Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 725230-2022

Submission deadline has been amended by:  92612-2023
23/12/2022    S248

Magyarország-Debrecen: Építési munkák

2022/S 248-725230

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patai Dóra
E-mail: patai.dora@fin.unideb.hu
Telefon: +36 52512700-74493
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002033202022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002033202022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DEK-1216 DE Természettudományi épület felújítása

Hivatkozási szám: EKR002033202022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

DEK-1216 DE Természettudományi épület felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbi munkálatok valósulnak meg:

A Debreceni Egyetem szándéka olyan új, esztétikus és korszerű terek létrehozása, ahol a legkorszerűbb technikai vívmányok alkalmazásával inspiráló közösségi, oktatási, munkaterületek alakulnak ki.

A Debreceni Egyetem Kémia épület a természettudományi képzés központi oktatóépületének tekinthető, ennek okán az épületben számos funkció megtalálható, úgy, mint a Szerves és Szervetlen Kémia Tanszék, Biomérnöki Tanszék, Ásványtani Tanszék, Földtudományi Intézet irodái, az elméleti oktatási funkciókhoz kapcsolódó szemináriumi és előadó termek, a gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó laborok, illetve egyéb hallgatói terek, kiszolgáló helyiségek.

Az épület 5 egységre osztott: „A”, „B”, „C”, „D”, „E” egységekre, a „B” épületegység további 3 részre: „B”, „B2” és „B3”.

Az épület belső felújítása 7 szakaszban történik az alábbiak szerint:

- 1-es szakasz: „A”, „B”, „B2”, „B3” szárnyak

- 2-es szakasz: „E” szárny: IV. V., szintek, VI szerelőszint és tető

- 3-as szakasz: „E” szárny: földszint, I. II. III. szintek

- 4-es szakasz: „D” szárny: IV., V., VI., szintek, VII. szerelőszint és tető

- 5-ös szakasz: „D” szárny: földszint, I. II. III. szintek

- 6-os szakasz: „C” szárny

- 7-es szakasz: trafók és főelosztók cseréje

Megújul az épület gépészeti rendszere, mely többek között a fűtési, hűtési, szellőzési, vízellátási és csatornarendszerét érinti.

Erős és gyengeáramú rendszerek esetében új vezetékhálózatot alakítanak ki, ezenfelül megvalósul az épület tűzjelzőhálózat cseréje.

A felújításhoz kapcsolódóan megújul az épület központi részén (B szárny) található három darab nagyelőadó. A laborokban, közlekedőkön burkolatcseréktörténnek.

Cserére kerülnek az épületben található régi típusú vegyifülkék és munkaasztalok a technológiai konszignáció szerint.

A Kémia Épület területnagysága szintenként:

Pince 1663,17 m2

Földszint 3784,24 m2

I. emelet 2638,28 m2

II. emelet 2116,26 m2

III. emelet 1690,35 m2

IV. emelet 1663,34 m2

V. emelet 1676,10 m2

VI. emelet 1381,99 m2

VII. emelet 701,29 m2

Összesen: 17 315,02 m2

A további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A megvalósítandó beruházás további részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, tervek és árazatlan

költségvetések) tartalmazzák. A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45310000 Villamos szerelési munka
45312100 Tűzriasztó rendszer szerelése
45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45430000 Padló- és falburkolás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. sz. (hrsz.: 22246/1)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

DEK-1216 DE Természettudományi épület felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbi munkálatok valósulnak meg:

A Debreceni Egyetem szándéka olyan új, esztétikus és korszerű terek létrehozása, ahol a legkorszerűbb technikai vívmányok alkalmazásával inspiráló közösségi, oktatási, munkaterületek alakulnak ki.

A Debreceni Egyetem Kémia épület a természettudományi képzés központi oktatóépületének tekinthető, ennek okán az épületben számos funkció megtalálható, úgy, mint a Szerves és Szervetlen Kémia Tanszék, Biomérnöki Tanszék, Ásványtani Tanszék, Földtudományi Intézet irodái, az elméleti oktatási funkciókhoz kapcsolódó szemináriumi és előadó termek, a gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó laborok, illetve egyéb hallgatói terek, kiszolgáló helyiségek.

Az épület 5 egységre osztott: „A”, „B”, „C”, „D”, „E” egységekre, a „B” épületegység további 3 részre: „B”, „B2” és „B3”.

Az épület belső felújítása 7 szakaszban történik az alábbiak szerint:

- 1-es szakasz: „A”, „B”, „B2”, „B3” szárnyak

- 2-es szakasz: „E” szárny: IV. V., szintek, VI szerelőszint és tető

- 3-as szakasz: „E” szárny: földszint, I. II. III. szintek

- 4-es szakasz: „D” szárny: IV., V., VI., szintek, VII. szerelőszint és tető

- 5-ös szakasz: „D” szárny: földszint, I. II. III. szintek

- 6-os szakasz: „C” szárny

- 7-es szakasz: trafók és főelosztók cseréje

Megújul az épület gépészeti rendszere, mely többek között a fűtési, hűtési, szellőzési, vízellátási és csatornarendszerét érinti.

Erős és gyengeáramú rendszerek esetében új vezetékhálózatot alakítanak ki, ezenfelül megvalósul az épület tűzjelzőhálózat cseréje.

A felújításhoz kapcsolódóan megújul az épület központi részén (B szárny) található három darab nagyelőadó. A laborokban, közlekedőkön burkolatcseréktörténnek.

Cserére kerülnek az épületben található régi típusú vegyifülkék és munkaasztalok a technológiai konszignáció szerint.

A Kémia Épület területnagysága szintenként:

Pince 1663,17 m2

Földszint 3784,24 m2

I. emelet 2638,28 m2

II. emelet 2116,26 m2

III. emelet 1690,35 m2

IV. emelet 1663,34 m2

V. emelet 1676,10 m2

VI. emelet 1381,99 m2

VII. emelet 701,29 m2

Összesen: 17 315,02 m2

Nyertes AT vállalja, hogy a Ajánlatkérő közvetlen utasítási jogkörrel rendelkezzen a tervezői művezetést végző Tervező szervezettel, a Nyertes AT egyidejű értesítése, tájékoztatása mellett.

A további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A megvalósítandó beruházás további részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, tervek és árazatlan

költségvetések) tartalmazzák. A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az M.1.1.) alkalmassági követelményre bemutatott, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.1.2.) alkalmassági követelményre bemutatott, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉG jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.1.3.) alkalmassági követelményre bemutatott, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉV jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M.1.4.) alkalmassági követelményre bemutatott, a szerz telj-ben résztvevő projektvezető szakembernek az előírt 24 hónap időn felüli projektvezető mérnöki szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. A 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő az alábbiakkal együtt értelmezendő:

Teljesítés kezdete: munkaterület átadásakor, de legkorábban 2023.05.15.

2. Részajánlattétel kizárásának indoka:

Ajánlatkérő egységes kiviteli tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem létesítményi, sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak (az egyetem a teljes felújítás ideje alatt is működni fog, pénzügyileg jelentősen terhelné a beruházás megvalósíthatóságát, ha az egyetemnek ideiglenesen át/ki kellene költöztetni a kivitelezés idejére), egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A beruházás mind építési- és szakipari szerkezeteiben, mind épületvillamossági rendszerében, mind épületgépészeti rendszerében, mind villamossági energia és hőenergia ellátásában, mind közműellátásában és csatlakozó környezetrendezésében egy minden elemében összefüggő komplex egységet képez.

3. A Műszaki dokumentáció - a nagy fájlméret miatt - ún. felosztott archívum fájlként került az EKR-be feltöltésre.

Ajánlatkérő a fájlfelosztást WinRAR programmal végezte.

A felosztott archívum fájl 1 db WinRAR ZIP főfájlból, illetve több darab .z01; .z02; … kiterjesztésű segédfájlból áll.

A teljes műszaki dokumentáció kicsomagolásához szükséges, mind a főfájl, mind pedig a segédfájlok, egy, dedikált mappába való letöltése, ezután elégséges a főfájl kicsomagolását lefuttatni, ezáltal a segédfájlokban tárolt tartalom is automatikusan kicsomagolásra kerül a főfájllal együtt.

Javasoljuk az internetről ingyenesen elérhető WinRAR fáljcsomagoló program alkalmazását, de ettől függetlenül más fájldaraboló/fájlegyesítő program is használható.

4. Ajánlattevőnek a II.2.5. pontja szerinti ajánlati ár, mint értékelési szempont esetében a +5% tartalékkerettel együtt számítandó ajánlati árat kell szereltetnie. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében egyenes arányosítás.

5. Az Európai Unió Tanácsának 2022. április 9-ától alkalmazandó, az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről rendelkező 2022/576 rendelete értelmében tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben való részvétele tekintetében. A rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések és beszerzések esetén tilos bármely közbeszerzési szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.am is használható.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indít. A tárgyi eljárás megindításkor még nem áll AK rendelkezésre a szerződés megkötéséhez szükséges fedezet. Így AK a tárgyi közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a szerződés megkötéséhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésére. Ezen feltételt AK a szerződés hat.ba lépésének a feltételeként is kiköti (Kbt. 135. § (12)).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pont alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 12.§,14-16.§-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. Az AT-nek csatolnia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében tett nyilatkozatát, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkezdő bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok igazolása körében felhívjuk ajánlattevő figyelmét a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. §-ára.

Kérjük ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

NY.1.) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR. 21. § (1) bek. alapján az AK előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők szerepeljenek az építési beruházáshoz kapcsolódó az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolni kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésről szóló igazolás, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Előzetes igazolás: ATnak az EEKD-t kell benyújtania, amelyben AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa" szakaszában.

Utólagos Igazolási mód: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK ellenőrzi az alkalmassági követelmény teljesülését a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolnia kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésről szólóigazolás, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolásmásolati példányát.

Alkalmatlan az AT, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az M.1.)-M.2.) alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési

dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.

M.1) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését

- képzettségüket-végzettségüket igazoló okiratok másolatát,

- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot,

- a szakemberek rendelkezésre-állási nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. A szakmai tapasztalatot év/hónap bontásban szükséges megadni. A végzettség tekintetében egyenértékű végzettség elfogadható.

Ajánlatkérő az időben párhuzamos gyakorlati tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe

Amennyiben a megnevezett szakember már rendelkezik érvényes jogosultsággal, azaz szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a képzettséget/végzettséget és az alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatot a névjegyzékben való szereplés igazolja az 1-3. értékelési szempontok esetében. Ebben az esetben a jogosultság megszerzésének az első időpontját, a számát és a nyilvántartást vezető szakmai szervezetet (kamarát) kell megadnia az ajánlattevőnek, a képzettséget és gyakorlatot igazoló további dokumentum csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést

lehetővé teszi (elektronikus elérési útvonal/ tagi azonosító megadása). Ebben az esetben is szükséges azonban a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtása, az 1-3. értékelési részszempontra tett megajánlások alátámasztására.

Amennyiben a megjelölt szakember a vonatkozó nyilvántartásban nem szerepel vagy a nyilvántartás nem elérhető, úgy az ajánlattevő köteles a jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtására.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar fordítását szükséges benyújtani.

Az ajánlattevő köteles megjelölni, hogy mely szakembert mely konkrét pozícióra jelöli, továbbá nyilatkozni arról, hogy - nyertessége esetén - a megajánlott szakemberek a kamarai/hatósági nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, s a nyilvántartásba-vétel elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

Ugyanazon szakembert több alkalmassági követelménynél is be lehet mutatni az alkalmasság igazolására.

M.2.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 22. § (3) bekezdése alapján az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni legalább:

- a referencia munkára szerződést kötő másik fél (személy) nevét, székhelyét,

- az építési beruházás tárgyát,

- mennyiségét,

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontossággal) és helyét,

- referencia igazolást kiállító személy nevét és elérhetőségét,

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek

megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 22. § (5) bekezdésére és 24. § (2) bekezdésére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 21. § (2a) bekezdésére, miszerint amennyiben ajánlatkérő öt év teljesítésének igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az

ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább:

- M.1.1.) 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel illetve képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 60 hónap) rendelkezik;

- M.1.2.) 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel illetve képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 60 hónap) rendelkezik.

- M.1.3.) 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel illetve képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 60 hónap) rendelkezik.

- M.1.4.) 1 fő olyan projektvezető szakembert, aki rendelkezik építési-kivitelezési szerződése(ek) teljesítése során min. 24 hónap projektvezető mérnöki szakmai tapasztalattal.

Ugyanazon szakembert több alkalmassági követelménynél is be lehet mutatni az alkalmasság igazolására.

Ajánlatkérő a párhuzamos gyakorlati időt egyszer veszi figyelembe.

M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített és befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt)

legalább minimum nettó 11 000 m2 alapterülettel rendelkező épület felújítás és/vagy bővítés és/vagy átalakítás tárgyú megvalósult építési beruházásra vonatkozó referenciával vagy referenciákkal.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt referencia legfeljebb 2 db szerződésből származhat.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A Kbt. 135. § (7) alapján a nyertes AT a teljes tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű előlegre (max. 250 millió Ft) jogosult. Az előleg a végszámlából kerül levonásra.

Az ajánlattevő egy előlegszámla, tizenegy résszámla és egy végszámla benyújtására jogosult szerződés szerint. Az ajánlattétel, kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF.

A kifizetésre a Kbt. 135. § (1)-(6) és Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben foglaltak alapján kerül sor 30 napos fizetési határidővel. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kamat: Ptk. 6:155. § szerint.

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban +5 % tartalékkeretet határoz meg.

Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített véghatáridő túllépése esetén nyertes AT, minden egyes naptári napra, amellyel a

befejezés késlekedik 1 %/naptári nap mértékű kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a teljes (tartalékkert nélküli) nettó vállalkozói díj. A

késedelmi kötbér maximuma a teljes (tartalékkert nélküli) nettó vállalkozói díj 15%-a. Meghiúsulási kötbér: Nyertes AT a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a (tartalékkert nélküli) nettó vállalkozói díj 20 %-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja.

Részletek a szerződéstervezetben. Jótállás: min. 36 hónap.

Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő teljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 134. § (6) a) pontja szerint. Mértéke a

szerződés szerinti teljes tartalék keret nélküli, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 (egy) %-ának megfelelő mértékű összeg.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/02/2023
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/02/2023
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás elektronikusan, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint történik.

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat elektronikus az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.

2. Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.

3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.

4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2.§(5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.

6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó

7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint.

8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).

9. A dokumentumokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11-12. §-ban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

10. A Kbt. 66. § (5) bek-e és az EKR rendelet 11.§ (1) bek. alapján az ajánlatnak az AK által EKR-ben készített felolvasólapot űrlapot kell tartalmaznia,amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek-e szerinti összes adatot.

11. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).

12. AT-nek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania.

E körben AT-nek be kell nyújtania:

- az AK által kiadott árazatlan költségvetést az AT által teljeskörűen beárazva.

- 1-4. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek neve.

Amennyiben az értékelési szempontra bemutatott szakemberek neve nem állapítható meg az ajánlatból, úgy az a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés valamennyi sorát, annak módosítása nélkül, teljes körűen, valamennyi tételt beárazva (cégszerűen aláírt .pdf ÉS .xls/.xlsx formában is kéri benyújtani). Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az árazatlan költségvetésben esetlegesen szereplő képletezési hibákért és hiányosságokért. Az árazatlan költségvetésben lévő függvények, hivatkozások helyességének ellenőrzése, és azok megfelelően való alkalmazása az AT felelőssége és kötelessége. Felhívjuk AT figyelmét, hogy bármely a költségvetésben szereplő tétel anyag/díj összegének 0 Ft-al történő beárazására csak műszakilag indokolt esetben van lehetőség. AK a költségvetésben rögzítette a tervezői művezetés, erősáramú csatlakozás, távközlési alépítmény, optika, víziközmű, informatikai

eszközök / oktatástechnológia árait, mely nem változtatható. Kérjük ajánlati áruk kalkulálása során ennek figyelembevételét.

13. Az ajánlathoz csatolni kell az 1-4. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melyből mind az alkalmassági követelményekre, mind a minőség értékelésére alkalmas részszempontokra tett megajánlásnak egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.

14. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni szükséges az üvegkapu használatáról a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/4. §-ára tekintettel, valamint nyilatkoznia szükséges ajánlattevőnek az 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról is.

15. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

16. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.

17. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.

18. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.

19. FAKSZ: Vállajiné Dr. Patai Dóra (lajstromszám: 01300).

20. A műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. AK a 321/2015. Korm. r. 46.§ (3) alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.

21. A IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt AK 60 napot ért.

22. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 250 000 000 Ft/kár és 500 000 000 Ft/év

Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§-a szerint az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által jelenszerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. AT-nek ajánlatában erre vonatkozóan nyilatkoznia kell.

23. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a közbeszerzési dokumentumokban nevesített tervezők ajánlatban történő megnevezése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a alapján összeférhetetlenséget eredményezhet, amelynek következtében a Kbt. 62. § (1) bek. m) pontjában lévő kizáró ok miatt az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bek. b) pontja alapján érvénytelen.

24. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pontban a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3)-hez képest szigorúbban állapítja meg.

25. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 35 000 000,- Ft. A

biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: AT bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat. Az ajánlati biztosíték befizetési helyeként megjelölt AK-i számlaszám: 11738008-21489815 A közleményben az alábbiakat kérjük megadni: DEK-1216 Ajánlati biztosíték.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 54. § (5) bek.ben foglaltakra.

26. AK helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2023. január 12., 13:00 óra. Találkozás helye: Debrecen, Egyetem tér 1. (Kémia épület D szárny felőli bejárat, porta).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2022