Services - 5037-2022

05/01/2022    S3

Hungary-Budapest: Architectural design services

2022/S 003-005037

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 25416316241
Postal address: Horvát Utca 14-26
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1027
Country: Hungary
Contact person: Tóth Katalin
E-mail: toth.katalin@bfk.hu
Telephone: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internet address(es):
Main address: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Épület építési projekt szervezése

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tervezési szerz. - fedett pályás atlétikai csarnok

Reference number: EKR000532732021
II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A beszerzés meghatározása egységesen a II.1.4 és a II.2.4 rovatokban.

A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése

Szerződés megnevezése: „Tervezési szerződés Fedett Pályás Atlétikai Edzőcsarnok vonatkozásában”

A budapesti Fedett Pályás Atlétikai Edzőcsarnok megvalósítását elősegítő tervezési és azzal összefüggő egyéb, teljes körű generáltervezői feladatok ellátása az alábbi tervezési helyszínen: Csepel-sziget északi csúcsának nyugati oldalán, a Duna folyam - Soroksári Duna-ág - Weiss Manfréd út - Új Duna-hídhoz kapcsolódó útszakasz által határolt, a Magyar Állam, illetve Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, 210001, 210007/3 és 210007/4 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a Tervezési Szerződés teljesítésével esetlegesen érintett egyéb ingatlanok (Beruházás).

A „Tervezési szerződés Fedett Pályás Atlétikai Edzőcsarnok vonatkozásában” tárgyában lefolytatásra kerülő Közbeszerzési Eljárás nyertese által a megvalósítandó Beruházás generáltervezésére vonatkozó Tervezési Szerződés teljesítése kapcsán elvégzendő Tervezési Szolgáltatások kiterjednek a Beruházás különböző tervfázisaiban (vázlattervi és előkészítő fázis, engedélyezési terv, kiviteli terv) elkészítendő terveinek elkészítése mellett minden olyan kapcsolódó terv elkészítésére is, amelyek a Beruházás megvalósításához szükségesek, vagy amelyek az ajánlati dokumentáció III. kötetét képező műszaki leírás (Műszaki Leírás vagy ML) és az ajánlati dokumentáció II. kötetét képező szerződéstervezet (Szerződés vagy Szerződéstervezet vagy SZT) egyéb mellékletei alapján meghatározhatóak, ideértve különösen az épülettel, az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, a szükség szerinti közműkiváltásokkal, közműfejlesztésekkel, közműcsatlakozásokkal kapcsolatos terveket is.

A nyertes ajánlattevő (Tervező) - mint generáltervező - a Szerződés alapján a Műszaki Leírásban rögzített feladatok teljes körű ellátásra köteles, beleértve a kivitelezési közbeszerzési eljárásban való közreműködést, valamint az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetési feladatok (és a megvalósulási terv kapcsán történő közreműködés) ellátását a kivitelezés teljes időszaka alatt, valamennyi tervezési szakág vonatkozásában.

A Tervező feladata a Beruházás megvalósításához szükséges építészeti, funkcionális és egyéb elvárás kielégítését lehetővé tevő valamennyi engedély (beleértve minden érintett hatóság, szakhatóság, tervtanács, terv zsűri, egyéb erre jogosult véleményező szerv vagy személy a szükséges hozzájárulását, nyilatkozatát vagy engedélyét) (a továbbiakban együtt: Engedély) megszerzéséhez szükséges tervezési- és szakértői feladat ellátása.

A Tervező feladatát képezi minden olyan teljes körű jóváhagyatási- és engedélyezési feladat, melyeket az egyes jogszabályok, hatósági, közműszolgáltatói, vagy egyéb szakmai előírások alapján az építési engedélyezési eljárás során és annak keretében kell elvégezni, ideértve - a teljesség igénye nélkül - különösen a tűzvédelmi berendezések, erősáramú és gyengeáramú rendszerek, felvonók és más gépészeti rendszerek engedélyeztetését, illetve jóváhagyatását is. A tervdokumentációknak az Engedélyezési Tervek esetén alkalmasnak kell lennie arra, hogy az illetékes hatóság Engedélyt, illetve egyéb Engedélyt, a Kivitelezési Tervek esetén pedig végleges használatbavételi engedélyt adjon.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.4 rovatban.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 488 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
71320000 Engineering design services
71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
71323100 Electrical power systems design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest, Magyarország

II.2.4)Description of the procurement:

A beszerzés meghatározása egységesen a II.1.4 és a II.2.4 rovatokban.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.1.4 rovatból.

