Pakalpojumi - 3-2018

03/01/2018    S1

Portugāle-Lisabona: Mobilo sakaru pakalpojumi un aprīkojums

2018/S 001-000003

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Jūras drošības aģentūra
Pasta adrese: Praça Europa 4
Pilsēta: Lisbon
NUTS kods: PT170 Not specified
Pasta indekss: 1249-206
Valsts: Portugāle
Kontaktpersona: Torne Isabel
E-pasts: OPEN222017@emsa.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Mobilo sakaru pakalpojumi un aprīkojums

Atsauces numurs: EMSA/OP/22/2017
II.1.2)Galvenās CPV kods
64200000 Telekomunikāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šā iepirkuma mērķis ir saņemt mobilo balss un datu sakaru pakalpojumus Portugālē un ārvalstīs, izmantojot viesabonēšanu, un mobilo komunikāciju aprīkojumu (ierīces).

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 130 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
64210000 Telefona un datu pārraides pakalpojumi
64211200 Starptautiskie telefonu pakalpojumi
64212000 Mobilo telefonu pakalpojumi
64212100 Īsziņu (SMS) pakalpojumi
64211100 Vietējie telefonu pakalpojumi
64214000 Uzņēmuma izdalītā telefonu tīkla pakalpojumi
72400000 Interneta pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PT PORTUGAL
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šā iepirkuma mērķis ir saņemt mobilo balss un datu sakaru pakalpojumus Portugālē un ārvalstīs, izmantojot viesabonēšanu, un mobilo komunikāciju aprīkojumu (ierīces). Vajadzīgo pakalpojumu veda dēļ EMSA nav spējusi identificēt vismaz 5 tirgus operatorus, kas varētu tikt uzaicinātu un potenciāli spētu nodrošināt piedāvājumu šīs iepirkuma procedūras ietvaros. Tādējādi tika pieņemts lēmums izmantot atklātu procedūru. Šāda veida procedūras izmantošana ļauj iepirkumā piedalīties vairāk nekā vismaz 5, kā tas ir vidējas vērtības procedūrās. Atklātas procedūras izmantošana veicinātu konkurenci tirgū un palielinātos iespēja saņemt augstākas kvalitātes piedāvājumus.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 130 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Pakalpojumu līguma sākotnējais termiņš būs 12 mēneši ar iespēju to atjaunot līdz 3 reizēm uz 12 mēnešiem katru no atjaunošanas reizēm.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Prasības: pretendentam jābūt tādai rīcībspējai un normatīvo prasību ievērošanas spējai, kas nepieciešama, lai tas varētu veikt līguma izpildei nepieciešamo profesionālo darbību.

Pierādījumi: derīga Anacom izsnegta licence mobilo pakalpojumu sniegšanai Portugālē (vai līdzvērtīga citās valstīs, ja attiecināms).

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Saskaņā ar līguma projekta noteikumiem, kas pieejams iepirkumu procedūras īpašā sadaļā e-Tendering platformā – http://simap.ted.europa.eu/.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 29/01/2018
Vietējais laiks: 23:59
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 30/06/2018
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 07/02/2018
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Eiropas Jūras drošības aģentūras birojs, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugāle.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Atvēršanas sanāksme būs publiska, un piedāvājumu atvēršanu drīkst apmeklēt katra pretendenta pārstāvis. Ja vēlaties piedalīties sanāksmē, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu (vismaz 5 kalendārās dienas pirms atvēršanas datuma) uz šādu e-pasta adresi: OPEN222017@emsa.europa.eu norādot apmeklētāja vārdu un tā pretendenta nosaukumu, ko tas pārstāv.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Saziņa starp EMSA un pretendentiem procedūras laikā ir aizliegta; tā pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos un tikai saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a) pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa:

— EMSA pēc pretendenta lūguma var sniegt papildu informāciju tikai iepirkuma dokumentu skaidrošanas nolūkā.

Jebkādi papildu informācijas pieprasījumi jānoformē rakstiski un jāsūta, izmantojot e-Tendering platformas – http://simap.ted.europa.eu/ – atbilstošās iepirkuma procedūras īpašo sadaļu.

EMSA nav pienākuma atbildēt uz papildu informācijas pieprasījumiem, kas saņemti mazāk nekā 6 darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

— EMSA pēc savas iniciatīvas var informēt ieinteresētās personas par kļūdām, neprecizitātēm, izlaidumiem vai kādām citām pārrakstīšanās kļūdām iepirkuma dokumentos,

— visa papildu informācija, t. sk. iepriekš minētā, tiks publicēta iepirkuma procedūras īpašajā sadaļā e-Tendering platformā – http://simap.ted.europa.eu/. Atbilstošā tīmekļa vietnes sadaļa tiks regulāri atjaunināta, un pretendentu pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

b) pēc piedāvājumu atvēršanas:

— ja nepieciešams skaidrojums vai ja ir nepieciešams piedāvājumā izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, EMSA var sazināties ar pretendentu, nodrošinot, ka tā rezultātā netiks grozīti piedāvājuma nosacījumi.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fakss: +352 433766
Interneta adrese: www.curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
22/12/2017