Varer - 4310-2020

07/01/2020    S4

Danmark-Vordinborg: Optiske hjælpemidler

2020/S 004-004310

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vordinborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 76
Postadresse: Valdemarsgade 43
By: Vordinborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4760
Land: Danmark
Kontaktperson: Nanna Kaas Lerager
E-mail: nkaler@naestved.dk
Telefon: +45 55885495
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vordingborg.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/39787
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259690&B=EVENEX
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259690&B=EVENEX
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud af optikeraftale

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38624000 Optiske hjælpemidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Synscentralen Vordingborg genudbyder optikeraftalen af synshjælpemidler og optikerydelser til visiterede borgere i Vordingborg Kommune. Synscentralen Vordingborg betjener Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg Kommune.

Genudbuddet omhandler synshjælpemidler og optikerydelser, som bevilges efter lov om social service § 112, herunder varigt synshandicap, jf. bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven § 1, og medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse, jf. bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven § 15, stk. 1, bilag 2.

Genudbuddet gennemføres for betjening af visiterede borgere i Vordingborg Kommune, herunder inddelt i delaftaler:

— Delaftale 5 Præstø,

— Delaftale 6 Stege,

— Delaftale 7 Vordingborg.

Der indgås selvstændige rammeaftaler for hver enkel delaftale, med én leverandør pr. delaftale/rammeaftale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 057 801.64 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5 Præstø

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33731000 Kontaktlinser
33731120 Brilleglas
33734000 Briller
33734100 Stel og indfatninger til briller
33734200 Glas til briller
85160000 Optikertjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Præstø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Genudbuddet gennemføres for betjening af visiterede borgere i Vordingborg Kommune, for delaftale 5 afgrænset til det geografiske område Præstø by.

Genudbuddet omhandler synshjælpemidler og optikerydelser, som bevilges efter lov om social service § 112, herunder varigt synshandicap, jf. bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven § 1, og medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse, jf. bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven § 15, stk. 1, bilag 2.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 0
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 352 600.54 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Op til 24 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges i op til 24 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 6 Stege

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33731000 Kontaktlinser
33731120 Brilleglas
33734000 Briller
33734100 Stel og indfatninger til briller
33734200 Glas til briller
85160000 Optikertjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Stege

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Genudbuddet gennemføres for betjening af visiterede borgere i Vordingborg Kommune, for delaftale 6 afgrænset til det geografiske område Stege by.

Genudbuddet omhandler synshjælpemidler og optikerydelser, som bevilges efter lov om social service § 112, herunder varigt synshandicap, jf. bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven § 1, og medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse, jf. bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven § 15, stk. 1, bilag 2.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 0
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 352 600.54 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Op til 24 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges i op til 24 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 7 Vordingborg

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33731000 Kontaktlinser
33731120 Brilleglas
33734000 Briller
33734100 Stel og indfatninger til briller
33734200 Glas til briller
85160000 Optikertjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Vordingborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Genudbuddet gennemføres for betjening af visiterede borgere i Vordingborg Kommune, for delaftale 7 afgrænset til det geografiske område Vordingborg by.

Genudbuddet omhandler synshjælpemidler og optikerydelser, som bevilges efter lov om social service § 112, herunder varigt synshandicap, jf. bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven § 1, og medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse, jf. bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven § 15, stk. 1, bilag 2.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 0
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 352 600.54 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Op til 24 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges i op til 24 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal som minimum have tilknyttet en identificerbar autoriseret optiker/optometrist som ansvarlig for de hjælpemidler og optikerydelser, som leveres til Synscentralen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142 (angives i ESPD, del IV B):

- Tilbudsgiver skal vedlægge en kopi af gældende erhvervsansvarsforsikring, som både dækker personskade og tingskade.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143 (angives i ESPD del IV C og D):

- Tilbudsgiver skal beskrive de betydeligste sammenlignelige opgaver inden for synshjælpemidler og optikerydelser i forhold til visiterede borgere, som tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 3 år, eksempelvis opgaver som tilbudsgiver har løst inden for synshjælpemidler og optikerydelser. Beskrivelsen skal angive:

- - Oplysninger om kontaktperson hos virksomheden (navn, e-mail og telefonnummer),

- - Opgavetyper,

- - Periode,

- - Volumen af de pågældende opgaver, herunder størrelse af området, kunde-/borgergrundlag samt bemanding.

- Tilbudsgiver skal som minimum have tilknyttet en identificerbar autoriseret optiker/optometrist som ansvarlig for de hjælpemidler og optikerydelser, som leveres til Synscentralen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten skal udføres i Præstø, Stege og Vordingborg, indenfor Vordingborgs Kommunegrænser.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 190-461650
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/02/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/02/2020
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

De obligatoriske og nogle af de frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse for dette udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 45
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/01/2020