Építési beruházás - 531758-2018

04/12/2018    S233

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 233-531758

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balatoni Zoltán
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Telefon: +36 14524571
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BGyH KEHOP épületenergetikai fejlesztési projektek

Hivatkozási szám: EKR000230182018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében "Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére KEHOP-5.2.8 konstrukcióban épületenergetikai fejlesztési projektek"

1. részfeladat: Palatinus Strandfürdő energetikai fejlesztése

2. részfeladat: Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése

3. részfeladat: Pesterzsébeti Sós-jódos Fürdő energetikai fejlesztése

4. részfeladat: Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése

5. részfeladat: Paskál Gyógyfürdő energetikai fejlesztése

6. részfeladat: Dandár Gyógyfürdő energetikai fejlesztése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 414 713 037.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Palatinus Strandfürdő energetikai fejl.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09331000 Napelemek
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Palatinus Strandfürdő (1138Budapest, Margitsziget hrsz. 23800/4)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében "Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére KEHOP-5.2.8 konstrukcióban épületenergetikai fejlesztési projektek"

1. részfeladat: Palatinus Strandfürdő energetikai fejlesztése

Napelemek telepítése az összesen 5 200 m2 hasznos alapterületű, Főépület és az Étterem épületek tetején,, összesen 125,7 kW teljesítménnyel. A telepítés lapos tetőn történik, a napelemek monokristályosak, egységteljesítményük 300 W. A Főépület tetejére 230 db kerül, az étterem épület tetejére 189 db panel kerül. A telepíteni tervezett inverterek teljesítménye: 2 db 20 kVA, 2 db 17,5 kVA, 1 db 15 kVA és 2 db 12,5 kVA teljesítményű. A megvalósítandó elektromos csatlakozás hálózatra kitáplálást nem enged meg. A kivitelezési munkákat a fürdő háborítatlan üzeme mellett, a dolgozók és vendégek zavarása nélkül, rendszerint munkaidőn kívül, éjszakánként kell elvégezni!

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint gyakorlati idővel rende / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.8-17-2017-00002

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejl.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
42160000 Kazánberendezések
44221000 Ablakok, ajtók és kapcsolódó áruk
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Széchenyi Gyógyfürdő (1146 Budapest, Állatkerti krt. 9-11. hrsz. 29732/11)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében "Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére KEHOP-5.2.8 konstrukcióban épületenergetikai fejlesztési projektek"

2. részfeladat: Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése:

Az összesen 10 000 m2 hasznos alapterületű épület épületenergetikai korszerűsítése,nyílászárók részleges cseréjével. valamint a földgáz bázisú hőtermelő hatásfokjavító korszerűsítése korszerűbb, kisebb teljesítményű kazánnal. A nyílászáró cserékkel 87 db nyílászáró érintett, a feladat a meglévő faszerkezetű, üvegezett nyílászárók bontása, helyükre a tételes konszignáció szerinti, egyedileg legyártandó, faszerkezetű, hőszigetelt üvegezésű (Ug=1,0 W/m2K) nyílászárók kerülnek. Az érintett összes nyílászáró felület 496,07 m2.. A faszerkezeteket fehérre kell mázolni, a munkák tartalmazzák a szükséges vakolat javításokat, helyreállításokat. A kazánházi korszerűsítés a következő főbb tevékenységeket tartalmazza: gőzfejlesztő beépítése a meglévő, elbontandó kazán helyére, füstgáz hőhasznosítóval, kapcsolódó berendezések cseréjével a kiviteli tervek szerint.

A kivitelezési munkákat a fürdő háborítatlan üzeme mellett, a dolgozók és vendégek zavarása nélkül, rendszerint munkaidőn kívül, gyakran éjszakánként kell elvégezni!

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint gyakorlati idővel rende / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.8-17-2017-00003

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Pesterzsébeti Sós-jódos Fürdő energetikai fejl.

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09331000 Napelemek
42511110 Hőszivattyú
44221000 Ablakok, ajtók és kapcsolódó áruk
45261400 Szigetelési munkák
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Pesterzsébeti Sós-jódos Fürdő (1203 Budapest, Vízisport u. 2. hrsz. 170023/2)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében "Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére KEHOP-5.2.8 konstrukcióban épületenergetikai fejlesztési projektek"

3. részfeladat: Pesterzsébeti Sós-jódos Fürdő energetikai fejlesztése:

Az 5 400 m2 hasznos alapterületű épületkomplexum a következő tevékenységekkel korszerűsítendő: Napelemek telepítése összesen 76,45kW teljesítménnyel, hőszivattyú telepítése használati melegvíz előállításra és fűtés rásegítésre, 300 kW hőteljesítménnyel, földgáz tüzelésű kazánok kiváltására. Épületenergetikai korszerűsítés nyílászárók cseréjével, homlokzatok és tetőszerkezetek hőszigetelésével.

A napelemek 275 W egységteljesítményű, polikristályos panelek, az épület tetőszerkezetén kerülnek telepítésre, összesen 278 db. Az elektromos csatlakozás hálózatra táplálást kizáró módon készül, a beépíteni tervezett inverterek teljesítménye: 2 db 15 kVA, 2 db 17,5 kVA és 1 db 6 kVA teljesítménnyel.

A hőszivattyú az épület pincei hőközpontjában telepítendő, víz-víz kivitelű, 322 kW hasznos hőteljesítménnyel, kompletten, felügyeletbe építhető módon, a kapcsolódó hőközponti átalakításokkal együtt. Az épületgépészeti munkák a hőszivattyún túlmenően tartalmazzák a padlófűtés kiépítését kompletten, 2663 m hosszúságú 17x2,0 méretű cső lefektetésével, beépítésével, a szükséges hőközponti csatlakozások kiépítésével.

A nyílászáró cserék keretében elvégzendő a meglévő épület nyílászáróinak bontása, alumínium szerkezetű, hőszigetelt üvegezésű (Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,4 W/m2K) ablakok beépítése, összesen 49 db nyílászáró, 76,64 m2 felülettel, tételes konszignáció szerint.

A hőszigetelések elhelyezése a kivitelei terveknek megfelelően a belső és a külső homlokzatokon, padlók alsó és felső felületén, födémeken végzendő a következők szerint: belső oldali homlokzati hőszigetelés 418,5 m2, pincefödém hőszigetelése 339,76 m2, padló hőszigetelése 622,56 m2, padlásfödém hőszigetelése 212,68 m2 és külső oldali hőszigetelés 62,62 m2 felülettel, a kivitelei terv szerinti rétegrenddel, a TNM rendelet szerinti követelményeknek megfelelően.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint gyakorlati idővel rende / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.8-17-2017-00004

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejl.

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09331000 Napelemek
09331100 Napkollektorok hő termelésére
42511110 Hőszivattyú
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő (1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6. hrsz. 61826/1)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében "Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére KEHOP-5.2.8 konstrukcióban épületenergetikai fejlesztési projektek"

4. részfeladat: Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése:

Az elvégzendő feladatok a kiviteli tervek szerint, a következő főbb jellemzőkkel: Napelemek telepítése 1 200 m2 tetőfelületen, összesen 297,82kW teljesítménnyel, polikristályos, 275 W egységteljesítményű napelemekkel, tartószerkezetre. A villamos kialakítás a hálózatra termelést megakadályozó rendszerű, a telepíteni tervezett inverterek teljesítménye: 14 db 20kVA teljesítményű telepítendő. Napkollektorok telepítése használati melegvíz előállításra és fűtés rásegítésre 128 kW hőteljesítménnyel. Összesen 64 db síkkollektor telepítendő, a kapcsolódó gépészeti berendezésekkel együtt, kompletten, 8 db egyenként 1000 literes indirekt fűtésű bivalens tárolóval. Hőszivattyú telepítése használati melegvíz előállításra és fűtés rásegítésre, 302kW hőteljesítménnyel, távhő kiváltására. A tervezett típus víz-víz kivitelű hőszivattyút, a nulladik szinten lévő gépészeti térbe kell telepíteni a meglévő gépészeti rendszerekhez történő csatlakoztatással, felügyeleti kapcsolattal kompletten, a kiviteli terv szerint.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint gyakorlati idővel rende / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.8-17-2017-00005

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Paskál Gyógyfürdő energetikai fejl.

