Supplies - 341-2022

03/01/2022    S1

Hungary-Budapest: Protective gear

2022/S 001-000341

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Országos Kórházi Főigazgatóság
National registration number: 15845883243
Postal address: Diós árok 3
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1125
Country: Hungary
Contact person: Erdei Csaba
E-mail: erdei.csaba@okfo.gov.hu
Telephone: +36 13561522
Fax: +36 13757253
Internet address(es):
Main address: http://www.okfo.gov.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001622852021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001622852021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Egyéni védőeszközök beszerzése 3 ajánlati részben

Reference number: EKR001622852021
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Egyéni védőeszközök beszerzése az OKFŐ készleteinek feltöltéséhez 3 ajánlati részben

1. rész: FFP3 védelmi osztályú légzésvédő maszk

2. rész: Védőoverál (3/4 típusú)

3. rész: Védőoverál (5/6 típusú)

1.Egyenértékűség

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos előírások

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell a termék csomagolásának és szállításának költségeit.

Szerződő felek a szerződésszerű teljesítés ellenőrzésére jegyzőkönyvet vesznek fel. A termékek átadás - átvétele során felmerülő hibákat, hiányosságokat a Felek a jegyzőkönyvben rögzítik. Az átadott termékek hibásnak minősülnek, ha nem rendelkeznek az előírt műszaki paraméterekkel vagy nem alkalmasak rendeltetésszerű használatra.

3. Átadás-átvételi eljárás során biztosítandó:

- szállítólevél,

- az áru eredeti, tételes gyártói szállítói listája,

- érvényes forgalomba hozatali engedély (gyártói megfelelőségi nyilatkozat, CE megfelelőség értékelési tanúsítvány, illetve annak magyar nyelvű fordítása), gyártási szám megadása, a gyártási tétel gyártásának és lejártának ideje,

- magyar nyelvű használati utasítás,

- jótállási dokumentáció, termékismertető(k).

4. Jótállás: nyertes ajánlattevő(k) a leszállított termékek sikeres átadás-átvételét követően 12 hónap időtartam teljes körű jótállást vállal(nak).

A műszaki követelményeket tartalmazó részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

FFP3 védelmi osztályú légzésvédő maszk

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18142000 Safety visors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU120 Pest
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő 2100 Gödöllő, Liget utca 2. szám alatti raktára.

II.2.4)Description of the procurement:

Adásvételi szerződés keretében FFP3 védelmi osztályú légzésvédő maszk beszerzése az OKFŐ készleteinek feltöltéséhez, egészségügyi személyzet, illetve a koronavírus járvánnyal szembeni védekezésben részt vevők légzésvédelmének biztosítására, az alábbiaknak megfelelően:

- egyszer használatos, az (EU) 2016/425 rendelet III. kategóriába tartozó egyéni védőeszköz (PPE);

- FFP3 szűrőosztály;

- kónuszos vagy csésze alakú kivitel;

- kilégző szelep nélkül;

- megfelel a jogszerű forgalomba hozatalra és felhasználásra vonatkozó hatályos jogszabályoknak;

- az EN 149:2001 +A1: 2009 szabványnak megfelelő;

- állítható vagy rugalmas fejpánt vagy fülpánt;

- fém orrillesztő.

Mennyiség mindösszesen: 300 000 db.

A teljes mennyiség 50%-a, azaz 150 000 db vonatkozásában a teljesítési határidő a szerződés hatálybalépését követő legkésőbb 15. nap. A fennmaradó 50%-ot, azaz 150 000 db-ot legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belüli teljesítéssel várja Ajánlatkérő.

AK előteljesítést elfogad a szerződésben foglaltak szerint, a Szerződő felek erről szóló előzetes egyeztetését követően.

A megajánlott termék(ek)re vonatkozóan az alábbi dokumentumok csatolása szükséges az ajánlatban:

1., A magyar nyelvű gyártó által kiállított termék EU-megfelelőségi nyilatkozat, amely megfelel az (EU) 2016/425 rendeletnek. Amennyiben a termék még nem rendelkezik magyar nyelvű megfelelőségi nyilatkozattal, az eredeti, gyártó által kiállított idegen nyelvű megfelelőségi nyilatkozat mellett csatolja az ajánlattevő magyar nyelvű fordítását.

2., Az (EU) 2016/425 rendelet szerinti bejelentett szervezet által kiadott érvényes EU-típusvizsgálati tanúsítványát. Magyar nyelven vagy az eredeti dokumentumhoz az ajánlattevő magyar nyelvű fordítását mellékelve.

