Meil on hea meel teatada, et portaali TED uus versioon võetakse kasutusele 29. jaanuaril 2024 (esialgne kuupäev – kinnitamisel!) Olete huvitatud uutest funktsioonidest, täiendustest ja mõjust, mida need kasutajatele kaasa toovad? Kutsume teid lugema meie artiklit, et teha lähemalt tutvust peamiste uute muudatuste ja funktsioonidega.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Teenused - 1534-2019

03/01/2019    S2

Luksemburg-Luxembourg: EIP - Infohalduse teenuste valdkonnaga seotud abi EIP grupi jaoks

2019/S 002-001534

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Investeerimispank (EIP)
Postiaadress: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU000 Luxembourg
Sihtnumber: L-2950
Riik: Luksemburg
E-post: cs-procurement@eib.org
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eib.org
Hankijaprofiili aadress: http://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4338
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Infohalduse teenuste valdkonnaga seotud abi EIP grupi jaoks

Viitenumber: CFT-1520
II.1.2)CPV põhikood
92510000 Raamatukogu- ja arhiiviteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kõnealuse pakkumuskutse eesmärk on sõlmida 3 raamlepingut abi hankimiseks infohalduse teenuste valdkonnas. Pakkumuskutse on jagatud 3 ossa:

1. osa: paberkandjal ja digitaalsete dokumentide halduse ühendamine ning teadmusjuhtimise tugiteenus EIP jaoks;

2. osa: inforessursside parendatud kasutamine, ning sealhulgas teegihalduse ja seotud teenuste hankimine EIP jaoks;

3. osa: dokumendihalduse toe hankimine Euroopa Investeerimisfondi (EIF) jaoks ning panustamine info- ja dokumendihalduse algatustesse.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 7 052 451.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada maksimaalne osade arv: 3
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Paberkandjal ja digitaalsete dokumentide halduse ühendamine ning teadmusjuhtimise tugiteenus EIP jaoks

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
92512000 Arhiiviteenused
72512000 Dokumendihaldusteenused
79995100 Arhiveerimisteenused
79995200 Kataloogimisteenused
79996100 Asjaajamine
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg
Põhiline teostamise koht:

EIP grupi ruumid Luxembourgis.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

1. osa hõlmab pidevaid ja mittepidevaid teenuseid järgmistes valdkondades:

– dokumentide ja arhiivide haldus,

– infohaldus,

– ning elektrooniliste dokumentide ja arhiivide halduse süsteemide tugi.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 4 524 490.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamleping sõlmitakse esialgu 2 aastaks, võimalusega uuendada seda 2 korda, iga kord 1 aasta võrra.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Inforessursside tõhustatud kasutamine, ning sealhulgas teegihalduse ja seotud teenuste hankimine EIP jaoks

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
92511000 Raamatukoguteenused
79995000 Raamatukogude haldusteenused
79995200 Kataloogimisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg
Põhiline teostamise koht:

EIP grupi ruumid Luxembourgis.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

2. osa hõlmab pidevaid ja mittepidevaid teenuseid järgmistes valdkondades:

– elektroonilise info ressursside haldus,

– paberkandjal ressursside haldus,

– ning teegihaldus.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 253 711.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamleping sõlmitakse esialgu 2 aastaks, võimalusega uuendada seda 2 korda, iga kord 1 aasta võrra.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Dokumendihalduse toe hankimine Euroopa Investeerimisfondi (EIF) jaoks ning panustamine info- ja dokumendihalduse algatustesse

Osa nr: 3
II.2.2)CPV lisakood(id)
79995100 Arhiveerimisteenused
79995200 Kataloogimisteenused
79996100 Asjaajamine
72512000 Dokumendihaldusteenused
92512000 Arhiiviteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg
Põhiline teostamise koht:

EIP grupi ruumid Luxembourgis.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

3. osa hõlmab pidevaid ja mittepidevaid teenuseid järgmistes valdkondades:

– dokumentide ja arhiivide haldus,

– infohaldus,

– elektrooniliste dokumentide ja arhiivide halduse süsteemide tugi.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 274 250.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamleping sõlmitakse esialgu 2 aastaks, võimalusega uuendada seda 2 korda, iga kord 1 aasta võrra.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 112-254084
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 28/02/2019
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 05/03/2019
Kohalik aeg: 11:00
Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumuse esitanud ettevõtjatele antakse nõudmise korral pakkumuste avamise kirjalik protokoll.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: jah
Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:

48 kuud.

VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul hageja teavitamisest, või kui teavitamist ei toimu, päevast, mil asjast teada saadi.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
27/12/2018