Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 485389-2021

24/09/2021    S186

Norge-Trondheim: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

2021/S 186-485389

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: NTNU
Nationellt registreringsnummer: 974 767 880
Postadress: NTNU
Ort: Trondheim
Nuts-kod: NO060 Trøndelag
Postnummer: 7491
Land: Norge
Kontaktperson: Vibeke Hagen
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.bott-samarbeidet.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Universitetet i Oslo
Nationellt registreringsnummer: 971 035 854
Ort: Oslo
Nuts-kod: NO081 Oslo
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.bott-samarbeidet.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Universitetet i Bergen
Nationellt registreringsnummer: 874 789 542
Ort: Bergen
Nuts-kod: NO0A2 Vestland
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.bott-samarbeidet.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Nationellt registreringsnummer: 970 422 528
Ort: Tromsø
Nuts-kod: NO07 Nord-Norge
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.bott-samarbeidet.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Nationellt registreringsnummer: 919 477 822
Ort: Trondheim
Nuts-kod: NO060 Trøndelag
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.unit.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Nationellt registreringsnummer: 971 526 378
Ort: Oslo
Nuts-kod: NO081 Oslo
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://aho.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Høgskolen i Innlandet
Nationellt registreringsnummer: 918 108 467
Ort: Elverum
Nuts-kod: NO020 Innlandet
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.inn.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Høgskolen i Molde
Nationellt registreringsnummer: 971 555 483
Ort: Molde
Nuts-kod: NO0A3 Møre og Romsdal
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.himolde.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Høgskolen i Østfold
Nationellt registreringsnummer: 971 567 376
Ort: Halden
Nuts-kod: NO082 Viken
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.hiof.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Høgskulen i Volda
Nationellt registreringsnummer: 974 809 672
Ort: Volda
Nuts-kod: NO0A3 Møre og Romsdal
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.hivolda.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Høgskulen på Vestlandet
Nationellt registreringsnummer: 917 641 404
Ort: Bergen
Nuts-kod: NO0A Vestlandet
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.hvl.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kunsthøgskolen i Oslo
Nationellt registreringsnummer: 977 027 233
Ort: Olso
Nuts-kod: NO081 Oslo
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://khio.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nord universitet
Nationellt registreringsnummer: 970 940 243
Ort: Bodø
Nuts-kod: NO071 Nordland
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.nord.no/no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Norges Handelshøyskole
Nationellt registreringsnummer: 974 789 523
Ort: Bergen
Nuts-kod: NO0A2 Vestland
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.nhh.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Norges idrettshøgskole
Nationellt registreringsnummer: 971 526 033
Ort: Oslo
Nuts-kod: NO081 Oslo
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.nih.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Nationellt registreringsnummer: 969 159 570
Ort: Ås
Nuts-kod: NO082 Viken
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.nmbu.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Norges musikkhøgskole
Nationellt registreringsnummer: 974 761 106
Ort: Oslo
Nuts-kod: NO081 Oslo
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://nmh.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: OsloMet – storbyuniversitetet
Nationellt registreringsnummer: 997 058 925
Ort: Oslo
Nuts-kod: NO081 Oslo
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.oslomet.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sámi allaskuvla/ Samisk Høgskole
Nationellt registreringsnummer: 971 519 363
Ort: Guovdageaidnu / Kautokeino
Nuts-kod: NO074 Troms og Finnmark
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://samas.no/nb
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Universitetet i Agder
Nationellt registreringsnummer: 970 546 200
Ort: Kristiansand
Nuts-kod: NO0 Norge
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uia.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Universitetet i Stavanger
Nationellt registreringsnummer: 971 564 679
Ort: Stavanger
Nuts-kod: NO0A1 Rogaland
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uis.no/#Studier
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Universitetet i Sørøst-Norge
Nationellt registreringsnummer: 911 770 709
Ort: Kongsberg
Nuts-kod: NO082 Viken
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.usn.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
Nationellt registreringsnummer: 986 339 523
Ort: Bergen
Nuts-kod: NO0A2 Vestland
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://diku.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Dronning Mauds Minne Høgskole
Nationellt registreringsnummer: 971 574 747
Ort: Trondheim
Nuts-kod: NO060 Trøndelag
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://dmmh.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Fjellhaug internasjonale Høgskole
Nationellt registreringsnummer: 973 259 415
Ort: Oslo
Nuts-kod: NO081 Oslo
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://fih.fjellhaug.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Folkehelseinstituttet
Nationellt registreringsnummer: 983 744 516
Ort: Oslo
Nuts-kod: NO081 Oslo
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.fhi.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Institutt for samfunnsforskning
Nationellt registreringsnummer: 974 760 991
Ort: Oslo
Nuts-kod: NO081 Oslo
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.samfunnsforskning.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: MF vitenskapelig høyskole
Nationellt registreringsnummer: 917 387 079
Ort: Oslo
Nuts-kod: NO081 Oslo
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.mf.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: NLA Høgskolen
Nationellt registreringsnummer: 995 189 186
Ort: Bergen
Nuts-kod: NO0A2 Vestland
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.nla.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga
Nationellt registreringsnummer: 985 042 667
Ort: Lysaker
Nuts-kod: NO082 Viken
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.nokut.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: NORCE Norwegian Research Centre AS
Nationellt registreringsnummer: 919 408 049
Ort: Bergen
Nuts-kod: NO0A2 Vestland
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.norceresearch.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Norsk institutt for bioøkonomi
Nationellt registreringsnummer: 988 983 837
Ort: Ås
Nuts-kod: NO082 Viken
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.nibio.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Norsk senter for forskningsdata AS
Nationellt registreringsnummer: 985 321 884
Ort: Bergen
Nuts-kod: NO0A2 Vestland
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://nsd.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Politihøgskolen
Nationellt registreringsnummer: 974 761 017
Ort: Oslo
Nuts-kod: NO081 Oslo
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.politihogskolen.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uninett
Nationellt registreringsnummer: 968 100 211
Ort: Trondheim
Nuts-kod: NO060 Trøndelag
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uninett.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uninett Sigma AS
Nationellt registreringsnummer: 814 864 332
Ort: Trondheim
Nuts-kod: NO060 Trøndelag
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.sigma2.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Universitetssenteret på Svalbard
Nationellt registreringsnummer: 985 204 454
Ort: Longyearbyen
Nuts-kod: NO07 Nord-Norge
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.unis.no/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Veterinærinstituttet
Nationellt registreringsnummer: 970 955 623
Ort: Oslo
Nuts-kod: NO081 Oslo
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.vetinst.no
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: VID vitenskapelig høgskole
Nationellt registreringsnummer: 915 635 520
Ort: Oslo
Nuts-kod: NO081 Oslo
Land: Norge
E-post: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.vid.no
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Service contract for case management and documentation administration for the Universities and University Colleges

