TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 2926-2016

Display compact view

06/01/2016    S3

Slovakia-Bratislava: IT services: consulting, software development, Internet and support

2016/S 003-002926

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
National registration number: 00151866
Postal address: Pribinova 2
Town: Bratislava-Staré Mesto
Postal code: 812 72
Country: Slovakia
Contact person: ako je uvedené vyššie
For the attention of: Ing. Beáta Škanderová
E-mail: beata.skanderova@minv.sk
Telephone: +421 250944571
Fax: +421 250944046

Internet address(es):

Address of the buyer profile: https://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Public order and safety
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Služby technickej údržby a podpory systému STAFO.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 7: Computer and related services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.

NUTS code SK041 Prešovský kraj

II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej údržby a podpory systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou (ďalej len STAFO).
Vzhľadom na ukončenie platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb technickej údržby a podpory systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou (ďalej len Zmluva o poskytovaní služieb) č. SE-OVO1-2012/001082-012 je potrebné zabezpečiť novú zmluvu, ktorá zahŕňa:
a) Zabezpečenie funkcionalít STAFO:
— Servisné práce vrátane výmeny nefunkčného HW,
— Softvérovú podporu Ericsson Border Area and Security (ďalej len EBAS MS),
— Manažment životného cyklu HW a SW komponentov,
— Manažment konfigurácie,
— Sledovanie zmien STAFO;
b) Integračné požiadavky.
Bez dodatočných požiadaviek na integráciu;
c) Prevádzkové požiadavky.
Poskytovanie služieb je požadované v pracovných dňoch od 8:00–16:00 hod.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)

72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support, 72263000 Software implementation services, 30210000 Data-processing machines (hardware), 30213000 Personal computers, 30213100 Portable computers, 30216100 Optical readers, 30231000 Computer screens and consoles, 30231310 Flat panel displays, 30232100 Printers and plotters, 30231100 Computer terminals, 48000000 Software package and information systems

II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 3 200 000 EUR
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated without a call for competition
Justification for the award of the contract without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union (OJEU):
Directive 2004/18/EC

1) Justification for the choice of the negotiated procedure without prior publication of a contract notice in the OJEU in accordance with Directive 2004/18/EC

The works/goods/services can be provided only by a particular tenderer for reasons that are:
connected with the protection of exclusive rights
§ 58 písm. b) zákona, t. j. predmetné tovary a služby z technických dôvodov a z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ, a to spol. Ericsson Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava.
Odôvodnenie predmetného priameho rokovacieho konania je uvedené v oznámení o začatí priameho rokovacieho konania pri postupe zadávania nadlimitnej zákazky, ktoré bolo zaslané na Úrad pre verejné obstarávanie dňa 4.12.2015.
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
OVO1-2016/000020 v nadväznosti na OVO1-2015/000763
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no

Section V: Award of contract

Lot No: 1 - Lot title: Služby technickej údržby a podpory systému STAFO
V.1)Date of contract award decision:
30.12.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 0
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Ericsson Slovakia spol. s r.o.
National registration number: 31344046
Postal address: Rožňavská 24
Town: Bratislava
Postal code: 821 04
Country: Slovakia
Telephone: +421 249499111

V.4)Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 3 200 000 EUR
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 3 200 000 EUR
If annual or monthly value:
Number of years: 4
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: yes
Value or proportion of the contract likely to be sub-contracted to third parties:
Proportion: 60 %

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
Na vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ zriadil komisiu v nasledovnom zložení:
Ing. Daša Paláková, Ing. Peter Šimko, kpt. Ing. Kamil Fako, PhD., kpt. Ing. Ján Kostičák, Ing. Beáta Škanderová.
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
National registration number: 31797903
Postal address: Dunajská 68, P.O.Box 58
Town: Bratislava 24
Postal code: 820 04
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk

Body responsible for mediation procedures

Official name: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
National registration number: 00151866
Postal address: Pribinova 2
Town: Bratislava-Staré Mesto
Postal code: 812 72
Country: Slovakia
Internet address: http://www.minv.sk

VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
National registration number: 31797903
Postal address: Dunajská 68, P.O.Box 58
Town: Bratislava 24
Postal code: 820 04
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4)Date of dispatch of this notice:
4.1.2016