Services - 3340-2019

04/01/2019    S3    Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Kaunas: Public relations services

2019/S 003-003340

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VšĮ „Kaunas IN“
National registration number: 135491916
Postal address: A. Mickevičiaus g. 58
Town: Kaunas
NUTS code: LT
Postal code: LT-44244
Country: Lithuania
Contact person: Inga Pažereckaitė-Kalėdienė
E-mail: inga@kaunasin.lt
Telephone: +370 61223584

Internet address(es):

Main address: http://www.kaunasin.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7798

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=437340
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=437340&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Projekto „Lietuvos tarpukario (1918–1940 m.) architektūra“ reklamos kampanijų internetiniuose portaluose ir socialiniuose tinkluose įgyvendinimo paslaugos

II.1.2)Main CPV code
79416000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Projekto „Lietuvos tarpukario (1918–1940 m.) architektūra“ reklamos kampanijų internetiniuose portaluose ir socialiniuose tinkluose įgyvendinimo paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
79416000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Kauno m.

II.2.4)Description of the procurement:

Projekto „Lietuvos tarpukario (1918–1940 m.) architektūra“ reklamos kampanijų internetiniuose portaluose ir socialiniuose tinkluose įgyvendinimo paslaugos.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/07/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekto Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-0015

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: tiekėjai (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Tiekėjai, pildydami Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą turi pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos EUR su PVM.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/02/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/02/2019
Local time: 09:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Town: Kaunas
Postal code: LT-44312
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kauno apygardos teismas

Kaunas

LT-44312

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/01/2019