Tjenesteydelser - 1300-2015

Vis forkortet udgave

03/01/2015    S2

Belgien-Bruxelles: Diverse undersøgelser

2015/S 002-001300

Vejledende forhåndsmeddelelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (CONNECT)
Postadresse: avenue de Beaulieu 25
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Se punkt II.8 i del II.B

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: https://ec.europa.eu/digital-agenda/

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/dgs/connect/

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: kommunikationsnet, indhold og teknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Diverse undersøgelser.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Bevidst tom.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning, 79310000 Markedsanalyse

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Gennemførelse, overvågning og evaluering af foranstaltninger under direktiv 61/2014 for at mindske omkostningerne ved etablering af infrastruktur til højhastighedsbredbånd og lette etableringen af samarbejde om etablering af ikt-infrastruktur på tværs af sektorer — SMART 2015/0001.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Det tredobbelte mål med undersøgelsen er at:
1) definere overvågnings- og evalueringsmetoder til udfyldelse af et datahul og vurdere fremskridt vedrørende deling af infrastruktur, koordinering af arbejder, huse forberedt til højhastighedsbredbånd, gennemsigtighed og rettidighed med hensyn til tildeling af administrative tilladelser
2) støtte direktivets gennemførelse, navnlig ved at identificere nøgleelementer, der kan støtte delingen af infrastruktur og fællesetablering, også på tværs af sektorer (f.eks. forsyningsvirksomheder) og potentielle synergier (f.eks. ved etablering af intelligente net), samt nye forretningsmodeller og innovation på området
3) analyse af standardiseringsarbejde til forberedthed til næste generation (»NGA«) i huse og til anvendelse af »bredbåndsforberedte mærker«.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT B1.

E-mail: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Adgangsordninger for netinvesteringer og forretningsmodeller i Europa — SMART 2015/0002.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Formålet med denne undersøgelse er dobbelt. Først skal kontrahenterne udarbejde en sammenlignende analyse (benchmark) af virkningen og effektiviteten af de vigtigste offentlige og private investeringsmodeller set i de elektroniske net og tjenesteyderes perspektiv samt de tilhørende forretningsmodeller ved en vurdering af deres mellem- til langfristede socioøkonomiske indvirkning. Dette skal gøres i forhold til et sæt socioøkonomiske benchmarkindikatorer med det sigte at muliggøre sammenhængende sammenligninger på lokalt/regionalt/nationalt plan i hele Europa. Dernæst skal kontrahenterne kunne yde vejledning om de forskellige adgangsordninger, der er mest egnede til at støtte effektive investerings-/forretningsmodeller og opnå EU's politikmål. Det sidste skal gøres ved hjælp af en række centrale præstationsindikatorer under hensyntagen til bestemmelserne for adgangsregulering inden for rammerne for e-kommunikation.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT B1

E-mail: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Væsentlige kontrolproblemer vedrørende markedsadgang, forvaltning af knappe ressourcer og generelle forbrugerspørgsmål — SMART 2015/0003.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Undersøgelsen skal vurdere de eksisterende regulatoriske rammer med henblik på identificering af væsentlige kontrolaspekter og udføre en fremadskuende analyse under hensyntagen til indvirkningen af teknologiske forandringer og markedsudviklinger på reguleringerne. Dette skal gøres på grundlag af en vurdering af de fremtidige regulatoriske udfordringer for 1) markedsadgang, navnlig autorisationsspørgsmål, inklusive frekvenser (behov for mere detaljerede, fælles autorisationsprocedurer og -betingelser), og 2) forvaltning af knappe ressourcer, navnlig frekvensallokering og -fastsættelse, inklusive deling og nummerering (øget behov for numre til M2M-kommunikation), med et fokus på risikoen for udtømning af nummereringsressourcer og fordeling af nummereringsområder og brugs- og anlægsrettigheder samt 3) slutbrugeraspekter, med undtagelse af forsyningspligt, blandt andet bundter, switching og interaktionen mellem fastnet- og mobilabonnementer.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT B1.

E-mail: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Undersøgelse af de institutionelle rammer for regulering og frekvensforvaltning i det indre marked for telekommunikation — SMART 2015/0004.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Undersøgelsen skal gøde jorden for den nye Kommissions mandat, både ved at benytte de eksisterende værktøjer, der ligger i de regulatoriske rammer, og ved at foretage en gennemgang af, hvordan man yderligere kan forbedre de eksisterende mekanismer til sikring af regulatorisk sammenhæng og opnåelse af en højere grad af koordinering i brugen af frekvenser i det indre marked. Som bekendtgjort i Kommissionens meddelelse om det netforbundne europæiske område skal denne gennemgang i rette tid omfatte en bred offentlig høring, og det skal også undersøges, om de eksisterende institutionelle rammer er egnede til at tage fat på de regulatoriske udfordringer i det digitale indre marked, herunder frekvensspørgsmålet. Gennemgangen vil også kunne se på konsekvenserne i henseende til de institutionelle rammers konsekvenser for de ens vilkår i de regler, der gælder for »over-the-top«-onlinetjenester sammenlignet med telekommunikationstjenester og nye konkurrence- og forbrugerspørgsmål i forbindelse med konvergerende telekommunikations-, av- og internetbaserede tjenester.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT B1.

E-mail: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Støtte til udarbejdelse af konsekvensanalysen, der skal ledsage gennemgangen af de regulatoriske rammer for e-kommunikation — SMART 2015/0005.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Sigtet med undersøgelsen er en costbenefitanalyse af de alternativer, der er identificeret af Kommissionen i fortsættelse af de offentlige høringer, der er planlagt afholdt på grundlag af resultaterne af undersøgelser foretaget i 2015 i forbindelse med gennemgangen af de regulatoriske rammer for e-kommunikation. Der vil senere blive taget beslutning om, hvor finkornet definitionen af politikalternativerne skal være.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT B1.

E-mail: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Støtte til udarbejdelsen af en konsekvensanalyse, der skal ledsage gennemgangen af roamingforordningen — SMART 2015/0006.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
I henhold til artikel 19 i den ændrede roamingforordning skal Kommissionen rapportere om forordningens funktionsmåde til Europa-Parlamentet og Rådet senest 30.6.2016. Som det fremgår af forordningen skal blandt andet følgende spørgsmål behandles i 2016-gennemgangen: a) udviklingen i takster for engros- og detaillevering af roaming til kunder, der bruger taletelefoni, sms og datakommunikationstjenester og den tilsvarende udvikling i mobilkommunikationstjenester for private kunder i medlemsstaterne, b) omfanget i hvilket engros- og detailtaksternes størrelse har kunnet dæmme op for overpriser og samtidig gjort det muligt at udvikle konkurrence, c) om der er tilstrækkelig konkurrence til, at man kan fjerne takstgrænserne for engrossalg. Undersøgelsen skal benytte dokumentation indsamlet af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC).
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT B2.

E-mail: cnect-b2@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Beregninger af kapitalomkostninger i EU — vurdering af konsekvenserne af forskellige politikalternativer, der skal gøre (nationale) afgørelser om regulatoriske forpligtelser i e-kommunikationssektoren sammenhængende — SMART 2015/0007.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Målene med undersøgelsen er i) at tilvejebringe de underliggende data og ii) bidrage til det økonomiske grundlag for konsekvensanalysen til Kommissionens (planlagte) henstilling om kapitalomkostninger i medfør af artikel 19 i rammedirektivet.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT B3.

E-mail: cnect-b3@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Gennemgang af henstilling om termineringstakster — vurdering af konsekvenserne af de forskellige politikalternativer — SMART 2015/0008.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Målene med undersøgelsen er i) at tilvejebringe de underliggende data og ii) bidrage til det økonomiske grundlag for konsekvensanalysen til Kommissionens (reviderede) henstilling (eller afgørelse) om termineringstakster i medfør af artikel 19 i rammedirektivet.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT B3.

E-mail: cnect-b3@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Økonomiske og sociale konsekvenser af at lave 700 MHz-båndet om til trådløse bredbåndstjenester i EU — SMART 2015/0010.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Undersøgelsen mål er at:
— undersøge omkostningerne ved overførsel af DTT-nettene, når 700 MHz-båndet frigives i overensstemmelse med en sandsynlig EU-køreplan. Dette skal omfatte opgradering af netudstyret til næstegenerationsteknologi og -topologi, netrekonfiguration, inklusive frekvensomstrukturering og eventuel samsendingsperiode, grænseoverskridende koordinering og andre relevante aspekter
— undersøge omkostningerne ved PMSE-udstyrets overførsel til nye frekvenser i UHF-båndet eller til andre bånd
— undersøge priser på kommunikationskampagner rettet mod borgerne
— undersøge omkostningerne ved, at forbrugere og borgere tilpasser eller opgraderer tv-modtageudstyr, såsom antenner og tv-apparater
— undersøge omkostningskonsekvenserne for radiofoni
— vurdere konsekvenserne for borgernes adgang til og kvaliteten af tv-programmer efter frigivelsen af 700 MHz-båndet
— give et overblik over bedste praksis med hensyn til omkostningskompensation i forening med statsstøtteregler
— foreslå foranstaltninger på EU-plan, der skal lette overgangen og samtidig afbøde negative socioøkonomiske konsekvenser.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT B4.

E-mail: cnect-b4@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Kortlægningsundersøgelse (fase II): bredbåndsinfrastruktur, -tjenester, -efterspørgsel og -investeringer i Europa — SMART 2014/0016.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 10: Markeds- og opinionsundersøgelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Denne undersøgelse er efterfølgeren til en fase 1-kortlægningsundersøgelse (2013-2014), der undersøgte eksisterende kortlægningsinitiativer i Europa og på grundlag af bedste praksis gav anbefalinger til metodologi, der kunne bistå offentlige myndigheder med udvikling af deres egne it-værktøjer til kortlægning af bredbåndsinfrastruktur, -tjenester, -efterspørgsel og -investeringer. Med udgangspunkt i disse resultater skal denne undersøgelse implementere denne metodologi med henblik på udvikling af et it-værktøj til Kommissionen. Rådata, der indsamles fra hovedinteressenterne (offentlige myndigheder, operatører og forsyningsvirksomheder), skal danne grundlag for en bred vifte af datalag: eksisterende og diverse planlagte typer infrastrukturs dækning, nominelle og faktiske hastigheder, der er til rådighed, efter befolkning, benyttelsesomfang efter områder mv. Kontrahenterne skal især udvikle og teste en metode til måling af kvaliteten af tjenester i EU-finansierede bredbåndsprojekter (f.eks. Connecting Europe-faciliteten, de europæiske struktur- og investeringsfonde). Derudover skal kontrahenten analysere de nationale bredbåndsplaners indhold, gennemførlighed, investeringshuller og foranstaltninger til at lette private investeringer og kortlægningsaktiviteter.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79310000 Markedsanalyse

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT B5.

E-mail: cnect-b5@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Undersøgelse af beskæftigelses-, vækst- og investeringspakkens (Katainen) indvirkning på ikt-infrastrukturområdet — SMART 2015/0053.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Undersøgelsen skal søge:
— at anslå eller bekræfte finansiering af »kritisk masse« i henseende til eventuelle behov i hvert af de vækstprojekter, der identificeres i Juncker-pakken
— at udvikle/analysere tiltag til levering af interventionen, inklusive ny dokumentation om multiplikatoreffekten af forskellige typer intervention
— at undersøge mulige synergier og interaktioner med andre sektorer i henseende til at gennemføre en holistisk tilgang til investering i ikt-infrastruktur
— at undersøge leveringsmekanismerne, navnlig:
• brugen af finansielle instrumenter
• stimuleringen (tiltrækning) af private investeringer
• stimuleringen af nationale offentlige investeringer
• udnyttelsen af eventuel eksisterende offentlig finansiering (de europæiske struktur- og investeringsfonde, Connecting Europe-faciliteten, øvrige).
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning, 79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT B5.

E-mail: cnect-b5@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Overvågning af den regulatoriske og markedsmæssige udvikling vedrørende elektronisk kommunikation og digitale tjenester i EU — SMART 2014/0027.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 10: Markeds- og opinionsundersøgelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Målet er at udvikle et overvågningsværktøj til vurdering af fremskridtene i EU-udvidelseslandene vedrørende afstemning med EU's rammer for elektroniske kommunikations- og informationssamfundstjenester og konvergens med det digitale indre marked. Dette betyder indsamling, organisering, vurdering og fremlæggelse af de nødvendige data i form af rapporter hver 12. måned, der muliggør sammenlignende analyse af fremskridt ikke blot med hensyn til lovgivningsmæssig afstemning, men også med hensyn til håndhævelse og gennemførelse af love og med hensyn til reguleringsmyndighedernes kapaciteter, gennemsigtighed og uafhængighed til at overvåge reguleringer og markedsudvikling.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79310000 Markedsanalyse

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT D1.

E-mail: cnect-d1@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Betydningen af de nye teknologiers softwaredefinerede netværkssamarbejde og virtualisering af netværksfunktioner for fremtidens telekommunikationslandskab — SMART 2015/0011.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Målet med undersøgelsen er at gå på opdagelse i det uudforskede område vedrørende teknologisk og socioøkonomisk indvirkning af softwaredefineret netværkssamarbejde (SDN) og virtualisering af netværksfunktioner (NFV). Der skal arbejdes videre på den fremtidige indvirkning af 2 mulige revolutionerende teknologier hvad angår tidshorisonter for (trinvis) etablering, migrationsveje fra eksisterende teknologier, mulig indvirkning på forretningsmodeller, innovationspotentiale, inklusive nye aktører, der udnytter den fortsatte udvikling, generelt markedspotentiale og deres placering i de eksisterende og fremtidige regulatoriske rammer for telekommunikation. Målet er således at gå på opdagelse i et ikke særligt veldefineret området og undersøge dets potentielle indvirkning på forskellige EU-politikker (forskning og innovation, industripolitik, telekommunikationspolitik).
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT E1.

E-mail: cnect-e1@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Kortlægningsundersøgelse af innovationsklynger inden for tingenes internet i Europa — SMART 2015/0012.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 10: Markeds- og opinionsundersøgelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Undersøgelsen skal give et overblik over den geografiske placering af disse klynger, en beskrivelse af deres aktiviteter og en form for rangordning af aktiviteterne, når de er identificeret, f.eks.: de mest almindelige infrastrukturer for tingenes internet, førende partnere i branchen og efterspørgselsaggregatorer, omfanget af risikovillig kapital investeret i infrastrukturer for tingenes internet, førende nye virksomheder på området.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79310000 Markedsanalyse

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT E1.

E-mail: cnect-e1@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Undersøgelse af metoder til og dataindsamlingsstrategi for centrale præstationsindikatorer for 5G-PPP — SMART 2015/0013.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Undersøgelsen skal tjene som vejledning for beregning og validering (solid metodologi og sammenhængende data) af centrale præstationsindikatorer for 5G-PPP.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning, 79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT E1.

E-mail: cnect-e1@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Den rolle, som europæiske struktur- og investeringsfonde spiller i finansiering af »cloud computing«-projekter — SMART 2015/0014.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Formålet med undersøgelsen er dobbelt.
Det første formål er at få foretaget en analyse af eksisterende cloud-projekter finansieret af strukturfonde i programmeringsperioden 2007-2013 og fremlægge eksempler på bedste praksis i forskellige medlemsstater. Bedste praksis skal tjene som vejledning for, hvordan projektet blev præsenteret, og vise dens merværdi i økonomisk, social og miljømæssig henseende samt danne erfaringsgrundlag. Analysen vil blive offentliggjort som en særskilt projektleverance.
Den anden del af undersøgelsen skal vedrøre den nuværende programmeringsperiode (2014-2020), og tilbudsgiveren skal lave en analyse af 7 til 10 medlemsstaters partnerskabsaftaler og operationelle programmer hvad angår cloudcomputing-projekters levedygtighed og tilvejebringe information på lokale sprog med sigte på at lette gennemførelsen af cloud-projekter.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT E2.

E-mail: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
De økonomiske og sociale indvirkninger af software og tjenester på konkurrenceevne og innovation — SMART 2015/0015.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Formålet med undersøgelsen er at:
— analysere indvirkningen af softwaremarked og -industri på den europæiske økonomis vækst og konkurrencedygtighed baseret på tilgængeligt materiale sammen med nyligt indsamlede data
— vurdere indvirkningen af softwareudvikling i virksomheder, der ikke betragtes som en del af softwareindustrien, på deres produkt- og serviceinnovation og deres konkurrencedygtighed
— vurdere nuværende politiske tiltag og fremsætte yderligere anbefalinger til forbedring af konkurrencesituationen for den europæiske softwareindustri.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT E2.

