Is-sit web tat-TED ilu lest għall-Formoli elettroniċi mit-02.11.2022. It-tfittxija nbidlet: jekk jogħġbok adatta l-mistoqsijiet esperti predefiniti tiegħek. Skopri l-bidliet fl- aħbarijiet tas-sit u fl- Paġni ta’ Għajnuna aġġornati.

Servizzi - 1300-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

03/01/2015    S2

il-Belġju-Brussell: Studji differenti

2015/S 002-001300

Avviż ta’ informazzjoni minn qabel

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-DĠ għan-Netwerks tal-Komunikazzjoni, il-Kontenut u t-Teknoloġija (CONNECT)
Indirizz postali: avenue de Beaulieu 25
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Ara l-punt II.8 fit-taqsima II.B

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: https://ec.europa.eu/digital-agenda/

Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/dgs/connect/

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Oħrajn: In-netwerks tal-komunikazzjonijiet, il-kontenut u t-teknoloġija.
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II.B: Għan tal-kuntratt (Provvisti jew servizzi)

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Studji differenti.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
Vojti apposta.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka, 79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Implimentazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni ta' miżuri taħt id-Direttiva 61/2014 biex titnaqqas l-ispiża għat-tferrix ta' infrastruttura tal-broadband b'veloċità għolja ħafna u sabiex tkun iffaċilitata l-kooperazzjoni bejn is-setturi dwar it-tferrix tal-infrastruttura tat-TIK — SMART 2015/0001.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettiv tal-istudju fuq tliet livelli huwa sabiex:
(1) jiddefinixxi l-metodoloġija tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni sabiex tkun indirizzata l-problema tad-dejta u jsir assessjar tal-progress fuq il-qsim ta' infrastruttura, koordinazzjoni ta' xogħlijiet, djar lesti bil-broadband b'veloċità għolja, trasparenza u prestazzjoni fil-ħin fl-għoti ta' permessi amministrattivi;
(2) jappoġġja l-implimentazzjoni tad-Direttiva, b'mod partikolari billi jidentifika l-elementi ewlenin biex jappoġġjaw il-qsim tal-infrastruttura u t-tferrix li jinkludi bejn setturi (e.g. utilitajiet) u s-sinerġiji potenzjali (e.g. bit-tferrix ta' grilija intelliġenti), kif ukoll mudelli ġodda ta' negozju u innovazzjoni fil-qasam;
(3) janalizza xogħol ta' standardizzazzjoni għal 'NGA-ready in house' u l-użu ta' 'tikketti li jindikaw lesti għall-broadband'.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT B1.

Email: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
L-aċċess ta' reġimi għal investiment f'netwerks u mudelli ta' negozju fl-Ewropa — SMART 2015/0002.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettiv ta' dan l-istudju hu maqsum fi tnejn: L-ewwelnett, il-kuntratturi għandhom jipprovdu analiżi kompetittiva (livell) dwar l-effettività u l-effiċjenza tal-mudelli ta' investiment pubbliku u privat ewlieni meta wieħed iħares lejn dan mil-lat tan-netwerk elettronika u tal-fornituri tas-servizz kif ukoll il-mudelli tan-negozju korrispondenti tagħhom, permezz ta' valutazzjoni tal-impatt soċjo-ekonomiku tagħhom fuq żmien medju u fit-tul. Dan se jsir fl-isfond ta' sett ta' indikaturi fuq livell soċjo-ekonomiku bil-għan li jkunu jistgħu jsiru paraguni fil-livelli lokali/reġjonali/nazzjonali fuq il-firxa tal-Ewropa. It-tieni nett, huma għandhom ikunu jistgħu jipprovdu gwida fuq ir-reġimi differenti ta' aċċess li huma l-aktar xierqa biex jappoġġjaw mudelli ta' investiment/negozju u jilħqu l-oġġettivi tal-politika tal-UE. Dan tal-aħħar se jsir permezz ta' serje ta' indikaturi dwar prestazzjoni ewlenija, meta wieħed iqis il-provvedimenti għar-regolazzjoni tal-aċċess tal-qafas għall-e-comms.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT B1

Email: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Suġġetti sostantivi għal studju fl-oqsma tad-dħul fis-suq, l-immaniġġjar ta' riżorsi skarsi u suġġetti ġenerali li jolqtu lill-konsumatur — SMART 2015/0003.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-istudju se jaċċessa l-qafas regolatorju kurrenti bil-għan li jkunu identifikati aspetti sostantivi tal-istudju u jipprovdi analiżi li tħares 'il quddiem li tqis l-impatt tat-tibdil teknoloġiku u l-iżviluppi tas-suq bl-applikazzjoni tar-regolamentazzjoni. Se jagħmel dan fuq il-bażi ta' valutazzjoni tal-isfidi regolatorji tal-futur għal (1) id-dħul fis-suq, b'mod partikolari s-suġġetti dwar awtorizzazzjoni, inkluż l-ispettru (il-ħtieġa għal proċeduri u kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni komuni aktar iddettaljati), u (2) l-immaniġġjar ta' riżorsi skarsi, b'mod partikolari, l-allokazzjoni tal-ispettru u l-għoti, inkluż il-qsim u l-għoti ta' numri (ħtieġa dejjem tiżdied għal numri għal komunikazzjonijiet M2M), b'fokus fuq ir-riskju ta' eżawriment tar-riżorsi għall-għoti ta' numri u l-attribuzzjoni ta' firxiet ta' numri u drittijiet; kif ukoll bħala (3) aspetti tal-utent, bl-eċċezzjoni ta' servizz universali, inter alia qabdiet (bundles), l-isswiċċjar u l-interazzjoni bejn abbonamenti fissi u mobbli.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT B1.

Email: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Investigazzjoni tal-organizzazzjoni istituzzjonali li tappoġġja r-regolazzjoni u l-immaniġġjar tal-ispettru f'suq singolu tat-telekoms — SMART 2015/0004.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-istudju se jħejji t-triq għall-mandat ġdid tal-Kummissjoni, li jagħmel użu kemm minn għodod eżistenti pprovduti mill-qafas regolatorju, u billi jħejji studju dwar kif jista' jsir titjib fil-mekkaniżmi eżistenti biex jassiguraw konsistenza regolatorja u jinkiseb livell ogħla ta' koordinazzjoni fl-użu tal-ispettru fi ħdan is-suq singolu. Kif imħabbar fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Kontinent b'Konnettività, dan l-istudju, li se jinvolvi dalwaqt konsulatazzjoni pubblika wiesgħa, għandu jeżamina wkoll jekk l-organizzazzjoni istituzzjonali kurrenti hix xierqa biex tindirizza l-isfidi regolatorji tas-suq singolu diġitali, inkluż fil-qasam tal-ispettru. L-istudju jista' jindirizza wkoll l-implikazzjonijiet f'termini ta' organizzazzjoni istituzzjonali biex kulħadd ikollu aċċess indaqs bejn ir-regoli li japplikaw għal servizzi onlajn 'over the top' ikkomparati ma' servizzi tat-telekom; u l-kompetizzjoni li qed tixref u kwistjonijiet li jolqtu lill-konsumatur fejn jidħlu servizzi konverġenti tat-telekom, awdjoviżwali u bbażati fuq l-Internet.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT B1.

Email: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Appoġġ għat-tħejjija tal-valutazzjoni tal-impatt li takkumpanja l-istudju tal-qafas regolatorju għall-komunikazzjonijiet elettroniċi — SMART 2015/0005.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-istudju se jimmira lejn analiżi tal-benefiċċju marbut mal-ispiża tal-għażliet identifikati mill-Kummissjoni minbarra l-konsultazzjonijiet pubbliċi ppjanati biex ikunu organizzati fuq il-bażi tar-riżultati tal-istudji li jitwettqu fl-2015 fil-kuntest tal-istudju tal-qafas regolatorju tal-komunikazzjoni elettronika (e-comms). Il-grad rilevanti ta' granularità fid-definizzjoni tal-għażliet ta' politika se jkun iddeterminat meta jasal il-waqt.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT B1.

