Tjenesteydelser - 1936-2021

04/01/2021    S1

Danmark-Viborg: Sundhedsvæsen i øvrigt

2021/S 001-001936

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Janni Hadulla Nielsen
E-mail: janni.nielsen@stab.rm.dk
Telefon: +45 30659055
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Janni Hadulla Nieslen
E-mail: janni.nielsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Janni Hadulla Nielsen
E-mail: janni.nielsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Janni Hadulla Nielsen
E-mail: janni.nielsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Janni Hadulla Nielsen
E-mail: janni.nielsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udførelse af hurtig-test

Sagsnr.: 1-23-4-72-29-20
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af udførelse af hurtig-test til påvisning af COVID-19 på vegne af alle regioner i Danmark.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Region Nordjylland

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af test for borgere i Region Nordjylland. Der skal tilbydes både stationært og mobilt beredskab, der kan understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af hurtig-test fra 21. december 2020.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5, som et hasteudbud. Der er således tale om en ydelse og udbud omfattet af udbudslovens afsnit III, hvorfor proceduren netop blot er tilrettelagt efter principperne og i øvrigt fastsat i overensstemmelse med udbudslovens § 186. Proceduren er dermed individuelt tilpasset, idet de grundlæggende principper i udbudslovens § 2 iagttages i den fastlagte proces.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det oplyses at omfanget på 11 000 tests om dagen er et estimat.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Region Midtjylland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af test for borgere i Region Midtjylland. Der skal tilbydes både stationært og mobilt beredskab, der kan understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af hurtig-test fra 21. december 2020.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5, som et hasteudbud. Der er således tale om en ydelse og udbud omfattet af udbudslovens afsnit III, hvorfor proceduren netop blot er tilrettelagt efter principperne og i øvrigt fastsat i overensstemmelse med udbudslovens § 186. Proceduren er dermed individuelt tilpasset, idet de grundlæggende principper i udbudslovens § 2 iagttages i den fastlagte proces.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det oplyses at omfanget på 17 000 tests om dagen er et estimat.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Region Syddanmark

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af test for borgere i Region Syddanmark. Der skal tilbydes både stationært og mobilt beredskab, der kan understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af hurtig-test fra 21. december 2020.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5, som et hasteudbud. Der er således tale om en ydelse og udbud omfattet af udbudslovens afsnit III, hvorfor proceduren netop blot er tilrettelagt efter principperne og i øvrigt fastsat i overensstemmelse med udbudslovens § 186. Proceduren er dermed individuelt tilpasset, idet de grundlæggende principper i udbudslovens § 2 iagttages i den fastlagte proces.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det oplyses at omfanget på 17 000 tests om dagen er et estimat.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Region Sjælland

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af test for borgere i Region Sjælland. Der skal tilbydes både stationært og mobilt beredskab, der kan understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af hurtig-test fra 21. december 2020.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5, som et hasteudbud. Der er således tale om en ydelse og udbud omfattet af udbudslovens afsnit III, hvorfor proceduren netop blot er tilrettelagt efter principperne og i øvrigt fastsat i overensstemmelse med udbudslovens § 186. Proceduren er dermed individuelt tilpasset, idet de grundlæggende principper i udbudslovens § 2 iagttages i den fastlagte proces.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det oplyses at omfanget på 14 000 tests om dagen er et estimat.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Region Hovedstaden

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af hurtig-tests for påvisning af COVID-19 for borgere i Region Hovedstaden. Udbuddet skal understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hurtig-tests af 21. december 2020.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5, som et hasteudbud. Der er således tale om en ydelse og udbud omfattet af udbudslovens afsnit III, hvorfor proceduren netop blot er tilrettelagt efter principperne og i øvrigt fastsat i overensstemmelse med udbudslovens § 186. Proceduren er dermed individuelt tilpasset, idet de grundlæggende principper i udbudslovens § 2 iagttages i den fastlagte proces.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det angivne daglige antal tests på 41 000 er alene et estimat.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Følgende krav gælder pr. delkontrakt der bydes på:

— Det er et minimumskrav, at den gennemsnitlige årsomsætning, dvs. nettoomsætning, i de seneste 2 disponible regnskabsår er minimum 30 mio. DKK.

— Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 20 mio. DKK.

— Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 25 %.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde gælder følgende frivillige udelukkelsesgrunde:

- Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 samt udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

- Arbejdsklausul

- Menneskerettigheder

- Databehandleraftale

- Arbejde med børn (krav om børneattest).

Bemærk endvidere udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19, som er en del af kontraktgrundlaget, som kontraktbilag 8.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Der tildeles efter laveste pris.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 14/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Den udbudte aftale indeholder elementer af både en rammeaftale og en offentlig kontrakt i henhold til udbudslovens § 24, nr. 24 og 30.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivershandlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. Bemærk i øvrigt at der er virtuelt informationsmøde den 5. januar kl. 11.00.

De frivillige udelukkelsesgrunde er (endvidere gælder de obligatoriske):

- Tilbudsgiver har tilsidesat forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Tilbudsgiveren er under konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

- Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

Husk i øvrigt at udfylde ESPD for alle relevante parter, som indleveres ved tilbudsafgivelsen.

Det er anført at der vil blive anvendt elektronisk bestilling, som vil være pr. mail, men der kan ligeledes være bestilling pr. telefon.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/12/2020