Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 604906-2019

20/12/2019    S246

Magyarország-Kaposvár: Építési munkák

2019/S 246-604906

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Somogy Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_61885794
Postai cím: Nagy Imre tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bedegi Virág
E-mail: bedegi.virag@somogy.gov.hu
Telefon: +36 82502612
Fax: +36 82502603
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
A felhasználói oldal címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Somogy Megyei Kormányhivatal épületének energetika

Hivatkozási szám: EKR000173292019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal épületének teljes körű

Energetikai korszerűsítési munkáinak ellátása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 868 854 021.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45231400 Erősáramú vezeték építése
45261215 Tetőfedés napkollektorral
45261300 Bádogozás és ereszcsatorna-készítés
45262650 Burkolómunkák
45310000 Villamos szerelési munka
45312310 Villámvédelmi munkák
45315000 Fűtés és egyéb villamosépület-berendezések villamos szerelése
45321000 Hőszigetelési munka
45440000 Festés és üvegezés
45443000 Homlokzati munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. (HRSZ.: 351/3.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal épületének teljes körű energetikai korszerűsítési munkáinak ellátása Főbb alapadatok: a meglévő épület a 70-es években épült, Vb pillér rendszerrel, előregyártott vb födém tartószerkezettel, homlokzati kialakítása: nagy részben függöny fal rendszerrel. Épület gépészeti rendszere: fűtés és hűtési rendszerrel illetve napelemes rendszerrel van ellátva. A létesítmény főbb befoglaló méretei: 51,2*54,98 m, a homlokzata tagolt felületeket tartalmaz. Földszint bruttó alapterülete: 2 145,08 m2. Szintek: Mély földszint -4,25 Földszint+5 emelet +23,16 m Az energetika korszerűsítés során tervezett főbb munkafolyamatok: Építészet: – homlokzatokhoz tartozó felületek teljes felületek korszerűsítése, meglévő falszerkezetek, lábazatok hőszigetelése, vakolása Ebből: Homlokzati falak 20 cm vtg EPS hőszigetelése: 696 m2 Homlokzati falak 6 cm vtg kőzetgyapot szigetelése: 768 m2 Homlokzati falakhoz tartozó lábazatok és egyéb helyeken: 296 m2 Szerelt jellegű homlokzati függöny fal 20 cm vtg hőszigetléssel: 1 842 m2 – meglévő függönyfal szerkezetek bontása, új statikailag méretezett függönyfal tartószerkezetek és új függönyfalak építése – belső épület részekben állmennyeztek bontása, hőszigetelése, vissza építése – padló és falburkolatok minimális mértékű pótlása, javítása – bádogos szerkezetek teljes cseréje – homlokzati függönyfalakban lévő nyílászárók teljes cseréje műanyag és alu profilú nyílászárókra és ezek mellékmunkái, árnyékolók és nővény futtató építési munkái – üvegezett felületek nagysága: Üvegfelületek: 1 090,70 m2 Polikarbonát felületek: 205,97 m2 – a létesítmény teljes külső és belső festő munkái – az épület lapostetős melynek kialakítása az épület több szintjén is található, meglévő csapadékvízszigetelések és hőszigetelések bontása, új hő és csapadékvízszigetelések készítése Gépészet: – Villanyszerelés: a létesítmény elektromos fogadó és elosztó berendezésinek, teljes világítási rendszerének, tartalék világítás és biztonsági világítás rendszerének korszerűsítése – Villámvédelemi rendszer le és felszerelése – Fűtés és hűtés: teljes fűtés és hűtési rendszer korszerűsítése a meglévő csőhálózat korszerűsítésével együtt, gázfűtésről távhőre történő átállással, a meglévő fan-colil rendszer teljes korszerűsítésével, illetve új napkollektor rendszer integrálással, mely a HMV rendszer rásegítésére létesül 70,0 kW teljesítménnyel – Energia ellátás: meglévő napelemes rendszer bontása, korszerűsítést követő vissza építése, illetve a napelemes rendszer bővítése új rendszerrel. A nyertes ajánlattevőnek szerződéskötésre rendelkeznie kell ISO 14001 tanúsítvánnyal. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy az azzal – a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű teljesítésre lehet tenni. A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. értékelési részszempont: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1. ért.alszempont: a felhívás III.1.3) M/2.1. pontja szerint bemutatott szakember építési munkák területén szerzett szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. ért.alszempont: a felhívás III.1.3) M/2.2. pontja szerint bemutatott szakember építési munkák területén szerzett szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. ért.alszempont: a felhívás III.1.3) M/2.3. pontja szerint bemutatott szakember építési munkákhoz kapcsolódó minőségbiztosítási és/vagy minőségügyi szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.2-16-2016-00104

II.2.14)További információk

Kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5%a/naptári nap, max: 30 %; kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás;teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: nettó vállalkozói díj 30 %. Kbt. 134. § (2) és (3) bekezdés szerinti biztosíték nettó vállalkozói díj 2 %-a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában nyújtható. Részletes feltételek a szerződés tervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 039-087232
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: SOB/20/2-91/2019.
Elnevezés:

Somogy Megyei Kormányhivatal épületének energetika

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Internetcím: http://www.szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 119 726 041.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 868 854 021.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Szakfelügyeletek; hulladékszállítás, elhelyezés; mobil illemhelyek bérlése, szállítása; biztosítások kötése; megvalósulási

Dokumentumok elkészítése; anyagbeszállítás; minősítési vizsgálatok; felvonulási létesítmények részfeladatai; zsaluzás és

Állványozás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

LATEREX Zrt. (1095 Budapest, IX. Hídépítő utca 1–12., 25098367-2-43)

Szabadics Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3., 13748429-2-20)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/12/2019