3., Az (EU) 2016/425 rendelet szerinti bejelentett szervezet által kiadott belső gyártásellenőrzésen és véletlenszerű időközönként, felügyelet mellett végzett termékellenőrzéseken alapuló típusmegfelelőség tanúsítványát (C2. modul) vagy a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség tanúsítványát (D. modul) vagy a gyártást felügyelő bejelentett szervezet által kiállított igazolást, hogy a szükséges eljárást lefolytatja, a termék jogszerűen forgalomba hozható. Magyar nyelven vagy az eredeti dokumentumhoz az ajánlattevő magyar nyelvű fordítását mellékelve.

4., Magyar nyelvű felhasználói utasítást, tájékoztatót.

5., A termék csomagolásának fényképét vagy olyan, a forgalomba hozott termék csomagolásával mindenben megegyező csomagolás tervét/rajzát, amelyen minden jelölés, felirat jól olvashatóan fel van tüntetve és megállapítható, hogy mindenben megfelel az (EU) 2016/425 rendeletnek, továbbá a termék fényképét, amelyen minden jelölés, felirat jól olvasható és amely alapján megállapítható, hogy mindenben megfelel a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

6., Ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a megajánlott egyéni védőeszköznek importőre/forgalmazója és így vonatkoznak rá az (EU) 2016/425 rendelet szerinti kötelezettségek és a hatályos jogszabályi kötelezettségek.

7., A termék rövid műszaki leírását vagy katalógusát.

8., Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy amennyiben vizsgálatra, mérésre, mintavételezésre van szükség és a mintavételezett termék nem megfelelőnek bizonyul, akkor a vizsgálat költségeit a terméket megajánló/szerződő fél köteles megfizetni, a 2012. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A Felhívás II.2.7) pontjában szereplő időtartam kapcsán Ajánlatkérő rögzíti, hogy munkanapok alatt naptári napokat ért.

A teljes mennyiség 50%-a (150 000 db) termék vonatkozásában a teljesítési határidő a szerződés hatálybalépését követő legkésőbb 15. nap. A fennmaradó 50%-ot legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül szükséges teljesíteni.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Védőoverál (3/4 típusú)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18114000 Coveralls
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU120 Pest
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő 2100 Gödöllő, Liget utca 2. szám alatti raktára.

II.2.4)Description of the procurement:

Adásvételi szerződés keretében védőoverál (3/4 típusú) beszerzése az OKFŐ készleteinek feltöltéséhez egészségügyi személyzet, illetve a koronavírus járvánnyal szembeni védekezésben részt vevők védelmének biztosítására, különböző méretekben, az alábbiaknak megfelelően:

Egyéni védőeszköz (PPE), védőoverál type 3/4 minősítéssel, amely megfelel az (EU) 2016/425 rendeletnek, valamint a jogszerű forgalomba hozatalra és felhasználásra vonatkozó hatályos jogszabályoknak.

Egyszer használatos, teljes testet védő, a védelmi fokozatnak megfelelő zárófelülettel rendelkezik, ragasztott illesztéssel.

Fröccsenő vegyszerekkel, finomrészecskékkel szembeni védelem, permetzáró, folyadékzáró védelmi képesség, más egyéni védőeszközök (légzésvédő maszk, szemüveg, kesztyű) használatával kompatibilis.

Szabványoknak való megfelelés kiemelten, de nem kizárólagosan relevancia szerint: EN 14605, EN 14126, EN 13688, EN 13402-3

Mennyiség mindösszesen: 150 000 db

Méretelosztás:

4XL méret 100 000 darab

6XL méret 50 000 darab

Ajánlatkérő az egyes méretek fent megjelölt mennyiségétől, és így a teljes mennyiségtől -20 %-kal eltérhet. Ajánlatkérő a fenti mennyiségek 80%-ára vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő keretjellegű adásvételi szerződést köt az alábbi teljesítési határidők mellett:

A teljesítési határidő 50 000 db termék tekintetében a szerződés hatálybalépését követő legkésőbb 15. nap. További 50 000 db termék tekintetében a szerződés hatálybalépését követő 30. nap. A fennmaradó mennyiséget legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 45 napon belüli teljesítéssel várja Ajánlatkérő.

AK előteljesítést elfogad a szerződésben foglaltak szerint, a Szerződő felek erről szóló előzetes egyeztetését követően.

Az adott részteljesítéshez tartozó konkrét méretelosztást Ajánlatkérő az első részteljesítési határidőhöz kapcsolódóan a szerződés hatálybalépésekor, a második részteljesítési határidőhöz kapcsolódóan legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 15. napon, a harmadik részteljesítési határidőhöz kapcsolódóan legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 30. napon adja meg az aktuális raktárkészlet alapján.

A megajánlott termék(ek)re vonatkozóan az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

1., A magyar nyelvű gyártó által kiállított termék EU-megfelelőségi nyilatkozat, amely megfelel az (EU) 2016/425 rendeletnek. Amennyiben a termék még nem rendelkezik magyar nyelvű megfelelőségi nyilatkozattal, az eredeti, gyártó által kiállított idegen nyelvű megfelelőségi nyilatkozat mellett csatolja az ajánlattevő magyar nyelvű fordítását.

2., Az (EU) 2016/425 rendelet szerinti bejelentett szervezet által kiadott érvényes EU-típusvizsgálati tanúsítványát. Magyar nyelven vagy az eredeti dokumentumhoz az ajánlattevő magyar nyelvű fordítását mellékelve.

3., Az (EU) 2016/425 rendelet szerinti bejelentett szervezet által kiadott belső gyártásellenőrzésen és véletlenszerű időközönként, felügyelet mellett végzett termékellenőrzéseken alapuló típusmegfelelőség tanúsítványát (C2. modul) vagy a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség tanúsítványát (D. modul) vagy a gyártást felügyelő bejelentett szervezet által kiállított igazolást, hogy a szükséges eljárást lefolytatja, a termék jogszerűen forgalomba hozható. Magyar nyelven vagy az eredeti dokumentumhoz az ajánlattevő magyar nyelvű fordítását mellékelve.

4., Magyar nyelvű felhasználói utasítást, tájékoztatót.

5., A termék csomagolásának fényképét vagy olyan, a forgalomba hozott termék csomagolásával mindenben megegyező csomagolás tervét/rajzát, amelyen minden jelölés, felirat jól olvashatóan fel van tüntetve és megállapítható, hogy mindenben megfelel az (EU) 2016/425 rendeletnek, továbbá a termék fényképét amelyen minden jelölés, felirat jól olvasható és amely alapján megállapítható, hogy mindenben megfelel a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

6., Ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a megajánlott egyéni védőeszköznek importőre/forgalmazója és így vonatkoznak rá az (EU) 2016/425 rendelet szerinti kötelezettségek és a hatályos jogszabályi kötelezettségek.

7., A termék rövid műszaki leírását vagy katalógusát.

8., Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy amennyiben vizsgálatra, mérésre, mintavételezésre van szükség és a mintavételezett termék nem megfelelőnek bizonyul, akkor a vizsgálat költségeit a terméket megajánló/szerződő fél köteles megfizetni, a 2012. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

9. A gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, miszerint a beszerzés tárgya szerinti termékek gyártása során keletkező gyártási hulladékot újrahasznosítja, vagy hasznosító részére átadja. (Magyar nyelven vagy az eredeti dokumentumhoz az ajánlattevő magyar nyelvű fordítását mellékelve.)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A Felhívás II.2.7) pontjában szereplő időtartam kapcsán Ajánlatkérő rögzíti, hogy munkanapok alatt naptári napokat ért.

A teljesítési határidő 50 000 db termék tekintetében a szerződés hatálybalépését követő legkésőbb 15. nap. További 50 000 db termék tekintetében a szerződés hatálybalépését követő 30. nap. A fennmaradó mennyiséget legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 45 napon belüli teljesítéssel várja Ajánlatkérő.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Védőoverál (5/6 típusú)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18114000 Coveralls
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU120 Pest
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő 2100 Gödöllő, Liget utca 2. szám alatti raktára.

II.2.4)Description of the procurement:

Adásvételi keretszerződés keretében védőoverál (5/6 típusú) beszerzése az OKFŐ készleteinek feltöltéséhez egészségügyi személyzet, illetve a koronavírus járvánnyal szembeni védekezésben részt vevők védelmének biztosítására, különböző méretekben, az alábbiaknak megfelelően:

Egyéni védőeszköz (PPE), védőoverál type 5/6 minősítéssel, amely megfelel az (EU) 2016/425 rendeletnek, valamint a jogszerű forgalomba hozatalra és felhasználásra vonatkozó hatályos jogszabályoknak. Egyszer használatos, teljes testet védő, a védelmi fokozatnak megfelelő zárófelülettel rendelkezik. Fröccsenő vegyszerekkel, finomrészecskékkel szembeni védelem, permetzáró, folyadékzáró védelmi képesség, más egyéni védőeszközök (légzésvédő maszk, szemüveg, kesztyű) használatával kompatibilis.