Email: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Appoġġ fit-tħejjija tal-valutazzjoni tal-impatt biex jakkumpanja l-istudju tar-Regolament tar-Roaming — SMART 2015/0006.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
Bi qbil mal-Artiklu 19 tar-Regolament tar Roaming amendat, il-Kummissjoni trid tirrapporta dwar il-funzjonament tar-Regolament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill mhux aktar tard mit-30.6.2016. Kif hemm imniżżel fir-Regolament is-suġġetti li ġejjin, fost oħrajn, se jkunu koperti mill-istudju tal-2016: (a) l-iżviluppi fil-ħlasijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-provvista ta' 'roaming' lill-klijenti ta' servizzi tal-vuċi, SMS u komunikazzjoni tad-dejta, u l-iżvilupp korrispondenti fis-servizzi tal-komunikazzjonijiet bil-mobajl fil-livell domestiku fl-Istati Membri; (b) sa fejn u sa liema livell ta' ħlasijiet bl-ingrossa u bl-imnut ipprovda salvagwardji kontra prezzijiet eċċessivi filwaqt li jippermetti l-iżvilupp u l-kompetizzjoni; (ċ) jekk il-kompetizzjoni hix biżżejjed biex twarrab il-limiti għall-ħlasijiet bl-ingrossa. L-istudju se jibni fuq evidenza miġbura mill-BEREC.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT B2.

Email: cnect-b2@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
L-ispiża marbuta mal-kalkolu tal-kapital fl-UE — valutazzjoni tal-impatt fuq l-għażliet ta' politika differenti għat-teħid ta' deċiżjonijiet konsistenti dwar rimedju (nazzjonali) fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (e-communications) — SMART 2015/0007.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettivi tal-istudju huma (i) biex jipprovdi d-dejta bażilari u (ii) biex jikkontribwixxi għall-pedamenti ekonomiċi għall-valutazzjoni tal-impatt għar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (kif ippjanata) fuq l-ispiża tal-kapital bi qbil mal-Artiklu 19 tal-Qafas tad-Direttiva.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT B3.

Email: cnect-b3@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Studju dwar ir-Rakkomandazzjoni fuq Rati ta' Terminazzjoni — valutazzjoni tal-impatt fuq għażliet ta' politika differenti — SMART 2015/0008.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettivi tal-istudju huma (i) biex jipprovdi d-dejta bażilari u (ii) biex jikkontribwixxi għall-pedamenti ekonomiċi għall-valutazzjoni tal-impatt għar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni fuq ir-Rati ta' Terminazzjoni (riveduti) (jew Deċiżjoni) bi qbil mal-Artiklu 19 tal-Qafas tad-Direttiva.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT B3.

Email: cnect-b3@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
L-impatt ekonomiku u soċjali tal-proposta mill-ġdid tas-servizzi ta' 700 MHz għall-broadband mingħajr fili fl-Unjoni Ewropea — SMART 2015/0010.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-għanijiet tal-istudju huma:
— biex jseplora l-ispejjeż tat-transizzjoni tan-netwerks DDT meta tinħareġ il-frekwenza ta' 700 MHz bil-possibbiltà ta' pjan għall-UE; dan għandu jkopri l-appgrejdjar tat-tagħmir tan-netwerk għall-ġenerazzjoni tat-teknoloġija u t-topoloġija li jmiss, il-konfigurazzjoni mill-ġdid tan-netwerk, inkluż l-ippjanar mill-ġdid tal-frekwenza matul il-perijodu tal-bidla minn sistema analoga għal waħda diġitali u aspetti oħra rilevanti.
— biex jesplora l-ispiża għat-transizzjoni tat-tagħmir PMSE lejn frekwenzi ġodda fi ħdan il-frekwenza UHF jew lejn frekwenzi oħra,
— biex jesplora l-ispiża ta' kampanji ta' komunikazzjoni lejn iċ-ċittadini,
— biex jesplora l-ispiża għall-konsumaturi biex jadattaw u jappgrejdjaw it-tagħmir biex jirċievu t-TV bħal antenni u settijiet tat-TV,
— biex jesplora l-implikazzjonijiet tal-ispiża għax-xandir bir-radju,
— biex jivvaluta l-impatt dwar id-disponibbiltà u l-kwalità ta' programmi tat-TV għaċ-ċittadini wara l-ħruġ tal-frekwenza ta' 700 MHz,
— biex jagħti ħarsa ġenerali tal-aħjar prattika għall-kumpens tal-ispiża b'rabta mar-regoli ta' għajnuna mill-istat,
— biex jipproponi miżuri fil-livell tal-UE għall-faċilitazzjoni tat-transizzjoni biex jintnaqqsu l-impatti soċjo-ekonomiċi negattivi.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT B4.

Email: cnect-b4@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Studju marbut mas-sigurtà (lt-II fażi): infrastruttura tal-broadband, servizzi, domanda u investimenti fl-Ewropa — SMART 2014/0016.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 10: Servizzi ta’ riċerka tas-suq u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-istudju jsegwi l-1 fażi ta' studju dwar is-sigurtà (2013–2014) li studja iniżjattivi eżistenti fl-Ewropa dwar is-sigurtà u, skont l-aħjar prattiċi, jirrikmanda metodoloġija biex jgħin lill-awtoritajiet pubbliċi jiżviluppaw l-għodod tat-TI tagħhom stess għal studji dwar is-sigurtà fuq l-infrastruttura tal-broadband, servizzi, domanda u investiment. Meta wieħed jibni fuq dawn ir-riżultati, dan l-istudju se jimplimenta din il-metodoloġija għall-iżvilupp ta' għodda tat-TI bħal din għall-Kummissjoni. Id-dejta mhux ipproċessata li se tinġabar mingħand l-imseħbin ewlenin (awtoritajiet pubbliċi, operaturi u utilitajiet) se tipproduċi varjetà ta' strati ta' dejta: il-kopertura ta' diversi tipi ta' infrastruttura eżistenti u ppjanati, veloċitajiet nominali u attwali disponibbli għal gruppi ta' popolazzjoni, ir-rati ta' dħul (take-up) għal kull żona, eċċ. Il-kuntratturi sejrin fuq kollox jiżviluppaw u jittestjaw metodu biex ikejlu l-kwalità tas-servizz ta' proġetti tal-broadband iffinanzjati mill-UE (e.g. CEF, ESIF). Barra minn dan, il-kuntrattur se janalizza l-kontenut tal-pjani nazzjonali tal-broadband, il-fattibbiltà, in-nuqqas fl-investiment, il-miżuri li jgħinu biex ikun iffaċilitat l-investiment privat u l-attivitajiet għal studji dwar is-sigurtà.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT B5.

Email: cnect-b5@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Studju fuq l-impatt tal-pakkett (Katainen) fl-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment fil-qasam tal-infrastruttura tat-TIK — SMART 2015/0053.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-istudju se jfittex:
— li joħroġ stima jew jikkonferma l-finanzjament ta' 'massa kritika' meta wieħed iqis il-ħtiġijiet potenzjali għal kull proġett li se jbiddel ir-regoli kif identifikati taħt il-pakkett Juncker,
— biex jiżviluppa/janalizza miżuri sabiex iwassal l-intervenzjoni, inkluża evidenza ġdida fuq l-effett multiplikatur ta' diversi tipi ta' intervenzjoni,
— biex jesplora s-sinerġiji potenzjali u l-interazzjoni ma' setturi oħra sabiex ikun irrealizzat approwċ ħolistiku fejn jidħol l-investiment fl-infrastruttura tat-TIK,
— biex jesplora l-mekkaniżmu tal-kunsinna, b'mod partikolari:
• l-użu ta' strumenti finanzjarji;
• l-istimulazzjoni (tkabbir fl-investiment privat flimkien ma' żieda fin-nefqa tal-gvern) tal-investiment privat;
• l-istimulazzjoni ta' investiment pubbliku nazzjonali;
• l-użu ta' ffinanzjar pubbliku eżistenti possibbli (ESIF, CEF, ieħor).
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka, 79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT B5.

