Szolgáltatások - 522088-2022

23/09/2022    S184

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása

2022/S 184-522088

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10856417244
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Viktória
E-mail: toth.viktoria4@mav.hu
Telefon: +36 303085361
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001256462022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001256462022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Siemens irányítástechnikai berendezések karb, jav

Hivatkozási szám: EKR001256462022
II.1.2)Fő CPV-kód
50312600 Informatikai berendezések karbantartása és javítása
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vontatási energiaellátó felügyeleti rendszer

Karbantartási és felújítási munkák tekintetében (félévenkénti mennyiségek):

5 db FET központ (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 2 db; Erősáramú Főnökség Szombathely: 1 db);

152 db fázishatári, állomási és autotranszformátor vezérlőszekrény (vontatási energiaellátó felügyeleti rendszer) (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 48 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 27 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 77 db);

9 db állomási HAM vagy regionális FET (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 5 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 4 db);

13 db alállomási irányítástechnika (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 6 db; Erősáramú Főnökség Szombathely: 5 db)

Javítási munkák tekintetében (felmerülő igény szerint az alábbi berendezésekre):

5 db FET központ (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 2 db; Erősáramú Fönöskség Szombathely: 1 db);

198 db fázishatári, állomási és autotranszformátor vezérlőszekrény (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 48 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 27 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 77 db; Erősáramú Főnökség Szombathely: 46 db);

9 db állomási HAM vagy regionális FET (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 5 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 4 db);

13 db alállomási irányítástechnika (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 6 db; Erősáramú Főnökség Szombathely: 5 db)

Csere alkatrészek biztosítása: Az eseti megrendelések szerinti megrendelői igény szerinti mennyiségben

Az elvégzendő feladatokat a műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 387 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50312600 Informatikai berendezések karbantartása és javítása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

A helyszínek a műszaki tartalomban kerülnek felsorolásra.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vontatási energiaellátó felügyeleti rendszer

Karbantartási és felújítási munkák tekintetében az alábbi berendezésekre (félévenkénti mennyiségek):

5 db FET központ (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 2 db; Erősáramú Főnökség Szombathely: 1 db);

152 db fázishatári, állomási és autotranszformátor vezérlőszekrény (vontatási energiaellátó felügyeleti rendszer) (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 48 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 27 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 77 db);

9 db állomási HAM vagy regionális FET (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 5 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 4 db);

13 db alállomási irányítástechnika (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 6 db; Erősáramú Főnökség Szombathely: 5 db)

Javítási munkák tekintetében (felmerülő igény szerint az alábbi berendezésekre):

5 db FET központ (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 2 db; Erősáramú Fönöskség Szombathely: 1 db);

198 db fázishatári, állomási és autotranszformátor vezérlőszekrény (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 48 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 27 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 77 db; Erősáramú Főnökség Szombathely: 46 db);

9 db állomási HAM vagy regionális FET (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 5 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 4 db);

13 db alállomási irányítástechnika (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 6 db; Erősáramú Főnökség Szombathely: 5 db)

Csere alkatrészek biztosítása: Az eseti megrendelések szerinti megrendelői igény szerinti mennyiségben

Az elvégzendő feladatkat a műszaki leírás részletesen tartalmazza.

A Felhívás II.2.5. pontjában szereplő ár szempont bemutatása súlyszámokkal (karakterkorlátozás miatt):

1. értékelési részszempont:

Ajánlati ár (nettó Ft): Súlyszáma: összesen 85

Részletezve:

1. alszempont:

5 db FET központ karbantartásának ajánlati ára

(átlagár összesen a Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 2 db; Erősáramú Fönöskség Szombathely: 1 db központjára)

nettó Ft /félév

Súlyszám: 5

2. alszempont:

Fázishatári és állomási vezérlőszekrények karbantartásának ajánlati ára

(átlagár összesen a Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 48 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 27 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 77 db vezérlőszekrényre)

nettó Ft/félév

Súlyszám: 40

3.alszempont:

Állomási HAM vagy regionális FET karbantartásának ajánlati ára

(átlagár összesen a Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 5 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 4 db berendezésére)

nettó Ft/félév

Súlyszám: 10

4. alszempont:

Alállomási irányítástechnika karbantartásának ajánlati ára

(átlagár összesen a Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 6 db; Erősáramú Főnökség Szombathely: 5 db)

nettó Ft/félév

Súlyszám: 15

5. alszempont:

Kiszállási díj (cserealkatrészek szállítása és eseti javítás feladataira a (gépjárművek számától függetlenül)

nettó Ft/km

Súlyszám: 5

6. alszempont:

Eseti javítási feladatok rezsióradíja

nettó Ft/óra

Súlyszám: 5

7. alszempont:

Csere alkatrészek nettó átlagára

Ft

Súlyszám: 5

Az eljárás keretösszege nettó 387 000 000,-Ft.

