Szolgáltatások - 744-2014

Normál nézet megjelenítése

02/01/2014    S1

Magyarország-Budapest: Hirdetési szolgáltatások

2014/S 001-000744

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosító szám: AK05650
Postai cím: Wesselényi utca 20–22.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Paulisinecz Éva
E-mail: eva.paulisinecz@nfu.gov.hu
Telefon: +36 14749324
Fax: +36 14749291

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.nfu.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: dr. Hajdu Zoltán
Postai cím: Vámház krt. 8., I. emelet 3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Hajdu Zoltán
E-mail: info@jogilag.hu
Telefon: +36 17838364
Fax: +36 17838364

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Postai cím: Wesselényi u. 20–22.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jogi Főosztály (211-es szoba)
Telefon: +36 14749290
Fax: +36 14749291

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.3)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására 5 részben:
1. rész: Nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása;
2. rész: átfogó kreatív és PR koncepció kidolgozása, kreatív, PR és on-line kampányok tervezése, lebonyolítása, kreatív anyagok gyártása;
3. rész: médiafelületek foglalása, vásárlása, igény esetén tervezése, valamint a média-megjelenések utóértékelése;
4. rész: Kvalitatív közvélemény-kutatási feladatok ellátása;
5. rész: Kvantitatív közvélemény-kutatási feladatok ellátása.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 13: Reklámszolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország.

NUTS-kód HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG,HU2 DUNÁNTÚL,HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK,HUZ EXTRA-REGIO

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására, 5 részben:
1. rész: Nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása;
2. rész: Átfogó kreatív és PR koncepció kidolgozása, kreatív, PR és on-line kampányok tervezése, lebonyolítása, kreatív anyagok gyártása;
3. rész: Médiafelületek foglalása, vásárlása, igény esetén tervezése;
4. rész: Kvalitatív közvélemény-kutatási feladatok ellátása;
5. rész: Kvantitatív közvélemény-kutatási feladatok ellátása.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79341000 Hirdetési szolgáltatások, 79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások, 79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások, 79416000 Public relations szolgáltatások, 79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására, 5 részben:
1. rész: Nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása:
Becsült érték: nettó 400 000 000 HUF
1.1.Kiadványok, szórólapok és egyéb nyomdai termékek tervezése, előkészítése és kivitelezése
1.2. Dekorációs és marketing eszközök, illetve reklámajándék tárgya tervezése és kivitelezése
1.3. Egyéb elektronikus megjelenési lehetőségek megtervezése és elkészítése
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
2. rész: átfogó kreatív és PR koncepció kidolgozása, kreatív, PR és on-line kampányok tervezése, lebonyolítása, kreatív anyagok gyártása
Becsült érték: nettó 800 000 000 HUF
2.1.Kreatív stratégiák és tervek készítése
2.2. Kreatív tervezési, gyártási, gyártás-előkészítési feladatok
2.3. PR és sajtókapcsolati feladatok
2.4. Kampányokhoz kapcsolódó on-line feladatok ellátása
2.5. Negyedévente ügynökségi prezentáció készítése
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
3. rész: médiafelületek foglalása, vásárlása, igény esetén tervezése, valamint a média-megjelenések, utóértékelése.
Becsült érték: nettó 1 500 000 000 HUF
Médiavásárlás, médiatervezési feladatok ellátása, média megjelenések utóértékelése, ügynökségi prezentáció a piaci trendekről, médiafogyasztási szokásokról.
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
4. rész: Kvalitatív közvélemény kutatási feladatok ellátása.
Kutatási terv készítése, kvalitatív kutatások és elemzések teljes körű lebonyolítása.
Becsült érték: nettó 100 000 000 HUF
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
5. rész: Kvantitatív közvélemény kutatási feladatok ellátása.
Kutatási terv készítése, kvantitatív kutatások és adatelemzések teljes körű lebonyolítása
Becsült érték: nettó 100 000 000 HUF
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 25.3.2014. Befejezés 30.9.2015

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása
1)Rövid meghatározás
Nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása:
1.1.Kiadványok, szórólapok és egyéb nyomdai termékek tervezése, előkészítése és kivitelezése
1.2. Dekorációs és marketing eszközök, illetve reklámajándék tárgya tervezése és kivitelezése
1.3. Egyéb elektronikus megjelenési lehetőségek megtervezése és elkészítése
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79341000 Hirdetési szolgáltatások, 79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások

3)Mennyiség
Becsült költség áfa nélkül 400 000 000.
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 25.3.2014. Befejezés 30.9.2015
5)További információk a részekről
A szerződés hatálya annak aláírásától 30.9.2015-ig vagy pedig a keretösszeg kimerüléséig tart, attól függően, hogy melyik feltétel következik be előbb.
Rész száma: 2 Elnevezés: Átfogó kreatív és PR koncepció kidolgozása, kreatív, PR és on-line kampányok tervezése, lebonyolítása, kreatív anyagok gyártása
1)Rövid meghatározás
Átfogó kreatív és PR koncepció kidolgozása, kreatív, PR és on-line kampányok tervezése, lebonyolítása, kreatív anyagok gyártása
2.1.Kreatív stratégiák és tervek készítése
2.2. Kreatív tervezési, gyártási, gyártás-előkészítési feladatok
2.3. PR és sajtókapcsolati feladatok
2.4. Kampányokhoz kapcsolódó on-line feladatok ellátása
2.5. Negyedévente ügynökségi prezentáció készítése
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások, 79416000 Public relations szolgáltatások

3)Mennyiség
Becsült költség áfa nélkül: 800 000 000.
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 25.3.2014. Befejezés 30.9.2015
5)További információk a részekről
A szerződés hatálya annak aláírásától 30.9.2015-ig vagy pedig a keretösszeg kimerüléséig tart, attól függően, hogy melyik feltétel következik be előbb.
Rész száma: 3 Elnevezés: Médiafelületek foglalása, vásárlása, igény esetén tervezése
1)Rövid meghatározás
Médiafelületek foglalása, vásárlása, igény esetén tervezéseMédiavásárlás, médiatervezési feladatok ellátása, média megjelenések utóértékelése, ügynökségi prezentáció a piaci trendekről, médiafogyasztási szokásokról.
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások, 79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika

3)Mennyiség
Becsült költség áfa nélkül: 1 700 000 000.
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 25.3.2014. Befejezés 30.9.2015
5)További információk a részekről
A szerződés hatálya annak aláírásától 30.9.2015-ig vagy pedig a keretösszeg kimerüléséig tart, attól függően, hogy melyik feltétel következik be előbb.
Rész száma: 4 Elnevezés: Kvalitatív közvélemény kutatási feladatok ellátása
1)Rövid meghatározás
Kutatási terv készítése, kvalitatív kutatások és adatelemzések teljes körű lebonyolítása.
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika

3)Mennyiség
Becsült költség áfa nélkül: 100 000 000.
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 25.3.2014. Befejezés 30.9.2015
5)További információk a részekről
A szerződés hatálya annak aláírásától 30.9.2015-ig vagy pedig a keretösszeg kimerüléséig tart, attól függően, hogy melyik feltétel következik be előbb.
Rész száma: 5 Elnevezés: Kvantitatív közvélemény kutatási feladatok ellátása
1)Rövid meghatározás
Kutatási terv készítése, kvantitatív kutatások és adatelemzések teljes körű lebonyolítása.
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika

3)Mennyiség
Becsült költség áfa nélkül: 100 000 000.
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 25.3.2014. Befejezés 30.9.2015
5)További információk a részekről
A szerződés hatálya annak aláírásától 30.9.2015-ig vagy pedig a keretösszeg kimerüléséig tart, attól függően, hogy melyik feltétel következik be előbb.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér az alábbiak szerint (mindegyik rész esetében irányadó):
Késedelmi kötbér mértéke az adott megrendelés nettó értékének 2%/késedelemmel érintett nap, összesen maximum a teljesítéssel érintett megrendelés ellenértékének 15%-a lehet. Amennyiben a Vállalkozó késedelme a 10 napot meghaladja, akkor Megrendelő jogosult a közvetlen megrendeléstől írásbeli nyilatkozatával elállni és meghiúsulási kötbért követelni. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együtt is alkalmazható. Hibásteljesítési kötbér az adott megrendelés nettó értékének 15%-a, valamint meghiúsulási kötbér, amely az adott megrendelés vonatkozásában nettó érték 30%-a.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A pénzügyi fedezet ajánlatkérő rendelkezésére áll: VOP, hazai és egyéb forrás, finanszírozási források száma összesen 35 db, valamennyi forrás esetén szállítói finanszírozással a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint, a támogatási intenzitás: 100%.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatok szerződésszerű ellátásáért az ellenszolgáltatást az egyes megrendelések teljesítését követően utólag, havonta, a teljesítésről szóló igazolás kiállítását követően a Kbt. 130. § (1) és (4) alapján, a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint teljesíti.
Vállalkozó előlegre nem tarthat igényt.
Az egyes feladatok megrendelésére vonatkozó feladatokat, kötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A Vállalkozó a közvetlen megrendelések teljesítését követően jogosult a teljesített megrendelésekre vonatkozóan a számláját benyújtani a szerződésben foglaltak szerint.
Az ajánlat, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Vonatkozó további jogszabályi rendelkezések:
— az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
— Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény,
— az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
— az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre projekttársaságot.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki 56. § (2) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a–d) és f) pontjai hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a kizáró ok az eljárás során áll be.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) 2–11. §-ai szerint kell igazolnia ajánlattevőnek, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Korm. rendelet 13. § alapján a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutatókban foglaltakra.
A Korm. rendelet 7. §-a értelmében ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a Korm. rendelet 10. §-a alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet a Kbt. 57. § (1) bekezdése a–d) és f) pont szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozását a Korm. rendelet 10. §-a szerint köteles igazolni.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
A kizáró okok igazolásának tekintetében irányadók a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó alábbi útmutatói:
I. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.).
II. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2013. évi 141. szám; 29.11.2013.).
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:
GP1.
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézményétől származó, az Ajánlati Felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:
— a pénzforgalmi számla száma;
— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számlát;
— volt-e a pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állás, illetve pénzforgalmi számlája ellen végrehajtás volt-e folyamatban, az Ajánlati Felhívás feladásától visszaszámított 1 évben, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;
Azon pénzforgalmi számlákról is szükséges igazolás csatolása, amely az Ajánlati Felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapon belül megszűntetésre került.
GP2.
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell saját vagy jogelődje, az Ajánlati Felhívás feladásának napját megelőző utolsó kettő lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, kiegészítő mellékletek nélkül (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.)
Amennyiben ajánlattevő a fenti szerinti irattal azért nem rendelkezik, az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján nyilatkozzon, a működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről. Azon beszámoló(k) ajánlatba történő csatolása nem szükséges, mely beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján hozzáférhető.
Az igazolási mód kapcsán felhívjuk továbbá az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésére is.
GP3.
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző három üzleti év teljes és közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az igazolási mód kapcsán felhívjuk továbbá az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésére is.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
— ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
— ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
— a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak – akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítéséért , amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): GP 1. esetében: Alkalmatlan az ajánlattevő:
1., 2., 3., 4. és 5. részek:
Bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 1 évben 30 napon túli sorban álló tétel jelentkezett.
Sorban állás alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
GP 2. esetében: Alkalmatlan az ajánlattevő:
1., 2., 3., 4. és 5. rész esetében:
Amennyiben a saját vagy jogelődje utolsó kettő lezárt üzleti évének éves számviteli jogszabály szerinti beszámolójának a mérlege vagy személyes joga szerint ennek megfelelő dokumentuma szerint a mérleg szerinti eredménye mindkét évben negatív volt.
Alkalmatlan az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben, ha a közbeszerzés tárgyából származó – ÁFA nélkül számított – árbevétele működésének ideje alatt mindösszesen nem éri el az 1. rész vonatkozásában legalább a 400 000 000 HUF összeget, a 2. rész vonatkozásában legalább a 800 000 000 HUF összeget, a 3. rész vonatkozásában az 1 500 000 000 HUF összeget, a 4. rész vonatkozásában a 100 000 000 HUF összeget, az 5. rész vonatkozásában a 100 000 000 HUF összeget.
GP.3. esetében: Alkalmatlan az ajánlattevő:
1. rész:
Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év közbeszerzés tervezés, előkészítés, gyártás és kivitelezés (Grafikai tervezési, DTP, nyomdai és egyéb produkciós feladatok ellátása) szerinti összes forgalma nem éri el a nettó 400 000 000 HUF-ot.
2. rész:
Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év közbeszerzés tárgya (átfogó kreatív és PR koncepció kidolgozása, kreatív, PR és on-line kampányok tervezése, lebonyolítása, kreatív anyagok gyártása) szerinti összes forgalma nem éri el a nettó 800 000 000 HUF-ot.
3. rész:
Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év közbeszerzés tárgya (médiatervezés és médiafelületek foglalása) szerinti összes forgalma nem éri el a nettó 1 500 000 000 HUF-ot.
4. rész:
Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év közbeszerzés tárgya (kvalitatív közvélemény kutatások lebonyolítása) szerinti összes forgalma nem éri el a nettó 100 000 000 HUF-ot.
5. rész:
Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év közbeszerzés tárgya (kvantitatív közvélemény kutatások lebonyolítása) szerinti összes forgalma nem éri el a nettó 100 000 000 HUF-ot.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden tagnak) a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:
MSZ1.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a.) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során teljesített, befejezett szolgáltatásainak ismertetésével, az alábbi tartalommal:
— a szerződés tárgya;
— a másik fél megnevezése;
— az elvégzett szolgáltatás felsorolása;
— az alkalmasság minimum követelményeiben foglalt tartalmi elemek felsorolása;
— az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés értéke forintban;
— a teljesítés ideje és helye (befejezés naptári nap pontossággal (év, hónap, nap))
— a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Amennyiben egy gazdálkodó szervezet olyan referenciát kíván bemutatni, amelyet konzorciumban, vagy projekttársaság keretében végzett, akkor felhívjuk a figyelmet a Kbt. 127. § (9) bekezdésében foglaltakra.
A fentiek szerint ismertetett referenciákat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)–(2) szerint kell igazolni a fenti tartalommal.
MSZ2.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d.) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember megnevezésének és képzettségének ismertetésére csatolandó a szakemberek által aláírt önéletrajz, illetve az képzettséget/végzettséget igazoló okiratok másolata.
A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, információknak, és minden olyan feltételnek, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági követelmények előírnak.
A szakemberek tekintetében továbbá csatolni kell a szakember nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén az ajánlattevő rendelkezésére állnak és közreműködnek a teljesítésben.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (4–6) bekezdéseire.
MSZ 3.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének e.) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség bemutatása.
Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell csatolni a műszaki felszereltségére vonatkozóan.
MSZ 4.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének f.) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatása. Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás teljesítési időtartamára vonatkozóan érvényes tanúsítvány másolatát vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő:
MSZ1.
1. rész esetében:
Ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább az alábbi teljesített (befejezett) szolgáltatási referenciákkal:
— legalább 2 db minimum nettó 10 000 000 HUF értékű grafikai tervezési és nyomdai előkészítés referenciával valamint
— a 3 év során legalább nettó 100 000 000 HUF értékű nyomdai kivitelezési referenciával.
2. rész esetében:
Ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az alábbi teljesített (befejezett) szolgáltatási referenciákkal:
— legalább 6 db, egyenként legalább nettó 15 000 000 HUF-ot meghaladó értékű, saját fejlesztésű, eredeti (nem adaptált) kreatív anyagok teljesítésére vonatkozó referenciával;
— legalább 2 db, internetes (on-line) kreatív kampány készítésére vonatkozó referencia (egyenként minimum nettó 3 000 000 HUF értékben)
— legalább 2 db PR koncepció és/vagy PR kommunikációra vonatkozó referenciával, amely referenciák értéke egyenként elérte vagy meghaladta a nettó 10 000 000 HUF-ot
Egy referenciával több referenciakövetelmény is teljesíthető.
3. rész esetében:
Ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az alábbi teljesített (befejezett) szolgáltatási referenciákkal:
— összesen legalább 5 darab, országos szintű (azaz a fővárosban és legalább 3 régióban
megvalósított) médiakampányhoz kapcsolódó, médiatervezésre és médiavásárlásra vonatkozó
referenciával, amely értéke (egyenként) elérte legalább a nettó 100 000 000 HUF-ot;
— összesen legalább 3 db on-line médiakampányhoz kapcsolódó médiatervezésre és
médiavásárlásra vonatkozó referenciával, amely értéke (egyenként) elérte legalább a nettó 15 000 000 HUF-ot.
Egy referenciával több referenciakövetelmény teljesíthető.
4. rész esetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
3 évben legalább az alábbi teljesített (befejezett) szolgáltatási referenciákkal:
— legalább 2 db nettó 20 000 000 HUF értékben fókuszcsoportos kutatás
elvégzését igazoló referenciával;
5. rész esetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
3 évben legalább az alábbi teljesített (befejezett) szolgáltatási referenciákkal:
— legalább nettó 50 000 000 HUF értékben telefonos
közvélemény-kutatás (CATI) elvégzését igazoló referenciával,
— legalább nettó 20 000 000 HUF értékben személyes lekérdezéses
közvélemény-kutatás (CAPI) elvégzését igazoló referenciával.
Egy referenciával több referenciakövetelmény teljesíthető.
Ajánlatkérő befejezett teljesítés alatt mindazon szolgáltatásokat érti, amelyek teljesítése megtörtént, tehát a megrendelő a teljesítési igazolás kiállításával elismerte a vállalkozó felé a teljesítést.
Ajánlatkérő folyamatban lévő teljesítés alatt mindazon szolgáltatásokat érti, amelyek teljesítése még folyamatban van, tehát a teljesítési igazolás kiállítása még nem történt meg.
MSZ2.
1.rész esetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
— legalább 1 fő nyomdaipari szakmai tapasztalattal rendelkező szakember, aki: legalább középfokú végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 5 éves nyomdaipari tapasztalattal rendelkezik.
— legalább 2 fő tervező grafikus, aki középfokú végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és grafikai tervezésben és / vagy reklám és marketingtárgyak tervezésében minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik és CTP és/vagy DTP operátori 5 éves tapasztalattal is rendelkezik.
— legalább 1 fő produkciós menedzser, legalább középfokú végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, 3 éves ügyfélkapcsolati és nyomdai kiadványok gyártására és produkciós szakmai gyakorlattal rendelkezik.
2. rész esetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
— legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, legalább 3 év ügynökségi gyakorlattal rendelkező ügyfélkapcsolati vezető
— legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, legalább 3 év reklámügynökségi gyakorlattal rendelkező kreatív vezető
— legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel, legalább 2 év informatikai és/vagy webgrafikusi végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és fejlesztési gyakorlattal, valamint CSS, HTML5, PHP/MySQL és grafikai fejlesztő eszközök ismeretével rendelkező webfejlesztő-webdesigner
— 1 fő operátor szakemberrel, aki legalább középfokú végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik
— 1 fő grafikus szakemberrel, aki legalább középfokú végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és 3 év grafikusi gyakorlattal rendelkezik
— legalább 1 fő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű vagy ezzel egyenértékű végzettségű PR vezető, aki legalább 3 év stratégiai kommunikációs gyakorlattal rendelkezik
— legalább 1 fő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező PR munkatárssal, akinek legalább 2 év tapasztalata van PR tevékenységek elvégzésében.
3. rész esetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
— legalább 1 fő senior médiatervező aki felsőfokú végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és médiatervezésre vonatkozó minimum 4 éves tapasztalattal rendelkezik,
— legalább 1 fő ügyfélkapcsolati menedzser, médiavásárló, aki legalább középfokú végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel
legalább 3 év médiavásárlási gyakorlattal rendelkeznek
— legalább 1 fő online szakember, aki legalább középfokú végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 3 év online kampánytervező, online médiavásárlói tevékenységre
vonatkozó gyakorlattal rendelkezik.
4. rész esetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
— legalább 3 fő felsőfokú végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel (amelyből legalább 2 fő szociológus, 1 fő politológus) rendelkező szakemberrel,
— legalább 1 fő ügyfélkapcsolati menedzserrel
— legalább 1 fő elemző, aki felsőfokú végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik.
5. rész esetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
— legalább 3 fő felsőfokú végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel (amelyből legalább 2 fő szociológus, 1 fő politológus)
rendelkező szakemberrel,
— legalább 1 fő ügyfélkapcsolati menedzserrel
Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában felhívja a figyelmet, hogy egy szakértő csak egy pozícióra ajánlható meg.
Az ajánlattevőknek az ajánlatukban minden egyes rész esetében meg kell jelölnie egy szakembert, aki a minőségellenőrzésért felelős.
MSZ3:
1. rész esetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges alábbi műszaki felszereltséggel:
— 1 db, legalább B/2 formátumú CTP levilágító géppel,
— 1 db, 4 szín nyomására alkalmas, legalább B2-es íves ofszet nyomógéppel,
— 1 db, 4 szín nyomására alkalmas, legalább B1-es íves ofszet nyomógéppel,
— 1 db B/2 formátumú hajtogató géppel,
V 1 db B/2-es méretű fóliázógéppel
3. rész esetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges alábbi műszaki felszereltséggel:
Az alábbi – vagy az ezzel egyenértékű – médiatervezési szoftverekből legalább hárommal:
— AGB Nielsen: Arianna (korábbi nevén TeleMonitor és Telespot), szoftver, valamint a hozzá tartozó
nézettségi és reklám adatbázisok
— Millward Brown: Choices szoftver és TGI adatbázis
— Kantar Media: AdexPlus és AdexSpot szoftver,
— Ipsos - Outdoor Special Power közterületi tervező és optimalizáló szoftver.
— Ipsos-Gemius: gemiusExploler szoftver és Audiance Online közönségmérés
MSZ 4. 1-2-3. rész esetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára (1. rész: nyomdaipari kivitelezés és/vagy nyomdai gyártás és/vagy nyomdai előkészítés, 2. rész: reklámügynöki tevékenység és/vagy kreatív-grafikai tervezés és/vagy kreatív grafikai-kivitelezés és/ vagy reklámügynöki tevékenység, 3. rész: médiaügynökségi tevékenység és/vagy média-tervezés, vásárlás és/vagy reklámügynöki tevékenység) vonatkozó ISO 9001:2000 tanúsítvánnyal vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírásával.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. 1. rész

2. 1. Ellenszolgáltatás. Súlyszám 60

3. 1.1. Nyomdai produkciós díjak. Súlyszám 18

4. 1.2. Kiadványok díjai. Súlyszám 18

5. 1.3. Dekorációs és installációs eszközök díjai. Súlyszám 10

6. 1.4. Tervezési díjak. Súlyszám 5

7. 1.5. Ügynökségi díjak. Súlyszám 5

8. 1.6. Egyéb nyomtatványok díjai. Súlyszám 4

9. 2. Mintafeladat. Súlyszám 40

10. 2.1. Mennyire egységes a vizuális megjelenése a kidolgozott eszközöknek. Súlyszám 6

11. 2.2. Mennyire egyedi és releváns a stand/sátor, látványterve?. Súlyszám 5

12. 2.3. Mennyire egyediek és relevánsak a rendezvénydekorációs installációk?. Súlyszám 5

13. 2.4. Mennyire egyediek és relevánsak a reklámajándéktárgyak? (Lakossági fesztiválhoz kapcsolódóan). Súlyszám 4

14. 2.5. Mennyire egyediek és kreatívak a tervezett kiadványok, plakát, meghívó és hirdetési layoutok? (Lakossági fesztiválhoz kapcsolódóan). Súlyszám 8

15. 2.6. Mennyire egyediek és relevánsak a reklámajándéktárgyak? (Szakmai rendezvényhez kapcsolódóan). Súlyszám 4

16. 2.7. Mennyire egyediek és kreatív a tervezett kiadványok? (Szakmai rendezvényhez kapcsolódóan). Súlyszám 8

17. 2. rész

18. 1. Ellenszolgáltatás a PR feladatok tekintetében. Súlyszám 15

19. 1.1. PR ügynökségi szolgáltatások valamint szövegírás, beszédírás. Súlyszám 10

20. 1.2. Sajtórendezvények szervezése, technika biztosítása. Súlyszám 5

21. 2. Ellenszolgáltatás a kreatív, gyártás tekintetében. Súlyszám 30

22. 2.1. Kreatív koncepció és tervezési díjak. Súlyszám 9

23. 2.2. Fotózás. Súlyszám 3

24. 2.3. Rádióreklám gyártás. Súlyszám 8

25. 2.4. Filmgyártás. Súlyszám 10

26. 3. Ellenszolgáltatás az on-line feladatok tekintetében. Súlyszám 10

27. 4. Ellenszolgáltatás az ügynökségi óradíjak tekintetében. Súlyszám 5

28. 5. Mintafeladat kidolgozása - integrált szakmai koncepció - Kreatív. Súlyszám 20

29. 5.1 Kreatív koncepció megalapozottsága (kreatív koncepció és azok elemei, az üzenet, szlogen). Súlyszám 8

30. 5.2. A mintafeladat integrált koncepciójában szereplő egyes eszközök (pl. reklámfilm, rádiószpot, stb.) mennyire hatékonyan szolgálják a célcsoport elérését és az üzenet célba juttatását. Súlyszám 6

31. 5.3. A kampányt kiegészítő kommunikációs aktivitás mennyire megalapozott, mennyire hatékonyan szolgálják a célcsoport elérését és az üzenet célba juttatását. Súlyszám 6

32. 6. Mintafeladat kidolgozása - integrált szakmai koncepció - PR és on-line. Súlyszám 20

33. 6.1. Mennyire megalapozott a mintafeladat PR koncepciója? (Helyzetelemzés, PR célok, célcsoportok meghatározása). Súlyszám 5

34. 6.2. Mennyire kötődik a kidolgozott koncepció a célcsoporthoz? (Relevancia) Mennyire kidolgozott a célcsoportok elérésének és mozgósításának terve?. Súlyszám 4

35. 6.3 Mennyire hatékonyan szolgálják a célcsoport elérést és az üzenet célba juttatását a mintafeladatban az Ajánlattevő által kitalált és javasolt PR eszközök?. Súlyszám 3

36. 6.4. Mennyire újszerűek a javasolt PR eszközök?. Súlyszám 3

37. 6.5. Mennyire hatékonyan szolgálják a célcsoport elérését és az üzenet célba juttatását az on-line eszközök?. Súlyszám 3

38. 6.6. Mennyire felhasználóbarát az alkalmazott on-line eszköztár?. Súlyszám 2

39. 3. rész

40. 3.1. Pénzügyi ajánlat (3. rész). Súlyszám 60

41. 3.1.1. Megyei napilapok és online felületek (Kereskedelmi kampányok esetén). Súlyszám 1

42. 3.1.2. Megyei napilapok és online felületek (TCR kampányok esetén). Súlyszám 3

43. 3.1.3. Országos napilapok és online felületek (Kereskedelmi kampányok esetén). Súlyszám 1

44. 3.1.4. Országos napilapok és online felületek (TCR kampányok esetén). Súlyszám 7

45. 3.1.5. Heti-, Kétheti és havilapok és online felületek (Kereskedelmi kampányok esetén). Súlyszám 1

46. 3.1.6. Heti-, Kétheti és havilapok és online felületek (TCR kampányok esetén). Súlyszám 6

47. 3.1.7. Városi lapok és online felületek (Kereskedelmi kampányok esetén). Súlyszám 1

48. 3.1.8 Városi lapok és online felületek (TCR kampányok esetén). Súlyszám 2

49. 3.1.9. Közterületi megjelenések (Kereskedelmi kampányok esetén). Súlyszám 1

50. 3.1.10. Közterületi megjelenések (TCR kampányok esetén). Súlyszám 8

51. 3.1.11. Online (Kereskedelmi kampányok esetén). Súlyszám 2

52. 3.1.12. Online (TCR kampányok esetén). Súlyszám 6

53. 3.1.13. Rádió és online felületek (Kereskedelmi kampányok esetén). Súlyszám 2

