Services - 539376-2018

07/12/2018    S236    - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable 

Netherlands-Utrecht: Accommodation, building and window cleaning services

2018/S 236-539376

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Hogeschool Utrecht
30140523
Padualaan 99
Utrecht
3584 CH
Netherlands
Contact person: Mark van Dortmont
Telephone: +31 618967518
E-mail: mark.vandortmont@hu.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.hu.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=110068

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Marktconsultatie 'Glasbewassing en gevelreiniging als voorbehouden opdracht'

Reference number: HU.INK.2018.038
II.1.2)Main CPV code
90911000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hogeschool Utrecht nodigt marktpartijen uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie in het kader van glasbewassing en gevelreiniging.

Hogeschool Utrecht is voornemens glasbewassing en gevelreiniging voor te behouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers, die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben, of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma's voor beschermde arbeid, mits ten minste 30 % van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen of programma's gehandicapte of kansarme werknemers zijn.

Het doel van deze marktconsultatie is een beeld te verkrijgen van potentiële (geschikte) opdrachtnemers en te toetsen of dit voorbehoud het gewenste resultaat oplevert.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Utrecht en Amersfoort.

II.2.4)Description of the procurement:

Hogeschool Utrecht is bezig met een marktverkenning voor een nieuw te sluiten overeenkomst ten behoeve van de uitvoering van (periodieke) Glasbewassing en Gevelreiniging. Ten aanzien van deze overeenkomst heeft Hogeschool Utrecht uitdrukkelijk de wens om deze voor te behouden aan een sociale onderneming, onder toepassing van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012.

Door middel van deze marktconsultatie roept Hogeschool Utrecht geïnteresseerde (sociale) ondernemingen op om interesse in de opdracht kenbaar te maken. Tevens wil Hogeschool Utrecht toetsen of een eventueel voorbehoud het gewenste resultaat oplevert.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
20/12/2018

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Nader inlichtingen kunnen verkregen worden door een bericht te sturen naar de contactpersoon van deze marktconsultatie door gebruik te maken van de Negometrix-berichtenmodule.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/12/2018