További információk a beszerzéssel kapcsolatban:

A fedett, multifunkcionális csarnok (Csarnok) a Nemzeti Atlétikai Központ részeként épül meg, az atlétika egész éves

edzéslehetőségének biztosítására. A Csarnok a szabadtéri edzőpályákkal együtt a versenysportolók mellett a fővárosi lakosságot és az atlétikát kedvelő hobbi sportolókat szolgálja ki. A Csarnok az Észak-Csepelre tervezett Atlétikai Szabadtéri Edzőpályáktól, illetve a már tervezés alatt álló új Csepeli Közparktól nyugatra eső területen, a Világbajnokságot követően kerül megvalósításra. A Csarnok tervezésénél törekedni kell arra, hogy a szomszédos Szabadtéri Atlétikai Edzőpályák létesítménnyel szinergikus működtetés, üzemeltetés előnyei kiaknázhatók legyenek. Elvárt tervezési alapelvek a célszerűség, a jó ár-érték arány biztosítása, maximalizált hatékonyság, kiemelt használati biztonság, valamint a legmagasabb színvonalú sportolási lehetőségeket biztosító tervezési megoldások összhangjának biztosítása a létesítmény egyedi arculati megjelenése mellett.

A megközelítőleg 12 000 m² alapterületű Csarnok napi használata során edző létesítményként fog üzemelni az amatőr és professzionális sportolók számára, de versenyek lebonyolítására is alkalmas lesz. Helyet biztosít egy hatsávos, 200 m-es, a

Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics, korábban IAAF) előírásoknak megfelelő futópályának és az ehhez kapcsolódó futó, dobó és ugró létesítményeknek. Ezen túlmenően egy 100 m-es, 6 sávos egyenes futópálya is elhelyezendő a létesítményben. A pálya létesítményeit a World Athletics (volt IAAF) Track and Field Manual aktuális előírásai szerint kell tervezni! Tervezendő lelátó 1 200 ülőhellyel, részben, vagy teljes mértékben kialakítható mobil/kihúzható lelátóval, jó rálátással a futópályára. A tervezésre kerülő csarnok sportlétesítménynek minősül [Ajánlatkérő (AK) sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004.évi I. tv 77. § s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó létesítményeket.]. A sportszakmai kiszolgáló terek (öltözők, elsősegély- és fizioterápiás helyiségek, egyéb kiszolgáló, többfunkciós terek, stb.) kialakítása mellett megfelelő közönségforgalmi teret kell biztosítani a várható maximális nézőlétszám számára, beleértve a mosdókat, büféket és egyéb árusító helyeket, információs pontokat és hasonló létesítményeket. A fűtést, légkondicionálást és a szellőző rendszert úgy kell megtervezni, hogy az hatékonyan szolgálja a nézők kényelmét; a terem akusztikájának pedig alkalmasnak kell lennie a várható különféle események megfelelő kezelésére. Edzőterületként fontos a természetes fény alkalmazása energiatakarékosság, valamint a megfelelő atmoszféra megteremtése céljából. Fontos ugyanakkor a természetes fény szabályozása, szükség esetén teljes elsötétítés is legyen megvalósítható.

A Csarnok számára mintegy 3,6 ha-os terület áll rendelkezésre, melyen meglévő épületek bontandók, de azok bontásának előkészítése nem része jelen közbeszerzésnek. A látogatói tömegek kezelésének módját tervezői alapvetésként meg kell határozni, az utcabútorokat, a térvilágítást, valamint a környezetrendezési és tájépítészeti megoldásokat ennek megfelelően kell megválasztani. Megfelelő, lehetőleg fedett várakozási és sorban állási tereket kell a látogatók részére kialakítani minden beléptetési pontnál, a jegykezelő pontok előtt. Tervező feladata a telken belüli és közvetlen kapcsolódó területeken komplex út és közműtervezés, a telken belül mintegy 3,8 ha területen közkert/közpark tervezéssel (engedélyezési és kiviteli terv szintű tájépítészeti tervezés) és engedélyezéssel.

