TED svetainė parengta e. formoms nuo 2022-11-02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose.

Paslaugos - 1553-2017

04/01/2017    S2

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą

2017/S 002-001553

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Adresas: plateau de Kirchberg, bâtiment T-3228
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: Lietuvių kalbos vertimo raštu skyrius
El. paštas: freelanceLT@curia.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.curia.europa.eu
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/lt/
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą.

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79530000 Vertimo raštu paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pirkimą sudaro 6 dalys (žr. II.2 skirsnį). Pirkimo dalys yra nuolatinės ir bet kuriuo metu vykdant pagal šį pirkimą sudarytas sutartis galės būti priimami nauji prašymai. Bendrosios sutartys bus sudaromos dėl atskirų pirkimo dalių. Šių sutarčių trukmė bus vieneri metai su galimybe, nė vienai iš šalių nepareiškus apie sutarties nutraukimą, pratęsti trims vienerių metų trukmės laikotarpiams. Maksimalus sudarytinų bendrųjų sutarčių skaičius nurodytas dėl kiekvienos pirkimo dalies. Remiantis sutarties sudarymo kriterijais, bus sudarytas kontrahentų eilės sąrašas. Šis sąrašas nurodo pirminę eilės tvarką, pagal kurią, atsižvelgiant į kontrahentų vertimo apimtis ir galimą jų specializacijos sritį, jiems bus siūlomi konkretūs darbai. Sąrašo eilės tvarka bus periodiškai peržiūrima taip, kad joje atsispindėtų reali teikiamų paslaugų kokybė. Sąrašo eilės tvarka taip pat gali būti peržiūrima sudarius naujas ar nutraukus galiojančias bendrąsias sutartis.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

EN

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79530000 Vertimo raštu paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Maksimalus pagal šią pirkimo dalį sudarytinų bendrųjų sutarčių skaičius yra 50. Kvietimas teikti prašymus yra nuolatinis.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
Numatomas mažiausias skaičius: 50
Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:

Remiantis 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2015/1929, 104 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija gali apriboti kandidatų, kurie kviečiami dalyvauti procedūroje, skaičių, remdamasi objektyviais atrankos kriterijais. Tuo atveju, jeigu bus pasinaudota šia galimybe, gali būti taikomas šis papildomas objektyvus kriterijus:

— (pirkimo dalis dėl vertimo iš anglų kalbos) bent dvejų metų profesinė patirtis teisinių tekstų vertimo ir (arba) revizavimo srityje.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Vidutinė kaina, sumokėta pagal šią pirkimo dalį 2015 m., buvo 14,88 EUR (bendra kaina, apimanti visas išlaidas, už kalbos, iš kurios verčiama, standartinį, t. y. 1 500 ženklų, neskaitant tarpų, puslapį). Teisingumo Teismas pasilieka teisę atmesti pasiūlymus, kuriuose nurodyta kaina, jo manymu, yra pernelyg didelė.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

FR

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79530000 Vertimo raštu paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą. Maksimalus pagal šią pirkimo dalį sudarytinų bendrųjų sutarčių skaičius yra 50. Kvietimas teikti prašymus yra nuolatinis.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
Numatomas mažiausias skaičius: 50
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Vidutinė kaina, sumokėta pagal šią pirkimo dalį 2015 m., buvo 17,41 EUR (bendra kaina, apimanti visas išlaidas, už kalbos, iš kurios verčiama, standartinį, t. y. 1 500 ženklų, neskaitant tarpų, puslapį). Teisingumo Teismas pasilieka teisę atmesti pasiūlymus, kuriuose nurodyta kaina, jo manymu, yra pernelyg didelė.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

DE

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79530000 Vertimo raštu paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą. Maksimalus pagal šią pirkimo dalį sudarytinų bendrųjų sutarčių skaičius yra 50. Kvietimas teikti prašymus yra nuolatinis.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
Numatomas mažiausias skaičius: 50
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Vidutinė kaina, sumokėta pagal šią pirkimo dalį 2015 m., buvo 15,72 EUR (bendra kaina, apimanti visas išlaidas, už kalbos, iš kurios verčiama, standartinį, t. y. 1 500 ženklų, neskaitant tarpų, puslapį). Teisingumo Teismas pasilieka teisę atmesti pasiūlymus, kuriuose nurodyta kaina, jo manymu, yra pernelyg didelė.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