Felek megállapodnak és Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés keretjellegéből adódóan a Megrendelő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget (270 900 000,-Ft). Az opciós rész mértéke 30 % (116 100 000,-Ft).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2 b) pontban meghatározott szakember alkalmassági feltételhez képesti többlet tapasztalata (0 hónap-36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 387 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

AK nem határoz meg a jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontot.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az eljárás keretösszege nettó 387 000 000,-Ft.

Felek megállapodnak és Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés keretjellegéből adódóan a Megrendelő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget (270 900 000,-Ft). Az opciós rész mértéke 30 % (116 100 000,-Ft).

Megrendelő az opció kimerítésére kötelezettséget nem vállal. Megrendelő az opciós érték részbeni, vagy egészbeni felhasználására Vállalkozó felé történő külön jelzés nélkül, a szerződésben meghatározott Eseti megrendelés(ek) leadásával jogosult.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempontok meghatározása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt „a legjobb ár-érték arány”. Pontozás: 0-10 pont.

1. értékelési részszempont: fordított arányosítás;

2. értékelési szempont: egyenes arányosítás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. §, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 7. § irányadó.

AT-nek az ajánlata benyújtásakor előzetes igazolásként a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) és (11a) bek., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és III. Fejezet.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1)

Előzetes igazolási mód: A Kbt.67.§(1)bek foglaltak figyelembe vételével a RJ-nek, közös RJ-nek a Korm.rend 1.§(1)bek alapján az EEKD IV. részének „α” szakaszának kitöltésével kell igazolnia.

Utólagos igazolási mód:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások, dokumentumok benyújtására. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolni kell az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Azon ajánlattevő esetében, amelyik az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését és nem rendelkezik három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően, értelemszerűen az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző üzleti év(ek)ben elért teljes nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az alkalmasság előírása vonatkozásában a 321/ 2015. (X.30) Korm. rendelet 19.§ (3) (5) és (7) bekezdésében foglaltak megfelelően alkalmazandóak. Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6) bekezdései alapján a P1) pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (8) bekezdés értelmében a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak, az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 3 mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább nettó 140 millió forint teljes árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1

Előzetes igazolási mód: A Kbt.67.§(1)bek foglaltak figyelembe vételével a RJ-nek, közös RJ-nek a Korm.rend 1.§(1)bek alapján az EEKD IV. részének „α” szakaszának kitöltésével kell igazolnia.

Utólagos igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett referenciával teljesíthető, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bek. szerint:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A referenciának tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét (oly módon, hogy az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen), ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen ellenértékkel vagy mennyiséggel vett részt/vagy önálló teljesítés volt-e, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2/

Előzetes igazolási mód: A Kbt.67.§(1)bek foglaltak figyelembe vételével a RJ-nek, közös RJ-nek a Korm.rend 1.§(1)bek alapján az EEKD IV. részének „α” szakaszának kitöltésével kell igazolnia.

Utólagos igazolási mód:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) megnevezése, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése. Ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek a bemutatását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak szerint:

1. csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó EKR-es nyilatkozatot.

A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:

- az adott szakember nevét,

- szakmai gyakorlat idejét (év, hónap),

- a szakember munkáltatójának valamint

- azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, hogy milyen szakemberként kívánja az ajánlattevő bevonni az adott szakembert a szerződés teljesítésébe.

2. csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, az alábbi minimális tartalommal:

- név,

- jelenlegi munkahely (munkáltató) és munkakör megnevezése,

- a minimumfeltételek igazolásához szükséges végzettség illetve képzettség bemutatása, a végzettséget illetve képzettséget igazoló intézmény megnevezésével,

- a szakember által megszerzett, alkalmassági minimumfeltételek igazolásához szükséges szakmai gyakorlat, tapasztalat feltüntetése, minimálisan az alábbi adatok megadásával:

- szakmai tapasztalat rövid bemutatása

- szakmai tapasztalat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap)(oly módon, hogy az M.2 a) és/vagy b)) alkalmassági feltétel megállapítható legyen)

A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak, információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak.