Email: cnect-b5@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Il-monitoraġġ tal-iżvilupp regolatorju u tas-suq għal komunikazzjonijiet elettroniċi u servizzi diġitali fl-UE — SMART 2014/0027.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 10: Servizzi ta’ riċerka tas-suq u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettiv huwa l-produzzjoni ta' għodda ta' monitoraġġ biex tivvaluta l-progress fil-pajjiżi tat-tkabbir tal-UE fejn jidħol l-allinjament ma' qafas tal-UE għal komunikazzjonijiet elettroniċi u servizzi lis-soċjetà tal-informazzjoni, u l-konverġenza mas-suq singolu diġitali. Dan ifisser il-ġbir, l-organizzazzjoni, l-evalwazzjoni u l-prezentazzjoni tad-dejta meħtieġa fl-għamla ta' rapporti kull 12-il xahar, li jippermetti analiżi komparattiva tal-progress mhux biss fuq l-allinjament leġislattiv izda wkoll fuq l-infurzar u l-implimentazzjoni tal-liġi, u fuq ħiliet, trasparenza u indipendenza tal-awtoritajiet regolatorji biex jimmonitorjaw ir-regolamenti u l-iżvilupp tas-suq.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT D1.

Email: cnect-d1@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Implikazzjonijiet ta' teknoloġiji ta' netwerking iddefiniti minn softwer li qed jixirfu u l-virtwalizzazzjoni tal-funzjoni tan-netwerk fuq ix-xenarju tat-telekomunikazzjonijiet tal-futur — SMART 2015/0011.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettiv ta' dan l-istudju huwa biex ifittex fil-qasam tal-impatt teknoloġiku u soċjo-ekonomiku tan-netwerking iddefinit mis-softwer(SDN) li għadu mhux esplorat u l-virtwalizzazzjoni tal-funzjoni tan-netwerk (NFV). Dan huwa mistenni li jelabora fuq l-impatt tal-futur marbut mal-possibbiltà ta' 2 teknoloġiji li se jbiddlu r-regoli fejn jidħlu perijodi ta' żmien (pass wara l-ieħor) fit-tferrix, il-passaġġi ta' migrazzjoni minn teknoloġiji eżistenti, l-impatt potenzjali fuq mudelli ta' negozju, l-innovazzjoni potenzjali inklużi msieħba ġodda li qed jagħmlu qligħ mill-iżviluppi li għaddejjin, il-potenzjal ġenerali tas-suq u l-ippożizzjonar tagħhom fil-qafas regolatorju kurrenti u tal-futur fit-telekomunikazzjonijiet. L-oġġettiv huwa għaldaqstant biex ifittex f'qasam li mhux iddefinit sewwa u l-impatt potenzjali tiegħu fuq politiki multipli tal-UE (riċerka u innovazzjoni, politika industrijali, politika tat-telekom).
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT E1.

Email: cnect-e1@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Studju dwar is-sigurtà fl-Interkonnessjoni ta' Apparati fuq l-Internet permezz ta' Passwords minn gruppi ta' innovazzjoni fl-Ewropa — SMART 2015/0012.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 10: Servizzi ta’ riċerka tas-suq u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-istudju se jagħti ħarsa ġenerali lejn iż-żoni ġeografiċi ta' dawn il-gruppi, deskrizzjoni tal-attivitajiet tagħhom, u xi klassifikazzjoni ta' dawn l-attivitajiet wara li jkunu identifikati bħal e.g.: l-aktar infrastrutturi komuni tal-Interkonnessjoni ta' Apparati fuq l-Internet permezz ta' Passwords (IoT), l-imsieħba industrijali ewlenin u l-aggregatur tat-domanda, il-livell ta' Kapital ta' Riskju (VC) investit fl-IoT, kumpaniji ewlenin li qed jixirfu.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT E1.

Email: cnect-e1@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Studju fuq metodi u strateġija ta' ġbir tad-dejta għall-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni ta' 5G-PPP — SMART 2015/0013.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-istudju se jipprovdi gwida dwar ix-xogħol tal-kompjuters u l-validazzjoni (metodoloġija tal-ħoss u dejta konsistenti) tal-5G-PPP's KPIs.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka, 79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT E1.

Email: cnect-e1@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Ir-rwol ta' fondi strutturali u ta' investiment Ewropej fl-iffinanzjar ta' proġetti tal-kompjuters fuq il-'cloud' — SMART 2015/0014.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettiv ta' dan l-istudju hu maqsum fi tnejn.
L-ewwel oġġettiv huwa li jwettaq analiżi tal-proġetti eżistenti tal-'cloud' li kienu ffinanzjati minn fondi strutturali fil-perijodu tal-ipprogrammar 2007–2013 u jipprovdi l-aħjar eżempji ta' prattika tajba fid-diversi Stati Membri. L-aħjar prattika se tipprovdi gwida dwar kif il-proġett kien introdott, fejn jintwera l-valur miżjud tiegħu fuq bażijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali, kif ukoll il-lezzjonijiet li wieħed ikun tgħallem. L-analiżi se tkun ippubblikata bħala xogħol separat.
It-tieni parti tal-istudju se tikkonċerna l-perijodu kurrenti tal-ipprogrammar (2014–2020) u dak li tefa' l-offerta se jwettaq analiżi tal-ftehimiet ta' sħubija u programmi operazzjonali ta' 7 sa 10 Stati Membri fejn tidħol il-vijabilità tal-proġett tal-kompjuters fuq il-'cloud' u jipprovdi tagħrif fil-lingwi lokali bil-għan li tkun iffaċilitata l-implimentazzjoni ta' proġetti fuq il-'cloud'.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT E2.

Email: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
L-impatt ekonomiku u soċjali ta' softwer u servizzi fuq il-kompetittività u l-innovazzjoni — SMART 2015/0015.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-għan ta' dan l-istudju huwa sabiex:
— janalizza l-impatt tas-suq tas-softwer u tal-industrija fuq it-tkabbir u l-kompetittività ekonomika Ewropea bbażat fuq il-materjal disponibbli flimkien ma' dejta ġdida miġbura,
— jivvaluta l-impatt tal-iżvilupp ta' softwer minn kumpaniji mhux ikkunsidrati fi ħdan l-industrija tas-softwer fuq il-prodott u l-innovazzjoni tas-servizz tagħhom u fuq il-kompetittività tagħhom,
— jivvaluta l-azzjonijiet kurrenti dwar il-politika u jipprovdi aktar rakkomandazzjonijiet għal titjib fil-pożizzjoni kompetittiva tal-industrija tas-softwer Ewropea.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT E2.

