK előteljesítést elfogad.

AK az M.2. pont szerinti alk.-i köv.-eket teljesítő szakemberek vonatkozásában szerződéskötési feltételként határozza meg az alábbi jogosultságok meglétét: MV-KÉ; MV-ÉG; É.

AK a Kbt.71.§(6)bek-ben foglaltaknak megfelelően jár el új gazdasági szereplő hiánypótlás során történő bevonása esetén.

Az eljárást a Kaposvári Közlekedési Zrt. nevében a NIFjár el.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/12/2016