Tjänster - 5359-2022

07/01/2022    S5

Italien-Ispra: Underhåll och kalibrering av utrustning JRC VELA2

2022/S 005-005359

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 224-588374)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Gemensamma forskningscentrumet (JRC), JRC.C – Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 – Sustainable Transport
Postadress: Via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra (VA)
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: 21027
Land: Italien
E-post: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Underhåll och kalibrering av utrustning JRC VELA2

Referensnummer: JRC/IPR/2021/OP/0007
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50000000 Reparation och underhåll
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Förebyggande och avhjälpande underhåll och kalibrering av utrustningen vid JRC VELA2 (provningsanläggning för utsläpp från fordon): Utrustning för utsläppsmätning och chassi-dynamometer.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/01/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 224-588374

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Del nr: 1
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 11/01/2022
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 14/01/2022
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Del nr: 1
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 12/01/2022
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 18/01/2022
Lokal tid: 10:00
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Del nr: 2
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 11/01/2022
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 14/01/2022
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Del nr: 2
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 12/01/2022
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 18/01/2022
Lokal tid: 10:30
VII.2)Övriga upplysningar: