Palvelut - 2005-2019

03/01/2019    S2    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Jätteisiin liittyvät palvelut

2019/S 002-002005

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Eduskunnan kanslia
0245977-1
Eduskuntakatu 4, Eduskunta
Helsinki
00102
Suomi
Yhteyshenkilö: Ilona Nokela
Puhelin: +358 94321
Sähköpostiosoite: kirjaamo@eduskunta.fi
Faksi: +358 94322274
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.eduskunta.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=215644&tpk=a733d3aa-58c2-49a6-8143-42712c19e334
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Eduskuntakiinteistöjen jätehuoltopalvelut 2019-

Viitenumero: 45/23/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90500000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee eduskunnan kiinteistöjen jätehuoltopalveluja: eri jätelajien keräilyä ja kuljetusta käsittelypaikoille, jätteen käsittelyä ja näihin liittyviä muita palveluita.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
Pääasiallinen suorituspaikka:

Eduskuntakiinteistöt

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee eduskunnan kiinteistöjen jätehuoltopalveluja:

- seuraavien jätelajien keräilyä ja kuljetusta käsittelypaikoille: biojäte, energiajäte, sekajäte, paperi- ja pahvijäte, rakennusjätteet ja tietyt vaaralliset jätteet,

- ko. jätteiden käsittelyä hyväksytyillä käsittelypaikoilla,

- tiettyjen jäteastioiden vuokrausta,

- jätehuoltoon liittyviä suunnittelu- ja koulutuspalveluita.

Hankinnan sisältöä on tarkemmin selostettu tarjouspyynnön liitteenä olevassa hankintaohjelmassa ja sen liitteissä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 30
Hinta - Painotus: 70
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Perussopimuskauden jälkeen tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kahden (2) optiovuoden ajan. Tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiovuoden alkua, aikooko tilaaja ottaa optiovuodet käyttöön.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan lisätä sopimukseen eduskuntakiinteistöjen julkisivujen töhryjen poiston, mikäli voittanut tarjoaja on tätä palvelua tarjonnut (palvelun tarjoaminen ei ole pakollista).

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee olla merkitty Suomen jätehuoltorekisteriin.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla tulee olla referenssinä kolmen (3) viime vuoden ajalta jätehuoltopalvelujen hoitaminen vähintään kolmessa (3) toimistokiinteistössä.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimusluonnos on tarjouskyselyn liitteenä ja tarjoajan tulee hyväksyä sopimuksen ehdot.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 04/02/2019
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 05/02/2019
Paikallinen aika: 09:00
Paikka:

Eduskunnan kanslia, tilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/01/2019