Referensnummer: ANSK-0056-20
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Service contract for case management and documentation administration The establishment of the service, specified interface, operation, maintenance, administration and strategic co-operation with the selected provider. The contract also regulates related services for a digital case management platform and archive with associated support services, as well as further development and additional purchases. The archive core must manage the business archives and ensure authentic and reliable management of received documentation and must be produced in accordance with the current Noark standard.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 430 000 000.00 NOK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48000000 Programvara och informationssystem
48300000 Programvara för dokumentredigering, ritning, bildhantering, schemaläggning och produktivitet
48310000 Programvara för dokumentredigering
48311000 Programvara för dokumenthantering
48311100 Dokumenthanteringssystem
48329000 Bildbehandlings- och arkiveringssystem
48810000 Informationssystem
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72212400 Programvaruutvecklingstjänster för affärstransaktioner och personliga affärer
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72227000 Konsulttjänster för dataanalys
72250000 System- och stödtjänster
72252000 Dataarkivering
72310000 Behandling av data
72320000 Databastjänster
72330000 Standardiserings- och klassificeringstjänster för innehåll eller data
72600000 Datorstöd och rådgivningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NO0 Norge
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Nationwide in Norway

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Service contract for case management and documentation administration The establishment of the service, specified interface, operation, maintenance, administration and strategic co-operation with the selected provider. The contract also regulates related services for a digital case management platform and archive with associated support services, as well as further development and additional purchases. The archive core must manage the business archives and ensure authentic and reliable management of received documentation and must be produced in accordance with the current Noark standard.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Quality / Viktning: 60%
Kvalitetskriterium - Namn: Risk / Viktning: 20 %
Pris - Viktning: 20 %
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Several of the given contracting authorities have options for entering the contract, cf. the overview in the annex.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Duration: A separate agreement for implementation. After the start-up date, the service contract shall last for 4 years, and then automatically extended for 1 year at a time.

Refer to the attached contracts for terms for alterations of the contract period and extension.

The contract contains requirements for wage and working conditions, and requirements for approved apprenticeship and the use of apprentices.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 052-124869
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 7
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sopra Steria
Nationellt registreringsnummer: 910 909 088
Postadress: Postboks 2
Ort: Oslo
Nuts-kod: NO0 Norge
Postnummer: 0054
Land: Norge
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 430 000 000.00 NOK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Sør-Trøndelag Tingrett
Ort: Trondheim
Land: Norge
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/09/2021