Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 485389-2021

24/09/2021    S186

Норвегия-Trondheim: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

2021/S 186-485389

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: NTNU
Национален регистрационен номер: 974 767 880
Пощенски адрес: NTNU
Град: Trondheim
код NUTS: NO060 Trøndelag
Пощенски код: 7491
Държава: Норвегия
Лице за контакт: Vibeke Hagen
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.bott-samarbeidet.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Universitetet i Oslo
Национален регистрационен номер: 971 035 854
Град: Oslo
код NUTS: NO081 Oslo
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.bott-samarbeidet.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Universitetet i Bergen
Национален регистрационен номер: 874 789 542
Град: Bergen
код NUTS: NO0A2 Vestland
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.bott-samarbeidet.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Национален регистрационен номер: 970 422 528
Град: Tromsø
код NUTS: NO07 Nord-Norge
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.bott-samarbeidet.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Национален регистрационен номер: 919 477 822
Град: Trondheim
код NUTS: NO060 Trøndelag
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.unit.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Национален регистрационен номер: 971 526 378
Град: Oslo
код NUTS: NO081 Oslo
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://aho.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Høgskolen i Innlandet
Национален регистрационен номер: 918 108 467
Град: Elverum
код NUTS: NO020 Innlandet
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.inn.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Høgskolen i Molde
Национален регистрационен номер: 971 555 483
Град: Molde
код NUTS: NO0A3 Møre og Romsdal
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.himolde.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Høgskolen i Østfold
Национален регистрационен номер: 971 567 376
Град: Halden
код NUTS: NO082 Viken
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.hiof.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Høgskulen i Volda
Национален регистрационен номер: 974 809 672
Град: Volda
код NUTS: NO0A3 Møre og Romsdal
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.hivolda.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Høgskulen på Vestlandet
Национален регистрационен номер: 917 641 404
Град: Bergen
код NUTS: NO0A Vestlandet
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.hvl.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Kunsthøgskolen i Oslo
Национален регистрационен номер: 977 027 233
Град: Olso
код NUTS: NO081 Oslo
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://khio.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Nord universitet
Национален регистрационен номер: 970 940 243
Град: Bodø
код NUTS: NO071 Nordland
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nord.no/no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Norges Handelshøyskole
Национален регистрационен номер: 974 789 523
Град: Bergen
код NUTS: NO0A2 Vestland
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nhh.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Norges idrettshøgskole
Национален регистрационен номер: 971 526 033
Град: Oslo
код NUTS: NO081 Oslo
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nih.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Национален регистрационен номер: 969 159 570
Град: Ås
код NUTS: NO082 Viken
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nmbu.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Norges musikkhøgskole
Национален регистрационен номер: 974 761 106
Град: Oslo
код NUTS: NO081 Oslo
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://nmh.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: OsloMet – storbyuniversitetet
Национален регистрационен номер: 997 058 925
Град: Oslo
код NUTS: NO081 Oslo
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.oslomet.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Sámi allaskuvla/ Samisk Høgskole
Национален регистрационен номер: 971 519 363
Град: Guovdageaidnu / Kautokeino
код NUTS: NO074 Troms og Finnmark
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://samas.no/nb
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Universitetet i Agder
Национален регистрационен номер: 970 546 200
Град: Kristiansand
код NUTS: NO0 Norge
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.uia.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Universitetet i Stavanger
Национален регистрационен номер: 971 564 679
Град: Stavanger
код NUTS: NO0A1 Rogaland
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.uis.no/#Studier
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Universitetet i Sørøst-Norge
Национален регистрационен номер: 911 770 709
Град: Kongsberg
код NUTS: NO082 Viken
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.usn.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
Национален регистрационен номер: 986 339 523
Град: Bergen
код NUTS: NO0A2 Vestland
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://diku.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Dronning Mauds Minne Høgskole
Национален регистрационен номер: 971 574 747
Град: Trondheim
код NUTS: NO060 Trøndelag
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dmmh.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Fjellhaug internasjonale Høgskole
Национален регистрационен номер: 973 259 415
Град: Oslo
код NUTS: NO081 Oslo
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://fih.fjellhaug.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Folkehelseinstituttet
Национален регистрационен номер: 983 744 516
Град: Oslo
код NUTS: NO081 Oslo
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.fhi.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Institutt for samfunnsforskning
Национален регистрационен номер: 974 760 991
Град: Oslo
код NUTS: NO081 Oslo
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.samfunnsforskning.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: MF vitenskapelig høyskole
Национален регистрационен номер: 917 387 079
Град: Oslo
код NUTS: NO081 Oslo
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mf.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: NLA Høgskolen
Национален регистрационен номер: 995 189 186
Град: Bergen
код NUTS: NO0A2 Vestland
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nla.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga
Национален регистрационен номер: 985 042 667
Град: Lysaker
код NUTS: NO082 Viken
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nokut.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: NORCE Norwegian Research Centre AS
Национален регистрационен номер: 919 408 049
Град: Bergen
код NUTS: NO0A2 Vestland
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.norceresearch.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Norsk institutt for bioøkonomi
Национален регистрационен номер: 988 983 837
Град: Ås
код NUTS: NO082 Viken
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nibio.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Norsk senter for forskningsdata AS
Национален регистрационен номер: 985 321 884
Град: Bergen
код NUTS: NO0A2 Vestland
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://nsd.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Politihøgskolen
Национален регистрационен номер: 974 761 017
Град: Oslo
код NUTS: NO081 Oslo
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.politihogskolen.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Uninett
Национален регистрационен номер: 968 100 211
Град: Trondheim
код NUTS: NO060 Trøndelag
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.uninett.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Uninett Sigma AS
Национален регистрационен номер: 814 864 332
Град: Trondheim
код NUTS: NO060 Trøndelag
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.sigma2.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Universitetssenteret på Svalbard
Национален регистрационен номер: 985 204 454
Град: Longyearbyen
код NUTS: NO07 Nord-Norge
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.unis.no/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Veterinærinstituttet
Национален регистрационен номер: 970 955 623
Град: Oslo
код NUTS: NO081 Oslo
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.vetinst.no
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: VID vitenskapelig høgskole
Национален регистрационен номер: 915 635 520
Град: Oslo
код NUTS: NO081 Oslo
Държава: Норвегия
Електронна поща: vibeke.hagen@ntnu.no
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.vid.no
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.4)Вид на възлагащия орган
Национална или федерална агенция/служба
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Service contract for case management and documentation administration for the Universities and University Colleges

Референтен номер: ANSK-0056-20
II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Service contract for case management and documentation administration The establishment of the service, specified interface, operation, maintenance, administration and strategic co-operation with the selected provider. The contract also regulates related services for a digital case management platform and archive with associated support services, as well as further development and additional purchases. The archive core must manage the business archives and ensure authentic and reliable management of received documentation and must be produced in accordance with the current Noark standard.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 430 000 000.00 NOK
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
48300000 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и повишаване на ефективността
48310000 Софтуерни пакети за създаване на документи
48311000 Софтуерни пакети за управление на документи
48311100 Система за управление на документи
48329000 Система за обработване на изображения и за архивиране
48810000 Информационни системи
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
72212400 Услуги по разработване на софтуер за търговски и персонални транзакции
72220000 Системни и технически консултантски услуги
72227000 Консултантски услуги, свързани с интегриране на софтуер
72250000 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ
72252000 Услуги по компютърно архивиране
72310000 Услуги по обработка на данни
72320000 Услуги, свързани с бази данни
72330000 Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни
72600000 Услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: NO0 Norge
Основно място на изпълнение:

Nationwide in Norway

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Service contract for case management and documentation administration The establishment of the service, specified interface, operation, maintenance, administration and strategic co-operation with the selected provider. The contract also regulates related services for a digital case management platform and archive with associated support services, as well as further development and additional purchases. The archive core must manage the business archives and ensure authentic and reliable management of received documentation and must be produced in accordance with the current Noark standard.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Quality / Тежест: 60%
Критерий за качество - Име: Risk / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 20 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Several of the given contracting authorities have options for entering the contract, cf. the overview in the annex.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Duration: A separate agreement for implementation. After the start-up date, the service contract shall last for 4 years, and then automatically extended for 1 year at a time.

Refer to the attached contracts for terms for alterations of the contract period and extension.

The contract contains requirements for wage and working conditions, and requirements for approved apprenticeship and the use of apprentices.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Състезателна процедура с договаряне
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 052-124869
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/08/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 7
Брой на офертите, получени по електронен път: 7
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Sopra Steria
Национален регистрационен номер: 910 909 088
Пощенски адрес: Postboks 2
Град: Oslo
код NUTS: NO0 Norge
Пощенски код: 0054
Държава: Норвегия
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 430 000 000.00 NOK
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Sør-Trøndelag Tingrett
Град: Trondheim
Държава: Норвегия
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/09/2021