Palvelut - 5353-2022

07/01/2022    S5

Belgia-Bryssel: Kestävän sijoittamisen tukeen liittyvän vihreän neuvontapalvelun (”GREEN ASSIST”) käyttöönotto

2022/S 005-005353

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2021/S 250-658586)

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA), CINEA.A.A1 – Programme Support, Coordination and Communication
Postiosoite: Chaussée de Wavre 910
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1040
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: cinea-procurement@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://cinea.ec.europa.eu/index_en

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kestävän sijoittamisen tukeen liittyvän vihreän neuvontapalvelun (”GREEN ASSIST”) käyttöönotto

Viitenumero: CINEA/2021/OP/0010-PIN
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71356200 Tekninen apu
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

GREEN ASSIST -palveluun voi kuulua seuraavanlaisia palveluja, jotka on järjestetty kahteen osaan:

1) GREEN ASSIST -palvelun alaisen asiantuntijaluettelon toimintaan liittyvien työkalujen, menettelytapojen ja prosessien suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen. Tähän sisältyy asiantuntijaluettelon toteuttaminen, toiminta ja hallinnointi, sellaisten yksityisiltä tai julkisilta edunsaajilta tulevien neuvontatukipyyntöjen hallinnointi ja käsittely, jotka hankintaviranomainen kerää ja siirtää sopimusosapuolelle, sekä asiaankuuluvien tukipalvelujen toimittamisen hallinnointi, toteutus ja koordinointi,

2) erityisten tukipalvelujen tarjoaminen GREEN ASSIST -palvelulle, kuten tuki organisaatioiden valmiuksien ja sijoitusvalmiuden vahvistamiseksi, ympäristön ja/tai yhteiskunnan kestävyyden parantamiseksi, rakenteiden ja vaikutusten arvioimiseksi, hankintojen tekemiseksi, yhteensopivuuden varmistamiseksi valtiontukisääntöjen kanssa, markkinoiden kehitystä koskevien ja muiden analyyttisten tutkimusten tekemiseksi ja viestinnän ja tietoisuuden lisäämiseksi.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/01/2022
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 250-658586

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Oikaistava tieto:

Ennakkotietoilmoitus

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen

Palvelut

Oikaisu:

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut