Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Varer - 1612-2016

Vis forkortet udgave

05/01/2016    S2

Danmark-Ballerup: Militærkøretøjer og dele til militærkøretøjer

2016/S 002-001612

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Varer

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Att: Charlotte Glavind
Mailadresse: fmt-id-s506@mil.dk
Telefon: +45 72572395

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://forsvaret.dk/fmi

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Purchase of original road- and personal/material safety relevant spare parts for APC M113.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb

NUTS-kode DK DANMARK

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
For safety reasons DALO requests to procure spare parts for the APC M113 which are only available by the system supplier. These spare parts covers road- and personal/material safety relevant spare parts for APC M113. Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) is the only one on the market that can deliver these original parts. DALO intends to make a direct award as a negotiated procedure without prior publication of a contract notice. For safety reasons DALO requests to procure spare parts for the APC M113 which are only available by the system supplier. These spare parts covers road- and personal/material safety relevant spare parts for APC M113.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

35400000 Militærkøretøjer og dele til militærkøretøjer, 35410000 Pansrede militærkøretøjer, 35412200 Pansrede mandskabsvogne

II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 143 000 000 DKK

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
Begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (EUT)
Direktiv 2009/81/EF
1) Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/81/EF
Kun en bestemt tilbudsgiver kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder / varer / tjenesteydelser af: tekniske årsager, årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 033-053501 af 15.2.2014

Del V: Kontrakttildeling

V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
3.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG)
Postadresse: Werfstrasse 24
By: Flensburg
Postnummer: 24939
Land: Tyskland
Mailadresse: info@ffg-flensburg.de
Telefon: +49 4614812150
Internetadresse: www.ffg-flensburg.de

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 143 000 000 DKK
V.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
VI.2)Yderligere oplysninger:
FFG is the only company to have the intellectual property rights to produce and sell the proprietary spare parts, cf. Directive 2009/81 EC, art. 28, (1), (e). For the reason DALO can only purchase the safety related spare parts from FFG and DALO has therefore made a direct award as a negotiated procedure without prior publication of a contract notice to FFG.
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for udbud (The complaints Board for Public Procurement)
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: Copenhagen Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): See article 7 in Danish act. no 492 of 15.5.2010 (enforcement Act) with subsequent amendments.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
4.1.2016