ES

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79530000 Vertimo raštu paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš ispanų kalbos į lietuvių kalbą. Maksimalus pagal šią pirkimo dalį sudarytinų bendrųjų sutarčių skaičius yra 50. Kvietimas teikti prašymus yra nuolatinis.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
Numatomas mažiausias skaičius: 50
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Vidutinė kaina, sumokėta pagal šią pirkimo dalį 2015 m., buvo 17,67 EUR (bendra kaina, apimanti visas išlaidas, už kalbos, iš kurios verčiama, standartinį, t. y. 1 500 ženklų, neskaitant tarpų, puslapį). Teisingumo Teismas pasilieka teisę atmesti pasiūlymus, kuriuose nurodyta kaina, jo manymu, yra pernelyg didelė.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

IT

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79530000 Vertimo raštu paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš italų kalbos į lietuvių kalbą. Maksimalus pagal šią pirkimo dalį sudarytinų bendrųjų sutarčių skaičius yra 50. Kvietimas teikti prašymus yra nuolatinis.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
Numatomas mažiausias skaičius: 50
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Vidutinė kaina, sumokėta pagal šią pirkimo dalį 2015 m., buvo 14,33 EUR (bendra kaina, apimanti visas išlaidas, už kalbos, iš kurios verčiama, standartinį, t. y. 1 500 ženklų, neskaitant tarpų, puslapį). Teisingumo Teismas pasilieka teisę atmesti pasiūlymus, kuriuose nurodyta kaina, jo manymu, yra pernelyg didelė.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

PL

Pirkimo dalies Nr.: 6
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79530000 Vertimo raštu paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš lenkų kalbos į lietuvių kalbą. Maksimalus pagal šią pirkimo dalį sudarytinų bendrųjų sutarčių skaičius yra 50. Kvietimas teikti prašymus yra nuolatinis.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
Numatomas mažiausias skaičius: 50
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Vidutinė kaina, sumokėta pagal šią pirkimo dalį 2015 m., buvo 18,03 EUR (bendra kaina, apimanti visas išlaidas, už kalbos, iš kurios verčiama, standartinį, t. y. 1 500 ženklų, neskaitant tarpų, puslapį). Teisingumo Teismas pasilieka teisę atmesti pasiūlymus, kuriuose nurodyta kaina, jo manymu, yra pernelyg didelė.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Dalyvauti šioje sutarties sudarymo procedūroje lygiomis sąlygomis gali visi fiziniai ir juridiniai asmenys, patenkantys į Europos Sąjungos steigimo sutarčių taikymo sritį, ir visi fiziniai ir juridiniai asmenys, įsisteigę trečiojoje šalyje, kuri su Europos Sąjunga yra sudariusi specialų susitarimą viešųjų pirkimų srityje, tame susitarime numatytomis sąlygomis. Kandidatai turi nurodyti valstybę, kurioje jie yra įsisteigę, ir pateikti šioje srityje pagal šios valstybės teisę reikalaujamus įrodymus.

Kandidatai privalo pasirašyti deklaraciją (prieinamą I.3 punkte nurodytu interneto adresu) dėl draudimo dalyvauti kriterijų ir atrankos kriterijų, kurioje patvirtinama, jog jie nėra nė vienoje iš Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 106 straipsnyje apibūdintų situacijų.

Jeigu kandidatas yra ne fizinis asmuo, šie draudimo dalyvauti kriterijai taikomi kandidatui ir kiekvienam kandidatą sudarančiam paslaugų teikėjui.

Taip pat turės būti nurodyti šie duomenys ir pateikti šie dokumentai:

* jeigu kandidatas – ne fizinis asmuo:

— įsteigimo vieta ir jos įrodymas,

— teisinis statusas ir jo įrodymas, pavyzdžiui, registracija juridinių asmenų registre, PVM mokėtojų registre, bendrovės steigimo dokumentų kopijos, remiantis valstybės, kurioje kandidatas įsisteigęs, nuostatomis,

— jiems atstovaujančių, sprendimus priimančių ir juos kontroliuojančių asmenų tapatybė;

* jeigu kandidatas – fizinis asmuo:

— deklaracija, kad jis yra savarankiškas perkamų paslaugų teikėjas,

— deklaracija apie jo kaip PVM mokėtojo statusą.

Prašymai dalyvauti sutarčių sudarymo procedūroje turi būti parengti taip, kad būtų įmanoma visapusiškai, tiksliai ir kuo greičiau juos įvertinti ir atrinkti kandidatus, kurie bus pakviesti pateikti pasiūlymą. Jeigu kandidatai, užpildydami privalomą registracijos anketą (prieinamą I.3 punkte nurodytu interneto adresu) ir pridėdami nurodytus dokumentus bei įrodymus, pateiks nepakankamai informacijos, jų prašymai gali būti atmesti.