E-mail: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Undersøgelse med henblik på en konsekvensanalyse vedrørende en delegeret retsakt af eIDAS-forordningen 910/2014 — SMART 2015/0047.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Identificering og vurdering fra tekniske, sociale, organisatoriske, økonomiske og politiske vinkler af de mulige alternativer vedrørende de specifikke kriterier, der skal opfyldes af udpegede organer til certificering af kvalificerede systemer til generering af elektroniske signaturer og elektroniske segl, jf. artikel 29 til 31 og artikel 39 i forordning (EU) nr. 910/2014 »om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF« (eIDAS-forordningen).
Undersøgelsen skal bygge på eksisterende praksis (f.eks. den såkaldte »SOG-IS MRA«, der behandler gensidig anerkendelse af certificering af ikt-sikkerhedsprodukter mellem forskellige europæiske lande, ISO 15408-standarden for certificering af ikt-sikkerhed, standardiseringen af »beskyttelsesprofiler« med relation til ISO 15408, andre eventuelle sikkerhedscertificeringssystemer, Kommissionens afgørelse 2000/709/EF, certificeringsordningen etableret ved forordning 2008/765 mv.). Undersøgelsen skal vurdere diverse mulige scenarier for en certificering, der både skal være hurtig, garantere de certificerede produkters sikkerhed og være økonomisk levedygtig.
Ud fra denne vurdering skal undersøgelsen navnlig finde mulige alternativer til de specifikke kriterier, der skal opfyldes af de udpegede organer, som afspejler de påtænkte scenarier (disse kriterier bliver kernen i den eller de påtænkte delegerede retsakter).
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: TF eIDAS.

E-mail: cnect-tf-eidas-lt@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Globalt perspektiv på økonomiske aspekter af cloudcomputing — SMART 2015/0017.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Undersøgelsens mål er at tilvejebringe tal for størrelsen og indvirkningen af grænseoverskridende levering af cloudcomputingtjenester, inklusive størrelse og art af grænseoverskridende datastrømme, uden for EU (med oprindelse i EU og målrettet med tredjelande eller omvendt) og anbefalinger til støtte for disse udviklinger med henblik på at give Kommissionen mulighed for at vurdere behovet for yderligere aktiviteter internt i EU og på internationalt plan i forbindelse med cloudcomputing.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT E2.

E-mail: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Præcisering af gældende retsrammer for fuld, sam- eller selvregulering i cloudcomputing-sektoren — SMART 2015/0018.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Målet med undersøgelsen er at analysere og få præciseret anvendelsen af eksisterende retlige og regulatoriske rammer (såsom på områderne telekommunikation, e-handel og databeskyttelse) på eksisterende og fremtidige udviklinger inden for cloudcomputing med henblik på at skabe retlig og regulatorisk vished i cloudcomputing-sektoren og hos cloudcomputing-kunder i Europa. Desuden vil den give Kommissionens tjenestegrene mulighed for at finde det rigtige regulatoriske miljø til fremme af investeringer og innovative virksomheder og samtidig bibeholde vigtige offentlige værdier.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning, 79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT E2.

E-mail: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Fortegnelse over europæiske og nationale forsøgsfaciliteter og en kortlægning af fremtidige behov for forsøg med avanceret netværkssamarbejde — SMART 2015/0019.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 10: Markeds- og opinionsundersøgelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Undersøgelsens formål er:
1. Undersøgelsen skal, på grundlag af XiPi, den europæiske database over forsøgsfaciliteter udviklet inden for Infinity-projektet, udarbejde en fortegnelse over europæiske, nationale og regionale forsøgsfaciliteter, prøvestande og laboratorier, der er tilgængelige for integrering i Fire+ inden for en ensartet, men rekonfigurerbar og udviklende ordning. Den forsøgsinfrastruktur, der bliver resultatet, skal være omfattende, spænde over diverse teknologier og muliggøre integration efter behov i takt med forsøgsledernes og brugernes behov.
2. Identificering, evaluering og kortlægning af fremtidige behov for forsøg med avanceret netværkssamarbejde og tilhørende tjenesteydelser med et stort forsøgsbehov oven i eksisterende eller fremtidige faciliteter inden for Fire+. Dette vil gøre det muligt for Net Futures-afdelinger at fremme forsøg ud over eksisterende Fire-faciliteter.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79310000 Markedsanalyse

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT E4.

E-mail: cnect-e4@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Åben innovation i intelligente byer, design af vellykkede innovationsøkosystemer — SMART 2014/0037.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Åben innovation kan omsættes til den offentlige sektor og navnlig til byer, da indvirkningen af forsknings- og innovationsinvesteringer er særdeles afhængige af innovationsøkosystemets funktion. I praksis har vi endnu ikke proces- eller metodebeskrivelser af, hvordan dette skal udføres, herunder inddragelsen af borgeren i den åbne innovationsproces, idet vi tager den samfundsmæssige kapital som et vigtigt indvirkende element. Kompleksiteten i den gensidige afhængighed mellem forskellige aktører og aktiviteter, der driver innovationsøkosystemet, skal analyseres og systematiseres med diverse praktiske eksempler og sager i denne undersøgelse.
Drivkræfter og katalysatorer ligger i rammer, hvorfra der kan trækkes forskning og innovationsprocesser til etablering af åbne innovationsøkosystemer. Der skal også undersøges modeller til vurdering af innovationsøkosystemernes succesfaktorer. Ovennævnte rammer vil være fokuseret omkring iværksætter- og innovationsprogrammet vedrørende intelligente byer og samfund. Et vigtigt aspekt vil være, hvordan man inddrager borgerne og bygger på den samfundsmæssige kapital til nye ikt-intensive, brugerdrevne tjenester.
De konkrete eksempler skal håndtere massernes styrke som del af interessenternes involvering.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT ADV07.

E-mail: cnect-open-innovation@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Undersøgelse vedrørende sikkerhedsmodel for systemer til sammenkobling af selskabsregistre (BRIS) — SMART 2015/0052.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Undersøgelsen skal identificere og foreslå en sikkerhedsmodel for sammenkobling af selskabsregistre, der lever op til de selskabsmæssige, tekniske og retlige krav i BRIS. Modellen skal følge de sikkerhedsstandarder, der dækker aspekter som sikker transmission af information, dataintegritet, autenticitet, uafviselighed og fortrolighed, sikker adgang for specifikke grupper eller godkendte brugere af informationsleveringssystemerne. Det er en central faktor for en solid implementering af systemet, at der findes passende sikkerhedsforanstaltninger for kommunikationen mellem den centrale BRIS-platform og medlemsstaternes systemer.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT F3.