3. A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget illetve végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.

4. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel, illetve alkalmasság igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat.

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy az M/2 b) szakember szakmai többlettapasztalata értékelési szempont, ezért az M/2 b) szakemberre vonatkozóan már az ajánlatban szükséges az alkalmassági követelménynek való megfelelést is bemutatni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább

M/1. A részvételi felhívás feladásától visszafele számított 6 évben (hat év alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett) a vasút területén végzett 50 db vontatási energiaellátó felügyeleti rendszer karbantartási és/vagy javítási munkáira vonatkozó referenciával. A 321/2015 (X.30.) kormányrendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósul meg.

M/2.:

a) 1 fő villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik vontatási energiaellátó felügyeleti rendszeren szerzett 3 év állapotismereti és karbantartási tapasztalattal (amely tartalmazza az állapotismereti és karbantartási tevékenység dokumentálását is) a végzettsége megszerzését követően,

b) 1 fő villamosmérnök végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik a Siemens Vicos P500/RSC - vagy azzal egyenértékű rendszer - karbantartásában 24 hónap tapasztalattal.

Az előírt szakemberek között átfedés megengedett.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Az igazolás módja:

Részvételre jelentkező vonatkozásában:

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, a BIZOTTSÁG (EU) 2016/7 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE szerinti EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):

A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlattevő felhívja a figyelmet a Kbt. 67.§ (4) bekezdésének alkalmazására. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös RJ-k képviseletében az

ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyil.-oknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatoknak megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös RJ-k Kbt.35.§(6)bek. szerinti egyetemleges felelősségét.

Közös RJ-nek a részvételi jel-ben csatolni kell a Kbt.35.§(2)bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot is, amelynek ki kell terjednie arra, hogy a közös RJ-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő, adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyíl-ok megtételekor az egyes közös RJ-k képviseletében eljárhat. Az alk. igazolásához igénybe vett, az RJ-n kívüli más szervezet

részéről a Kbt.65.§(7)bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell-a Kbt.65.§(8)bek. szerinti szervezet részéről a részvételi jelentkezésben csatolni kell-az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

1) Csere alkatrészek biztosítása a MÁV Zrt. számára tartalék céljára, illetve a meghibásodott, vagy javíthatatlanul tönkrement alkatrész pótlására vonatkozó késedelme esetén a kötbér alapja az alkatrész nettó ára, mértéke napi 1%. Késedelmi kötbér maximum: 15%.

2) Meghibásodott irányítástechnikai berendezések javítása esetén a kötbér alapja az késedelmes javítással érintett berendezésre vonatkozó eseti megrendelés szerinti teljes nettó vállalkozói díja (AT előzetes árajánlata alapján kalkulált javítási rezsióradíja+kiszállási díj), mértéke napi 1%. Késedelmi kötbér maximum: 15%.

3) Karbantartási feladatok esetén a kötbér alapja a késedelmes karbantartási feladat Eseti megrendelés szerinti, nettó vállalkozói díja, mértéke napi 1%. Késedelmi kötbér maximum: 15%.

4) Amennyiben a AT-val szemben érvényesített fenti késedelmi kötbérek valamelyike a kötbér maximumát eléri, AK jogosult az Eseti Megrendelést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a AT a szerződésszegéssel érintett Eseti Megrendelés nettó vállalkozói díjának 20 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért köteles a AK-nak fizetni.

5) Amennyiben AT valamely Eseti Megrendelést bármely okból nem szerződésszerűen (hibásan) teljesít, úgy AK a szerződésszegéssel érintett Eseti megrendelés nettó vállalkozói díjának 15%-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbért számít fel.

6) Amennyiben AK a Szerződés hatálya alatt legalább két Eseti Megrendelés vonatkozásában hibás teljesítési kötbért érvényesít AT-val szemben, vagy legalább két alkalommal az Eseti Megrendelést AT késedelme miatt felmondja, úgy a harmadik alkalommal jogosult a teljes Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni. Amennyiben az AK a teljes Szerződést rendkívüli felmondással megszünteti, vagy a teljes Szerződéstől eláll, a meghiúsulási kötbér mértékének alapja teljes nettó Keretösszeg. A kötbér mértéke ez esetben a kötbéralap 20 %-a.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

AK előleget, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést megerősítő mellékkötelezettség nem terheli. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt szabályoknak és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően történik. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára.

