Építési beruházás - 91-2019

02/01/2019    S1

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 001-000091

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A veszprémi uszoda tervezése, kivitelezése

Hivatkozási szám: 75-18-2834
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a veszprémi uszoda tervezésére, kivitelezésére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 401 461 630.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Veszprém 8714, 8715, 8716, 8717/2 helyrajzi számokból telekalakítási eljárást követően kialakítandó egységes helyrajzi számú ingatlanon

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés legfontosabb mennyiségi adatai:

Tervezési feladat:

A közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobíliák nélkül), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.

Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 3 példányban CD lemezen.

Kivitelezési feladat:

Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt.

Mennyiségek:

Alapterületek:

Beépített alapterület: 5 370,0 m2

Beépített bruttó alapterületek szintenként:

Pince: 2 527,0 m2 (medence búvótér, gépészet, közlekedők)

Földszint: 5 189,6 m2

Emelet: 1 568,2 m2 (emeleti szint + lelátó)

Gépészet: 199,6 m2 (kazánház)

Mindösszesen: 9 484,4 m2

Hasznos alapterületek (pince+földszint+emelet+gépészet) mindösszesen: 8 203,23 m2

Medence vízfelületek:

Versenymedence (50 m x 25 m, mélység: 2,2 m): 1 250 m2

Edzőmedence (25 m x 12,5 m, mélység: 2,0 m): 312,5 m2

Tanmedence (5 m x 12,5 m, mélység: 0,8 m): 62,5 m2

Mindösszesen: 1 625 m2

Melyek vízgépészeti rendszereinek vízforgatási teljesítménye összesen: 669 m3/h

Wellness világ:

Gyermek élménymedence (kör alakú D=5 m), 24 fős pezsgőmedence, 20 fős tepidárium, 20 fős panoráma szauna, gőzkabin, jégkabin, infra szauna sófallal, hidegvizes merülőmedencével

Befogadóképesség:

Uszoda használók: 500 fő

Nézők (lelátó): 750 fő

Parkolóhelyek: 100 db

Versenymedence területén a világítás teljesítménye: 1 500 lux (HD TV közvetítésre alkalmas)

Homlokzati függönyfal szerkezet: 1 821 m2

Csapadékvíz elleni szigetelés: 4 942 m2

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: Az M2)4. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Fe / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5 pont 2. Részszempont:

Az M2)4. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] által az MV-M jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (0–20 hónap) Súlyszám: 5

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 035-075428
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. a közös ajánlattevők vezető tagja
Postai cím: Pillér utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: vemevszer@vemevszer.hu
Telefon: +36 88423033
Fax: +36 88406278
Internetcím: http://www.vemevszer.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LATEREX Építő Zrt. közös ajánlattevő tag
Postai cím: Hídépítő u. 1–12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Fax: +36 13470011
Internetcím: http://www.laterex.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 401 461 630.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tartószerkezeti munkák-, lift beépítési munkák-, épületgépészeti és épületvillamossági munkák-, uszodagépészeti munkák-, sporttechnológiai munkák-, kert-zöldterület rendezési munkák-, mélyépítési munkák-, útépítési munkák-, belsőépítészeti munkák-, építőmesteri-szakipari munkák-, és közműépítési munkák részfeladatai. Tervezési, tervezői feladatok.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft., 8200 Veszprém, Pillér utca 11. Adószáma: 10578863-2-19 és LATEREX Építő Zrt.,1095 Budapest, Hídépítő utca 1–12., Adószáma: 25098367-2-43

Penta Industry Kft.,1148 Budapest, Kerepesi út 52., Adószáma: 23199493-2-42

West Hungária Bau Kft., 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., Adószáma: 11469830-2-44

Összegezés megküldése ajánlattevők részére: 6.11.2018.

Módosított Összegezés megküldése ajánlattevők részére: 23.11.2018.

Kapcsolódó hirdetmények: KÉ 2647/2018, 5469/2018, 6917/2018, 7918/2018, 9321/2018, 10251/2018, 11217/2018

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2018