Prašymų skaičius turi atitikti pirkimo dalių, dėl kurių jis pateiktas, skaičių, o kandidato pajėgumams (pasirengimui) įvertinti būtina informacija turi būti pateikta atsižvelgiant į kiekvieną pirkimo dalį.

Kandidatams, kurių bendrąją sutartį dėl tam tikros pirkimo dalies Teisingumo Teismas yra nutraukęs dėl nepakankamos kokybės, taip pat gali būti neleista dalyvauti pirkimo procedūroje dėl tos pačios pirkimo dalies.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Kandidatas turi turėti ekonominių ir finansinių pajėgumų sutarčiai vykdyti.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Juridiniai asmenys turi pateikti pakankamai informacijos, kad Teisingumo Teismas galėtų įvertinti jų finansinę situaciją, o konkrečiau tariant – įrodymą, kad jie turi finansinių išteklių ir priemonių nenutrūkstamoms ir pakankamo lygio paslaugoms teikti visą sutarties galiojimo laiką. Todėl kandidatas – juridinis asmuo (jeigu pateikiamas bendras dalyvavimo prašymas – kiek tai susiję su bendru visų konsorciumo narių pajėgumu) turi pateikti toliau nurodytus pagrindžiamuosius dokumentus:

— trejų pastarųjų finansinių metų įmonės balanso ir pelno ir nuostolio ataskaitos ar jų ištraukų kopiją, taip pat visas valdybos ir išorės auditorių ataskaitų už šiuos finansinius metus, jei turima, kopijas.

Jeigu dėl išskirtinės priežasties, kurią perkančioji organizacija laiko pateisinama, kandidatas negali pateikti vieno ar kito iš pirmiau minėtų dokumentų, jis gali įrodyti savo ekonominį ir finansinį pajėgumą pateikdamas bet kurį kitą dokumentą, kuris, perkančiosios organizacijos nuomone, yra tinkamas. Visais atvejais prašyme dalyvauti perkančiajai organizacijai turi būti bent jau pranešta apie išskirtinę priežastį ir jos pateisinimą. Perkančioji organizacija pasilieka teisę pareikalauti bet kurio kito dokumento, kuris leistų jai patikrinti kandidato ekonominį ir finansinį pajėgumą.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Kiekvienas kandidatas fizinis asmuo ir kiekvienas fizinis asmuo, dalyvaujantis teikiant perkamas paslaugas, turi atitikti toliau nurodytą minimalų techninio pajėgumo ir profesinio pasirengimo lygį:

— turėti baigtą bent trejų metų universitetinį išsilavinimą, patvirtintą Lietuvos teisės bakalauro diplomu arba jį atitinkančiu diplomu, suteikiančiu teisininko kvalifikaciją,

arba

(pirkimo dalys dėl vertimo iš anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos):

— turėti baigtą bent trejų metų universitetinį išsilavinimą, patvirtintą Lietuvos filologijos, užsienio kalbos arba vertimo (atitinkamai anglų k., prancūzų k., vokiečių k.) bakalauro diplomu ir baigtą bent dvejų metų universitetinį išsilavinimą, patvirtintą Lietuvos teisės magistro diplomu;

arba

(pirkimo dalys dėl vertimo iš ispanų, italų ir lenkų kalbos):

— turėti baigtą bent trejų metų universitetinį išsilavinimą, patvirtintą bet kurios kitos srities diplomu, ir bent dvejų metų profesinę patirtį teisinio vertimo srityje;

ir (visos pirkimo dalys)

— puikiai mokėti lietuvių kalbą;

— labai gerai mokėti kalbą, iš kurios verčiama (žr. atitinkamą pirkimo dalį).

Informacija ir formalumai, reikalingi atitikčiai šiems reikalavimams įvertinti:

— universiteto diplomo, patvirtinančio reikalaujamą teisinį išsilavinimą, kopija;

— universiteto diplomo kopija (kitam universitetiniam išsilavinimui įrodyti);

— informacija apie tai, kokiu būdu puikiai išmokta lietuvių kalba;

— diplomo arba bet kokio kito dokumento, tinkamai patvirtinančio labai gerą kalbos, iš kurios verčiama, mokėjimą, kopija;

— kai reikalaujama, dokumentų, patvirtinančių teisinių tekstų vertimo profesinę patirtį (pavyzdžiui, sutarčių, pažymų, finansinių dokumentų), kopijos;

