A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 1016-2020

Submission deadline has been amended by:  140785-2020
03/01/2020    S2

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 002-001016

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001408382019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001408382019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kalocsa-Paks új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat

Hivatkozási szám: EKR001408382019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Kalocsa–Paks Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat tervezésére és kivitelezésére.

I. rész: Vállalkozási szerződés az 512. jelű út 3+568-16+753 km szelvény (Kalocsa-M6 autópálya) közötti szakaszának tervezésére és kivitelezésére (I. szakasz)

II. rész: Vállalkozási szerződés az 5124. j. út 5+210-10+445 és 10+575-16+360 km szelvény (Gerjen-Paks) közötti szakaszának tervezésére és kivitelezésére (II. szakasz)

III.1.3) folytatása:

Egy szakember ugyanarra a pozícióra több ajánlati részben is érvényesen megajánlható.

Ugyanazon szakember egy ajánlati részen belül csak egy pozícióra jelölhető. Ugyanazon szakember több pozícióra történő megajánlása egy ajánlati részen belül az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

Előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

512. jelű út és Duna-híd tervezése és kivitelezése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221110 Hidak építési munkái
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
45233140 Közúton folyó munkák
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Bács-Kiskun megye és Tolna megye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 512. jelű országos közút 3+568-16+753 km szelvény (Kalocsa-M6 autópálya) közötti szakaszának (I. építési szakasz) az alábbiak szerinti teljes körű tervezése és kivitelezése:

— 13,2 km egybefüggő 2x1 sávos új közút megépítése,

— 2,9 km meglévő útszakasz átépítése,

— 3 db új körforgalmi csomópont megépítése,

— 2 db meglévő szintbeni csomópont átépítés,

— 1 db Duna-híd építése, 2*73+74,1+120+200+120+96,1+2*95 m támaszközökkel,

— 2 db kezelő úti híd építése melyek szerkezeti hossza 11,2 m és 13,4 m,

— közmű kiváltások.

Az 1. ajánlati részben (I. építési szakasz) az 5124. j. és az 512. j. út keresztezésében lévő csomópont és az 5124. jelű út működéséhez szükséges 512. j. úthoz tartozó vízelvezetés megépítésének rész-teljesítési határideje - a 2. ajánlati rész forgalomba helyezésének érdekében - a 2. ajánlati rész (II. építési szakasz) teljesítési határidejével megegyezik.

A nyertes ajánlattevő(k) feladatát tervezési feladatok is képezik, melyeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozása érdekében a Kiemelt közúti projektek (KKP) keretében megkötött hatályos támogatási szerződés módosítását fogja kezdeményezni, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatási szerződés módosításának elmaradását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási szerződés módosításának hatályba lépését ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

PST kód: K512.01.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) pont M/2.4) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 40
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont.Értékelés módszere:1.értékelési szempont:fordított arányosítás,2-4. értékelési szempont:Miniszterelnökség 2 szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával.Részletes leírás a KD I.kötet 19.pont.

A II.2.7) pontban meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

5124. jelű út tervezése és kivitelezése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
45233140 Közúton folyó munkák
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Tolna megye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 5124. jelű országos közút Gerjen-Paks közötti szakaszának (II. építési szakasz) az alábbiak szerinti teljes körű tervezése és kivitelezése:

— összesen 11, 2 km hosszú, 2x1 sávos új közút megépítése,

— 1,5 km meglévő útszakasz átépítés,

— 2 db meglévő szintbeni csomópont átépítés,

— közmű kiváltások

A 2. ajánlati rész (II. építési szakasz) forgalomba helyezésének érdekében, a 2. ajánlati rész teljesítési határidejével megegyezik az 1. ajánlati részben (I. építési szakasz) megépítendő 5124. j. és 512. j. út keresztezésében lévő csomópont és az 5124. jelű út működéséhez szükséges 512. j. úthoz tartozó vízelvezetés megépítésének rész-teljesítési határideje.

A nyertes ajánlattevő(k) feladatát tervezési feladatok is képezik, melyeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozása érdekében a Kiemelt közúti projektek (KKP) keretében megkötött hatályos támogatási szerződés módosítását fogja kezdeményezni, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatási szerződés módosításának elmaradását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási szerződés módosításának hatályba lépését ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

PST kód: K512.01.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 25
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont.Értékelés módszere:1.értékelési szempont:fordított arányosítás,2-4. értékelési szempont:Miniszterelnökség 2 szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával.Részletes leírás a KD I.kötet 19.pont.