Email: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Studju wara valutazzjoni tal-impatt għal att iddelegat tar-Regolament eIDAS 910/2014 — SMART 2015/0047.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
Biex jidentifika u jivvaluta mill-angoli tekniku soċjali, organizzazzjonali, ekonomiku u tal-politika l-għażliet possibbli li jikkonċernaw il-kriterji speċifiċi li jridu jintlaħqu mill-korpi magħżula għaċ-ċertifikazzjoni ta' firma elettronika kkwalifikata u ta' apparati kkwalifikati għall-ħolqien ta' timbru elettroniku skont il-provvediment fl-Artikli 29 sa 31 u 39 tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 'dwar is-servizzi ta' identifikazzjoni elettronika u ta' awtentikazzjoni għal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u t-tneħħija tad-Direttiva 1999/93/EC' (ir-Regolament eIDAS).
L-istudju se jibni fuq il-prattika kurrenti (e.g. l-hekk imsejħa 'SOG-IS MRA' li tindirizza r-rikonoxximent mutwali taċ-ċertifikazzjoni tal-prodotti tas-sigurtà tat-TIK bejn diversi pajjiżi Ewropej, l-istandard ISO 15408 dwar iċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà, l-istandardizzazzjoni tal-'profili tal-ħarsien' marbutin mal-ISO 15408, mekkaniżmi oħra possibbli għaċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/709/KE, l-iskema taċ-ċertifikazzjoni stabbilita bir-Regolament 2008/765, eċċ.). L-istudju għandu jivvaluta l-possibbiltà ta' xenarji diversi għal ċertifikazzjoni li fl-istess ħin trid tkun mgħaġġla, tiggarantixxi s-sigurtà tal-prodotti ċċertifikati u tkun vijabbli ekonomikament.
Minn din il-valutazzjoni l-istudju għandu b'mod partikolari, isib l-għażliet possibbli għall-kriterji speċifiċi biex jintlaħqu minn korpi magħżula li se jirriflettu x-xenarji mistennija (dawn il-kriterji jkunu ewlenin għall-att(i) ddelegat(i) mistennija.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: TF eIDAS.

Email: cnect-tf-eidas-lt@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Il-perspettiva globali dwar aspetti ekonomiċi tal-kompjuters fuq il-'cloud' — SMART 2015/0017.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettiv tal-istudju huwa li jipprovdi l-figuri fuq id-daqs u l-impatt ta' servizzi minn kompjuters fuq il-'cloud' fuq iż-żewġ naħat ta' fruntieri, inklużi d-daqs u n-natura tal-fluss ta' dejta li taqsam fruntieri, lil hinn mill-Unjoni Ewropea (li toriġina mill-UE u pajjiżi terzi fil-mira, jew vice-versa) u rakkomandazzjonijiet biex jappoġġjaw dawk l-iżviluppi sabiex jippermettu lill-Kummissjoni sabiex tivvaluta l-ħtieġa għal aktar attivitajiet intra-UE u ta' politika internazzjonali fil-qasam tal-kompjuters fuq il-'cloud'.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT E2.

Email: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Kjarifika tal-qafas legali applikabbli għal azzjonijiet sħaħ, ko- jew li jirregolaw lilhom infushom fis-settur tal-kompjuters fuq il-'cloud' — SMART 2015/0018.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettiv tal-istudju huwa li janalizza u jipprovdi kjarifika fejn tidħol l-applikazzjoni ta' oqfsa legali u regolatorji eżistenti (bħal fil-qasam tat-telekomunikazzjonijiet, il-kummerċ elettroniku (e-commerce) u l-ħarsien tad-dejta) għal żviluppi kurrenti u futuri fejn jidħlu l-kompjuters fuq il-'cloud' sabiex ikun offrut serħan il-moħħ legali u regolatorju lis-settur tal-kompjuters fuq il-'cloud' u l-klijenti bil-kompjuters fuq il-'cloud' fl-Ewropa. Barra minn hekk, dan se jippermetti lis-servizzi tal-Kummissjoni biex jidentifikaw l-ambjent regolatorju korrett sabiex jinkoraġġixxu l-investiment u n-negozji innovattivi, filwaqt li jippreservaw valuri pubbliċi importanti.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka, 79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT E2.

Email: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Inventarju tal-faċilitajiet ta' sperimentazzjoni Ewropej u nazzjonali u pjan dwar il-ħtiġijiet tal-futur għal sperimentazzjoni b'netwerking avanzat — SMART 2015/0019.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 10: Servizzi ta’ riċerka tas-suq u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-għanijiet tal-istudju huma:
1. Il-bini fuq XiPi, il-bażi tad-dejta Ewropea dwar faċilitajiet sperimentali żviluppati mill-proġett Infinity, l-istudju se jiżviluppa inventarju ta' faċilitajiet sperimentali nazzjonali u reġjonali Ewropej, pjattaformi għal sperimentazzjoni fuq proġetti kbar (testbeds) u laboratorji disponibbli għal integrazzjoni ma' Fire+ f'arranġament eteroġenju, iżda li jista' jkun ikkonfigurat mill-ġdid u li jevolvi. L-infrastruttura sperimentali li tirriżulta trid tkun estensiva, trid tmiss ma' diversi teknoloġiji u tippermetti għal integrazzjoni fuq talba bi tweġiba għall-ħtiġijiet ta' dawk li jagħmlu l-esperimenti u l-utenti.
2. Identifkazzjoni, evalwazzjoni u pjan dwar il-ħtiġijiet tal-futur għal sperimentazzjoni avanzata fin-netwerking u servizzi anċillari bi ħtieġa sperimentali fuq skala kbira 'l fuq mill-faċilitajiet eżistenti jew tal-futur taħt Fire+. Dan se jippermetti unitajiet ta' Net Futures biex jippromwovu sperimentazzjoni 'l fuq minn faċilitajiet eżistenti Fire.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT E4.

Email: cnect-e4@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Innovazzjoni miftuħa fi 'smart cities', id-disinn għal ekosistemi ta' innovazzjoni b'suċċess — SMART 2014/0037.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-innovazzjoni miftuħa għandha t-traduzzjoni tagħha fis-settur pubbliku u b'mod partikolari fl-ibliet għaliex l-impatt tal-investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni jiddependi ħafna fuq il-funzjonament ta' ekosistema innovattiva. Fil-prattika għad m'għandniex deskrizzjonijiet tal-proċess jew metodu dwar kif dan jista' jitmexxa, inkluż l-ingaġġ taċ-ċittadin fil-proċess miftuħ tal-innovazzjoni bl-użu tal-kapital soċjetali bħala komponent importanti għall-impatt. Il-kumplessità tal-interdipendenzi bejn l-atturi u l-azzjonijiet differenti li jimbuttaw l-ekosistema innovattiva se jkunu analizzati u sistematizzati b'eżempji u każi prattiċi f'dan l-istudju.
Dawk li jimbuttaw u dawk li jagħmlu dan possibbli jinsabu f'qafas, li minnu joħorġu proċessi ta' riċerka u innovazzjoni biex joħolqu ekosistemi ta' innovazzjoni miftuħa. Jittieħdu wkoll il-metriċi għal valutazzjoni tal-fatturi ta' suċċess ta' ekosistemi innovattivi. Il-qafas ta' hawn fuq se jkun iffukat għall-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (EIP) fuq 'smart cities' u komunitajiet. Aspett importanti se jkun kif wieħed jinvolvi liċ-ċittadini u jibni fuq kapital soċjetali għal servizzi ġodda intensivi fit-TIK immexxija mill-utenti.
Il-każi konkreti se jittakiljaw il-qawwa tal-folol bħala parti mill-impenn ta' dawk li għandhom interess.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT ADV07.

Email: cnect-open-innovation@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Studju fuq mudell ta' sigurtà għal sistema ta' interkonnessjoni ta' reġistri tan-negozju (BRIS) — SMART 2015/0052.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-istudju se jidentifika u jipproponi mudell ta' sigurtà għal interkonnessjoni ta' reġistri tan-negozju li se jwieġeb għall-ħtiġijiet tan-negozju, tekniċi u legali tal-BRIS. Il-mudell se jkollu jaderixxi ma' standards tas-sigurtà li jkopru aspetti bħal trasmissjoni sigura tal-informazzjoni, integrità tad-dejta, awtentiċità, nuqqas ta' rifjut u kunfidenzjalità; aċċess assigurat għall-mekkaniżmi tat-twassil tat-tagħrif għal gruppi speċifiċi ta' utenti awtorizzati. Li jkunu qed jitħaddmu l-miżuri xierqa ta' sigurtà għall-komunikazzjoni bejn il-pjattaforma ewlenija tal-BRIS u s-sistemi tal-Istati Membri huwa fattur ewlieni għall-implimentazzjoni b'mod qawwi tas-sistema.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT F3.