A generáltervezői feladatok körében különösen az alábbi feladatok ellátása szükséges (a kb-i dok-okban foglalt részletes feltételek szerint): - Vázlatterv és előkészítő feladatok elvégzése - Koncepcióterv készítése - Engedélyezési tervek elkészítése, engedélyek

beszerzése - Kivitelezési tervek elkészítése, Kivitelezési tervekhez kapcsolódó engedélyek megszerzése - A kivitelezési közbeszerzési eljárás kiegészítő tájékoztatása és a dokumentáció előkészítésében való közreműködés. A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (különösen a 321/2015. (X.30.) Korm. rend., a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend., a 322/ 2015 (X.30.) Korm. rend, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend.), továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges Engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen. A teljes körű tervezési feladatok ellátása mellett a generáltervezői feladatok körébe sorolandó a kivitelezési közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetési feladatok (és a megvalósulási terv kapcsán történő közreműködés) ellátása a kivitelezés teljes időszaka alatt, valamennyi tervezési szakág vonatkozásában.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Szakemberek többlettapasztalata, többlettapasztalattal bíró szakember bevonása / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A tervezői művezetés (valamint a megvalósulási tervvel kapcsolatos tervezői közreműködés) opcionálisan rendelhető meg a kivitelezés időtartama alatt a Tervezési Díjrész (a szerződéstervezetben meghatározott Tervezési Díjrész értékének (nyolc) 8 %-ával megegyező mértékű Tervezői Művezetési Díjrész, mint keretösszeg terhére. A Tervezési Díjrész a fentiek alapján nem foglalja magában a Tervezői Művezetési Díjrészt.

Az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetés a kivitelezés lezárásáig rendelhető meg az Ajánlatkérő részéről, illetve teljesíthető az ajánlattevő részéről.

Amennyiben az Ajánlatkérő helyszíni tervezői művezetésre tart igényt, azt külön írásbeli megrendelés formájában, az abban részletezett teljesítéssel rendeli meg. Hasonlóképpen, ha a megvalósulási tervvel kapcsolatos tervezői közreműködési kötelezettség szükségessége merül fel, ezt is külön írásbeli megrendeléssel rendeli meg Ajánlatkérő. A tervezői művezetési (és a megvalósulási tervvel kapcsolatos tervezői közreműködéshez kapcsolódó) napidíj összege 140 000,-Ft/mérnöknap+ÁFA, azzal hogy a tervezői művezetés (és a megvalósulási tervvel kapcsolatos tervezői közreműködés) fél mérnöknaponként is megrendelhető.

A tervezői művezetés kapcsán Ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti:

a) Ajánlattevő a terv szerinti kivitelezést - elsősorban a kivitelezés helyén - az Ajánlatkérő által kívánt időszakokban figyelemmel kíséri, magyarázattal és tanácsadással segíti az Ajánlatkérőt, illetve közreműködik a kivitelezés során felmerülő szakmai kérdések megválaszolásában.

b) Kivitelezés során Tervezői képviselet biztosítása építtetővel, harmadik féllel történő egyeztetéseken, műszaki kérdésekben az Ajánlatkérő döntéseinek elősegítése.

c) A kivitelezés során felmerülő műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az Ajánlatkérő részére.

Az opciókra vonatkozó részletes szabályok a Szerződéstervezetben és a Műszaki Leírásban kerültek rögzítésre.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 181-470400
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Tervezési szerződés Fedett Pályás Atlétikai Edzőcsarnok vonatkozásában

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
National registration number: 10569731241
Postal address: Lublói Utca 2.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1023
Country: Hungary
E-mail: blasko.monika@kozti.hu
Telephone: +36 209718189
Fax: +36 14872609
Internet address: http://www.kozti.hu
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 488 000 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Építészet, épületgépészet, épületelektromos tervezés, tartószerkezeti tervezés, belsőépítészet, geodézia, talajmechanika, Sporttechnológia, tűzvédelem, felvonó tervezés, út- és közműtervezés, környezetvédelem, akadálymentesítés, Konyhatechnológia, közlekedés tervezés, sprinkler, épületautomatika (épületfelügyelet), akusztika, Épületszerkezetek, infografika, táj- és kertépítészet, öntözőhálózat, költségvetés-költségbecslés készítés

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:

1. számú ajánlattevő: Napur Architect Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1033 Budapest Laktanya Utca 33/A.

adószáma: 13855453-2-41

2. számú ajánlattevő: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság

székhelye: 1023 Budapest Lublói Utca 2.

adószáma: 10569731-2-41

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/12/2021