54. 3.1.14. Rádió és online felületek (TCR kampányok esetén). Súlyszám 6

55. 3.1.15. Televízió és online felületek (Kereskedelmi kampányok esetén). Súlyszám 1

56. 3.1.16. és online felületek Televízió (TCR kampányok esetén). Súlyszám 8

57. 3.1.17. Egyéb a táblázatban nem szereplő média felületre vonatkozó ügynökségi kedvezmény (Kereskedelmi kampányok esetén). Súlyszám 1

58. 3.1.18. Egyéb a táblázatban nem szereplő média felületre vonatkozó ügynökségi kedvezmény (TCR kampányok esetén). Súlyszám 3

59. 3.2. Mintafeladat kidolgozottsága (3. rész). Súlyszám 40

60. 3.2.1. Média stratégia megalapozottsága, kidolgozása. Súlyszám 12

61. 3.2.2. Piacismeret, médiakörnyezet átfogó ismerete és beépítése a média stratégiába. Súlyszám 10

62. 3.2.3. Kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésének tekintetében, iparági közönségmérő eszközök alapján. Súlyszám 10

63. 3.2.3. Kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésének tekintetében, iparági közönségmérő eszközök alapján. Súlyszám 8

64. 4. rész

65. 4.1. Pénzügyi ajánlat. Súlyszám 60

66. 4.1.1. Kvalitatív kutatások. Súlyszám 40

67. 4.1.2. Szakértői óradíjak. Súlyszám 20

68. 4.2. Mintafeladat kidolgozottsága. Súlyszám 40

69. 4.2.1. A kampányt megelőző kutatási feladatok szakmai megalapozottsága, módszertana és kutatás output-ja. Súlyszám 20

70. 4.2.2. A kampányt követő kutatás szakmai megalapozottsága, módszertana és kutatás output-ja. Súlyszám 20

71. 5. rész

72. 5.1 Pénzügyi ajánlat. Súlyszám 60

73. 5.2 Mintafeladat bírálata. Súlyszám 40

74. 5.2.1. A kampányt megelőző kutatási feladatok szakmai megalapozottsága, módszertana és kutatás output-ja. Súlyszám 20

75. 5.2.2. A kampányt követő kutatás szakmai megalapozottsága, módszertana és kutatás output-ja. Súlyszám 20

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 17.2.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
17.2.2014 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17.2.2014 - 10:00

Hely:

1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22. II. emelet 204/A. tárgyaló

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. § (2) bekezdés szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: XIX. Uniós fejlesztések fejezet
DAOP-6.1.2-2009-0002, DAOP-6.1.2-2009-0001, DDOP-6.1.2-2009-0002, DDOP-6.1.2-2009-0001, ÉAOP-6.1.2-2009-0001, ÉAOP-6.1.2-2009-0002, ÉMOP-6.1.2-2009-0002, ÉMOP-6.1.2-2009-0001, GOP-5.1.1-11/B-2011-0002, KDOP-6.1.2-2009-0002, KDOP-6.1.2-2009-0001, KEOP-8.1.1-11/B-2011-0002, KMOP-6.1.2-2009-0001, KMOP-6.1.2-2009-0002, KÖZOP-6.1.1-11/B-2011-0001, NYDOP-6.1.2-2009-0002, NYDOP-6.1.2-2009-0001, TÁMOP-7.1.2-11/B-2011-0001, TIOP-4.1.2-11/B-2011-0001, ÁROP-4.1.3-2011-2012-0001, ÁROP-5.4.1.3-2011-2012-0001/T, EKOP-4.1.3-2011-2012-0001, EKOP-5.4.1.3-2011-2012-0001/T, KÖZOP-6.2.2-2009-0001, VOP-1.1.1-2008-0010, VOP-2.1.3-2009-0001, VOP-1.1.2-2011-0001, VOP-2.1.2-2008-0001
VI.3)További információk
1. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)–(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

Az ajánlatkérő az eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján, az Ügynökség” menüpont alatt lévő „Üvegzseb” oldalon. Elérési útvonal: www.nfu.hu/uvegzseb/; oldalon, Vállalkozási keretszerződés (1. rész) Nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása, (2. rész) átfogó kreatív és PR koncepció kidolgozása, kreatív, PR és on-line kampányok tervezése, lebonyolítása, kreatív anyagok gyártása (3. rész) médiafelületek foglalása, vásárlása, igény esetén tervezése, (4. rész) kvalitatív közvélemény-kutatási feladatok ellátása (5. rész) kvantitatív közvélemény-kutatási feladatok ellátása menüpont. A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak le kell töltenie és a letöltésről szóló nyilatkozatot (amelynek a letöltő cégnevét, székhelyét, telefon és fax számát, e-mail címet, a letöltés dátumát és a letöltésről szóló nyilatkozatot tényét kell tartalmaznia) a +36 17838364 faxszámra vagy pedig az info@jogilag.hu e-mail címre meg kell küldeni legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig (nem elegendő az ajánlatban benyújtani a nyilatkozatot!) Ennek hiányában az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül.

Ajánlattevő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg ajánlatkérő részére a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben ajánlattevőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.
2. Ajánlatok benyújtása. Az ajánlatokat írásban és zártan, az I.1) pontban/A.III. mellékletben megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 papír alapú példány és 4 db, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány benyújtását CD-n vagy más elektronikus adathordozón. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli,
Az ajánlatoknak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie:
a) Az ajánlat eredeti példányát sérülésmentesen nem bonthatóan, lapozhatóan össze kell fűzni, vagy be kell kötni;
b) Az ajánlat jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
d) Az ajánlaton lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
A zárt csomagon az „Ajánlat: …………………………………… (közbeszerzés tárgya … rész). – „Felbontani tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” megjelölést kell feltüntetni.
3. Az Ajánlati Felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
4. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az Ajánlati Felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia akként, hogy a referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján hatályos árfolyamot kell az ajánlattevőnek figyelembe venni. A releváns devizaárfolyamra vonatkozó információt (nyomtatott oldal) az ajánlathoz csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az átváltást az ajánlattevőnek kell megtenni az ajánlatában, ezen feladat nem képezi ajánlatkérő feladatát.
5. Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
7. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő), valamint a Kbt. 55. § (5) bek. szerinti kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának eredeti egyszerű másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult a kötelezettségvállaló részére szóló meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példányát azzal, hogy az a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazza.
8. Az ajánlatban nyilatkozni kell, illetve meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti adatokat, illetve a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakat.
9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a jelen felhívás III.2.2) 1. pontjában nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet pénzügyi számlát.
10. Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. §], a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megjelölt képviselőnek küldi meg. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
11. Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolt igazolásai – a Kbt.-ben meghatározott kivétellel – a Kbt. 36. § (3) bek. alapján egyszerű másolatban is benyújtható, továbbá az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű felelős fordításban csatolandók.
12. Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
13. Az Ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő és ajánlattevőnek e törvény előírásainak megfelelően kell eljárnia és ajánlatát elkészítenie. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni
14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi és időbeli korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható/átruházható, korlátozásmentes felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.
15. Idegen nyelvű okiratok: Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, ajánlattevőnek szükséges csatolnia annak magyar nyelvű fordítását is, a Kbt. 36. § (3) pontja alapján.
16. Az ajánlatevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69–7. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 81. § (2) bekezdése) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratot úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. § (3) bekezdésére tekintettel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)–(3) bekezdése szerinti elemeket.
16. Az ajánlattevőnek ajánlati biztosítékot nem kell nyújtania.
17. Az ajánlattevőnek ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, amiben részletesen ki kell térnie a mintafeladatban megfogalmazott követelmények megoldására, azok bemutatására.
18. Az ajánlatok elbírálásának szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja az alábbiak szerint:
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám részszempontonként (alszempontonként) 1–10.
1. Rész értékelése:
Az elbírálás módja az 1. részszempont valamennyi alszempontja esetén: arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő a legalacsonyabb árat megajánló ajánlattevő részére adja a legmagasabb, maximális pontszámot, a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított arányban csökken.
Az alkalmazandó képlet:
Px= Amin/Avizsgált x (Pmax *súlyszám)
Px: keresett pontérték
Amin: legkedvezőbb ajánlat
Avizsgált: vizsgált ajánlat
Pmax: maximális pontszám
2. részszempont – mintafeladat kidolgozása
Az értékelés módszere: Az ajánlatok alszempontonként kerülnek értékelésre és sorba rendezésre. Az alszempontonkénti legjobb ajánlat első helyezést kap. A többi ajánlat alszempontonként, a legjobb ajánlathoz viszonyítva lesz a második, harmadik, negyedik stb. (minden bírált ajánlat helyezést kap). Amennyiben egy-egy alszempontban kettő vagy több ajánlat azonos színvonalat képvisel, azonos helyezések is kioszthatóak.
A kapott helyezések alapján a bírálat menete:
Az egyes alszempontoknál a legjobb (első) helyezést elérő ajánlat kapja a maximális pontszámot, a többi ajánlat pedig az eltérés arányában kevesebb pontot kap.
Az alkalmazandó képlet:
Px = Alegjobb helyezés/A vizsgált helyezés x (Pmax*súlyszám)
Px = keresett pontérték
A min = legjobb ajánlat helyezése
A vizsgált = vizsgált ajánlat helyezése
Nem számszerűsíthető bírálati részszempontok értékelésének szempontjai
Értékelési szempont Súlyszám
2.1. Mennyire egységes a vizuális megjelenése a kidolgozott eszközöknek? 6
2.2. Mennyire egyedi és releváns a stand/sátorlátványterve? 5
2.3. Mennyire egyediek és relevánsak a rendezvénydekorációs installációk? 5
2.4. Mennyire egyediek és relevánsak a reklámajándéktárgyak? (Lakossági fesztiválhoz kapcsolódóan) 4
2.5. Mennyire egyediek és kreatívak a tervezettkiadványok, plakát, meghívó és hirdetési layoutok? (Lakossági fesztiválhoz kapcsolódóan) 8
2.6. Mennyire egyediek és relevánsak a reklámajándéktárgyak? (Szakmai rendezvényhez kapcsolódóan) 4
2.7. Mennyire egyediek és kreatív a tervezett kiadványok? (Szakmai rendezvényhez kapcsolódóan) 8
2. Rész értékelése:
Az elbírálás módja az 1–4. részszempont és valamennyi alszempontja esetén: arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő a legalacsonyabb árat/legmagasabb mértékű kedvezményt – és ezáltal a legalacsonyabb díjat – megajánló ajánlattevő részére adja a legmagasabb, maximális pontszámot, a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított arányban csökken.
Az alkalmazandó képlet:
Px= Amin/Avizsgált x (Pmax *súlyszám)
Px: keresett pontérték
Amin: legkedvezőbb ajánlat
Avizsgált: vizsgált ajánlat
Pmax: maximális pontszám
5–6. részszempont – mintafeladat kidolgozása
Az értékelés módszere: Az ajánlatok alszempontonként kerülnek értékelésre és sorba rendezésre. Az alszempontonkénti legjobb ajánlat első helyezést kap. A többi ajánlat alszempontonként, a legjobb ajánlathoz viszonyítva lesz a második, harmadik, negyedik stb. (minden bírált ajánlat helyezést kap). Amennyiben egy-egy alszempontban kettő vagy több ajánlat azonos színvonalat képvisel, azonos helyezések is kioszthatóak.
A kapott helyezések alapján a bírálat menete:
Az egyes alszempontoknál a legjobb (első) helyezést elérő ajánlat kapja a maximális pontszámot, a többi ajánlat pedig az eltérés arányában kevesebb pontot kap.
Az alkalmazandó képlet:
Px = Alegjobb helyezés/A vizsgált helyezés x (Pmax*súlyszám)
Px = keresett pontérték
A min = legjobb ajánlat helyezése
A vizsgált = vizsgált ajánlat helyezése
Nem számszerűsíthető bírálati részszempontok értékelésének szempontjai
Kreatív Súlyszám
5.1. Kreatív koncepció megalapozottsága (kreatív koncepció és azok elemei, az üzenet, szlogen)
Az ennek keretében értékelésre kerülő elemek és előnyök:
— A kidolgozott koncepció mennyire van összhangban a mintafeladatban meghatározott célokkal
— A kidolgozott koncepció mennyire ad megoldási javaslatot a mintafeladatban meghatározott célokra
— A benyújtott kreatív tervek elemei mennyire koherensek és hogyan épülnek egymásra 8
5.2. A mintafeladat integrált koncepciójában szereplő egyes eszközök (pl. reklámfilm, rádiószpot, stb.) mennyire hatékonyan szolgálják a célcsoport elérését és az üzenet célba juttatását
Az ennek keretében értékelésre kerülő elemek és előnyök:
— Milyen mélységben került kidolgozásra a kreatív koncepció
— Mennyire eredeti a kreatív megjelenés
— Mennyire innovatív a megjelenés
— A kreatív eszköz mennyire van összhangban a mintafeladatban meghatározott célokkal
— A kreatív eszköz megoldást ad-e a mintafeladatban meghatározott célok elérésére
— A kreatív eszköz célcsoport-relevanciája 6
5.3. A kampányt kiegészítő kommunikációs aktivitás mennyire megalapozott, mennyire hatékonyan szolgálják a célcsoport elérését és az üzenet célba juttatását
Az ennek keretében értékelésre kerülő elemek és előnyök:
— A célcsoport szegmentáció mennyire jól lehatárolt
— A kiválasztott célcsoport elérése érdekében mennyire hatékony a bemutatott eszköz
— Mennyire újszerű a kiválaszott eszköz/akivitás – 6
PR Súlyszám
6.1. Mennyire megalapozott a mintafeladat PR koncepciója? (Helyzetelemzés, PR célok, célcsoportok meghatározása) 5
6.2. Mennyire kötődik a kidolgozott koncepció a célcsoporthoz? (Relevancia) Mennyire kidolgozott a célcsoportok elérésének és mozgósításának terve? 4
6.3. Mennyire hatékonyan szolgálják a célcsoport elérését és az üzenet célba juttatását a mintafeladatban az Ajánlattevő által kitalált és javasolt PR eszközök? 3
6.4. Mennyire újszerűek a javasolt PR eszközök? 3
6.5. Mennyire hatékonyan szolgálják a célcsoport elérését és az üzenet célba juttatását az on-line eszközök? 3
6.6. Mennyire felhasználóbarát az alkalmazott on-line eszköztár? 2
3. rész:
3.2. Mintafeladat bírálata (Súlyérték:40)
Média – mintafeladat értékelési szempontrendszer
3.2.1. Média stratégia megalapozottsága, kidolgozása
Súlyszám: 12
Vizsgálati szempontok:
— Célcsoport pontos meghatározás – célközönség(ek) profilja
— Fogyasztói szokások vizsgálata / meghatározása
— Célcsoport médiahasználati szokásainak vizsgálata
— A kidolgozott stratégia mennyire van összhangban a briefben meghatározott célokkal
— A kidolgozott stratégia mennyire ad megoldási javaslatot a briefben meghatározott célokra
A legjobb ajánlatnak az az anyag minősül amely minden részelemet (amelyek a bírálati
szempontrendszerben fel van sorolva) teljes körűen és részletesen, szakmai indoklásokkal
kidolgoz. Amennyiben az ajánlattevő nem dolgoz ki egy elvárt elemet illetve hibásan határozza meg esetleg fordítja át (média célcsoportra) a briefben meghatározott célcsoportot vagy nem készíti el a célközönség profilt vagy nem készíti el a célcsoportok fogyasztási és média használati szokásainak vizsgálatát rosszabb helyezést kap mint az a ajánlattevő aki ezeket a részfeladatokat teljes körűen elvégezte. A kidolgozott stratégia valamint a brief összhangjának vizsgálata valamint az ezekre adott megoldási javaslatok vizsgálata során az az ajánlattevő kapja a maximális pontot aki részletesen megindokolja, hogy a briefben meghatározott célokat az általa kidolgozott stratégiával hogyan lehet elérni. Amennyiben az ajánlattevő az anyagában nem ad magyarázatot erre rosszabb helyezést ér el, mint az aki részben vagy teljes mértékben kidolgozott választ ad.
Tehát: A maximális pontszámhoz az ajánlattevőknek részletesen meg kell határozni a
kampánycélokat és az elvárt fogyasztói Insight-okat. A célcsoportot profil és demográfiai alapon is kell vizsgálnia. Fontos, hogy részletesen levezetve, világosan, elérés alapon vizsgálja, esetleg szegmentálja (indokolja a szükségességet) a megcélozandó réteget. A kampány célok tekintetében részletesen kell vizsgálnia a célcsoport média és fogyasztási szokásait. Kommunikációs
szempontból az ajánlattevőnek írásban részletesen meg kell alapoznia a kampánystratégiát. A megalapozásnak tartalmaznia kell, hogy a kampánycélok hogyan teljesülnek a stratégiai tervben.
Be kell mutatnia, hogy a briefben, meghatározott kommunikációs célok, hogyan érhetőek el az általa meghatározott stratégiával és ez hogyan kerül összhangba a briefben meghatározott célokkal. A kidolgozott anyagában be kell mutatnia hogyan és mivel épít a kommunikációs célokra.
3.2.2. Piacismeret, médiakörnyezet átfogó ismerete és beépítése a média stratégiába.
Súlyszám: 10
Vizsgálati szempontok:
— Média stratégiában meghatározott médiatípusok erősségei/gyengeségei
— Az egyes médiatípusok affinitás vizsgálata a célcsoportra
— Az egyes médiatípusok együttes hatásainak vizsgálata, felhasználása
A legjobb ajánlatnak az az anyag minősül, amely minden részelemet (amelyek a bírálati
szempontrendszerben fel van sorolva) teljes körűen és részletesen, szakmai indoklásokkal
kidolgoz. Amennyiben az ajánlattevő nem dolgoz ki egy elvárt elemet illetve nem tejes körűen vagy hibásan mutatja be a médiakörnyezetet a médiatípusok erősségeit és gyengeségeit vagy nem végzi el teljes körűen a célcsoport affinitás vizsgálatát esetleg nem elemzi az általa meghatározott stratégiában szereplő médiatípusok együttes hatását, rosszabb helyezést kap mint az az ajánlattevő aki ezeket a részfeladatokat elvégezte.
Tehát:
A maximális pontszámhoz az ajánlattevőknek a briefben meghatározott célcsoportot részletesen demográfiai, társadalmi státusz, médiahasználat valamint fogyasztó szokások alapján kell vizsgálnia. Amennyiben szükséges a célcsoportot elérés alapon szegmentálni kell (magyarázat szükséges a szegmentációhoz). Elvárás, hogy amennyiben nem szükséges a célcsoport szegmentációja azt is megindokolja a ajánlattevő. Részletesen elemeznie kell a célcsoport (esetleg szegmentált célcsoport) médiahasználati szokásait. Fontos, hogy minden médiatípusra pontos és kutatási eredményeken (forrásmegjelöléssel) alapuló médiahasználati vizsgálat legyen, vagy ahol ilyen nem érhető el ott az ajánlattevő ezt jelezze. Az anyagba be kell mutatni, hogy milyen következtetéseket von le a célcsoport médiahasználati szokásainak vizsgálatából és ezeket hogyan építi be a kampánystratégiába. A kidolgozott pályázati anyagba elérési és affinitási alapon is elemeznie kell az ajánlattevőnek a célcsoport médiahasználati szokásait. Részletesen be kell
mutatni, hogy a kidolgozott stratégia (illetve médiamix), hogyan van összhangban van a briefben meghatározott célokkal, azaz mely elemével hogyan valósítja meg/éri el az abban megfogalmazott célokat. Részletesen le kell vezetnie a médiaválasztást (ehhez használnia kell a célcsoport elemzését, a szociodemográfiai, a médiahasználati és affinitási vizsgálatait, kutatási adatait).
Fontos, hogy részletesen magyarázza az első vizsgálati résszempontban meghatározott stratégiai elemek, taktikai eszközökre történő átültetését, médiatípusonként célcsoport alapon. Szükséges, hogy az egyes médiatípusok választását megfelelően alátámassza iparági kutatásokkal (forrás megjelöléssel) és bemutassa, hogy a választás alapján milyen összesített elérést produkálva teljesülnek a briefben meghatározott célok. Szükséges, hogy minden stratégiai és taktikai médiáról (mely a tervében szerepel), részletes affinitási, erősség/gyengeség vizsgálat készüljön, illetve ki kell térnie arra, hogy ezen elemek együttes használatának milyen hatásai vannak.
3.2.3. Kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésének tekintetében, iparági közönségmérő eszközök alapján.
Súlyszám: 10
Vizsgálati szempontok:
— Használt kommunikációs csatornák (Médiamix)
— A kommunikációs csatornák elérési adatai a célcsoportra vetítve
— Költséghatékonyság a Médiamixben
— Médiamutatók használata, értelmezése
A legjobb ajánlatnak az az anyag minősül, amely minden részelemet (amelyek a bírálati
szempontrendszerben fel van sorolva) teljes körűen és részletesen, szakmai indoklásokkal
kidolgoz. Amennyiben az ajánlattevő nem dolgoz ki egy elvárt elemet illetve nem teljes körűen vagy hibásan mutatja be a médiacsatornák hatékonyságát (esetleg nem használ iparági szoftvereket (vagy nem pontosan jelöli a forrást) vagy nem vizsgál költséghatékonyságot (CPT vagy más
médiamutató alapján) illetve nem értelmezi írásban a használt médiamutatókat rosszabb helyezést kap mint az a ajánlattevő aki ezeket a részfeladatokat elvégezte.
Tehát:
A Médiamix kialakítását részletesen, minden elem tekintetében, áttekinthetően kell az anyagban bemutatni. A Média-mix-en belüli az egyes médiaelemek használatát alá kell támasztani (standard iparági kutatásokkal). Minden a Média-mixben szereplő médiára és médiumra kell iparági kutatásokon alapuló célcsoport elérési adatokat bemutatni pontos forrásmegjelöléssel. Készíteni
kell pontos költséghatékonysági elemzést/számítás (pl. CTP alapon). A költséghatékonysági
számítások alapján részletesen ki kell dolgozni a budget leosztás arányainak magyarázatát. A pályázati anyagban használt médiamutatókat részletesen be kell mutatni és írásban értelmezni is kell azokat.
3.2.4. Alternatív média javaslatok kidolgozása, értékelése
Súlyszám: 8
Vizsgálati szempontok
— Alternatív média használatának indoklása
— Alternatív média eszközök együttműködés a hagyományos média eszközökkel
A legjobb ajánlatnak az az anyag minősül, amely minden részelemet (amelyek a bírálati
szempontrendszerben fel van sorolva) teljes körűen és részletesen, szakmai indoklásokkal
kidolgoz. Amennyiben az ajánlattevő nem vagy csak részlegesen dolgoz ki egy elvárt elemet rosszabb helyezést kap mint az a ajánlattevő aki ezeket a részfeladatokat elvégezte.
Tehát:
Az ajánlattevőnek ki kell dolgozni és be kell mutatni olyan kiegészítő, de a tervezett kampány szerves részét képező média megjelenési javaslatot is, amely nem a hagyományos (sajtóhirdetés, tv spot, rádió spot, közterületi óriásplakát vagy clp plakát, internet banner hirdetés) média felületen fut, hanem egyéb kommunikációs eszközökre (pl. ambient eszközök, stb.) és/vagy hagyományos eszközök alternatív megjelenési formáira (pl. szponzoráció vagy termékelhelyezés, PR, WEB2, stb.) épülnek.
Fontos, hogy részletesen bemutassa, hogy a mit miért javasol ez hogyan illeszkedik a kampányhoz illetve, hogy mit kíván elérni (pl. speciális célcsoport szegmens, üzenetbevésődés, stb.) ezek használatával. Fontos, hogy a vizsgálatban külön kitérjen arra, hogy a hagyományos illetve az alternatív média megjelenések, hogy épülnek egymásra, hogyan erősítik egymást (amennyiben lehet ezt támassza alá elérési adatokkal, de ez nem képezi részét a bírálatnak, mivel az alternatív média felületek esetében nem léteznek iparági egyenértékes kutatások.)
4. rész:
4.2. Mintafeladat bírálata (Súlyérték:40)
Kvalitatív közvélemény kutatás – mintafeladat értékelési szempontrendszer
4.2.1. A kampányt megelőző kutatási feladatok szakmai megalapozottsága, módszertana és kutatás outputja.
Súlyszáma: 20
A legjobb ajánlatnak az – az anyag minősül, amelynek kutatási módszertana részletesen
megalapozott és levezett szakmai, költséghatékonysági, kvótázási és lebonyolítási alapon, valamint bemutatja, hogy az egyes helyszíneken végzett kutatások outputjai, hogyan hasonlíthatóak össze és hogyan értelmezhetők együttesen és részleteiben is.
Amennyiben az ajánlattevő nem, vagy csak részlegesen dolgoz ki egy elvárt elemet, rosszabb helyezést kap, mint az az ajánlattevő, aki ezeket a részfeladatokat elvégezte.
4.2.2. A kampányt követő kutatás szakmai megalapozottsága, módszertana és kutatás outputja.
Súlyszáma: 20
A legjobb ajánlatnak az az anyag minősül, amelynek kutatási módszertana részletesen kidolgozott, megalapozott és levezetett, szakmai, költséghatékonysági, kvótázási és lebonyolítási alapon, valamint bemutatja, hogy az egyes helyszíneken végzett kutatások outputjai hogyan hasonlíthatóak össze és hogyan értelmezhetők együttesen és részleteiben is.
Amennyiben az ajánlattevő nem, vagy csak részlegesen dolgoz ki egy elvárt elemet, rosszabb helyezést kap, mint az az ajánlattevő, aki ezeket a részfeladatokat elvégezte.
Az egyes alszempontoknál a legjobb (első) helyezést elérő ajánlat kapja a maximális pontszámot, a többi ajánlat pedig az eltérés arányában kevesebb pontot kap.
5. rész értékelése:
5.2. Mintafeladat bírálata (Súlyérték:40)
Kvantitatív közvélemény kutatás – mintafeladat értékelési szempontrendszer
5.2.1. A kampányt megelőző kutatási feladatok szakmai megalapozottsága, módszertana és kutatás outputja.
Súlyszáma: 20
A legjobb ajánlatnak az – az anyag minősül, amelynek kutatási módszertana részletesen
megalapozott és levezett szakmai, költséghatékonysági, kvótázási és lebonyolítási alapon, valamint bemutatja, hogy az egyes helyszíneken végzett kutatások outputjai, hogyan hasonlíthatóak össze és hogyan értelmezhetők együttesen és részleteiben is.
Amennyiben az ajánlattevő nem, vagy csak részlegesen dolgoz ki egy elvárt elemet, rosszabb helyezést kap, mint az az ajánlattevő, aki ezeket a részfeladatokat elvégezte.
5.2.2. A kampányt követő kutatás szakmai megalapozottsága, módszertana és kutatás outputja.
Súlyszáma: 20
A legjobb ajánlatnak az az anyag minősül, amelynek kutatási módszertana részletesen kidolgozott, megalapozott és levezetett, szakmai, költséghatékonysági, kvótázási és lebonyolítási alapon, valamint bemutatja, hogy az egyes helyszíneken végzett kutatások outputjai hogyan hasonlíthatóak össze és hogyan értelmezhetők együttesen és részleteiben is.
Amennyiben az ajánlattevő nem, vagy csak részlegesen dolgoz ki egy elvárt elemet, rosszabb helyezést kap, mint az az ajánlattevő, aki ezeket a részfeladatokat elvégezte.
Az egyes alszempontoknál a legjobb (első) helyezést elérő ajánlat kapja a maximális pontszámot, a többi ajánlat pedig az eltérés arányában kevesebb pontot kap.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § alapján.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
31.12.2013