Email: cnect-f3@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Nuqqasijiet fid-dejta għas-semestru Ewropew — SMART 2015/0030.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 10: Servizzi ta’ riċerka tas-suq u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-istudju se jipprovdi tagħrif aġġornat regolarment biex jiddaħħal fis-sistema ta' monitoraġġ tal-politiki diġitali u jippermetti tkomplija xierqa fil-proċess tas-semestru Ewropew. Dan se jissuġġerixxi metodoloġija xierqa biex tinġabar ix-xhieda meħtieġa sabiex ikunu vvalutati l-progress u l-implimentazzjoni tal-politika f'oqsma fejn ġew ivvalutati nuqqasijiet ta' dejta, pereżempju fejn jidħlu servizzi pubbliċi onlajn, is-sigurtà tal-Internet, l-iffinanzjar ta' politiki għal kompetenzi diġitali, eċċ.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT F4.

Email: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Postijiet tax-xogħol għat-TIK — arkivju onlajn (Victory) — SMART 2014/0045.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 10: Servizzi ta’ riċerka tas-suq u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-istudju għandu jibni għodda ġdida tad-dejta, inventarju aġġornat ta' kull xahar dwar postijiet tax-xogħol għal dawk li jipprattikaw it-TIK fuq il-firxa tal-UE. Dan se jipprovdi dejta fil-livell NUTS2 u jaqsam lill-prattikanti tat-TIK f'mill-inqas 20 kategorija. L-inventarju se jkun fih tagħrif għalkemm ma jippubblikax il-postijiet tax-xogħol proprja, iżda analiżi statistika biss. Il-ġbir tad-dejta se jkun ibbażat fuq robots li jduru mal-Internet. Dan l-istudju qed jiġi wara studju ta' fattibbiltà, inkluż wieħed pilota li sar fl-2014 (SMART 2013/59). Oriġinarjament kien ippjanat għall-2014, iżda rriżulta mill-istudju pilota li l-baġit maħsub ma kienx biżżejjed.
Dan huwa l-istudju waħdani fid-DĠ Connect li jutilizza dejta kbira għall-għan ta' politika.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT F4.

Email: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
it-2 stħarriġ tal-iskejjel: it-TIK fl-edukazzjoni — SMART 2014/0020.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 10: Servizzi ta’ riċerka tas-suq u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-għanijiet tal-istudju huma li jitkejjel il-progress fl-użu ta' u li ssir valutazzjoni tal-impatt tat-TIK fl-iskejjel għall-għan ta' min jgħallem/jitħallem. Minħabba f'hekk, se jitfassal stħarriġ xieraq u se jitwettaq fit-28 Stat Membru tal-UE + l-Islanda, in-Norveġja u t-Turkija u r-riżultati jkunu vvalutati u diskussi f'rapport ta' studju, li jinkludi wkoll sett estensiv ta' ċarts u tabelli bid-dejta. Barra min hekk, tagħrif fuq is-sitwazzjoni f'kull pajjiż (inkluża l-attività edukattiva taħt il-koalizzjoni kbira għal impjiegi diġitali) se jkun imħejji fl-għamla ta' sett ta' profili individwali tal-pajjiżi.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT G4.

Email: cnect-g4@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
L-ekonomija madwar persuni anzjani — SMART 2015/0038.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-għan ġenerali ta' dan l-istudju huwa biex janalizza u jikkwantifika l-potenzjal u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-ħolqien ta' impjiegi Ewropej ġodda u tkabbir marbut ma' innovazzjoni bbażata fuq it-TIK rilevanti għall-bidla demografika kif ukoll l-iżvilupp ta' rakkomandazzjonijiet dwar politika fil-livell tal-UE. L-istudju se jipproponi metodoloġija għall-analiżi, inklużi sorsi ta' dejta u estrapolazzjoni sal-livell Ewropew, l-analiżi tan-nuqqasijiet, ir-raġuni għal politika ta' intervenzjoni fil-livell tal-UE u l-kwantifikazzjoni ta' spejjeż/benefiċċji. L-istudju se jqis is-sitwazzjonijiet differenti soċjo-ekonomiċi fuq il-firxa tal-Ewropa u se jibni fuq inizjattivi simili li diġà jeżistu jew politika ppjanata fil-livell nazzjonali jew reġjonali kif ukoll rilevanti għall-inizjattivi tal-industrija jew l-investiment. L-istudju se jiżviluppa mill-inqas 10 xenarji realistiċi fejn l-innovazzjoni tista' toħloq impjiegi għolja potenzjali u impatt ta' tkabbir fuq il-firxa ta' setturi rilevanti fl-Ewropa, appoġġjati minn rakkomandazzjonijiet speċifiċi dwar politika, dejta konkreta l-analiżi li ssostni.
Għal kull wieħed mill-10 xenarji għandu jkun hemm identifikazzjoni ċara dwar il-ħtieġa, il-potenzjal fis-suq, l-istima tal-impjiegi u l-impatt tat-tkabbir fil-livell tal-UE, l-imseħbin li se jkunu involuti, il-każ għal intervenzjoni tal-UE kif ukoll kontribuzzjoni ċara għall-ħolqien tas-suq diġitali singolu Ewropew.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka, 79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT H2.

Email: cnect-h2@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Appoġġ fit-titjib tal-innovazzjonijiet fix-xjuħija attiva u b'saħħitha — SMART 2015/0039.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-għanijiet tal-istudju huma:
— biex janalizza l-kuntest tat-titjib fl-innovazzjoni fi ħdan l-EIP-AHA (billi jingħata appoġġ lir-reġjuni involuti jew li waslu biex jimbarkaw fl-iżvilupp jew it-tferrix tal-innovazzjoni),
— biex janalizza setturi oħra mmexxija mill-innovazzjoni li ttakiljaw b'suċċess l-isfidi tat-titjib,
— biex ikunu identifikati l-fatturi tas-suċċess minn setturi bħal dawn li jistgħu jkunu applikati biex jappoġġjaw it-titjib fil-proċess ta' innovazzjoni fl-anzjanità attiva u b'saħħitha.
Il-motivaturi ekonomiċi għal titjib fis-suċċess għandhom ikunu eżaminati wkoll fid-dettall fuq il-firxa taċ-ċikli tal-ħajja tal-innovazzjoni mill-iżvilupp tas-soluzzjoni sas-suq. Kif inhuma l-kundizzjonijiet regolatorji, tal-politika jew kummerċjali li se jgħinu fiż-żieda tal-fluss tal-investiment f'soluzzjonijiet innovattivi għal anzjanità attiva u b'saħħitha mill-perspettiva ta' investituri tas-settur privat u mill-perspettiva ta' investiment pubbliku.
Se ssir enfasi fuq il-faċilitazzjoni tat-trasferiment u l-implimentazzjoni ta' prattiċi tajbin, li wasslu biex juru riżultati u benefiċċji konkreti. Huwa importanti li wieħed jitgħallem x'għandu jagħmel minn pijunjieri l-aktar avanzati, imma wkoll dak li m'għandux jagħmel.
L-istabbiliment ta' 'netwerks ta' għarfien' li jippermettu l-bdil ta' għarfien, l-aħjar prattiċi, jew esperjenza b'mod l-aktar pragmatiku, li jinkludi tidħil minn reġjuni oħra tal-EIP-AHA u minn punti ta' referenza esterni (setturi oħra li jinkludu setturi ta' investiment) jistgħu jkunu mod ieħor kif dan jintlaħaq.
Dawn in-netwerks ta' għarfien se jqassru ż-żmien tat-tagħlim għal dawk li jadottaw prattika tajba jew jimbarkaw fuq l-implimentazzjoni u jassiguraw li kull problema li jiltaqgħu magħha f'qasam wieħed ma tkunx replikata fuq il-firxa ta' oqsma oħra.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka, 79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT H2.

Email: cnect-h2@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
It-twettiq ta' politika bbażata fuq l-evidenza u parteċipattiva permezz ta' gvern trasparenti — lejn implimentazzjoni aktar mgħaġġla u l-adozzjoni ta' gvern trasparenti — SMART 2015/0041.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettiv tal-istudju huwa biex jappoġġja l-istrateġija ta' żvilupp u biex iwessa' (inkluż l-iskop ġeografiku u dak settorjali) l-implimentazzjoni tal-approwċ ta' gvern trasparenti fl-Ewropa. B'mod parallel, il-Kummissjoni se tmexxi permezz tal-eżempju, billi tapplika l-prinċipji ta' gvern trasparenti, inkluż il-ħolqien konġunt, bit-twettiq ta' politika bbażata fuq ix-xhieda. L-istudju se jikkonsisti fi 3 xogħlijiet li jridu jiġu implimentati f'2 pakketti ta' xogħol separati:
— l-ewwel pakkett ta' xogħol jiffoka fuq 2 xogħlijiet (l-1 lott):
1) il-fehim tas-sitwazzjoni: fejn jitqiesu l-motivaturi u l-barrieri għal approwċ bi gvern trasparenti u rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet possibbli biex iwessgħu l-implimentazzjoni tiegħu;
2) l-iżvilupp ta' metodoloġija għall-5 snin li ġejjin: metodoloġiji multidixxiplinari għat-twettiq ta' politika ġdida bbażata fuq xhieda għal gvern Ewropew trasparenti li jinkludi s-soluzzjoni ta' problemi minn ħafna nies, approċċi għal żvilupp inkrementali u innovattiv għal forom ta' dejta li jagħmlu sens.
— it-tieni pakkett ta' xogħol (it-2 lott) għandu fil-mira l-implimentazzjoni ta' pjattaforma/għodda biex tippermetti t-twettiq ta' politika bbażata fuq xhieda, b'soluzzjoni ta' problemi minn ħafna nies, b'ħolqien konġunt u monitoraġġ tal-approwċ ta' gvern Ewropew trasparenti (għodda li tippermetti għal twettiq ta' politika dinamika u monitoraġġ — pjan ta' azzjoni għal gvern trasparenti li jevolvi b'mod dinaminku').
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka, 79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT H3.

Email: cnect-h3@ec.europa.eu

Informazzjoni dwar il-lottijiet

Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti: Nru tal-lott: 1 Titlu: Fehim tas-sitwazzjoni u żvilupp ta' metodoloġija
1)Deskrizzjoni qasira:
— L-ewwel pakkett ta' xogħol jiffoka fuq 2 xogħlijiet (l-1 lott):
1) il-fehim tas-sitwazzjoni: fejn jitqiesu l-motivaturi u l-barrieri għal approwċ bi gvern trasparenti u rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet possibbli biex iwessgħu l-implimentazzjoni tiegħu;
2) l-iżvilupp ta' metodoloġija għall-5 snin li ġejjin: metodoloġiji multidixxiplinari għat-twettiq ta' politika ġdida bbażata fuq xhieda għal gvern Ewropew trasparenti li jinkludi s-soluzzjoni ta' problemi minn ħafna nies, approċċi għal żvilupp inkrementali u innovattiv għal forom ta' dejta li jagħmlu sens.
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp

5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet:
Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti: Nru tal-lott: 2 Titlu: L-implimentazzjoni ta' pjattaforma/għodda
1)Deskrizzjoni qasira:
— It-tieni pakkett ta' xogħol (it-2 lott) għandu fil-mira l-implimentazzjoni ta' pjattaforma/għodda biex tippermetti t-twettiq ta' politika bbażata fuq xhieda, b'soluzzjoni ta' problemi minn ħafna nies, b'ħolqien konġunt u monitoraġġ tal-approwċ ta' gvern Ewropew trasparenti (għodda li tippermetti għal twettiq ta' politika dinamika u monitoraġġ — pjan ta' azzjoni għal gvern trasparenti li jevolvi b'mod dinaminku').
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp

5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet:
II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Analiżi tal-provvista u d-domanda ta' prodotti għal sigurtà fuq l-Internet u servizzi fl-Ewropa — SMART 2015/0042.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-istudju se janalizza l-istruttura kurrenti tas-suq tas-sigurtà diġitali fl-Ewropa, l-identifikazzjoni ta' xejriet fis-suq, id-disinn ta' soluzzjonijiet u t-tbassir, skont it-tip ta' soluzzjoni għas-sigurtà, skont il-pajjiż Ewropew, skont is-suq sekondarju. Fuq in-naħa tal-provvista, dan se janalizza n-natura u l-kawżi tal-frammentazzjoni tas-suq kurrenti u jħares lejn il-ġabra ta' gruppi reġjonali/settorjali ta' din l-industrija. Se jesplora fid-dettal l-apparizzjoni ta' IŻM innovattivi f'dan is-settur. L-istudju għandu jipprovdi analiżi SWOT iddettaljata tal-industrija tas-sigurtà tal-Internet Ewropea, u jipprovdi analiżi tal-attivitajiet tagħha tal-esportazzjoni kif ukoll tal-investiment industrijali li sar fl-Ewropa (kemm bejn pajjiżi Ewropej u bħala investiment barrani) f'dan is-settur. L-istudju se jikkompara s-sitwazzjoni Ewropea mal-pajjiżi ewlenin attivi f'dan il-qasam (b'mod partikolari ċ-Ċina, il-Ġappun, l-Istati Uniti, l-Iżrael, il-Korea, u r-Russja). Fuq in-naħa tad-domanda, l-istudju se jħares lejn fatturi tanġibbli u mhux tanġibbli tad-domanda għal prodotti u soluzzjonijiet tas-sigurtà fuq l-Internet (e.g. fiduċja, provenjenza ġeografika, ċertifikazzjoni, tikketti, komportament tal-utent eċċ.), kif din id-domanda tintlaħaq minn provvista Ewropea u mhux Ewropea u janalizza n-nuqqasijiet. Se jiffoka fuq id-domanda għal soluzzjonijiet tas-sigurtà fuq l-Internet mis-setturi identifikati fid-Direttiva dwar is-Sigurtà tan-Netwerk u l-Informazzjoni (NIS).
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka, 79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT H4.

Email: cnect-h4@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Appoġġ fit-tħejjija tal-valutazzjoni tal-impatt biex jakkumpanja l-istudju tad-Direttiva dwar il-Privatezza elettronika (ePrivacy) — SMART 2015/0044.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
Studju — id-Direttiva dwar il-Privatezza elettronika (ePrivacy) qed tistenna li tkun irreveduta sabiex tkun adattata għall-qafas ġdid tal-ħarsien tad-dejta, li tqis l-iżviluppi teknoloġiċi u l-kunċett ta' privatezza u ssewwi l-ineffiċjenzi.
Għal dan il-għan, l-istudju se jsir l-avvjament tiegħu bil-għan li:
(a) janalizza diversi aspetti tad-Direttiva kurrenti dwar il-Privatezza elettronika (ePrivacy) li tista' teħtieġ amendi u valutazzjoni tal-miżuri possibbli biex ikunu indirizzati;
(b) l-analiżi tal-impatti ekonomiċi u soċjali tal-miżuri possibbli.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT H4.

Email: cnect-h4@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
It-tixbih ta' proċessi fit-teħid ta' deċiżjonijiet u l-kriterji bejn awtoritajiet pubbliċi fuq proġetti ta' 'smart cities' — SMART 2015/0045.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 10: Servizzi ta’ riċerka tas-suq u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettiv wiesa' huwa li tinkiseb informazzjoni dwar il-każ tan-negozji (benefiċċju skont l-ispiża, raġuni u kriterji) magħmul għal u minn bliet, internament u lill-imsieħba qrib tagħhom meta jadottaw pjan ta' proġett għal 'smart cities'.
Ir-riżultat maħsub tas-sejħa għall-offerti huwa taħlita ta' intervisti fl-uffiċċji u kwalitattivi ma' awtoritajiet ta' bliet (kuntatti se jkunu pprovduti mill-KE) bil-għan li tkun żviluppata analiżi komparattiva qasira u aġġornata tal-proċess, il-kriterji u r-raġunijiet imħaddma fit-teħid tad-deċiżjonijiet fi ħdan awtoritajiet pubbliċi. Id-daqs tal-kampjun se jkun jinvolvi bejn 10 u 20 sors separati għall-intervista, mingħand 10 sa 20 awtorità pubblika differenti skont l-għażla metodoloġika li se tkun imfissra fis-sejħa għall-offerti.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT H5.

Email: cnect-h5@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Studju fuq pjan ta' marketing biex jistimula t-teħid ta' servizz ta' eID u awtentikazzjoni għas-suq diġitali singolu — SMART 2015/0046.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 10: Servizzi ta’ riċerka tas-suq u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettiv tal-istudju huwa li jinvestiga l-potenzjali ekonomiċi tas-servizzi tal-identifikazzjoni elettronika u l-awtentikazzjoni (eID and eTS) f'suq diġitali singolu integrat b'mod sħiħ fil-livell tal-UE (inkluż il-gvern elettroniku) u anke jqis id-dimensjoni internazzjonali inerenti għal servizzi ta' awtentikazzjoni.
Għal dak il-għan l-istudju se, sa fejn possibbli bil-baġit disponibbli, iwettaq analiżi tas-suq u wara jagħmel pjan ta' marketing fejn jimmira li jistimola t-teħid ta' servizzi ta' eID u awtentikazzjoni sal-kapaċità massima tagħhom. L-istudju għandu jinvestiga mill-inqas is-segmentazzjoni tas-suq, il-valur tal-proposta, il-kanali, l-imballaġġ, it-twassil bl-użu tal-approwċ tas-soltu u l-metodoloġija għal studju tal-marketing. Dan jinkludi pjan ta' marketing għal amministrazzjonijiet pubbliċi fl-UE biex jippromwovi servizzi ta' gvern elettroniku bl-użu ta' eID u eTS.
Madankollu, il-kuntrattur għandu jivvalida dak li jsib ma' 1 jew aktar bejjiegħa ta' prodotti u servizzi ta' ħardwer u softwer. Għandu jkollu l-ħila li jiġbor miegħu imsieħba ewlenin (lil hinn milli jibagħtilhom kwestjonarju) għaliex l-imsieħba li għandhom ikunu stimulati jridu jkollhom il-possibbiltà li jikkontribwixxu bl-esperjenza tagħhom stess fis-segmetazzjoni tas-suq, il-valur tal-proposta, eċċ. B'mod partikolari, il-kuntrattur jeħtieġ li jżomm kuntatt mal-Uffiċċju tal-Immaniġġjar tal-Imseħbin tad-DIGIT u CEF dwar imseħbin potenzjali f'deċiżjonijiet tan-negozju tas-CEF DSI kif ukoll il-konsorzju tal-proġett eSENS.
Fl-aħħarnett, l-istudju għandu jwassal sett ta' eżempji/mudelli biex ikunu adottati.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT T/F eIDAS

Email: cnect-tf-eidas-lt@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Il-prezzijiet tal-broadband mobbli — SMART 2015/0025.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 10: Servizzi ta’ riċerka tas-suq u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettiv huwa l-iżvilupp ta' fehim aħjar permezz tal-ġbir ta' informazzjoni dwar il-prezz ta' servizzi tal-broadband mobbli. L-istudju jrid iħares lejn offerti ta' broadband mobbli fl-Istati Membri kollha mill-operaturi kollha tan-netwerk tal-mobajl. Pakketti ma' servizzi oħra jew waħedhom kif ukoll pakketti għal 'smartphones' u 'dongles' għandhom ikunu ttrattati separatament. Il-ġbir ta' dejta għandu jipprovdi informazzjoni dwar tixbiħiet fuq firxa ta' pajjiżi.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT F4.

Email: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Ir-regoli AVMSD marbutin mal-libertà tal-informazzjoni (Artikli 5, 6, 7, 14, 15, 28, 30) — SMART 2015/0048.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettiv ta' dan l-istudju huwa li jipprovdi valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji regolatorji tar-regoli AVMSD fil-qasam tal-libertà u l-pluraliżmu tal-midja. F'dan il-kuntest, il-kuntrattur għandu jwettaq valutazzjoni tal-interazzjoni ta' dawn ir-regoli speċifiċi ma' regoli orizzontali tal-AVMSD bħall-Artikli 1–4, 29–33. Dan għandu jinkludi wkoll valutazzjoni tal-impatt tal-materjal kurrenti u l-iskop ġeografiku tad-Direttiva kif ukoll bħala s-sistema ta' regolazzjoni gradwatorja, i.e. id-distinzjoni regolatorja bejn servizzi ta' xandir u fuq talba.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp, 79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT G1.

Email: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Ir-regoli AVMSD dwar komunikazzjonijiet kummerċjali (Artikli 9 sa 11 u Artikli 19 sa 26) — SMART 2015/0049.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettiv ta' dan l-istudju huwa li jipprovdi valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji regolatorji tar-regoli AVMSD fil-qasam tal-komunikazzjonijiet kummerċjali. F'dan il-kuntest, il-kuntrattur għandu jwettaq valutazzjoni tal-interazzjoni ta' dawn ir-regoli speċifiċi ma' regoli orizzontali tal-AVMSD bħall-Artikli 1–4, 29–33. Dan għandu jinkludi wkoll valutazzjoni tal-impatt tal-materjal kurrenti u l-iskop ġeografiku tad-Direttiva kif ukoll bħala s-sistema ta' regolazzjoni gradwatorja, i.e. id-distinzjoni regolatorja bejn servizzi ta' xandir u fuq talba. Għal dan l-istudju se jkun meħtieġ ukoll li jinkludi valutazzjoni ta' xejriet reċenti tas-suq. Dan għandu jinkludi l-figuri ta' spettaturi għal servizzi ta' xandir u fuq talba, inklużi l-gruppi skont l-età kif ukoll is-sehem tas-suq tal-fornituri tas-servizz tal-midja, inklużi fornituri domestiċi u barranin.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka, 79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT G1.

Email: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Ir-regoli AVMSD dwar il-ħarsien tal-minuri (Artikli 12, 27) — SMART 2015/0050.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettiv ta' dan l-istudju huwa li jipprovdi valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji regolatorji tar-regoli AVMSD li jikkonċernaw il-ħarsien tal-minuri. F'dan il-kuntest, il-kuntrattur għandu jwettaq valutazzjoni tal-interazzjoni ta' dawn ir-regoli speċifiċi ma' regoli orizzontali tal-AVMSD bħall-Artikli 1–4, 29–33. Dan għandu jinkludi wkoll valutazzjoni tal-impatt tal-materjal kurrenti u l-iskop ġeografiku tad-Direttiva kif ukoll bħala s-sistema ta' regolazzjoni gradwatorja, i.e. id-distinzjoni regolatorja bejn servizzi ta' xandir u fuq talba. Dan għandu jibni fuq u jikkumplimenta x-xogħol fil-kuntest tal-koalizzjoni 'Internet aħjar għat-tfal' u l-programm 'Internet aktar sigur'.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp, 79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT G1.