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09331000 Napelemek
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Paskál Gyógyfürdő (1149 Budapest, Egressy út 178/F. hrsz. 31373/3)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében "Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére KEHOP-5.2.8 konstrukcióban épületenergetikai fejlesztési projektek"

5. részfeladat: Paskál Gyógyfürdő energetikai fejlesztése:

A 3 900 m2 hasznos alapterületű épületegyüttes tetőfelületein napelemek telepítése saját felhasználás kielégítésére, hálózatra táplálás kizárásával. A napelemek kiosztása a kiviteli tervek szerint, a „Termál épület” és a „Szauna - nyári öltöző” épületek tetején kerülnek telepítésre a 275 W egységteljesítményű polikristályos panelek, előbbire 521 db, utóbbira 206 db kerül. A beépítendő összteljesítmény 200 kW, a telepítendő inverterek teljesítménye: 2 db 20 kVA, 8 db 15 kVA és 2 db 12,5 kVA készülék kiosztással.

A kivitelezési munkákat a fürdő háborítatlan üzeme mellett, a dolgozók és vendégek zavarása nélkül, rendszerint munkaidőn kívül, gyakran éjszakánként kell elvégezni!

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint gyakorlati idővel rende / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.8-17-2017-00006

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Dandár Gyógyfürdő energetikai fejl.

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09331000 Napelemek
42511110 Hőszivattyú
44221000 Ablakok, ajtók és kapcsolódó áruk
45261400 Szigetelési munkák
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Dandár Gyógyfürdő (1095 Budapest, Dandár u. 3. hrsz. 37926/1)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében "Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére KEHOP-5.2.8 konstrukcióban épületenergetikai fejlesztési projektek"

6. részfeladat: Dandár Gyógyfürdő energetikai fejlesztése:

Épületenergetikai korszerűsítés430 m2 hasznos alapterületen, napelemek telepítésével, összesen 30,25 kW teljesítménnyel, valamint hőszivattyú telepítése használati melegvíz előállításra és fűtés rásegítésre, földgáz tüzelésű kazánok kiváltására. Épületenergetikai korszerűsítés, födémszigeteléssel és nyílászárók részleges cseréjével.

A napelemek telepítése a fürdő épületrész tetején történik, 275 W teljesítményű polikristályos panelekkel, összesen 110 db telepítése tervezett, HMKE rendszerben. A tervezett inverterek teljesítménye: 1 db 20 kVA és 1 db 10 kVA teljesítményű.

A hőszivattyú a vízgépházba kerül telepítésre a kiviteli terv szerint, a hőszivattyú víz-víz rendszerű, névleges hőteljesítménye 215 kW. A telepítés magában foglalja a meglévő gépészeti rendszerekhez való csatlakoztatások kiépítését is, kompletten.

A kezelő épületrész padlásfödémjének hőszigetelése és az alagsori nyílászárók cseréje, előbbi 170 m2 25 cm vastag hőszigetelés kialakítását jelenti, utóbbi 5 db nyílászáró cseréjét jelenti, Ug=1,0W/m2K üvegezéssel. Az utcai homlokzat városképi jelentőségű.

A kivitelezési munkákat a fürdő háborítatlan üzeme mellett, a dolgozók és vendégek zavarása nélkül, rendszerint munkaidőn kívül, gyakran éjszakánként kell elvégezni!

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint gyakorlati idővel rende / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.8-17-2017-00003

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 115-260721
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Palatinus Strandfürdő energetikai fejl.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/11/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_66775696
Postai cím: Mártírok Útja 75.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1205
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@thermoepgep.hu
Telefon: +36 704122000
Fax: +36 12878532
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 56 619 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 55 911 626.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építész, gépész, villamos részfeladatok

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 2
Elnevezés:

Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejl.

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3
Elnevezés:

Pesterzsébeti Sós-jódos Fürdő energetikai fejl.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/11/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_66775696
Postai cím: Mártírok Útja 75.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1205
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@thermoepgep.hu
Telefon: +36 704122000
Fax: +36 12878532
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 196 577 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 194 312 232.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építész, gépész, villamos részfeladatok

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 4
Elnevezés:

Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejl.

