Pakalpojumi - 18-2014

Rādīt kompakto skatījumu

02/01/2014    S1

Beļģija-Brisele: Pētījums par standartizētu IKT iepirkuma paraugpraksi ar mērķi paaugstināt efektivitāti un samazināt atkarību no piegādātājiem

2014/S 001-000018

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts, F direktorāts, F.2 daļa
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: daļas vadītājs
Kontaktpersona(-as): Viorel Peca
E-pasts: cnect-f2@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22957843

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=257

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Cita: komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģijas.
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Pētījums par standartizētu IKT iepirkuma paraugpraksi ar mērķi paaugstināt efektivitāti un samazināt atkarību no piegādātājiem.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 11: Vadības konsultāciju pakalpojumi [6] un saistītie pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: darbuzņēmēja telpas.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Daudzas publiskās iestādes ir "ieslēgtas" savās IKT sistēmās, kas nozīmē to, ka tad, kad tām jānoslēdz jauns šādas IKT sistēmas iepirkuma līgums, tikai daži piegādātāji (vai pat tikai 1) var piedāvāt pieprasīto. Uzlabojot standartu izmantošanu, tiks samazināta atkarība no piegādātājiem un tādējādi palielināta konkurence. Tādēļ Eiropas Komisija saistībā ar Digitālās programmas Eiropai 23. pasākumu ir izstrādājusi standartizētu IKT iepirkumu rokasgrāmatu "Labas prakses elementi". Šā pētījuma mērķis ir atbalstīt Eiropas Komisiju šīs rokasgrāmatas izplatīšanā, organizēt sanāksmes ar ieinteresētajām pusēm, kurām rokasgrāmata ir saistoša, un dalīties rokasgrāmatas piemērošanas paraugprakses piemēros.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

79419000 Novērtēšanas konsultāciju pakalpojumi

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 209 800 EUR
Bez PVN

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar
1. Nepieciešamo uzdevumu izpratni. Svērums 30
2. Piedāvājuma tehnisko kvalitāti. Svērums 42
3. Vadību. Svērums 28
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
SMART 2013/0048.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Iepriekšējs informatīvs paziņojums

Paziņojuma numurs ES OV: 2013/S 63-104533, 29.3.2013

Paziņojums par līgumu

Paziņojuma numurs ES OV: 2013/S 109-185529, 7.6.2013

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: 30-CE-0601961/00-29 Daļa Nr.: 1 - Nosaukums:
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Pilns nosaukums: PricewaterhouseCoopers EU Services
Pasta adrese: Woluve Garden, Woluwedal 18
Pilsēta: Sint-Stevens-Woluwe
Pasta indekss: 1932
Valsts: Beļģija
E-pasts: ine.lejeune@pwc.be
Tālrunis: +32 27104211
Fakss: +32 27104654
Interneta adrese: http://www.pwc.com

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 209 800 EUR
Bez PVN
Ja tā ir gada vai mēneša vērtība:
Mēnešu skaits: 25
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: nē

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām): Digitālā programma Eiropai,
23. pasākums: vadlīniju sniegšana par IKT standartizāciju un publisko iepirkumu.
VI.2)Papildu informācija:
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://www.curia.europa.eu

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts, F.2 daļa – Inovācijas, Viorel Peca
Pasta adrese: BU25 05/024
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: viorel.peca@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22956125
Interneta adrese: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
23.12.2013