Servizzi - 3-2018

03/01/2018    S1

il-Portugall-Liżbona: Servizzi u tagħmir tal-komunikazzjoni bil-mobajl

2018/S 001-000003

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima
Indirizz postali: Praça Europa 4
Belt: Lisbon
Kodiċi NUTS: PT170 Not specified
Kodiċi postali: 1249-206
Pajjiż: Il-Portugall
Persuna ta’ kuntatt: Torne Isabel
Posta elettronika: OPEN222017@emsa.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi u tagħmir tal-komunikazzjoni bil-mobajl

Numru ta' referenza: EMSA/OP/22/2017
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
64200000 Servizzi tat-telekomunikazzjonijiet
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' dan il-ksib huwa l-akkwist ta' servizzi ta' komunikazzjoni mobbli bil-vuċi u tad-dejta fil-Portugall u "roaming" barra mill-pajjiż, u tagħmir (apparat) għall-komunikazzjoni mobbli.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 130 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
64210000 Servizzi tat-trasmissjoni tal-telefon u tad-data
64211200 Servizzi tat-telefown fuq distanza twila
64212000 Servizzi tal-telefoni ċellulari
64212100 Servizzi ta' Short Message Service (SMS)
64211100 Servizzi tat-telefown lokali
64214000 Servizzi ta' network dedikat ta' telefoni bejn numru ta' negozji
72400000 Servizzi ta' l-internet
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: PT PORTUGAL
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' dan il-ksib huwa l-akkwist ta' servizzi ta' komunikazzjoni mobbli bil-vuċi u tad-dejta fil-Portugall u "roaming" barra mill-pajjiż, u tagħmir (apparat) għall-komunikazzjoni mobbli. Minħabba n-natura tas-servizzi meħtieġa, l-EMSA ma setgħetx tidentifika tal-anqas ħames operaturi fis-suq li setgħu jiġu mistiedna u potenzjalment kollha jkunu jistgħu jipprovdu offerta għal din il-proċedura tal-ksib. Għaldaqstant ġie deċiż li għandha tintuża l-proċedura miftuħa. L-użu ta' din it-tip ta' proċedura tippermetti l-ftuħ tal-ksib għal aktar mill-minimu ta' ħamsa bħal fil-każ tal-proċeduri ta' valur nofsani. L-użu tal-proċedura miftuħa jsaħħaħ il-kompetizzjoni fis-suq u tiżdied il-possibbiltà li jaslu offerti ta' kwalità ogħla.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 130 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-kuntratt ta' servizz se jkollu tul ta' żmien inizjali ta' 12-il xahar bil-possibbiltà ta' tiġdid sa 3 darbiet għall-istess tul ta' żmien ta' 12-il xahar għal kull tiġdid.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Il-ħtiġijiet: Dak li jitfa' l-offerta jrid ikollu l-ħila legali u regolatorja biex iwettaq l-attività professjonali meħtieġa għat-twettiq tal-kuntratt.

Ix-xhieda: Liċenzja valida mill-Anacom biex jitħaddmu s-servizzi mobbli fil-Portugall (jew l-ekwivalenti għal pajjiżi oħra – jekk applikabbli).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Skont id-dispożizzjonijiet tal-abbozz ta' kuntratt disponibbli, it-taqsima ddedikata tal-proċedura tal-ksib fuq il-pjattaforma tat-Tfigħ tal-offerti b'mod elettroniku fuq http://simap.ted.europa.eu/

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 29/01/2018
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Is-sejħa għall-offerti trid tibqa' valida sa: 30/06/2018
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 07/02/2018
Ħin lokali: 10:00
Post:

Fl-Uffiċċji tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, il-Portugall.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Din is-seduta tal-ftuħ se tkun pubblika u rappreżentant ta' kull min jitfa' offerta jista' jattendi għall-ftuħ tal-offerti. Jekk tkun tixtieq tattendi, jekk jogħġbok ibgħat talba (mill-inqas ħamest ijiem kalendarji qabel id-data tal-ftuħ) fl-indirizz tal-Email li ġej: OPEN222017@emsa.europa.eu billi tindika l-isem tal-persuna li se tattendi u tat-teffiegħ tal-offerta li qegħdin jirrappreżentaw.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Ma jistax isir kuntatt bejn l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt u dawk li jitfgħu l-offerti matul il-proċedura ħlief f'ċirkustanzi eċċezzjonali u skont il-kundizzjonijiet li ġejjin biss:

a) Qabel id-data aħħarija għat-tfigħ tal-offerti:

— Fuq talba ta' dak li jitfa' l-offerta, l-EMSA tista' tipprovdi aktar tagħrif biss għall-iskop ta' kjarifika tad-dokumenti tal-ksib.

Kwalunkwe talba għal aktar tagħrif għandha ssir bil-miktub u tintbagħat permezz tal-pjattaforma tat-Tfigħ tal-offerti b'mod elettroniku fuq http://simap.ted.europa.eu/ fit-taqsima ddedikata tal-proċedura tal-ksib rispettiva.

L-EMSA m'għandha l-ebda obbligu li tirrispondi għal talbiet ta' tagħrif addizzjonali li jaslu inqas minn 6 ijiem ta' xogħol qabel id-data tal-għeluq għat-tfigħ tal-offerti.

— L-EMSA tista', fuq inizjattiva tagħha stess, tgħarraf lill-partijiet interessati dwar kwalunkwe żball, nuqqas ta' preċiżjoni, ommissjoni jew kwalunkwe żball klerikali ieħor fid-dokumenti ta-ksib,

— Kwalunkwe tagħrif addizzjonali, inkluż dak imsemmi hawn fuq, se jiġi ppubblikat fuq it-taqsima ddedikata tal-proċedura tal-ksib fuq il-pjattaforma tat-Tfigħ tal-offerti b'mod elettroniku fuq http://simap.ted.europa.eu/. It-taqsima rispettiva fuq is-sit tal-Internet se tkun aġġornata b'mod regolari u hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekkjaw għal aġġornamenti u modifikazzjonijiet waqt il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.

b) Wara l-ftuħ tal-offerti:

— Jekk hija meħtieġa kjarifika jew jekk żbalji klerikali ovvji fl-offerta għandhom jiġu kkoreġġuti, l-EMSA tista' tikkuntattja lil dak li jitfa' l-offerta sakemm it-termini tal-offerta ma jiġux immodifikati bħala riżultat.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: ECJ.Registry@curia.eu.int
Faks: +352 433766
Indirizz tal-Internet: www.curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
22/12/2017