Szolgáltatások - 82662-2017

04/03/2017    S45

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2017/S 045-082662

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://webdav.nif.hu/index.php/s/wgxQWeDIyqHc7JI
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház „B” ép. 325. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház „B” ép. 325. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés „H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV fővárosi kötöttpályás hálózatba való integrálásának előkészítése” tárgyban.

Hivatkozási szám: V000.14
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés „H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV fővárosi kötöttpályás hálózatba való integrálásának előkészítése” tárgyban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71335000 Mérnöki tanulmány
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71621000 Műszaki elemzési vagy tanácsadó szolgáltatások
79421200 Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevőnek a tervezési feladat részeként a budapesti H6-os ráckevei HÉV (helyi érdekű vasúti pályahálózat) és H7-es csepeli HÉV fővárosi kötöttpályás hálózatba való integrálásához Megvalósíthatósági Tanulmányt (MT) és Költség-Haszon Elemzést (CBA) kell készíteni. A feladat magában foglalja kiválasztott változatra a H7 csepeli HÉV esetében a szükséges környezetvédelmi dokumentáció és valamennyi engedélyezési terv elkészítését is, illetve a környezetvédelmi, az építési és minden egyéb, a megvalósításhoz szükséges engedély megszerzését.

Összesen nagyságrendileg 46 km vasútvonal (H6-os ráckevei és H7-es csepeli HÉV):

— Mely jelenleg kétvágányú, villamosított pálya.

— Feladat hálózati vizsgálat elkészítése. Forgalmi modellezéshez, előrejelzésekhez adatok gyűjtése, kérdőíves módszerrel, interjúkkal; Fejlődési forgatókönyvek meghatározása és a forgalmi igények előrejelzése a fejlődési forgatókönyvek mentén a budapesti Egységes Forgalmi Modellre alapuló forgalmi modellezés segítségével.

— Együttes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzési dokumentum összeállítása. Ezen belül változatelemzés készítése, pénzügyi és közgazdasági elemzés elvégzése, Kockázatelemzés és kockázatkezelési terv készítése.

— Elvégzendő a vasúti infrastruktúra műszaki állapotának részletes felmérése lézerszkennerrel és geo-radaros vizsgálattal.

— Feladat a vasúti pálya és a kapcsolódó szükséges tanulmánytervek elkészítése, úgy mint áramellátás, felsővezeték, biztosítóberendezés, távközlési és gyengeáramú berendezések, utasforgalmi létesítmények, műtárgyak.

— Feladat a létesítményekre, a jellemző műszaki megoldásokra vonatkozó, 3D látványtervek elkészítése.

Összesen nagyságrendileg 6 km vasútvonal (H7-es csepeli HÉV):

— Mely jelenleg kétvágányú, villamosított pálya.

— A környezetvédelmi engedélyezési eljárásokhoz szükséges vizsgálatok elvégzése, dokumentumok összeállítása, egyéb szükséges környezetvédelmi elemzést tartalmazó dokumentumok kidolgozása.

— Feladat a vasúti pálya és a kapcsolódó engedélyezési tervek elkészítése, úgy mint áramellátás, felsővezeték, biztosítóberendezés, távközlési és gyengeáramú berendezések, utasforgalmi létesítmények, műtárgyak. Valamennyi szükséges engedély és hozzájárulás beszerzése.

— Közmű genplán készítése, a nyilvántartási helyszínrajzok beszerzése, valamint szükség esetén műszeres közműfelmérés alapján. A feladat keretében elkészítendők az érintett közművek átalakításának/kiváltásának engedélyezési tervei (amennyiben az érvényes jogszabályok lehetővé teszik).

— Tervezői feladat a szükséges létesítményeknél az üzemeltetői lehatárolások és megállapodások előkészítése, egyeztetése az érintett létesítmények üzemeltetőivel.

— A kivitelezésre vonatkozó szakágankénti építési fázis és ütemterv elkészítése.

— Feladata a méret- és mennyiségszámítás elkészítése, mely alapján a mérnökáras költségbecslést is el kell készíteni. Költségbecslés benchmark jelentés elkészítése.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén projektvezetőként szerzett, az előírt minimális időn felüli projektvezetői többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember vasúti pálya és geotechnika tervezése területen szerzett, az előírt minimális időn felüli tervezői többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember vasúti áramellátás tervezése területen szerzett, az előírt minimális időn felüli tervezői többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M/2.4. pont szerinti szakember vasúti biztosítóberendezések tervezése területen szerzett, az előírt minimális időn felüli tervezői többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A II.2.6 pontban megadott érték nem az eljárás becsült értéke, a hirdetmény technikai feladhatósága miatt került megadásra.

2. A projekt műszaki tartalma nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyet a többitől elválaszthatóan, önálló egységként lehetne kezelni. A beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Kizáró okok igazolásának módja:

1. Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint a cégszerűen aláírt EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérlelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozato(ka)t kell benyújtaniuk.

B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MKK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód: Az előzetes igazolás során ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek.-re. Az igazolás során irányadó a Kbt. 69. § (11) bek.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (megvalósíthatósági tanulmány készítése és/vagy vasúti infrastruktúra tervezése, engedélyeztetése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 480 000 000 HUF értéket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján. A referenciákat Kr. 22. § (2) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel az igazolás/nyilatkozat eredeti vagy másolati példány csatolásával kell igazolni.

Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— a szolgáltatások nevesítését és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

— az M/1.2. előírás esetén a hatósági engedély/üzemeltetői jóváhagyás számát, dátumát,

— a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),

— az igazolás/nyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette). A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

1. legalább 1 db, min. 30 km hosszú, HÉV pályára és/vagy OKV pályára vonatkozó előmegvalósíthatósági és/vagy megvalósíthatósági és/vagy döntés előkészítő tanulmány elkészítése tárgyú referenciával, amely költséghaszon elemzés (CBA) elkészítését is tartalmazza;

2. legalább 1 db, min. 200 000 000 HUF értékű, HÉV pályára és/vagy OKV pályára vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával, amely tartalmazza az a, vasúti pálya, b, vasúti áramellátás, c. váltóállítás és/vagy biztosítóberendezés szakterületek mindegyikét;

3. legalább 1 db, min. 15 km hosszú, HÉV pálya és/vagy OKV pálya lézerszkenneres felmérése és geo-radaros vizsgálata.

Az M/1. szempontjából HÉV – helyi érdekű vasút, OKV – országos közforgalmú vasúti.

OKV pálya az országos törzshálózati vasúti pálya részét képező azon pálya, amelyet a közzétett feltételek alkalmazásával díj ellenében bárki igénybe vehet. HÉV pálya azon vasúti pálya, amelyen városon belül és/vagy város és agglomerációja között, közszolgáltatási szerződés alapján vasúti személyszállítási szolgáltatás folyik.

Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évet (36 hónapot) ajánlatkérő a Kbt. 48. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

1. legalább 1 fő projektvezető, aki felsőfokú mérnöki végzettséggel, és vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 60 hónap szakmai gyakorlattal és azon belül 36 hónap projektvezetői gyakorlattal rendelkezik.

Projektvezetői gyakorlat a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlata, amely kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására;

2. legalább 1 fő tervező szakember, aki okl. építőmérnök, vagy építőmérnök, vagy a felhívás VI.3.4. pontban az erre a szakemberre előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint vasúti pálya és geotechnika tervezése területen min. 36 hónap tervezői gyakorlattal rendelkezik;

3. legalább 1 fő tervező szakember, aki a felhívás VI.3.4. pontban az erre a szakemberre előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint vasúti áramellátás tervezése területen min. 36 hónap tervezői gyakorlattal rendelkezik;

4. legalább 1 fő tervező szakember, aki a felhívás VI.3.4. pontban az erre a szakemberre előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint vasúti biztosítóberendezések tervezése területen min. 36 hónap tervezői gyakorlattal rendelkezik.

Az 1-4. pontban előírt pozícióra megajánlott szakember más pozícióra nem jelölhető.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6) bek.].

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Telj. biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bek. szerint.

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett nettó tervezői díj alapján számított napi 0,5 %.

Hibás telj. kötbér: mértéke a nettó tervezői díj 15 %-a.

Jótállási idő: 36 hónap.

Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 3 év (36 hónap)+45 nap.

Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a.

Tervezett forrás: hazai, a szerződés utófinanszírozott.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít, az ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF.

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az Art. 36/A. §, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., ill. a Ptk. 6:155. §.

Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra.

A tervező 2 részszámlát és 1 végszámlát nyújthat be.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/04/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/04/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

NIF – Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, 1134 Budapest, Váci út 45. III. emelet, tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontásánál Kbt. 68. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdése szerint jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívás feladásának napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció elérhetőségének jelszava: 12345.

A Kbt. 57. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak igazoltan letölteni.

2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2012/61. sz., 1.6.2012.) a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás, a 2.1.-2.4. sz. minőségi résszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, melynek során a pontszámokat 1-10 között osztja ki.

A 2.1.-2.4. sz. minőségi részszempont esetében 60 hónap a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja.

3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 150 000 000 HUF/év és 75 000 000 HUF/káresemény mértékű érvényes tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2. szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.

M/2.1.pont-Korm. rendelet 1. melléklet I. Tervezés alpontban meghatározott bármely jogosultság.

M/2.2. pont – „KÉ-VA” és „GT” jogosultság.

M/2.3., M/2.4. pont – „KÉ-VV” jogosultság.

5. Azon előírások megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: felhívás III.1.2) 1. alpont és III.1.3) pont 1-2. alpont.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

10. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik:

Kr. – 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

EEKD – egységes európai közbeszerzési dokumentum.

11. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtását.

12. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

13. A megjelölt határidők közép-európai idő, azaz UTC+01:00 szerint értendők.

14. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.

15. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Pongor Dániel, 00314.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/03/2017