Szabványoknak való megfelelés kiemelten, de nem kizárólagosan relevancia szerint: EN 13034, EN ISO 13982, EN 14126, EN 13688, EN 13982; EN 13402-3

Mennyiség mindösszesen: 650 000 db, ebből kis méret összesen: 300 000 db, nagy méret összesen: 350 000 db.

Ajánlatkérő a fent megadott méretkategóriák (kis/nagy méret) mennyiségétől, és így a teljes mennyiségtől -20 %-kal eltérhet. Ajánlatkérő a fenti mennyiségek 80%-ára vállal lehívási kötelezettséget.

Méretelosztás:

Kis méretek:

M méret 100 000 darab (a kis méreten belül előirányzott)

L méret 100 000 darab (a kis méreten belül előirányzott)

XL méret 100 000 darab (a kis méreten belül előirányzott)

Nagy méretek:

3XL méret 100 000 darab (a nagy méreten belül előirányzott)

4XL méret 100 000 darab (a nagy méreten belül előirányzott)

5XL méret 150 000 darab (a nagy méreten belül előirányzott)

Ajánlatkérő keretjellegű adásvételi szerződést köt az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő eseti megrendelések útján szerzi be az aktuális mennyiségeket. A szerződés időtartama legfeljebb 6 hónap, amely időtartam alatt legfeljebb 6 eseti megrendelés bocsátható ki 3 hetes időközönként minimum 100 000 legfeljebb 150 000 darabos mennyiségre. Az eseti megrendelés kézhezvételétől számított 3 hetes szállítási határidővel kell nyertes ajánlattevő(k)nek leszállítani a termékeket.

Az első megrendelés kibocsátására a keretjellegű szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül kerül sor.

Az adott részteljesítéshez tartozó méretelosztást Megrendelő az eseti megrendelésekben adja meg az aktuális raktárkészlet alapján. A konkrét méretekhez fent megjelölt mennyiségek előirányzott mennyiségek, azoktól a „kis méret” kategórián vagy „nagy méret” kategórián belül Ajánlatkérő eltérhet.

AK előteljesítést elfogad a szerződésben foglaltak szerint, a Szerződő felek erről szóló előzetes egyeztetését követően.

A megajánlott termék(ek)re vonatkozóan az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

1., A magyar nyelvű gyártó által kiállított termék EU-megfelelőségi nyilatkozat, amely megfelel az (EU) 2016/425 rendeletnek. Amennyiben a termék még nem rendelkezik magyar nyelvű megfelelőségi nyilatkozattal, az eredeti, gyártó által kiállított idegen nyelvű megfelelőségi nyilatkozat mellett csatolja az ajánlattevő magyar nyelvű fordítását.

2., Az (EU) 2016/425 rendelet szerinti bejelentett szervezet által kiadott érvényes EU-típusvizsgálati tanúsítványát. Magyar nyelven vagy az eredeti dokumentumhoz az ajánlattevő magyar nyelvű fordítását mellékelve.

3., Az (EU) 2016/425 rendelet szerinti bejelentett szervezet által kiadott belső gyártásellenőrzésen és véletlenszerű időközönként, felügyelet mellett végzett termékellenőrzéseken alapuló típusmegfelelőség tanúsítványát (C2. modul) vagy a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség tanúsítványát (D. modul) vagy a gyártást felügyelő bejelentett szervezet által kiállított igazolást, hogy a szükséges eljárást lefolytatja, a termék jogszerűen forgalomba hozható. Magyar nyelven vagy az eredeti dokumentumhoz az ajánlattevő magyar nyelvű fordítását mellékelve.

4., Magyar nyelvű felhasználói utasítást, tájékoztatót.