E-mail: cnect-f3@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Datahuller vedrørende det europæiske semester — SMART 2015/0030.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 10: Markeds- og opinionsundersøgelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Denne undersøgelse skal tilvejebringe regelmæssigt opdaterede oplysninger, der skal indlæses i overvågningssystemet for digitale politikker og muliggøre en passende opfølgning i processen omkring det europæiske semester. Der skal foreslås en passende metodologi til indsamling af den nødvendige dokumentation til vurdering af fremskridt og politikgennemførelse på områder, hvor der er fundet datahuller, for eksempel i relation til offentlige onlinetjenester, cybersikkerhed, finansiering af politikker for digitale kompetencer mv.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79310000 Markedsanalyse

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT F4.

E-mail: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Ledige stillinger inden for ikt — onlinedatabase (Victory) — SMART 2014/0045.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 10: Markeds- og opinionsundersøgelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Denne undersøgelse skal skabe et nyt dataværktøj, en månedligt opdateret fortegnelse over ledige stillinger for ikt-fagfolk i hele EU. Værktøjet skal levere data på NUTS2-niveau og underopdele ikt-fagfolkene i mindst 20 kategorier. Fortegnelsen vil indeholde, men ikke publicere de ledige stillinger, men kun den statistiske analyse. Dataindsamlingen skal ske ved hjælp af robotter, der gennemtrawler internettet. Undersøgelsen er opfølgning på en gennemførlighedsundersøgelse, inklusive en pilotundersøgelse i 2014 (SMART 2013/59). Den var oprindeligt planlagt for 2014, men det viste sig på grundlag af pilotundersøgelsen, at det påtænkte budget var for lille.
Dette er den eneste af GD Connects undersøgelser, der udnytter »big data« til politikformål.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79310000 Markedsanalyse

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT F4.

E-mail: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Anden rundspørge af skoler: ikt i undervisningen — SMART 2014/0020.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 10: Markeds- og opinionsundersøgelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Målene med undersøgelsen er at måle fremskridt i brugen og indvirkningen af brugen af ikt i skoler til undervisning/læring. Til dette formål skal der designes en relevant/relevante rundspørge(r), som skal gennemføres i de 28 EU-medlemsstater + Island, Norge og Tyrkiet; de vurderede og drøftede resultater skal indgå i en undersøgelsesrapport, der også skal indeholde et omfattende sæt af datadiagrammer og -tabeller. Derudover skal informationerne om situationen i hvert land (inklusive uddannelsesaktiviteten under det storstilede samarbejde om digitale job) udarbejdes som et sæt af individuelle landeprofiler.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79310000 Markedsanalyse

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT G4.

E-mail: cnect-g4@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Det grå guld — SMART 2015/0038.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Det overordnede sigte med undersøgelsen vil være at analysere og kvantificere det overordnede potentiale i og betingelserne for skabelsen af nye job i Europa og vækst forbundet med ikt-baseret innovation af relevans for demografiske ændringer samt udvikling af politikanbefalinger på EU-plan. Undersøgelsen skal foreslå en metodologi til analysen, inklusive datakilder og ekstrapolering til europæisk plan, gabanalyse, grundlag for politikindgreb på EU-plan og kvantificering af omkostninger og fordele. Undersøgelsen skal tage hensyn til de forskellige socioøkonomiske situationer i hele Europa og skal tage udgangspunkt i lignende allerede eksisterende eller planlagte politikinitiativer på nationalt eller regionalt plan og være relevant for branche- eller investeringsinitiativer. Undersøgelsen skal udvikle mindst 10 realistiske scenarier, hvor innovation kan skabe stor potentiel indvirkning på beskæftigelse og vækst i mange relevante sektorer i Europa, understøttet af politikanbefalinger, konkrete data og understøttende analyse.
For hver af de 10 scenarier skal der foreligge en tydelig identificering af behovet, markedspotentialet, anslået indvirkning på beskæftigelse og vækst på EU-plan, interessenter, der skal inddrages, årsag til EU-intervention samt et tydeligt bidrag til skabelsen af det indre europæiske digitale marked.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning, 79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT H2.

E-mail: cnect-h2@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Støtte til opskalering af innovation inden for aktiv og sund aldring — SMART 2015/0039.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Undersøgelsens formål er:
— at analysere konteksten for opskalering af innovation inden for Det Europæiske Innovationspartnerskab inden for Aktiv og Sund Aldring (ved støtte til regioner, der arbejder med eller påtænker at arbejde med udvikling eller etablering af innovative tiltag)
— at analysere andre innovationsdrevne sektorer, der er lykkedes med udfordringerne ved opskalering
— at identificere centrale succesfaktorer i sådanne sektorer, som kan anvendes til at støtte processen med innovationsopskalering i forbindelse med aktiv og sund aldring.
De økonomiske udløsningsfaktorer for opskaleringens succes skal også undersøges detaljeret på tværs af innovationers livscyklusser fra løsningsudvikling til markedsføring. Hvilke regulatoriske, politiske eller kommercielle betingelser der findes, og som kan hjælpe med at øge investeringsstrømmene til innovative løsninger til aktiv og sund aldring set ud fra private investorers perspektiv og fra de offentlige investeringers perspektiv.
Der skal lægges vægt på at lette overførsel og indførelse af god praksis, der har givet konkrete resultater og fordele. Det er vigtigt at lære af de frontkæmpere, der er længst fremme, hvad man skal, men også hvad man ikke skal gøre.
Oprettelsen af »vidensnetværk«, der muliggør udveksling af viden, bedste praksis eller erfaring på en meget pragmatisk måde, der omfatter bidrag fra regioner under Det Europæiske Innovationspartnerskab inden for Aktiv og Sund Aldring og fra eksterne referencer (andre sektorer, inklusive investeringssektorer), kan være en måde at opnå dette.
Vidensnetværkene vil forkorte læringskurven for dem, der tager en god praksis til sig eller begynder at implementere den, og de vil sikre, at problemer, der opstår inden for et område, ikke gentages på andre områder.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning, 79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT H2.

E-mail: cnect-h2@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Evidensbaseret og participatorisk beslutningstagning via offentlighed i forvaltningen — mod hurtigere indførelse og udnyttelse af offentlighed i forvaltningen — SMART 2015/0041.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Målet med undersøgelsen er støtte til den strategiske udvikling og udvidelse (også geografisk og sektorielt) af indførelsen af offentlighed i forvaltningen i Europa. Kommissionen vil parallelt hermed gå i spidsen ved at anvende principperne for offentlighed i forvaltningen, inklusive »co-creation«, til evidensbaseret beslutningstagning. Undersøgelsen vil bestå af 3 opgaver, der skal udføres i 2 adskilte arbejdspakker:
— Den første arbejdspakke fokuserer på 2 opgaver (parti 1):
1) forståelse af situationen: opgørelse over drivkræfterne og forhindringerne for offentlighed i forvaltningen og anbefalinger til mulige aktiviteter, der kan udvide indførelsen af tilgangen
2) udvikling af en metodologi for de næste 5 år: multidisciplinære metodologier til ny evidensbaseret beslutningstagning vedrørende offentlighed i forvaltningen i EU, inklusive »crowdsourcing«, gentagne og innovative tilgange til datanalyse
— Den anden arbejdspakke (parti 2) sigter mod implementering af en platform/et værktøj, der muliggør evidensbaseret, »crowdsourced«, »co-created« beslutningstagning og overvågning af offentlighed i forvaltningen i EU (et værktøj, der kan bruges til dynamisk beslutningstagning og overvågning — en »glidende dynamisk handlingsplan for offentlighed i forvaltningen«).
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning, 79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT H3.

E-mail: cnect-h3@ec.europa.eu

Oplysninger om delaftaler

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Forstå situationen og udvikle en metodologi
1)Kort beskrivelse:
— Den første arbejdspakke fokuserer på 2 opgaver (parti 1):
1) forståelse af situationen: opgørelse over drivkræfterne og forhindringerne for offentlighed i forvaltningen og anbefalinger til mulige aktiviteter, der kan udvide indførelsen af tilgangen
2) udvikling af en metodologi for de næste 5 år: multidisciplinære metodologier til ny evidensbaseret beslutningstagning vedrørende offentlighed i forvaltningen i EU, inklusive »crowdsourcing«, gentagne og innovative tilgange til datanalyse.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling

5)Yderligere oplysninger om delaftaler:
Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Implementering af en platform/et værktøj
1)Kort beskrivelse:
— Den anden arbejdspakke (parti 2) sigter mod implementering af en platform/et værktøj, der muliggør evidensbaseret, »crowdsourced«, »co-created« beslutningstagning og overvågning af offentlighed i forvaltningen i EU (et værktøj, der kan bruges til dynamisk beslutningstagning og overvågning — en »glidende dynamisk handlingsplan for offentlighed i forvaltningen«).
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling

5)Yderligere oplysninger om delaftaler:
II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Analyse af udbud af og efterspørgsel efter cybersikkerhedsprodukter og -tjenester i Europa — SMART 2015/0042.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Undersøgelsen skal analysere den nuværende struktur af markedet for digital sikkerhed i Europa, identificere markedstendenser, størrelsesudvikling og prognoser, efter sikkerhedsløsningstype, efter europæisk land og efter delmarked. På udbudssiden skal den analysere arten af og årsagerne til den nuværende markedsfragmentering og se på regional/sektoriel klyngedannelse i denne branche. Den skal detaljeret undersøge fremkomsten af innovative SMV'er i sektoren. Undersøgelsen skal udmøntes i en detaljeret SWOT-analyse af den europæiske cybersikkerhedsbranche og foretage en analyse af dens eksportaktiviteter samt brancheinvesteringer foretaget i Europa (både EU-interne og udenlandske investeringer) i denne sektor. Undersøgelsen skal sammenligne situationen i Europa med de vigtigste lande, der er aktive på dette område (navnlig Kina, Israel, Japan, Korea, Rusland og USA). På efterspørgselssiden skal undersøgelsen se på materielle og immaterielle efterspørgselsfaktorer for cybersikkerhedsprodukter og -løsninger (f.eks. tillid, geografisk oprindelse, certificering, mærkninger, brugeradfærd mv.), hvordan denne efterspørgsel dækkes af udbuddet fra Europa og fra landene uden for Europa, og analysere gabene. Den skal fokusere på efterspørgslen efter cybersikkerhedsløsninger fra sektorer identificeret i NIS-direktivet.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning, 79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT H4.

E-mail: cnect-h4@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Støtte til udarbejdelsen af en konsekvensanalyse, der skal ledsage gennemgangen af e-datadirektivet — SMART 2015/0044.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Undersøgelse — E-datadirektivet skal revideres med henblik på at tilpasse det til de nye databeskyttelsesrammer under hensyntagen til teknologiske udviklinger og det stigende ønske om beskyttelse af privatlivets fred og få rettet mangler.
Til det formål iværksættes undersøgelsen med det mål at:
a) analysere diverse aspekter af det eksisterende e-datadirektiv, der måtte kræve ændringer, og vurdere mulige tiltag til at tage hånd om dem
b) analysere de økonomiske og sociale konsekvenser af eventuelle tiltag.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT H4.