Email: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Ir-regoli AVMSD dwar il-promozzjoni ta' xogħlijiet Ewropej (Artikli 8, 13, 16 u 17) — SMART 2015/0051.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
L-oġġettiv ta' dan l-istudju huwa li jipprovdi valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji regolatorji tar-regoli AVMSD li jikkonċernaw il-promozzjoni ta' xogħlijiet Ewropej. F'dan il-kuntest, il-kuntrattur għandu jwettaq valutazzjoni tal-interazzjoni ta' dawn ir-regoli speċifiċi ma' regoli orizzontali tal-AVMSD bħall-Artikli 1–4, 29–33. Dan għandu jinkludi wkoll valutazzjoni tal-impatt tal-materjal kurrenti u l-iskop ġeografiku tad-Direttiva kif ukoll bħala s-sistema ta' regolazzjoni gradwatorja, i.e. id-distinzjoni regolatorja bejn servizzi ta' xandir u fuq talba. Dan għandu jibni fuq rapporti eżistenti u jżid magħhom, b'mod partikolari r-rapporti tal-Kummissjoni fuq Artikli 13, 16 u 17.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp, 79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT G1.

Email: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Il-faċilitazzjoni tal-fluss tad-dejta fuq iż-żewġ naħat tal-fruntieri f'suq diġitali singolu: studju dwar restrizzjonijiet fuq lokalizzazzjoni ta' dejta — l-1 fażi — SMART 2015/0016.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
Ħtiġijiet speċifiċi marbutin ma' dejta fi ħdan l-Istati Membri jillimitaw il-fluss ta' informazzjoni bejn fruntiera u oħra u jiffurmaw barriera għas-suq diġitali singolu.
Bħala riżultat tal-analiżi preliminari li saret fil-kuntest tas-sħubija Ewropea fil-'cloud', instab li dawn il-ħtiġijiet mhux soltu jkunu speċifikati fil-liġi formali nazzjonali, imma huma introdotti aktar spiss f'regolamenti, linji gwida jew politiki f'livell aktar baxx. Għaldaqstant, dawn huma ta' spiss speċifiċi għas-settur u spiss jistgħu ma' jkunux viżibbli b'mod ċar bħala ħtiġijiet għal-lokalizzazzjoni tad-dejta.
1. L-oġġettiv ewlieni tal-istudju joħroġ mill-metodoloġija li se tistudja u tqis ħtiġijiet formali eżistenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea (f'mill-inqas 5 Stati Membri) Barrieri bħal ħtiġijiet formali għandhom jitpoġġew f'lista u jkunu kklassifikati fl-istudju sabiex jiġu identifikati s-setturi speċifiċi fejn jintużaw ta' spiss u t-tip ta' dokumenti leġislattivi u mhux leġislattivi li jiffurmawhom.
2. L-istudju għandu jippermetti fehim komuni fuq il-ħtiġijiet għal-lokalizzazzjoni tad-dejta fl-Istati Membri u l-kategoriji tad-dejta li japplikaw għalihom, kif ukoll bħala fehim tal-assigurazzjonijiet li huma meħtieġa għal-lokalizzazzjoni tagħhom mill-perspettivi legali, teknoloġiċi u ta' infurzar.
3. L-istudju se jagħmel ukoll stima tal-ispejjeż ta' dawn il-ħtiġijiet formali u l-ispejjeż u l-benefiċċji minħabba t-transizzjoni minn ħtiġijiet formali għal dawk funzjonali. L-istudju se jagħmel użu minn dejta eżistenti primarja u/jew sekondarja disponibbli jekk applikabbli.
4. L-istudju se jkun immirat ukoll biex jirrikmanda ħtiġijiet funzjonali (e.g. miżuri ta' sigurtà) li jistgħu jidħlu minflok ħtiġijiet formali bħal-lokalizzazzjoni tad-dejta sabiex ikunu ffaċilitati l-flussi ta' dejta minn fruntiera għall-oħra.
5. L-istudju se jipprovdi rakkomandazzjonijiet fuq kunċetti ġodda ta' politika.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka, 79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT E2.

Email: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Il-faċilitazzjoni tal-fluss tad-dejta fuq iż-żewġ naħat tal-fruntieri f'suq diġitali singolu: studju dwar restrizzjonijiet fuq lokalizzazzjoni ta' dejta — it-2 fażi — SMART 2015/0054.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
Jekk il-metodoloġija li tidher fl-istudju ta' qabel (l-1 fażi, SMART 2015/0016) tagħti prova ta' fattibbiltà u utilità, iżda r-riżultati jkun jonqoshom aktar irfinar jew iżjed dejta/informazzjoni:
Ħtiġijiet speċifiċi marbutin ma' dejta fi ħdan l-Istati Membri jillimitaw il-fluss ta' informazzjoni bejn fruntiera u oħra u jiffurmaw barriera għas-suq diġitali singolu.
Bħala riżultat tal-analiżi preliminari li saret fil-kuntest tas-sħubija Ewropea fil-'cloud', instab li dawn il-ħtiġijiet mhux soltu jkunu speċifikati fil-liġi formali nazzjonali, imma huma introdotti aktar spiss f'regolamenti, linji gwida jew politiki f'livell aktar baxx. Għaldaqstant, dawn huma ta' spiss speċifiċi għas-settur u spiss jistgħu ma' jkunux viżibbli b'mod ċar bħala ħtiġijiet għal-lokalizzazzjoni tad-dejta.
1. L-oġġettiv ewlieni tal-istudju joħroġ mill-metodoloġija li se tistudja u tqis ħtiġijiet formali eżistenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea (f'mill-inqas 5 Stati Membri). Barrieri bħal ħtiġijiet formali għandhom jitpoġġew f'lista u jkunu kklassifikati fl-istudju sabiex jiġu identifikati s-setturi speċifiċi fejn jintużaw ta' spiss u t-tip ta' dokumenti leġislattivi u mhux leġislattivi li jiffurmawhom.
2. L-istudju għandu jippermetti fehim komuni fuq il-ħtiġijiet għal-lokalizzazzjoni tad-dejta fl-Istati Membri u l-kategoriji tad-dejta li japplikaw għalihom, kif ukoll bħala fehim tal-assigurazzjonijiet li huma meħtieġa għal-lokalizzazzjoni tagħhom mill-perspettivi legali, teknoloġiċi u ta' infurzar.
3. L-istudju se jagħmel ukoll stima tal-ispejjeż ta' dawn il-ħtiġijiet formali u l-ispejjeż u l-benefiċċji minħabba t-transizzjoni minn ħtiġijiet formali għal dawk funzjonali. L-istudju se jagħmel użu minn dejta eżistenti primarja u/jew sekondarja disponibbli jekk applikabbli.
4. L-istudju se jkun immirat ukoll biex jirrikmanda ħtiġijiet funzjonali (e.g. miżuri ta' sigurtà) li jistgħu jidħlu minflok ħtiġijiet formali bħal-lokalizzazzjoni tad-dejta sabiex ikunu ffaċilitati l-flussi ta' dejta minn fruntiera għall-oħra.
5. L-istudju se jipprovdi rakkomandazzjonijiet fuq kunċetti ġodda ta' politika.
L-ammont totali ta' kuntratti li ser ikunu mnedija taħt il-kategoriji 10 u 11: EUR 9 000 000.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka, 79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
It-taqsima responsabbli: CNECT E2.

Email: cnect-e2@ec.europa.eu

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva

Referenza għal proġett(i) u/jew programm(i): http://ec.europa.eu/digital-agenda/

VI.2)Informazzjoni addizzjonali:
VI.3)Informazzjoni dwar il-qafas regolatorju ġenerali
VI.4)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
19.12.2014