A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 604906-2019

20/12/2019    S246

Magyarország-Kaposvár: Építési munkák

2019/S 246-604906

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Somogy Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_61885794
Postai cím: Nagy Imre tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bedegi Virág
E-mail: bedegi.virag@somogy.gov.hu
Telefon: +36 82502612
Fax: +36 82502603
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
A felhasználói oldal címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Somogy Megyei Kormányhivatal épületének energetika

Hivatkozási szám: EKR000173292019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal épületének teljes körű

Energetikai korszerűsítési munkáinak ellátása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 868 854 021.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45231400 Erősáramú vezeték építése
45261215 Tetőfedés napkollektorral
45261300 Bádogozás és ereszcsatorna-készítés
45262650 Burkolómunkák
45310000 Villamos szerelési munka
45312310 Villámvédelmi munkák
45315000 Fűtés és egyéb villamosépület-berendezések villamos szerelése
45321000 Hőszigetelési munka
45440000 Festés és üvegezés
45443000 Homlokzati munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. (HRSZ.: 351/3.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal épületének teljes körű energetikai korszerűsítési munkáinak ellátása Főbb alapadatok: a meglévő épület a 70-es években épült, Vb pillér rendszerrel, előregyártott vb födém tartószerkezettel, homlokzati kialakítása: nagy részben függöny fal rendszerrel. Épület gépészeti rendszere: fűtés és hűtési rendszerrel illetve napelemes rendszerrel van ellátva. A létesítmény főbb befoglaló méretei: 51,2*54,98 m, a homlokzata tagolt felületeket tartalmaz. Földszint bruttó alapterülete: 2 145,08 m2. Szintek: Mély földszint -4,25 Földszint+5 emelet +23,16 m Az energetika korszerűsítés során tervezett főbb munkafolyamatok: Építészet: – homlokzatokhoz tartozó felületek teljes felületek korszerűsítése, meglévő falszerkezetek, lábazatok hőszigetelése, vakolása Ebből: Homlokzati falak 20 cm vtg EPS hőszigetelése: 696 m2 Homlokzati falak 6 cm vtg kőzetgyapot szigetelése: 768 m2 Homlokzati falakhoz tartozó lábazatok és egyéb helyeken: 296 m2 Szerelt jellegű homlokzati függöny fal 20 cm vtg hőszigetléssel: 1 842 m2 – meglévő függönyfal szerkezetek bontása, új statikailag méretezett függönyfal tartószerkezetek és új függönyfalak építése – belső épület részekben állmennyeztek bontása, hőszigetelése, vissza építése – padló és falburkolatok minimális mértékű pótlása, javítása – bádogos szerkezetek teljes cseréje – homlokzati függönyfalakban lévő nyílászárók teljes cseréje műanyag és alu profilú nyílászárókra és ezek mellékmunkái, árnyékolók és nővény futtató építési munkái – üvegezett felületek nagysága: Üvegfelületek: 1 090,70 m2 Polikarbonát felületek: 205,97 m2 – a létesítmény teljes külső és belső festő munkái – az épület lapostetős melynek kialakítása az épület több szintjén is található, meglévő csapadékvízszigetelések és hőszigetelések bontása, új hő és csapadékvízszigetelések készítése Gépészet: – Villanyszerelés: a létesítmény elektromos fogadó és elosztó berendezésinek, teljes világítási rendszerének, tartalék világítás és biztonsági világítás rendszerének korszerűsítése – Villámvédelemi rendszer le és felszerelése – Fűtés és hűtés: teljes fűtés és hűtési rendszer korszerűsítése a meglévő csőhálózat korszerűsítésével együtt, gázfűtésről távhőre történő átállással, a meglévő fan-colil rendszer teljes korszerűsítésével, illetve új napkollektor rendszer integrálással, mely a HMV rendszer rásegítésére létesül 70,0 kW teljesítménnyel – Energia ellátás: meglévő napelemes rendszer bontása, korszerűsítést követő vissza építése, illetve a napelemes rendszer bővítése új rendszerrel. A nyertes ajánlattevőnek szerződéskötésre rendelkeznie kell ISO 14001 tanúsítvánnyal. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy az azzal – a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű teljesítésre lehet tenni. A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. értékelési részszempont: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1. ért.alszempont: a felhívás III.1.3) M/2.1. pontja szerint bemutatott szakember építési munkák területén szerzett szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. ért.alszempont: a felhívás III.1.3) M/2.2. pontja szerint bemutatott szakember építési munkák területén szerzett szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. ért.alszempont: a felhívás III.1.3) M/2.3. pontja szerint bemutatott szakember építési munkákhoz kapcsolódó minőségbiztosítási és/vagy minőségügyi szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.2-16-2016-00104

II.2.14)További információk

Kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5%a/naptári nap, max: 30 %; kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás;teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: nettó vállalkozói díj 30 %. Kbt. 134. § (2) és (3) bekezdés szerinti biztosíték nettó vállalkozói díj 2 %-a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában nyújtható. Részletes feltételek a szerződés tervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 039-087232
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: SOB/20/2-91/2019.
Elnevezés:

Somogy Megyei Kormányhivatal épületének energetika

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Internetcím: http://www.szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 119 726 041.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 868 854 021.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Szakfelügyeletek; hulladékszállítás, elhelyezés; mobil illemhelyek bérlése, szállítása; biztosítások kötése; megvalósulási

Dokumentumok elkészítése; anyagbeszállítás; minősítési vizsgálatok; felvonulási létesítmények részfeladatai; zsaluzás és

Állványozás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

LATEREX Zrt. (1095 Budapest, IX. Hídépítő utca 1–12., 25098367-2-43)

Szabadics Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3., 13748429-2-20)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/12/2019