— prireikus dokumentai, įrodantys atitiktį papildomiems atrankos kriterijams dėl vertimo iš anglų kalbos pirkimo dalies (Finansinio reglamento 104 straipsnio 3 dalis),

— išsamus gyvenimo aprašymas.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Pagal bendrąsias sutartis teikiamų paslaugų kokybė turi būti tokia, kad tekstą būtų galima nedelsiant panaudoti paskelbiant ar panaudojant kitiems tikslams. Todėl kontrahentas turi užtikrinti, kad:

— bus laikomasi specialių Teisingumo Teismo pateiktų nurodymų,

— taisyklingai, tiksliai ir aiškiai vartojama lietuvių kalba,

— tinkamai vartojama lietuviškoji teisinė terminija ir teisinė kalba,

— griežtai laikomasi nurodytuose dokumentuose vartojamos teisinės terminijos (kalba, iš kurios verčiama, ir lietuvių kalba),

— tiksliai cituojami atitinkami teisės norminiai aktai ir (arba) teismo dokumentai,

— naudojamos reikiamos (Europos Sąjungos ir nacionalinių) teisinių duomenų bazės,

— (prireikus) laikomasi Teisingumo Teismo „Vade-Mecum“,

— vertimas bus pateiktas per sutartą ir užsakyme nurodytą terminą.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribotas konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 300
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 13/02/2017
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

Kvietimas teikti prašymus yra nuolatinis. Naują skelbimą apie pirkimą numatoma skelbti vėliausiai praėjus 42 mėnesiams nuo pirmųjų bendrųjų sutarčių įsigaliojimo.

VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Pasirašyti prašymai dalyvauti siunčiami elektroniniu paštu (pridedama pasirašyta ir skenuota registracijos anketa) arba paštu (pasirašyta registracijos anketa). Nuorodos į internetines duomenų saugyklas nebus priimamos.

Atrinkti kandidatai, atsižvelgiant į jų pajėgumų (pasirengimo) įvertinimą, bus pakviesti pateikti 1 pasiūlymą (mažiausiai 5 kandidatai dėl kiekvienos pirkimo dalies, su sąlyga, kad bus susidaręs pakankamas atrankos kriterijus atitinkančių kandidatų skaičius).

Kadangi pirkimo dalys yra nuolatinės, sutarčių vykdymo laikotarpiu periodiškai bus vertinami nauji prašymai, gauti praėjus galutiniam prašymų priėmimo terminui, jei dėl pirkimo dalies nebus susidaręs maksimalus kontrahentų skaičius. Dalyvavimas šiame pirkime yra nemokamas, todėl jis nesuteikia kandidatui (dalyviui) teisės reikalauti kokios nors finansinės kompensacijos patirtoms išlaidoms padengti.

Atrinkti kandidatai pasiūlymus teikti bus pakviesti elektroniniu laišku, surašytu dėl administracinių priežasčių atitinkamai anglų arba prancūzų kalba.

Verstini dokumentai apima įvairias teisės sritis, susijusias su Teisingumo Teismo nagrinėjamomis bylomis. Tekstai yra įvairios apimties, o prašomo vertimo terminai taip pat įvairūs. Su verstinų dokumentų rūšimis galima susipažinti Teisingumo Teismo interneto svetainėje: http://www.curia.europa.eu.

Kontrahentų gali būti paprašyta dirbti su tekstais, prieš tai apdorotais naudojant pagalbinę vertimo aplinką. Dalyvių, su kuriais bus sudaroma sutartis, bus paprašyta pateikti deklaraciją, kad jie pasirengę prisitaikyti prie šios aplinkos, jeigu tai reikalinga bet kuriam konkrečiam darbui atlikti. Jeigu jie nėra tam pasirengę, jie praranda teisę gauti bet kokį darbą, kuriam atlikti yra reikalaujamas toks prisitaikymas, neatsižvelgiant į jų eilės tvarką kontrahentų sąraše.

Į teksto dalis, kurios jau buvo išverstos visos ar iš dalies, ir įterptas į kontrahentui pateiktus versti dokumentus arba pateiktas atskirai, gali būti neatsižvelgta apskaičiuojant puslapius bendrojoje sutartyje nustatyta tvarka.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 43031
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

2 mėnesių terminas nuo akto paskelbimo arba pranešimo apie jį ieškovui arba, jei to nebuvo padaryta, nuo tos dienos, kai ieškovas apie jį sužinojo, kaip numatyta SESV 263 straipsnyje.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/12/2016