E-mail: cnect-h4@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Sammenligning af offentlige myndigheders beslutningsprocesser og -kriterier vedrørende intelligente byprojekter — SMART 2015/0045.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 10: Markeds- og opinionsundersøgelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Det overordnede mål er at få indblik i den forretningsplan (lønsomhed, baggrund og kriterier), som laves for og af byer, internt og til deres umiddelbare interessenter, når de vedtager projektplaner for intelligente byer.
Det ønskede resultat af udbuddet er en blanding af dokumentbaserede og kvalitative interviews med bystyret (kontakter leveres af Europa-Kommissionen) med det sigte at udarbejde en kort, men opdateret sammenlignende analyse af processen, kriterierne og grundlagene, der indgår i bystyrets beslutningstagning. Stikprøvestørrelsen vil ligge mellem 10 og 20 særskilte kilder, der skal interviewes, mellem 10 og 20 forskellige offentlige myndigheder afhængigt af valget af metodologi, der skal beskrives i buddet.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79310000 Markedsanalyse

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT H5.

E-mail: cnect-h5@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Undersøgelse vedrørende en markedsføringsplan, der skal stimulere benyttelsen af eID og tillidstjenester for det digitale indre marked — SMART 2015/0046.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 10: Markeds- og opinionsundersøgelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Målet med undersøgelsen er at undersøge de økonomiske potentialer i e-identificering og tillidstjenester (eID og eTS) i et fuldt integreret digitalt indre marked på EU-plan (inklusive e-forvaltning) og også inddrage den internationale dimension, der følger med tillidstjenesterne.
Til det formål skal undersøgelsen, i videst muligt omfang inden for det afsatte budget, udføre en markedsanalyse og derefter fremkomme med en markedsføringsplan, der skal sigte mod maksimal benyttelse af eID og tillidstjenester. Undersøgelsen skal som minimum undersøge markedssegmentering, værdiforslag, kanaler, præsentation, levering ved hjælp af de sædvanlige tilgang og metodologi til markedsundersøgelser. Der skal indgå en markedsføringsplan for offentlige administrationer i EU til fremme af e-forvaltningstjenester med brug af eID og eTS.
Men kontrahenten skal validere resultaterne med en eller flere af partnerne i de valgte kanaler. Der skal være kapacitet til at inddrage centrale interessenter (ud over at sende dem et spørgeskema), eftersom interessenterne, der skal stimuleres, bør have mulighed for at bidrage med deres egne erfaringer med markedssegmentering, værdiforslag mv. Navnlig skal kontrahenten være i kontakt med DIGIT's kontor for forvaltning af interessenter i forhold til Connecting Europe-faciliteten angående potentielle interessenter vedrørende Connecting Europe-facilitetens DSI-byggesten samt projektkonsortiet eSENS.
Endelig skal undersøgelsen udmøntes i et sæt eksempler/skabeloner for benyttelse.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79310000 Markedsanalyse

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT T/F eIDAS

E-mail: cnect-tf-eidas-lt@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Priser på mobilt bredbånd — SMART 2015/0025.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 10: Markeds- og opinionsundersøgelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Målet er at udvikle en bedre forståelse ved at indsamle prisoplysninger om mobile bredbåndstjenester. Undersøgelsen skal se på alle mobilnetoperatørers mobile bredbåndstilbud i alle medlemsstater. Pakkede tjenester og enkeltpakker samt pakker til smartphones og dongler skal behandles særskilt. Dataindsamlingen skal give data til sammenligninger på tværs af lande.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79310000 Markedsanalyse

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT F4.

E-mail: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Regler i direktivet om audiovisuelle medietjenester knyttet til informationsfrihed (artikel 5, 6, 7, 14, 15, 28, 30) — SMART 2015/0048.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Målet med undersøgelsen er udførelse af en vurdering af de regulatoriske fordele og ulemper ved reglerne i direktivet om audiovisuelle medietjenester i forbindelse med mediefrihed og pluralisme. I den sammenhæng skal kontrahenten foretage en vurdering af disse specifikke reglers interaktion med horisontale regler i direktivet om audiovisuelle medietjenester, såsom artikel 1-4 og 29-33. Der skal også indgå en vurdering af indvirkningen af direktivets nuværende materielle og geografiske anvendelsesområde samt systemet med gradueret regulering, dvs. regulatorisk skelnen mellem udsendelse og on demand-tjenester.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling, 79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT G1.

E-mail: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Regler i direktivet om audiovisuelle medietjenester vedrørende kommerciel kommunikation (artikel 9 til 11 og artikel 19 til 26) — SMART 2015/0049.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Målet med undersøgelsen er udførelse af en vurdering af de regulatoriske fordele og ulemper ved reglerne i direktivet om audiovisuelle medietjenester i forbindelse med kommerciel kommunikation. I den sammenhæng skal kontrahenten foretage en vurdering af disse specifikke reglers interaktion med horisontale regler i direktivet om audiovisuelle medietjenester, såsom artikel 1-4 og 29-33. Der skal også indgå en vurdering af indvirkningen af direktivets nuværende materielle og geografiske anvendelsesområde samt systemet med gradueret regulering, dvs. regulatorisk skelnen mellem udsendelse og on demand-tjenester. Med hensyn til denne undersøgelse vil det også være væsentligt at inkludere en vurdering af nylige markedstendenser. Dette bør omfatte tal for tv-udsendelser og on demand-tjenester, inklusive aldersgruppefordeling samt markedsandele for medietjenesteleverandørerne, herunder både de indenlandske og udenlandske leverandører.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning, 79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT G1.

E-mail: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Regler i direktivet om audiovisuelle medietjenester vedrørende beskyttelse af mindreårige (artikel 12, 27) — SMART 2015/0050.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Målet med undersøgelsen er udførelse af en vurdering af de regulatoriske fordele og ulemper ved reglerne i direktivet om audiovisuelle medietjenester i forbindelse med beskyttelse af mindreårige. I den sammenhæng skal kontrahenten foretage en vurdering af disse specifikke reglers interaktion med horisontale regler i direktivet om audiovisuelle medietjenester, såsom artikel 1-4 og 29-33. Der skal også indgå en vurdering af indvirkningen af direktivets nuværende materielle og geografiske anvendelsesområde samt systemet med gradueret regulering, dvs. regulatorisk skelnen mellem udsendelse og on demand-tjenester. Dette bør bygge på og supplere arbejdet foretaget inden for rammerne af samarbejdet om »Bedre internet for børn« og programmet »Sikrere internet«.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling, 79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT G1.