5., A termék csomagolásának fényképét vagy olyan, a forgalomba hozott termék csomagolásával mindenben megegyező csomagolás tervét/rajzát, amelyen minden jelölés, felirat jól olvashatóan fel van tüntetve és megállapítható, hogy mindenben megfelel az (EU) 2016/425 rendeletnek, továbbá a termék fényképét, amelyen minden jelölés, felirat jól olvasható és amely alapján megállapítható, hogy mindenben megfelel a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

6., Ajánlattevő nyilatkozatát arról, amelyben kijelenti, hogy a megajánlott egyéni védőeszköznek importőre/forgalmazója és így vonatkoznak rá az (EU) 2016/425 rendelet szerinti kötelezettségek és a hatályos jogszabályi kötelezettségek.

7., A termék rövid műszaki leírását vagy katalógusát.

8., Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy vállalja, hogy amennyiben vizsgálatra, mérésre, mintavételezésre van szükség és a mintavételezett termék nem megfelelőnek bizonyul, akkor a vizsgálat költségeit a terméket megajánló/szerződő fél köteles megfizetni, a 2012. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

9. A gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, miszerint a beszerzés tárgya szerinti termékek gyártása során keletkező gyártási hulladékot újrahasznosítja, vagy hasznosító részére átadja. (Magyar nyelven vagy az eredeti dokumentumhoz az ajánlattevő magyar nyelvű fordítását mellékelve.)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Valamennyi rész vonatkozásában

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bek szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) b) szerint ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr 1. § (1) bek alapján az ajánlattevőknek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-nek hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bek alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR rendszerben űrlapon) Folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról az EKR rendszerben űrlapon nyilatkozatot kell benyújtani (nemleges nyilatkozat benyújtása is kötelező).

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz, köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, nyilatkozata, amely a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. .(EKR rendszerben űrlapon) A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. (EKR rendszerben űrlapon) Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.

A 321/2015. (X. 30.) Kr1. § (2) bek alapján az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Kr 1. § (7) bek alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8- 11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 64. § (2) szerint, ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alklmassági követelményt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alklmassági követelményt.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Valamennyi rész vonatkozásában

A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bek. a) pontja, és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) és (11a) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Igazolási mód:

M.1 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett legjelentősebb referenciájának (szállítás, adás-vétel) ismertetését külön nyilatkozatban/igazolásban.

A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. §. szerint:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését, szerződés tárgyát, és mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) továbbá, nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alkalmazásában az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Ha megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis AK ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során. Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 65. § (7) bek szerint)

A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. (Kbt. 65. § (9) bek.) Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna.

A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított maximum 72 hónapban megkezdett, és 36 hónapban befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, amely az alábbi szállítást (adás-vételt) tartalmazta:

1. rész vonatkozásában: FFP3 légzésvédő maszk (PPE) szállítására (adásvételére) vonatkozóan rendelkezik összesen legalább 150 000 darab termék tekintetében szerződésszerűen teljesített referenciával.

2. rész vonatkozásában: védőoverál (PPE) szállítására (adásvételére) vonatkozóan rendelkezik legalább 50 000 darab termék tekintetében szerződésszerűen teljesített referenciával.

3. rész vonatkozásában: védőoverál (PPE) szállítására (adásvételére) vonatkozóan rendelkezik legalább 300 000 darab termék tekintetében szerződésszerűen teljesített referenciával

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek legfeljebb 2 (kettő) referenciával (szerződéssel) felelhet meg.

Amennyiben ajánlattevő a 2. és a 3. ajánlati részre is tesz ajánlatot, elegendő a fent felsorolt előírások közül a magasabb számúnak megfelelnie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Teljesítés igazolása, számlázás:

1. rész:

Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról írásban köteles nyilatkozni.

Eladó(k) a számla kiállítására a Vevő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján jogosult(ak). Eladó(k) 1 darab rész- és egy darab végszámla benyújtására jogosult(ak).

2. rész:

Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról írásban köteles nyilatkozni.

Eladó(k) a számla kiállítására a Vevő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján jogosult(ak). Eladó(k) 2 darab rész- és egy darab végszámla benyújtására jogosult(ak).

3. rész:

Eladó(k) a számla kiállítására a Vevő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján jogosult(ak). Eladó(k) az eseti megrendelések teljesítése után jogosultak számla benyújtására, összesen legfeljebb 6 eseti megrendelés bocsátható ki, így legfeljebb 5 részszámla és 1 végszámla kiállítására jogosult(ak) az Eladó (k).

Valamennyi rész esetében:

A számlázás pénzneme: HUF.

A kifizetés teljesítése a Vevő által elfogadott teljesítést követően az Eladó(k) által szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalás útján történik. A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (4), (5), (6) bekezdései szerint kell eljárni.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Szerződés mellékkötelezettség:

Késedelmi kötbér:

Ha Eladó(k) olyan okból, melyért felelős(ek), megszegi(k) a Szerződést, és így a teljesítési határidőhöz képest késedelmesen teljesít (enek), a Vevőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik(nak). Az Eladó(k) által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes naptári nap után a késedelmes teljesítéssel érintett, szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 1%-a/késedelmes nap. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20 %. Vevő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani amennyiben a késedelmi kötbér eléri a meghatározott maximum értéket.

A Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt beszámítási feltételek teljesítésekor Vevő jogosult a kötbér összegét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti törvényi határidőben az esedékes számla összegéből visszatartani.

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben jelen szerződés teljesítése - olyan okból, amelyért Eladó(k) felelős(ek) - meghiúsul, úgy Eladó(k) teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért köteles(ek) fizetni Vevőnek. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér alapja a teljes nettó vételár, mértéke 25%. A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.

Jótállás: Nyertes ajánlattevő(k) a leszállított termékek sikeres átadás-átvételét követően 12 hónap időtartam teljes körű jótállást vállal(nak).

Folytatás: VI.4.3. pontban

További részletes előírásokat lsd szerződéstervezetben.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Ajánlatkérő készletei a beszerzendő termékekből teljesen lecsökkentek, illetve kifogytak. A jelenlegi felfutó 4. hulláma a járványhelyzetnek indokolja a további védőeszközök beszerzését, figyelemmel az érkező 5. hullámra (omikron variáns) A beszerzés időben történő megvalósításához a Kbt. 81. § (7) bekezdésben foglalt határidők nem lennének betarthatók, ezért gyorsított eljárást indított Ajánlatkérő.

A folyamatos anyagellátás fenntartását semmiféle zavar nem akadályozhatja, ennek érdekében kivételesen indokolt és sürgős a gyorsított eljárás lefolytatása.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/01/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/01/2022
Local time: 13:00
Place:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (Kbt. 68. § (1b) bek.) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. )

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártát követően, - amennyiben jogszabály azt előírja - jogszabályban meghatározott időtartam elteltével kell megkezdeni. (Kbt. 68. § (1) bek.) Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek.)

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. (Kbt. 68. § (1c) bek.)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Az eljárásban való részvételt ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.

3. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bek).

4. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek).

5. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt korlátozást nem alkalmazza a hiánypótlás során.

8. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 30 napként értelmezendő.

9. Ajánlattevőnek (és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más félnek), az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni:

Ajánlattevőnek az EKR rendszerben a következő űrlapokat kell kitöltenie:

Gazdasági szereplő adatai

Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólap a Kbt. 68 § (4) szerinti adatokkal

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nyilatkozat.

NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.

NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.

NYILATKOZAT üzleti titokról

Nyilatkozat fordításról

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum

További benyújtandó dokumentumok:

Közös ajánlattétel esetén, közös ajánlattevők megnevezését kérjük a felolvasólapon, és egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást (szerződést).

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti, szerződésben vagy előszerződésben, vagy más formába foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (adott esetben).

Képviselet igazolása:

- az ajánlatot aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját, azzal a kiegészítéssel, hogy

- külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd /kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);

- egyéni vállalkozó, vagy természetes személy ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet (személy) kapcsán Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,

További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

10. Amennyiben ajánlattevő nyújtott be olyan dokumentumot, mely nem magyar nyelven került benyújtásra, és csatolta a fordítást is, nyilatkoznia szükséges az EKR rendszerben arról, hogy a benyújtott fordítás(ok) a benyújtott idegen nyelvű dokumentum(ok) fordítását tartalmazzá(k), annak tartalmáért felelősséget vállal.

11.A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.,valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

12. FAKSZ: dr. Gyurcsik Nóra (FAKSZ - lajstromszám: 00847)

13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

14. Mivel az ajánlatkérő igényeinek egy konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

15. Ajánlattevő köteles benyújtani ajánlata részeként a KD_05_Ártábla dokumentumot, amelyből a nettó ajánlati ár összesen sorban szereplő összeget tünteti fel a Felolvasólapon!

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

III.2.2. pont folytatása

A szerződéskötést követően nem érvényesíthet(nek) Vevővel szemben többlet vételárat, többlet díjat - olyan többletbeszerzések, többletmunkák után, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek -, arra hivatkozva, hogy az ár meghatározása során azok felmerülésével nem kalkulált.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/12/2021