A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

*III.1.6) pont folytatása:

7) Jótállás: AT az általa elvégzett, 1. sz. melléklet b-c) pontja szerinti munkákért jótállást vállal. Az Eseti Megrendelések vonatkozásában a jótállás időtartamának kezdete az Eseti Megrendelésre vonatkozó karbantartási/javítási jegyzőkönyv aláírásának a napja. AT az általa szállított csere alkatrészekre, illetve az irányítástechnikai berendezések javítására 1 év jótállást, új csere alkatrész esetén 5 év szavatosságot, javított alkatrész esetén 2 év szavatosságot biztosít, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél az AK részére kedvezőbb feltételeket biztosítanak, mert ebben az esetben a jótállás, illetve szavatosság időtartama tekintetében az említett, AK számára kedvezőbb feltételeket kell irányadónak tekinteni.

A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A közbeszerzési dokumentáció részét képző szerződéstervezet szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/10/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 24/11/2022
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):

A tárgyi munkák keretében javításra, illetve cserére kerülő részegységeknek, a javításra, módosításra kerülő szoftvercsomagoknak valamennyi azonos típusú berendezésben felhasználhatónak kell lennie, a diagnosztikai rendszer adatainak a kiértékelése, a javasolt intézkedések a teljes hálózat figyelembevételével határozhatók meg mind biztonsági, mind üzemkészségi, mind a berendezések közötti kompatibilitás szempontjából.

1) A választott eljárástípus - tárgyalásos eljárás - jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Kr. 2.§ (2) bek alapján.

2) Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció (424/2017. (XII.19.) Korm. rend).

3) A bontás a 424/2017. (XII.19.) Kr. 15.§ (2) bek szerint zajlik.

4) AK a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja és nem alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bek-ben előírt korlátozást. A hiánypótlásokat az EKR rendszerben kell megtenni.

5) A részvételi jelentkezés elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költség a részvételre jelentkezőt (RJ) terheli

6) RJ-nek a Kbt. 66.§ (1) bek-e alapján a részvételi felhívásban, KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie részvételre jelentkezését. A formai követelményekre vonatkozó előírásokat a KD tartalmazza. A Kbt. 66.§ (3) bek-e alapján RJ nem tehet ajánlatot.

7) A Kr. 30.§ (4) bek-e alapján AK tájékoztatja RJ-ket, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest a P1), M1) M2) szerinti alkalmassági követelmények esetében szigorúbb feltételeket állapított meg.

8) A közb-i eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) bek-e alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók.

9) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében nyilatkozat benyújtása szükséges.

10) IV .2.6ban a 1 hónap 30 nap

11) AK tájékoztatja RJ-ket,hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

12) A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó előírásokat a KD tartalmazza.

13) A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.

14) FAKSZ neve: Nagy Zita Lajstromszám: 00541

15) Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban tárgyalni tervez a műszaki és szerződéses feltételekről, és az alapján az árról is. Nem kíván tárgyalni a következőkről: kötbér típusáról, jótállásról és a szerződést megerősítő egyéb biztosítékokról., valamint a 20) pontban jelzett szerződéskötési feltételekről.

16) Az AF megküldésének tervezett napja: amennyiben a részvételi szakaszeredményes, úgy a részvételi szakaszban eredményének a részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől számított 5 munkanapon belül

17) A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a KD tartalmaz.

18) A felhívás és KD közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.

19) A Felhívás II.2.7) pontjában szereplő 36 hónap 3 évet jelent. A keretszerződést a Felek annak hatályba lépése napjától számított 3 évig, illetve ha az hamarabb bekövetkezik, akkor keretösszeg kimerüléséig tartó időtartamra kötik.

20) Szerződéskötési feltételek, szerződéskötéskor benyújtandó igazolások:

- Annak igazolása, hogy a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan rendelkezik a Siemens Vicos P500/RSC rendszer kezelőfelülethez adminisztrációs forráskulccsal

- Annak igazolása, hogy a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan rendelkezik az állomási helyi megjelenítők kezelőfelületéhez fejlesztett működtető programokhoz adminisztrációs forráskulccsal

21) A Kbt.66.§(6)bek. szerint AK előírja, hogy RJ-nek meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét/részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert AV-at. Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell. A jelentkezésbe csatolandó dokumentumok teljes listáját a KD tartalmazza.

22) Részvételre jelentkezőnek, részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/10/21 12:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148 § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/09/2022