A II.2.7) pontban meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét ajánlati részben:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) bek., továbbá Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a 321/2015 Kr.15.§(2)bek.alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európaiközbeszerzési dokumentumot.

Azon alvállalkozók tekintetében,melyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7)bek.

AK a Kbt.74.§(1)bek.alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót v.az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,v.aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

AK felhívja AT figyelmét a Kbt.69.§(11a)bek. és a Kbt.64.§(1)-(2)bek.

Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások

Mindkét ajánlati rész vonatkozásában

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek,valamint a Kr.1.§(1)bek.szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h.az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV.rész α)pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk(A-D szakasz kitöltésének mellőzésével)megadása nélkül.

SZ/1.

Kbt.65.§(1)bek.c)pontja és 322/2015.Kr.8.§(1)bek.alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ/2.

Kbt.65.§(1)bek.c)pontja és a 322/2015.Kr.21.§(1)bek.alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,

Folytatás III.1.2) pontban

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában Kbt.67.§(1)-(2)bek,valamint a Kr.1.§(1)bek.szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h.az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.AK az EEKD IV.rész α)pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazd.szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk(A-D szakasz kitöltésének mellőzésével)kérése nélkül.

AK felhívja ajánlattevők figyelmét Kr.1.§(7)bek.

Kbt.69.§(4)-(6)bek.alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Kbt.65.§(1)bek.a)pontja és a Kr.19.§(1)bek.c)pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3,mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya(1.ajánlati részben:közúti híd építése;2.ajánlati részben:országos közút építése)szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát,attól függően, h.az ajánlattevő mikor jött létre,ill.mikor kezdte meg tevékenységét,amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3,mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival,úgy tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya(1.ajánlati részben:közúti híd építése;2.ajánlati részben:országos közút építése)szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget(a nem teljes üzleti évet 1évnek tekintve).

Amennyiben AT a Kr.19.§(1)bek.c)pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik,mert olyan jogi formában működik,mely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely,AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal v.dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.Érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,h.olyan jogi formában működik,mely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét Kbt.69.§(11a)bekezdésében foglaltakra.

Kbt.65.§(7)bek.szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet v.személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt v.követelményeket,melynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására v.arra is támaszkodik.

AK felhívja AT figyelmét Kbt.65.§(8)bek.

Alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt.65.§(7)bek.szerint csatolandó,kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak-a Kbt. 65.§(8)bek.szerinti szervezet esetében az ajánlatnak-tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra,h.az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.(Kbt.65.§(12)bek.)

III.1.3)folytatása:

M/2.2. legalább 1 fő tervező szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti KÉ-K(v.azzal egyenértékű)jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti (v.azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 36 hónap közlekedési építmények tervezése területén szerzett tervezői szakmai tapasztalattal.

M/2.3. legalább 1 fő útépítési szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti MV-KÉ(v.azzal egyenértékű)felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti(v.azzal egyenértékű)végzettséggel és rendelkezik közútépítési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap építésvezetői és/v.főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

AK a szakemberek tekintetében felhívja AT-k figyelmét az AD I.kötet 17.20) pontjára!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.1.

Az 1. ajánlati részben alkalmatlan ajánlattevő,amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (közúti híd építése) szerinti-általános forgalmi adó nélkül számított-árbevétele nem érte el összesen legalább a nettó 20 000 000 000,-Ft-ot.

P/1.2.

A 2. ajánlati részben alkalmatlan ajánlattevő,amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3,mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya(országos közút építése)szerinti-általános forgalmi adó nélkül számított-árbevétele nem érte el összesen legalább a nettó 5 000 000 000,-Ft-ot.

Kbt.65.§(6)bek.alapján a P/1.1. és a P/1.2. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

AK országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.)KHVM rendelet 2.§(1)bek.szerinti fogalmakat érti.

AK közúti híd alatt országos közút akadály feletti átvezetését biztosító,2 méternél nagyobb szabad nyílású műtárgyat érti.

III.1.3) pont folytatása:

M/2.2.legalább 1 fő tervező szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti KÉ-K(v.azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti(vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 36 hónap közlekedési építmények tervezése területén szerzett tervezői szakmai tapasztalattal.

M/2.3.legalább 1 fő útépítési szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti MV-KÉ(v.azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti(v.azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik közútépítési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap építésvezetői és/v.főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni,aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó,a szakági építésvezetők v. műszaki vezetők munkáját,kapcsolatot tartja a Megrendelővel,konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető-helyettes alatt olyan szakembert kell érteni,aki az adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projektvezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában.

Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

Főépítésvezető több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

Egy szakember ugyanarra a pozícióra több ajánlati részben is érvényesen megajánlható.

Ugyanazon szakember egy ajánlati részen belül csak egy pozícióra jelölhető.Ugyanazon szakember több pozícióra történő megajánlása egy ajánlati részen belül az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

III.1.1)pont folytatása:

ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.A nyilvántartásokban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill.tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód-a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v.a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Mindkét ajánlati rész vonatkozásában

SZ/1.

Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére,amennyiben nem szerepel a Magyar Építész Kamara v.a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékben,ill.nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel,v.a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v.szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Folytatás III.1.3) pontban

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét ajánlati részben:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.

Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél (név,székhely),

— építési beruházás tárgya és mennyisége,

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap pontossággal), helye

— a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlannak tekinthető a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re, és a Kr. 22.§ (5) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M/2.

Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok,

— szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló,szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban,valamint annak a szervezetnek a megjelölését,mellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban,v. foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

— szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata,mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan,h.AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az AT által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.

Bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám,akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja,így a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

III.1.2)folytatása:

SZ/2.

Alkalmatlan AT,ha az ajánlatban megjelölt,építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,ill.a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,v.a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v.szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.Alkalmatlan ajánlatevő,ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett,de legfeljebb 13 éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt,az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciá(kkal)val:

1.ajánlati részben:

M/1.1.Összesen legalább (továbbiakban: min.) egybefüggően 5 km hosszú, új nyomvonalon épített, legalább 2x1 forgalmi sávos országos közút építésére vonatkozó referenciával.

M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1db szerződéssel igazolhatja.

M/1.2. Min.1db közúti híd építésére vonatkozó referenciával, amelynek egyik támaszköze min.90méter.

AK egybefüggő út alatt a folytonos,megszakítás nélküli útszakaszt érti.

AK támaszköz alatt a 2 egymással szomszédos támasz középvonala(v.tengelye)között az úttengelyben mért vízszintes vetületi távolságot érti.

AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel igazolhatja.M/1.1. és az M/1.2.alkalmassági követelmények ugyanazon szerződéssel is igazolhatók.Nem magyaro.-i ref.esetén az adott ref.köv.szerinti 19/1994.KHVM rendelet által előírt,megkövetelt tartalmat kell igazolnia ATnek.

2.ajánlati részben:

M/1.1.Összesen legalább (továbbiakban: min.) 8 km hosszú, új nyomvonalon épített, legalább 2x1 forgalmi sávos országos közút építésére vonatkozó referenciával.

M/1.1.alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel igazolhatja.

Nem magyaro.-i ref.esetén az adott ref. köv.szerinti 19/1994.KHVM rendelet által előírt,megkövetelt tartalmat kell igazolnia AT-nek.AK országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.KHVM rendelet 2.§(1)bek.szerinti fogalmakat érti.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlatevő,ha nem rendelkezik

1.ajánlati részben:

M/2.1.legalább 1 fő projektvezető szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti MV-KÉ(vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 36 hónap országos közútépítési projektek kivitelezése és/vagy közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett projektvezetői és/v.projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2.legalább 1 fő tervező szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti HT(vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 36 hónap közúti hidak tervezése területén szerzett tervezői szakmai tapasztalattal.

M/2.3.legalább 1 fő útépítési szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti MV-KÉ(vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik közútépítési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

M/2.4. legalább 1 fő hídépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti MV-KÉ(vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap hídépítési építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

2.ajánlati részben:

M/2.1.legalább 1 fő projektvezető szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti MV-KÉ(vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti(vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 36 hónap országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/v.projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.

Folytatás III.1.2) pontban

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek (késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási): az SZF vonatkozó pontjai szerint

Teljesítési, jótállási biztosíték: a váll.díj 5 %-a (mely alatt értendő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a).

Előleg mértéke: 20 %. Előleg-visszafizetési bizt. szabályok részletezése a KD-ben.

Jótállás 36, szavatosság 60 hónap.

Irányadó: Kbt. 27/A. §; 135. § (1)-(3), (5)-(8), (12) bek., Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek., 322/2015. (X.30.) Kr.32/A.-32/B.§ Részszámlák: 322/2015. (X.30.) Kr.32.§ szerint. Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF. További előírások az AD I. és II. kötetben.

Tartalékkeret:2 %.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/02/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/02/2020
Helyi idő: 13:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.AK a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek.alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét,h.a 424/2017.Kr.6.§(1)bek.alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.Kbt. 57.§(2)bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja,h.a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie.Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni.

2.Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3.Ajánlatnak ajánlati részenként a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, melyen fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek.szerinti összes adatot. AT a 424/2017.(XII.19.)Korm. rend.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4.Ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A.§(3) bek.alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§(1)-(5),Kbt.47.§(2) és a 424/2017 Kr.11.§(4)bek.

5.AK szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló,sem a közös ajánlattevők esetében.

6.AK hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§-a szerint biztosítja a 71.§(6)bek.szerinti korlátozással.

7.AK felhívja a figyelmet Kbt.73.§(5)bek.

8.Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt.65.§(7)bek.vonatkozóan.Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.A Kbt.65.§(7)bek.rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,h.a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.Kbt.65.§(12)bek.értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt.65.§(7)bek.szerint csatolandó,kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak-Kbt.65.§(8)bek.szerinti szervezet esetében az ajánlatnak-tartalmaznia kell AT részére szóló meghatalmazást arra,h.az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.

9.AK ajánlati biztosíték nyújtását írja elő,melynek mértéke az 1.ajánlati rész esetében 60 000 000,-Ft,a 2.ajánlati rész esetében 7 000 000,-Ft.Teljesíthető:KD-ben megadottak szerint.Igazolás:befizetést/átutalást igazoló dok.(10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322,SWIFT:MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.;biztosítási szerződés esetén: kötelezvény.A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot,valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016.évi CXXX.tv.szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani.

Folytatás VI.4.3) pont

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148.§(3)-(9)bek.szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok:

1.rész-Minőségi kritérium:

2.A felhívás III.1.3)M/2.1.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott projektvezető szakember országos közútépítési projektek kivitelezése és/vagy közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata(min.0,max.24hónap)

3.A felhívás III.1.3)M/2.2.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember közúti hidak tervezése területén szerzett tervezői szakmai többlet tapasztalata(min.0,max.24hónap)

4.A felhívás III.1.3)M/2.4.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott hídépítési szakember közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0,max.24hónap)

2.rész-Minőségi kritérium:

2.A felhívás III.1.3)M/2.1.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott projektvezető szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata (min.0,max.24hónap)

3.A felhívás III.1.3)M/2.2.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember közlekedési építmények tervezése területén szerzett tervezői szakmai többlet tapasztalata(min.0,max.24hónap)

4.A felhívás III.1.3)M/2.3.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott útépítési szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0,max.24hónap)

VI.3)pont folytatása:

10.AT köteles a Kbt.66.§(6)bek. rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni

a)a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni,

b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben AT nem kíván alvállalkozót igénybe venni,nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges!

11. Felelősségbiztosítás (1.ajánlati rész) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 1 000 000 000 Ft/év és 300 000 000 Ft/káresemény limitű építési- szerelési- vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 300 000 000 Ft/év és minimum 150 000 000 Ft/ káresemény limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

Felelősségbiztosítás (2.ajánlati rész) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 1 000 000 000 Ft/év és 300 000 000 Ft/káresemény limitű építési- szerelési- vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 50 000 000 Ft/év és minimum 25 000 000 Ft/káresemény limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

12.Szakmai ajánlat:Ajánlatkérő az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást tekinti szakmai ajánlatnak.

13.AK a felhívás IV.2.6)pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60nap.

14.AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját.

15.Alkalmasság III.1.1.), III.1.2.) és III.1.3.) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

16.közbeszerzési eljárás megindítására forrás hiányában a Kbt.53.§(6)bek.alapján kerül sor.

17.AK"országos közút"alatt a19/1994.(V.31.)KHVM rend.2.§(1)bek.szerinti, "közlekedési építmények "alatt a pedig a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontja szerinti fogalmakat érti.

18.FAKSZ:Juhász Dániel 01032

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/12/2019