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 5
Elnevezés:

Paskál Gyógyfürdő energetikai fejl.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/11/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_66775696
Postai cím: Mártírok Útja 75.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1205
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@thermoepgep.hu
Telefon: +36 704122000
Fax: +36 12878532
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 89 240 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 88 241 834.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építész, gépész, villamos részfeladatok

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 6
Elnevezés:

Dandár Gyógyfürdő energetikai fejl.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/11/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_66775696
Postai cím: Mártírok Útja 75.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1205
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@thermoepgep.hu
Telefon: +36 704122000
Fax: +36 12878532
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 77 186 800.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 76 247 345.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építész, gépész, villamos részfeladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. rf.

Érvényes ajánlatok

Thermo Épgép Kft. (1205 Budapest, Mártírok útja 75.;12913095-2-43)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 55911626

MV-ÉG szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata igen

Érvénytelen ajánlatok

Kéki Hőtechnika Kft. (1112 Budapest, Kérő utca 18.;13638894-2-43)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 58969130

MV-ÉG szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata nem

THERMIK PLUS Kft. (2225 Üllő, Pesti út 47-49.;12023462-2-13)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 61972057

MV-ÉG szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata igen

2. rf.

Érvénytelen ajánlatok

Kéki Hőtechnika Kft. (1112 Budapest, Kérő utca 18.;13638894-2-43)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 128481610

MV-É szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata nem

THERMIK PLUS Kft. (2225 Üllő, Pesti út 47-49.;12023462-2-13)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 119294073

MV-É szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata nem

Thermo Épgép Kft. (1205 Budapest, Mártírok útja 75.;12913095-2-43)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 82094667

MV-É szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata igen

3. rf.

Érvényes ajánlatok

Thermo Épgép Kft. (1205 Budapest, Mártírok útja 75.;12913095-2-43)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 194312232

MV-ÉG szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata igen

Érvénytelen ajánlatok

Kéki Hőtechnika Kft. (1112 Budapest, Kérő utca 18.;13638894-2-43)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 200259802

MV-ÉG szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata nem

THERMIK PLUS Kft. (2225 Üllő, Pesti út 47-49.;12023462-2-13)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 205060251

MV-ÉG szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata igen

4. rf.

Érvénytelen ajánlatok

Kéki Hőtechnika Kft. (1112 Budapest, Kérő utca 18.;13638894-2-43)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 269298697

MV-É szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata nem

THERMIK PLUS Kft. (2225 Üllő, Pesti út 47-49.;12023462-2-13)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 264521771

MV-É szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata igen

Thermo Épgép Kft. (1205 Budapest, Mártírok útja 75.;12913095-2-43)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 258712812

MV-É szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata igen

5. rf.

Érvényes ajánlatok

Thermo Épgép Kft. (1205 Budapest, Mártírok útja 75.;12913095-2-43)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 88241834

MV-ÉG szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata igen

Érvénytelen ajánlatok

Első Magyar Biogáz és Szolár Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 161.;13318912-2-43)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 89000000

MV-ÉG szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata nem

Kéki Hőtechnika Kft. (1112 Budapest, Kérő utca 18.;13638894-2-43)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 92920633

MV-ÉG szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata nem

THERMIK PLUS Kft. (2225 Üllő, Pesti út 47-49.;12023462-2-13)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 78625650

MV-ÉG szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata igen

6. rf.

Érvényes ajánlatok

Thermo Épgép Kft. (1205 Budapest, Mártírok útja 75.;12913095-2-43)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 76247345

MV-É szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata igen

Érvénytelen ajánlatok

Kéki Hőtechnika Kft. (1112 Budapest, Kérő utca 18.;13638894-2-43)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 79601022

MV-É szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata nem

THERMIK PLUS Kft. (2225 Üllő, Pesti út 47-49.;12023462-2-13)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 81050954

MV-É szakember (M/2.1) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata nem

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/11/2018