E-mail: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Regler i direktivet om audiovisuelle medietjenester vedrørende fremme af europæiske værker (artikel 8, 13, 16 og 17) — SMART 2015/0051.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Målet med undersøgelsen er udførelse af en vurdering af de regulatoriske fordele og ulemper ved reglerne i direktivet om audiovisuelle medietjenester vedrørende fremme af europæiske værker. I den sammenhæng skal kontrahenten foretage en vurdering af disse specifikke reglers interaktion med horisontale regler i direktivet om audiovisuelle medietjenester, såsom artikel 1-4 og 29-33. Der skal også indgå en vurdering af indvirkningen af direktivets nuværende materielle og geografiske anvendelsesområde samt systemet med gradueret regulering, dvs. regulatorisk skelnen mellem udsendelse og on demand-tjenester. Dette bør bygge på eksisterende rapporter og supplere dem, navnlig Kommissionens rapporter om artikel 13, 16 og 17.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling, 79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT G1.

E-mail: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Lettelse af grænseoverskridende datastrømme i det digitale indre marked: undersøgelse vedrørende begrænsninger på datalokalisering — fase 1 — SMART 2015/0016.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Specifikke krav til data i medlemsstaterne begrænser den grænseoverskridende strøm af informationer og skaber en hindring for det digitale indre marked.
Som et resultat af den foreløbige analyse foretaget i forbindelse med det europæiske cloud-partnerskab så man, at disse krav sjældent var specificerede i formel national lovgivning, men som oftest indført i reguleringer, vejledninger eller politikker på lavere plan. Det vil sige, de ofte er sektorspecifikke og ofte ikke vil fremstå tydeligt som krav til dataplacering.
1. Hovedmålet med undersøgelsen er etablering af en metodologi, der kan gennemgå og kortlægge eksisterende formelle krav i EU (i mindst 5 medlemsstater). Hindringer, såsom formelle krav, skal registreres og klassificeres i undersøgelsen med henblik på at identificere specifikke sektorer, hvor de ofte anvendes, og typen af lovgivningsmæssige og andre dokumenter, hvori de er fastlagt.
2. Undersøgelsen skal muliggøre en fælles forståelse af dataplaceringskrav i medlemsstaterne og de kategorier af data, de anvendes på, samt en forståelse af de forsikringer, der kræves i relation til deres placering, set fra juridiske, teknologiske og håndhævelsesmæssige synspunkter.
3. Undersøgelsen skal også anslå omkostningerne ved disse formelle krav og fordele og ulemper, der skyldes overgangen fra formelle til funktionelle krav. Undersøgelsen skal om muligt gøre brug af eksisterende og tilgængelig primær- og/eller sekundærdata.
4. Med undersøgelsen skal der også fremsættes anbefalinger til funktionelle krav (f.eks. sikkerhedstiltag), der kunne erstatte formelle krav, såsom dataplacering med henblik på at lette grænseoverskridende datastrømme.
5. Undersøgelsen skal også give anbefalinger til nye politikkoncepter.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning, 79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT E2.

E-mail: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Lettelse af grænseoverskridende datastrømme i det digitale indre marked: undersøgelse vedrørende begrænsninger på dataplacering — fase 2 — SMART 2015/0054.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Hvis metodologien fastlagt i den foregående undersøgelse (fase 1, SMART 2015/0016) viser sig at være egnet og nyttig, men hvor resultaterne måtte kræve viderebehandling eller yderligere data/information:
Specifikke krav til data i medlemsstaterne begrænser den grænseoverskridende strøm af informationer og skaber en hindring for det digitale indre marked.
Som et resultat af den foreløbige analyse foretaget i forbindelse med det europæiske cloud-partnerskab så man, at disse krav sjældent var specificerede i formel national lovgivning, men som oftest indført i reguleringer, vejledninger eller politikker på lavere plan. Det vil sige, de ofte er sektorspecifikke og ofte ikke vil fremstå tydeligt som krav til dataplacering.
1. Hovedmålet med undersøgelsen er etablering af en metodologi, der kan gennemgå og kortlægge eksisterende formelle krav i EU (i mindst 5 medlemsstater). Hindringer, såsom formelle krav, skal registreres og klassificeres i undersøgelsen med henblik på at identificere specifikke sektorer, hvor de ofte anvendes, og typen af lovgivningsmæssige og andre dokumenter, hvori de er fastlagt.
2. Undersøgelsen skal muliggøre en fælles forståelse af dataplaceringskrav i medlemsstaterne og de kategorier af data, de anvendes på, samt en forståelse af de forsikringer, der kræves i relation til deres placering, set fra juridiske, teknologiske og håndhævelsesmæssige synspunkter.
3. Undersøgelsen skal også anslå omkostningerne ved disse formelle krav og fordele og ulemper, der skyldes overgangen fra formelle til funktionelle krav. Undersøgelsen skal om muligt gøre brug af eksisterende og tilgængelig primær- og/eller sekundærdata.
4. Med undersøgelsen skal der også fremsættes anbefalinger til funktionelle krav (f.eks. sikkerhedstiltag), der kunne erstatte formelle krav, såsom dataplacering med henblik på at lette grænseoverskridende datastrømme.
5. Undersøgelsen skal også give anbefalinger til nye politikkoncepter.
Samlet beløb for kontrakter, der iværksættes inden for kategori 10 og 11: 9 000 000 EUR.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning, 79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Ansvarlig afdeling: CNECT E2.

E-mail: cnect-e2@ec.europa.eu

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja

Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19.12.2014