Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 6-2017

03/01/2017    S1

Francie-Paříž: Přizpůsobení částí budovy pro rozšíření prostor ESMA

2017/S 001-000006

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Poštovní adresa: CS 60747 – 103 rue de Grenelle
Obec: Paris Cedex 07
Kód NUTS: FR101 Paris
PSČ: 75345
Země: Francie
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.esma.europa.eu/page/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2115
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Přizpůsobení částí budovy pro rozšíření prostor ESMA.

Spisové číslo: PROC/2016/27.
II.1.2)Hlavní kód CPV
45400000 Práce při dokončování budov
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

ESMA si pronajímá dodatečné prostory a než se budou moct využívat, jsou nutné určité stavební dokončovací služby – demolice, zednické práce, stropní instalace, natírání, kladení podlah a koberců, dekorování atd.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45410000 Omítací práce
45310000 Elektroinstalační práce
45330000 Instalatérské a sanitární práce
45420000 Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce
45430000 Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn
45440000 Sklenářské, malířské a natěračské práce
45450000 Ostatní dokončovací stavební činnosti
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FR101 Paris
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Ústředí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

II.2.4)Popis zakázky:

ESMA si pronajímá dodatečné prostory a než se budou moci využívat, jsou nutné určité stavební dokončovací služby – demolice, zednické práce, stropní instalace, natírání, kladení podlah a koberců, dekorování atd.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 02/02/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 06/02/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Ústředí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), Paříž.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Uchazeči mohou jmenovat 1 osobu, která se zúčastní otevírání nabídek. Tato osoba musí být oznámena nejméně 2 dny předem na adrese procurement@esma.europa.eu

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo v jeho známost.

Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/12/2016