Pomognite nam poboljšati internetske stranice TED-a ispunjavanjem kratke ankete!

Radovi - 2894-2020

06/01/2020    S3    Radovi - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

2020/S 003-002894

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 193-467774)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Željka Abramović
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391808
Telefaks: +385 15391810

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.fzoeu.hr

Adresa profila kupca: www.fzoeu.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak

Referentni broj: E-VV-9/2019/R1
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71250000
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/01/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 193-467774

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: VI.3
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni podaci:
Umjesto:

Rješenjem Vlade RH od 17.10.2019. Dubravko Ponoš je razriješen dužnosti direktora FZOEU. Odgovorna osoba postaje zamjenica direktora mr. sc. Alenka Košiša Čičin-Šain.

Glasi:

Po specijalnoj punomoći u predmetnom postupku nabave: Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak ovlaštena je Andrea Bartolić, dipl. iur., tajnica Fonda.

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 09/01/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 03/02/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 09/01/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 03/02/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: