Palvelut - 5156-2019

07/01/2019    S4    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Sekalaiset palvelut

2019/S 004-005156

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara
0201256-6
PL 1635
Helsinki
00099
Suomi
Yhteyshenkilö: Ari Kinnunen, hankintainsinööri
Puhelin: +358 931017000
Sähköpostiosoite: hankinta@hel.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi/stara

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/stara
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=213475&tpk=1614a2ab-0546-4338-a4ae-14d69c4ee926
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: kunnallinen liikelaitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: rakentaminen, ympäristön hoito ja logistiikka

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Nosturipalvelut

Viitenumero: HEL 2019-000065
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
98300000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkönä on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos (Stara). Stara pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Nosturipalvelut kilpailutetaan Staran käyttöön.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa on kyse palveluhankinnasta. Palveluntuottajiksi valituilta hankitaan Staran sopimuskauden aikana tarvitsemat nosturipalvelut. Tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluja. Puitesopimuksen aikana Staralla on mahdollisuus pyytää palveluntuottajaksi valituilta erillisillä tarjouspyynnöillä urakkatarjouksia. Urakoita kilpailutetaan niiden palveluntuottajien kesken, joilla on urakan toteuttamiseen soveltuva nosturikalusto.

Tarjous tehdään tarjouslomakkeella (liite 1). Nosturipalvelun kalustosta on mahdollista antaa lisätietoja erillisillä vapaamuotoisilla liitteillä. Nosturipalvelut tarjotaan tarjouspyynnön hankinnan kohteen kuvauksessa mainittujen konelajien mukaisesti ilman arvonlisäveron osuutta yksikköhinnoin (EUR/h, alv 0 %). Tarjouksen voi tehdä yhdestä, useammasta tai kaikista konelajeista. Jokaisesta tarjottavasta nosturista on ilmoitettava tarjouslomakkeilla yksilöidyt konekohtaiset tiedot. Tarjottavan nosturin mahdolliset lisävarusteet ja työlaitteet katsotaan sisältyvän yksikköhintaan. Mikäli tarjous koskee tarjoajan olemassa olevan nosturikaluston uusimista sopimuskauden aikana tai lisäkaluston hankintaa, josta ei ole vielä yksilöityjä tietoja, ilmoitetaan tarjottavasta nosturista päätiedot (kuten olemassa olevasta kalustosta) sekä hankinnan ajankohta tarjouslomakkeen kohdassa lisätietoja.

Liitteet:

Liite 1. Tarjouslomake

Liite 2. Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 3. Sopimusluonnos.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/05/2019
päättymispäivä: 30/04/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajien on täytettävä ns. yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, ESPD (European Single Procurement Document). ESPD-lomakkeella esitetään hankintaa koskevat soveltuvuusvaatimukset.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kuten sopimusluonnoksessa (liite 3).

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 20
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 196-443298
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/01/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 30/01/2019
Paikallinen aika: 13:00
Paikka:

Helsinki.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/01/2019